Preskočiť na hlavný obsah

Translate

Róm, slovák alebo maďar...?

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 je akcia mimoriadneho európskeho významu a vykoná sa na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Sčítanie má poskytnúť aktuálne údaje nielen o počte obyvateľov, o ich ekonomickej, kultúrnej, vzdelanostnej a sociálnej úrovni, ale aj o demografickej štruktúre. Na národnostnom zložení populácie dosť záleží, pretože na základe početnosti obyvateľstva patriacej k národnostnej menšine sa budú prideľovať zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky na rozvoj menšinovej kultúry a vzdelania.

Ja nie som róm, ja som maďar... 

Jeden čas som býval 46 km za Bratislavou, v malom mestečku Sládkovičovo. Sládkovičovo je mestečko kde absolútna väčšina obyvateľstva hovorí maďarským jazykom, a aj sa hlási k maďarskej národnosti.  V tej dobe som bol spolupracovník  rómskeho týždeníka Romano Nevo ľil, býval som na sídlisku, kde okrem malej samoobsluhy potravín, bol ešte novinový stánok, ktorý patril miestnemu rómovi. Každé ráno stánok o 6 otvoril a pobede zavrel. Potom ešte stánok otvoril na 4 hodinky poobede, aby ľudia, ktorí išli z práce si mohli  kúpiť noviny a cigarety. V  Sládkovičove a v blízkom okolí žije pomerne dosť veľa rómov, dokonca celá jedna ulica v Sládkovičove je obývana len rómskými rodinami. Ak sa náštevník tohto mestečka opýta kde je cukrovarská ulica, miestny obyvateľ mu to hneď vysvetlí, a určite nezabudne dodať, aby si dával pozor, lebo tam žije veľa cigánov...  Samozrejme ako spolupracovník  rómskych novín som sa zaujímal, či miestny rómovia čítaju rómske noviny, či majú k týmto novinám prístup. A tak som navštívil miestnu knižnicu, či toto periodikum je dostupné rómskemu čitatelovi, no nedočkal som sa uspokojivej odpovede, pričom musím dodať, že v knižnici bol dostatok maďarských periodík, a okrem toho aj literatúry. Neuspokojený s odpoveďou a s túžbou aby miestni rómovia mali možnosť bez väčších problémov čítať svoje noviny, rómske noviny, naštívil som majiteľa (róma) už spomínaného novinového stánku s otázkou, že či okrem maďarských periodík, ktoré mimochodom mal požehnane vo svojom stánku, nechce predávať, alebo dokonca len tak dávať, kto by mal záujem aj rómske noviny Romano Nevo Lil, nezabudol som poznamenať, že my rómovia by sme mali vedieť aj v takejto malej veci  pomôcť. Jeho odpoveď však stála zato!!! Ja nie som róm, ja som maďar.... ! Vyvalil som oči, lebo mi to povedal človek ktorý nielen že "kričal" z ďaleka že je róm, on bol duplovaný róm, čierny ako "hokejový puk", tak tento človek sa považoval za maďara.... Ako som na začiatku napísal absolútna väčšina obyvateľov Sládkovičova, teda aj rómovia hovoria medzi sebou maďarským jazykom. V tej dobe boli voľby do národnej rady, a tento róm (maďar) nezabudol dodať, že on bude voliť SMK....  Prekvapený, a sklamaný som sa vrátil domov...

Na Slovensku žije takmer 450 tisíc rómov. V roku 1991  sa k rómskej národnosti prihlásilo len 74 tisíc občanov.... V roku 2001 sa k rómskej národnosti prihlásilo 91 tisíc občanov... Ak to zoberieme percentuálne tak od roku 1991 do roku 2001 to bol nárast rómskeho obyvateľstva len o 19 %. Ako to, že v našej spoločnosti rezonuje takzvane "rómsky problém"??! Veď podľa posledného sčítania ľudu z roku 2001 na Slovensku žije iba 91 tisíc rómov. V našej krajine neexistuje rómsky problém, to je problém "opalených" Maďarov a Slovákov... Podľa údajov, ktoré som uviedol je prognóza následujúca... podiel rómov sa zvýši v sčítaní minimálne opäť o tých 19% a ich počet oficiálne dosiahne 110 tisíc. Ale nebol by som prekvapený ani z výsledku okolo 130 tisíc. Rómovia sa často prihlasujú za občanov slovenskej, či maďarskej národnosti, podľa toho v ako zmiešanom území žijú. To "de facto" znamená, že ak by sa rómski občania správali tak uvedomele ako tí maďarskí, počet Slovákov ako aj Maďarov by klesol práve kvôli rastu rómov. No ale my rómovia sa uvedomelo nevieme správať, a tak na ulici budeme stretávať väčší počet "opalených" Slovákov a Maďarov...

Most- Híd ide do boja...  
Ľudovít Števko 
A tu je pes zakopaný, prečo treba na Slovensku vyprodukovať čo najviac tzv. štatistických Maďarov. Etnická strana Most-Híd chystá na juhu a východe Slovenska rozsiahlu kampaň v maďarčine, rómčine a rusínčine, ktorej cieľom je nabádať najmä Cigánov a Rusínov, aby sa prihlásili za Maďarov. Podľa hovorkyne Nory Czuczorovej „komunikačnými formami budú letáky, inzeráty, billbordy a plagáty". Kortešovať sa bude od 15. marca do 15. apríla v obciach a mestách na východnom a južnom Slovensku za spoluúčasti maďarského tanečného divadla Mladé srdcia. Tento Bugárov lišiacky program nie je iba nevinnou záležitosťou. O čo viac Cigánov sa prihlási k maďarskej národnosti, o to dostane rómska komunita menej zo štátneho rozpočtu a o to viac dostanú Maďari. Druhým, ešte dôležitejším cieľom Bugárovej kampane je, aby Maďari zaujali čo najväčší etnický priestor. Ak k tomu prirátame Chmelov návrh novely zákona o menšinových jazykoch, musí byť každému jasné, o čo sa tu hrá - o vyčlenenie maďarského prostredia na základe jazykovej a územnej celistvosti. K veľkému Maďarsku chýba už len krok...

My rómsky národ... 

Máme my Rómovia blízko jeden k druhému? Vieme sa navzájom dohodnúť? My rómovia žijeme  život urazených, dotknutých, ponížených ľudí, ľudí ponížených „majoritnou spoločnosťou“! A v tom väčšina z nás vidí naše „rómstvo“.... "Som Róm, ublížili mi", hovoríme....„Tak nám treba!“  Veď podľa predošlých sčítaní ľudu, my sme iba "opalení Slovaci a poniektorí z nás aj Maďari..."  Preto moji milí rómovia neplačme, že naša kultúra upadá, že nie sú peniaze na jej rozvoj, že nie sú peniaze na riešenie najpálčivejších rómskych  problémov, ktoré rezonujú v našej spoločnosti. Veď podľa posledného sčítania ľudu z roku 2001 nás tu žije iba 91 tisíc rómov, na tak malé spoločenstvo nie je treba veľa peňazí na jeho rozvoj... Konečne by sme sa my rómovia mali zamyslieť a pri sčítaní ľudu, ktoré sa uskutoční 21. mája tohto roku, prihlásiť k svojej národnosti. Nikto vás nebude ohrozovať. Niektorí majú obavy, že budú mať údaj rómska národnosť v občianskom preukaze. Dôvody poznáme... predsudky, rasizmus v našej spoločnosti nie sú neznámy pojem. Nie! Tento údaj v občianskom preukaze nebudete mať, pokiaľ vy sami si údaj o svojej národnosti nenahlásite, napríklad pri vybavovaní nového občianského preukazu. Ničoho takého sa nemusíte obávať, je to čisto štatistický údaj, ktorý je však veľmi dôležitý pre budúcnosť, aj nášho rómskeho rodu.Jozef Kmeťo

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Rómovia si nevedia predstaviť, že by mali svoj vlastný štát...

Okrem kontaktov je sociálna sieť dobrá aj na bleskový prieskum. Už dlhšie bez toho aby si to niekto všimol, až možno na pár jednotlivcov, mapujem na mojom "fejzbuku" náladu nás Rómov. Samozrejme, že naša nálada sa odzrkadľuje aj podľa doby v akej teraz žijeme. A možno aj práve táto doba, kedy všetci bez rozdielu musíme vynaložiť viac úsilia na prežitie, ako by Rómov prebudila zo sna, jeden za všetkých a všetci za jedného.Pretože jeden za všetkých a všetci za jedného, alebo inak povedané spoločne za prospech nás všetkých už neplatí. V rómsku štátnosť ktorý by sme spoločným úsilím vybudovali neverí väčšina Rómov.
Pri otázke: Viete si predstaviť, že by sme mali Rómsky štát? sa Rómovia viac menej vyjadrovali záporne. Neveria, že by spoločne dokázali vôbec niečo také ako Rómsky štát vytvoriť. Ako sa mnohí sami vyjadrili, chýbajú nám vzdelaný ľudia, či sami medzi sebou sa dokážeme deliť na lepších a horších, sami sa kastujeme, a to by prinieslo veľké nezhody a napätie. A potom t…

Rasistická teória, ktorou sa riadi Mazurek, Kotleba a celá ĽSNS

Po tom čo som si vypočul debatu Mazureka a ďalších v relácii Politicky nekorektne s Milanom Mazurekom a Tomášom Jancom (Kulturblog - 20. 12. 2019). Kde Mazurek vysvetľuje rasovú teóriu, vysvetľuje ako sa ľudia navzájom od seba odlišujú na základe rasy. Akú telesnú konštrukciu má napr. biely človek od černocha alebo iného príslušníka etnika, alebo stavbu lebky, alebo dokonca veľkosť mozgu, som si uvedomil, že títo ľudia sú viac nebezpeční ako si vôbec myslíme a zároveň som začal uvažovať, akú hodnotu mám ako človek v našej spoločnosti, som menejcenný pretože som príslušníkom iného etnika s inou stavbou tela, farby pokožky, hnedých očí a čiernych vlasov? Rasizmus vysvetlený v priamom prenose!!! 

Človek sa delí na rasy a to som nikdy ani nepopieral. Delíme sa nielen podľa farby pokožky, ale aj fyzicky, mentálne, kultúrne a samozrejme k nášmu vývoju prispieva aj prostredie, v ktorom žijeme. 

Biologické atribúty – rasy ľudí sa delia podľa biologických znakov ako tvar lebky, rast vlasov, farb…

Som cigán, kto zato môže?

Kde je moje miesto v spoločenstve, prečo ma vylúčili? Som označený ako nežiadúci, teda nepotrebný a v spoločnosti nadbytočný! Uisťujú ma, že všetko je v poriadku... Vieš si len cigán, ja nie som rasista, dokonca mám aj veľa kamarátov cigánov, ale .... 

Ja to však neviem spracovať, neviem to spracovať od chvíle kedy som zistil, že svet robí rozdieli. V hlave mi prevláda jediná myšlienka. Už tu nepatríš, už nepatríš medzi bežných ľudí! Boja sa ťa! Majú k tebe odpor! Síce ma uisťujú, že to tak nie je, no ja si myslím svoje, veď aj židov uisťovali a ako to dopadlo? 

Ľudia a ich historická pamäť hovorí jasne. Nechcených! Označiť, odčleniť a priradiť číslo!

Patríš do inej skupiny, koľko vás je na Slovensku? Sčítavajú nás ako dobytok, načo sú však tieto čísla?, a keďže k nám už nepatríš, nepatríme k nim, tak sa prípadne straty akosi lepšie rátajú. Výčitky svedomia? Kolektívna vina skupiny voči skupine, ja predsa za to nemôžem, čo ja sám zmôžem! Nič! Robil som to čo je správne, to čo ostatní! ž…