Odmena za nákup na ZľavaDňa

nedeľa 15. mája 2011

Dosť klamstvám!


Podľa výročnej správy Amnesty international (AI) medzinárodnej organizácie na ochranu ľudských práv, Slovenskí Rómovia aj napriek záväzkom vlády čelia diskriminácii v oblasti bývania, vzdelávania a zdravotnej starostlivosti. Zarážajú ma tieto klamstvá, mám dosť večného vyplakávania Rómov, večného ukazovania prstom na tých druhých, večných sťažností a vlastnej slepoty.
Pýtam sa ,, o akú diskrimináciu v oblasti bývania ide? ,, Každý obyvateľ slovenskej republiky má právo na slušný život, či je biely, čierny, žltý, záleží iba na ňom, ako si svoj životný štandard nadstaví. Ak sa chová ako prasa, rozhadzuje odpadky okolo seba, devastuje, tak rozhodne nemôzeme hovoriť o nejakej diskriminácii v oblasti bývania. Diskriminovaní sú tí, čo sú nútení žiť v blízkosti týchto neprispôsobivých obyvateľov, znášať večné útoky na svoj majetok, ale aj životy, ak sa rozhodnú brániť sa. Nečudujme sa, že stavajú múry, že nechcú Rómov za susedov, ako inak sa už majú brániť? Všetko so všetkým súvisí, ak chodí dieťa do školy špinavé, otrhané, bez pomôcok na vyučovanie, nepripravené na vyučovací proces, neovláda poriadne spisovný jazyk, ako môže zvládnuť učivo? Deti vedia byť detsky kruté a tak nepríjmu takéto deti medzi seba, posmievajú sa, vylúčia ich na okraj kolektívu. Je to diskriminácia? Podľa mňa nie, sami by ste zakázali hrať sa svojmu dieťaťu s takýmito deťmi, aby nenachytali vši a rôzne bakteriálne ochorenia. Učitelia ak sa snažia komunikovať s rodičmi, sú napádaní, alebo ignorovaní. Na zdravotnú starostlivosť má právo každý, nechápem dobre význam slova ,,diskriminácia,, v tejto oblasti. Idete k lekárovi, ak ste chorí, lekár je povinný vás ošetriť, dokonca neraz som počula príbehy o tom, že ked´ doniesli na pohotovosť dieťa z blízkej osady, prvé čo urobili, dieťa nakŕmili. A často toto bol jediný zdravotný problém.
Kto za toto všetko môže? Skutočne vláda? Nemôžu si za toto Rómovia sami? Prestaňme už vidieť v každom nepriateľa, hľadať vinníkov. Začnime objektívne od seba, snažme sa zmeniť myslenie týchto problémových Rómov, naučme ich pracovať na sebe, na svojej budúcnosti, ale aj budúcnosti ich detí. Beriem to tak, že AI musí dokázať, že je potrebná a že si svoj plat zaslúži, ale nech nešíri do sveta klamstvá, je to vizitka nás všetkých.
Helena Kmeťová.

1 komentár:

  1. Pani Kmeťová, Váš príspevok sa mi veľmi páči! Teší ma, že sú Rómovia, ktorí si túto skutočnosť uvedomujú. Súhlasím s Vami. V oblasti bývania ktože je diskriminovaný? Veď či nedostali Rómovia od štátu byty? Ale ako vidno na obrázku, takto si tam žijú. A to je diskriminácia? Veď nikto cudzí, len oni sami si tam robia ten hrozný neporiadok. A ešte niečo. V zdravotníctve - keď príde nejaký chudák pacient, na prvý pohľad sociálny prípad, bez kartičky poistenca, je mu síce poskytnutá pomoc, ale neskôr samozrejme sa od neho vyžaduje, aby si za ošetrenie alebo hospitalizáciu zaplatil, ak sa zistí, že nebol poistený v žiadnej zdravotnej poisťovni. Ak nezaplatí, čaká ho vymáhanie, a to môže vyústiť až do tej miery, že príde aj o to málo, čo ešte má, alebo skončí v base. To bola reč o slovenskom občanovi. Keď je na jeho mieste Róm, teda to isté - nepoistený v zdravotnej poisťovni a vyžaduje sa od neho, aby zaplatil za ošetrenie a hospitalizáciu, tak to nikam nepovedie. On proste nemusí zaplatiť. Veď nemá z čoho. A keby tá suma bola od neho vymáhaná súdne, aj tak to nikam nedospeje, a ešte k tomu by slovenské zdravotníctvo rozmazávali v celej EÚ, aký tu máme rasistický prístup k rómskym pacientom. A čo sa týka vzdelávania, veď im nikto nebráni vzdelávať sa. Nech sa páči, dvere škôl sú otvorené. Lenže väčšina z nich nevydrží pri ničom dlhšie ako 5 minút. Majú rôzne poruchy správania, za čo môže prostredie, v ktorom vyrastajú, a výchova, či skôr nevýchova ich rodičov. Pre takéto deti sú špeciálne učebne so špeciálnym prístupom, a to ako pre Rómov, tak pre bielych, lebo veď aj medzi bielymi sú takéto deti. Na tom nie je nič pohoršujúce a rodičia týchto detí by mohli byť radi, že takáto možnosť vôbec existuje, že sa ich dieťaťu vôbec dostane nejakého vzdelania. Lenže im sa nikdy nič nebude páčiť, a Amnesty International ich takými bludmi, aké vyhlasuje, bude v tom len podporovať. Dalo by sa o tom rozprávať ešte veľmi dlho, ale už sa mi nechce. Myslím, že bude najlepšie odsťahovať sa z tohto Slovenska čím skôr preč.

    OdpovedaťOdstrániť

Váš názor nás zaujíma, ďakujeme

Rómske noviny kričia "Kmeťo, klameš", ospravedlň sa!

Dlhodobo sledujem neutešený stav jediných Rómskych novín na Slovensku. Asi aj preto, že tu v týchto novinách som začínal písať, dalo by sa p...