Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu apríl, 2011

Môj problém s identitou?

Obraz
Kto vlastne som? Je ráno, pozriem do zrkadla... dlhé, strapaté, tmavočervené vlasy, veľké hnedé oči s kruhmi pod očami, pripomínajúce medvedíka Pandu... Nuž dievča, nepoznám ťa, ale aspoň zuby ti umyjem... Po chvíľke úprav zasa pohľad a som to ja, trošku pekná, trošku exotická, 42 ročná žena, Rómka, Slovenka, Rómska Slovenka. Vyjdem na ulicu, zdravím sa so susedmi, nič, žiadne zvláštne pohľady. Stretávam cudzích ľudí na ulici, zasa nič. Prídem do práce, kolegyne mi vracajú pozdrav, aj úsmev, rozprávame si príhody, čo sme zažili od včerajšieho dňa, začíname pracovať a stále nič! Mám vôbec nejaký problém?! Podľa niektorých rómskych aktivistiek mám problém s identitou preto, lebo tvrdím, že každý Róm má šancu na slušný život, ale musí sa o to pričiniť sám vlastnými silami a nie neustále čakať s natrčenou rukou. Pochádzam z obyčajnej rómskej mnohodetnej rodiny, iba moji rodičia vždy tvrdo pracovali, aby sme sa mali dobre a nič nám nechýbalo. Dostali sme byt v časti mesta, kde…

Povídání nejen o muzice - Martin Gujda

Obraz
Ještě než se dostaneme k tvému kanálu na www.yotube.com. můžeš se nám představit


Dobrý den, jmenuji se Martin Gujda, je mi 23 let a pocházím z Litoměřic. To je Ústecký kraj a momentálně žiji v Anglii již 9 let.


Ve kterém městě ?


V Malém městečku jménem Chatham, momentálně nepracuji, ale jinak jsem pracoval v prádelně přes 5 let.


Tvrdí se , že Anglický systém je štědrý. Ty sám si myslíš, že to tak je? Já ze své zkušenosti si myslím , že onu štědrost si musí každý obhájit a vybojovat.

Ano máte pravdu , štědrost si musí každý vybojovat a práce je tady velmi důležitá. Je to asi jako v Čechách, taky musíte bojovat o přežití a tady je to prakticky to
samé.V České republice i na Slovensku je v současné době pociťovat skutečný chaos jak ve zdravotnictví tak v sociální oblasti a situaci lze vnímat jako napjatou. Jaký dopad údajné hospodářské krize se projevuje v Anglii, konkrétně, ty vnímáš dopady na svou rodinu? 


Já bych řekl, že tady v Anglii je určitě lépe neboť se starají o lidi, kteří potř…

Malé, nejen velikonoční snění ...

Obraz
Zavři oči a nebo ne? A Není to jedno ? Snění – spřádaní krásných myšlenek, možná i přání, pohoda na duši. Tep srdce se zpomaluje, úsměv na tvář se vkrádá. Za svitu slunce a hřejivého paprsku je to jako lázeň na bolavou duši každodennosti a snad proto snění je lék a myšlenka mýjí druhou aby jak nit navazovala sama na sebe, a přinášela onen pocit naplněni touhy kam kolikrát

dosáhnout nelze.

Sněni je prožitek jako každý a přináší momentální uspokojeni. Momentální ? Často se dá i sen naplnit. Může se změnit ve skutečnost a pak je unášející. Kdo ale má to štěstí?
A tak raději sníme a přejeme si často to, čeho dosáhnout nemůžeme.


Jestli sním ? Ano, jako každý jiný a proč to nepřiznat: no protože to tak je a patři to k životu. Je krásné se rozhlížet ve snu kolem sebe, nebo snad nikoliv ? O čem sníš ty ? Nehledáš ve svém nitru klid ,když se ti něco nedaří či nejsi spokojeny? Není to snad přirozené?


Dětské snění , na to si vzpomeneme i o mnoho let
později

Jak vlastně pohádka vznikala ? Nebyl to…

identita- nutnost nebo předsudek ?

Obraz
Měl jsem na úvod jako první přípěvek napsanou úvahu nad tématem „vnímání času a jeho podoby,“
Ovšem jedno setkání s přítelkyní najednou změnilo mé rozhodnutí. A nejen setkání s ní, ale i jiní sdílí podobné názory a jsou natolik aktuální, že nejde jen o zamyšlení, spíše výzvu pro nás samé. Vlastně vše je spojeno s pojmem „čas“ i v tomto případě.
Z nedávné historie je známé jak probíhaly migrační vlny ze  Slovenska do Čech v období do roku 1989. Jak bylo nastaveno školství a předškolní výchova pro romské děti a pracovní uplatnění pro jejich rodiče. Jen hrstka vyvolených, trpělivých a ve zlomovém období roku 1989 dokázala vystudovat a nalézt uplatnění. V tomto období také romové otevírají své živnosti a nalézají zakázky ve stavebnictví i jiných oborech a to i svázány rodinou tradicí. Svoboda se projevila ve všech oblastech života a výsledky prvních měsících ukázaly reálné možnosti.
Bylo to období spojené i s první…

Sčítanie-právo alebo povinnosť?

Obraz
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je celoštátne štatistické zisťovanie, ktoré sa v Slovenskej republike vykonáva pravidelne raz za 10 rokov. Je zdrojom informácií o obyvateľstve, jeho sociálnych a ekonomických charakteristikách, ako aj o domovom a bytovom fonde. Vykoná sa na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011.

Som Róm? Pri ščitaní ľudu domov a bytov v roku 1991 mali občania SR možnosť prvý raz po šesdesiatich rokoch prihlásiť sa k rómskej národnosti. Túto možnosť využilo len necelých 76 tisíc osôb. V roku 2001 sa k rómskej národnosti prihlásilo 91 tisíc občanov...Podľa najnovších prieskumov demografov žije na Slovensku 350 až 380 tisíc Rómov. Jeden z dôvodov prečo sa Rómovia nehlásia k svojej identite má svoj pôvod ešte v období socializmu, kedy neboli uznaní ako oficiálna menšina. Príčina prečo sa Rómovia nehlásia k rómskej národnosti je obava z diskriminácie, rasizmu a predsudkov.. Rómovia to znášajú veľmi ťažko, preto sa dobrovoľne vzdávajú svojej identity. Aj preto s…

Prečo píšem...

Obraz
Dnes som dostal takúto otázku,  prečo píšeš... ? Prečo píšeš len o rómoch, prečo nepíšeš aj o niečom inom... Usmial som sa, prečo píšem, prečo píšem len o nás... Niekedy je košeľa bližšia ako kabát, pre nás rómov to platí dvakrát. Narodil som sa ako róm, som róm, som hrdý róm, milujem našu rómsku kultúru, a zomrem ako róm, natom nič nezmením, a ani nechcem.  Píšem ako a čo cítim, a cítim že moje písanie má zmysel. Nechcem tu prázdne slová písať, chcem písať slová ktoré majú zmysel. Chcem vyjadriť túžby, sľuby, sny, chcem vyjadriť svojím písaním hrdosť, a uvedomenie si podstaty človeka, človeka róma, ale aj človeka nerómskeho rodu.

Žijem celý život v rómskej koži, ako sa žije v takej  rómskej koži ? Každý deň sa my rómovia, ktorí žijeme presne ako aj iný ľudia v tejto spoločnosti, stretávame z rôznymi nadávkami, pohľadmi, výčitkami. Keď sa na takéto správanie ohradíme, odpoveďou je "a komu to máme povedať?... ja nie som rasista, len sa mi nepáči ako žijú iní tvoji súkmeňovci...&q…

Fénix....

Obraz
Fénix....Je taká pesnička"nič nebýva dvakrát"...To nie je pravda a zároveň to je najpravdivejšia pravda. Myslím,že všetko sa opakuje od začiatku sveta,opakuje sa pre každého,ale každý prežíva to isté ináč.Dalo by sa povedať,že sa nedeje nič dôležité... lebo už všetko bolo,je to známe,opísané,obyčajné.Ale to obyčajné,nie je obyčajné pre toho, kto to prežíva. A to,čo je známe,vôbec nezotiera fakt,že každého raz umlčí a prekvapí prvý cit,prvé zúfalstvo,prvý rozchod,prvý ozajstný smútok,prvá túžba..
A že ich prežije tak, akoby On jediný na celom svete mal prežiť čosi podobné. Niekedy si myslím,že život je nezmyselne zamotaný,pokrútený,zauzlený,vlastne všetko je relatívne.
Pozrieš tak-je to jasné, nie je o čom uvažovať,pozrieš ináč-ničomu sa nedá rozumieť.
Človek nevie,kde je koniec a kde začiatok.Zvláštne, ako sa všetky dôvody,ktoré si človek triedi,skúma a obracia z každej strany osamote, v pokojnom ovzduší vlastnej izby, stratia, že z nich neostane nič, keď predmet úvah nie je…

Medzinárodný deň Rómov

Obraz
8. aprílsi svetová verejnosť pripomína na počesť 1. svetového kongresu Rómov (Romano kongresolumiakro), ktorý sa konal v dňoch 8. – 12. apríla 1971 v Orpingtone pri Londýne.Toto stretnutie bolo vyvrcholením dovtedajšieho úsilia Rómov o vyjadrenie svojej vzájomnosti na medzinárodnej úrovni a zároveň prvým oficiálnym a jednotným politickým vystúpením Rómov. Zástupcovia rómskeho hnutia zo 14 krajín deklarovali svoj spoločný pôvod, etnické pomenovanie (Róm) a jazyk a prihlásili sa ku krajine svojho pôvodu – k Indii. Na kongrese sa dohodli na prijatí svojich národných symbolov – rómskej hymny a vlajky – ktoré zároveň vyjadrujú medzinárodné hnutie Rómov. Rómskou hymnou sa stala pieseň GELEM, GELEM... / ŽELEM, ŽELEM...(Išli sme, išli...), ktorej hudobný podklad tvorí medzinárodne známa rómska ľudová pieseň, hymnické slová napísal juhoslovanský Róm – Jarko Jovanovič Jagdino, účastník 1. svetového kongresu Rómov.
V roku 1971 založili prvú jednotnú rómsku organizáciu, ktorá reprezentuje Rómov …