Odmena za nákup na ZľavaDňa

pondelok 16. mája 2011

Prihlasiť sa k svojej národnosti, som róm, alebo nie....?

My Rómsky národ sa hrdo hlásime k svojím predkom, vážime si našu kultúru, náš jazyk, aj naše vnímanie sveta. Alebo to tak nieje...!?!? Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 sa vykonáva na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Informácie o počte a štruktúre rómskeho obyvateľstva sú potrebné, ak má štát podporiť integráciu Rómov a konkrétnymi opatreniami prispieť k zlepšeniu ich situácie. Príčina prečo sa Rómovia nehlásia k rómskej národnosti je obava z diskriminácie, rasizmu a predsudkov.. Rómovia to znášajú veľmi ťažko, preto sa dobrovoľne vzdávajú svojej identity. Naše obavy z rasizmu v tomto prípade, škodia. A škodia veľmi.
Buďme hrdí nato kto sme! Našu rómsku kultúru možno pochopiť len porozumením „rómskej duše“. Najväčšia krása a bohatstvo spočíva práve v ich originalite. Každé etnikum má niečo, čo je vlastné iba jemu. Je to mentalita, kultúra, zvyky, tradície, písané a nepísané pravidlá života. Ľudia si o Rómoch robia obraz podľa bulvárnych plátkov, médií a iných klebiet. Stále nás vnímajú ako niečo iné, čo nepatrí do spoločnosti, ale kdesi inde, na okraj. Áno, sčítanie obyvateľov je potrebné. Buďme hrdými Rómami, hláste sa k svojmu národu, pretože aj takto môžme zlepšiť náš život a život našich detí. Uvedomte si, aký sme výnimočný národ. Ťahajme za jeden povraz, aby sa nám Rómom žilo lepšie. Spolu dokážeme veľa.
Ja prikladám sčítaniu obyvateľov väčšiu váhu ako napriklad voľbám. Dôvody sú zrejme jasné a netreba ich opakovať. Čo myslíte k akej národnosti sa prihlásim ja? 
-------------------------------------------------------------------------------------------
Lucia Curejová, redaktorka Redakcie 1

Blíži sa 21. máj, čo znamená deň, kedy sa uskutoční sčítanie obyvateľstva na Slovensku. Ja sa už teraz hrdo hlásim k rómskej národnosti! Som Rómka. Prečo? Lebo som hrdá a pyšná na svoju reč, pleť, oči a vlasy. Moji rodičia sú Rómovia, a aj ja som Rómka. Zaprieť ich mám, či seba? Dosť som si vytrpela v škole, na pracovisku, či u lekára. Ale povedala som si, už nikdy viac! Neskloním hlavu od hanby pre pleť a reč, ale naopak, hrdo a s hlavou hore, hlasno vykričím svoju rómsku identitu. Tým pomôžem svojím deťom, ako aj ich deťom.
Ak sa prihlásim k slovenskej národnosti, tak v „zrkadle“ oklamem samú seba. Dnes sa nemusím báť priznať sa, lebo je iný systém, doba a svet. Už nie je socializmus, komunizmus či fašizmus. Dnes je demokracia, ktorá nám dovoľuje nebáť sa priznať pravdu o sebe, práve naopak, skôr nám pomôže pohnúť veci dopredu v náš prospech a prospech našich detí. Chcem, aby sa moje deti mali lepšie a lepšie preto, lebo aj oni sú Rómovia.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Eva Kmeťová Makišová, redaktorka Redakcie 1Narodila som sa do obyčajnej rodiny,ako siedma v poradí, so sedmičkou v dátume narodenia. Môj otec bol taký šťastný,že nedovolil nikomu cudziemu ani len sa ma dotknúť to preto,lebo mal doma už šiestich synov. .Nosil ma všade so sebou a pestoval vo mne zdravé sebavedomie.To mi veľmi pomohlo na základnej škole,kedy boli pokusy od iných detí posmievať sa mi, že som cigánka.Už vtedy som si s tým vedela poradiť,deti ma začali rešpektovať a mala som veľa kamarátok. My,ako rodina, sme vlastne nemali problémy pre náš pôvod. Mama aj otec pracovali vo fabrike,kde patrili k najlepším pracovníkom,vážili si ich a nikdy sa nestretli s osočovaním. Moji starší súrodenci študovali na stredných školách,neskôr aj vysokých. Otec bol váženým občanom nášho mesta,pre nikoho nebol "ten cigán",ale pán Kmeťo. Ale vlastne takto žilo veľa rodín,ktorí svojím deťom umožnili študovať,a tak sa zaradiť medzi ostatných obyvateľov. Vtedy obyčajní ľudia neriešili politickú situáciu,nemuseli, pretože mali sociálne istoty,na ktoré mali právo zo zákona. Moji rodičia,ja, aj moji súrodenci máme národnosť Slovenskú. Otec nám už bohužiaľ nežije,preto aj z úcty k nemu si národnosť nezmeníme. Blíži sa sčítanie ľudu,otvára sa šanca pre mladých Rómov,ktorí v budúcnosti budú chcieť niečo dokázať,zlepšiť životnú úroveň niektorých častí Slovenska,ale bohužiaľ,bez dostatočného počtu prihlásených k tejto národnosti, je slabá šanca na zlepšenie životnej úrovne. Treba podporiť vzdelávanie rómskej mládeže,vytvoriť podmienky,ktoré by napomáhali ich odčleneniu z osád bez vody a elektriny. Ak týmto deťom dnes pomôžeme,"zajtra nám to desaťnásobne vrátia."Preto ak dostanete sčítacie hárky,porozmýšľajte,čo môžete urobiť pre túto mládež,pre ich budúcnosť. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
Helena Kmeťová, redaktorka Redakcie 1 

Nie som celkom stotožnená so spôsobom akým prebieha Sčítanie ľudu, tak ako každý normálny človek nemám rada zbytočnú byrokraciu, a ako žena, ktorá každý deň platí za rovnaký nákup stále viac, ktorá vidí ako sa zdvíhajú náklady na bývanie a počúva z médií o neustálom uťahovaní opaskov, tvrdím, že je aj jednoduchší a hlavne minimálne o polovicu lacnejší spôsob - jednoducho zozbierať údaje z vlastných úradov. No veľmi dobre chápem význam celého sčítania a tak ako mi to zákon káže, vyplním všetky údaje pravdivo. To sa týka aj toho, k akej národnosti sa prihlásiť. Preto že od narodenia som všade vedená s národnosťou Slovenskou, bolo by klamstvo uviesť inú národnosť a uvádzať nepravdivé údaje v sčítacích hárkoch je trestné. Som Rómka a nehanbím sa za to, no nás Rómov stále vnímam skôr ako etnickú skupinu ako národ. Moja vlasť je Slovenská republika, toto je aj moja rodná zem, aj môj národ.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Jozef Kmeťo, redaktor-admin Redakcie 1 

Celý život sa stretávam s tým že som róm, od môjho detstva v škole, až po súčasnosť počúvam rôzne názory na našu komunitu. Priznám sa že počúvam iba záporné názory, kladné názory musím hladať v kope sena... Žiaľ to je dnešná realita. Poznám mnoho rómov ktori sa k svojej národnosti neprihlasia. Nejaké dôvody sa vždy nájdu. Predsudky rasizmus, nenávisť, či len obyčajná hanba že nosím rómsku kožu, sa im nedovolí prihlasiť k svojej národnosti. Väčšina rómov sa prihlasi k maďarskej či slovenskej národnosti.  Na Slovensku žije takmer 450-tisíc Rómov. V roku 1991 sa k rómskej národnosti prihlásilo len 74-tisíc občanov.... V roku 2001 sa k rómskej národnosti prihlásilo 91-tisíc občanov... Ak to zoberieme percentuálne, tak od roku 1991 do roku 2001 to bol nárast rómskeho obyvateľstva len o 19 %. Ako to, že v našej spoločnosti rezonuje takzvane "rómsky problém"??! Veď podľa posledného sčítania ľudu z roku 2001 na Slovensku žije iba 91-tisíc Rómov. V našej krajine neexistuje rómsky problém, to je problém "opálených" Maďarov a Slovákov...

Podľa údajov, ktoré som uviedol je prognóza následujúca... podiel Rómov sa zvýši v sčítaní minimálne opäť o tých 19% a ich počet oficiálne dosiahne 110-tisíc. Ale nebol by som prekvapený ani z výsledku okolo 130-tisíc. Rómovia sa často prihlasujú za občanov slovenskej či maďarskej národnosti, podľa toho, v ako zmiešanom území žijú.

Máme my Rómovia blízko jeden k druhému? Vieme sa navzájom dohodnúť? My Rómovia žijeme život urazených, dotknutých, ponížených ľudí, ľudí ponížených „majoritnou spoločnosťou“! A v tom väčšina z nás vidí naše „Rómstvo“.... "Som Róm, ublížili mi", hovoríme....„Tak nám treba!“ Veď podľa predošlých sčítaní ľudu, my sme iba "opalení" Slovaci a poniektorí z nás aj Maďari..." Preto moji milí Rómovia neplačme, že naša kultúra upadá, že nie sú peniaze na jej rozvoj, že nie sú peniaze na riešenie najpálčivejších rómskych problémov, ktoré rezonujú v našej spoločnosti. Veď podľa posledného sčítania ľudu z roku 2001 nás tu žije iba 91-tisíc Rómov, na tak malé spoločenstvo nie je treba veľa peňazí na jeho rozvoj...

Narodil som sa ako róm, tým že sa prihlasím k slovenskej či maďarskej národnosti zo mňa neurobí Slováka, či Maďara. A neurobí zo mňa ani občana prvej kategórie ,ako sa naivne niektorí domnievaju. Som róm, žiť slušne, pracovať, a budovať svoj život ako iný moji spoluobčania, neznamená že už som Slovák, a nemôžem byť Róm. Práve naopak svojím životom môžem byť príkladom pre ostatných rómov, ktorí nežiju zrovna podľa "pravítka"  našej spoločnosti. Prečo som to tak napísal ? Pretože ľudská hlúposť nepozná hranice, a rómska hluposť duplovane... Niektorí naši  rómsky spoluobčania žijú chudobne, ale to neznamená že sú grázli podvodníci, a podobne... Aj to je jeden zdôvodou prečo sa niektorí romovia nehlásia k svoje národnosti, pretože sa hambia, a myslia si že oni sú na inej úrovni, čo už sa rovno približuje ku pýche človeka. Ja som niekto, si povedia...  Aj ja som tak premýšlal, bol som hlúpy, a namyslený človek.  Nenahlasil som sa k svojej národnosti. Myslíte že sa niečo zmenilo ? Musím sa zasmiať, nič sa nezmenilo, stále som bol róm, aj keby som ním naradšej nebol... Tak hlupo som premýšlal. Nie! Predsudky, rasizmus a delenie ludí ktoré v našej spoločnosti sú na dennom poriadku my hovorí, narodil si sa ako róm, žiješ ako róm, vnímaš ako róm, tak do riťi ži ako róm, a nehambi sa že si róm...!  Ja sa  po prvý krát vo svojom živote k svojej národnosti prihlásim. Odpusťe mi moji bratia, že som nebom róm celým srdcom. Dnes už to viem...


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Redakcia 1
Jozef  Kmeťo,   Helena Kmeťová,  Eva Kmeťová Makišová,   Lucia Curejová,  Lucia Vaňová

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Váš názor nás zaujíma, ďakujeme

Rómske noviny kričia "Kmeťo, klameš", ospravedlň sa!

Dlhodobo sledujem neutešený stav jediných Rómskych novín na Slovensku. Asi aj preto, že tu v týchto novinách som začínal písať, dalo by sa p...