Preskočiť na hlavný obsah

Translate

Cenzura? Výhružky, Za pravdu? 21 stoleti


Drahomír Radek Horváth -
Výroční zpráva salonních teoretiků http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/drahomir-radek-horvath.php?itemid=13604Drahomír Radek Horváth
http://blog.aktualne.cz/blogy/drahomir-radek-horvath.php
Projektový asistent (Poradna pro občanství, občanská a lidská práva) a romský mentor (Probační a Mediační Služba Děčín). V polovině devadesátých let zřejmě první Rom jako terénní pracovník v K-Centru pro drogově závislé. Zakladatel, provozovatel a editor prvního regionálního ryze romského informačně osvětového webu v regionu. Externí spolupracovník (regionální zpravodaj) časopisu ,ROMANO VODI


upřímná slova a poděkování za pravdu
Dostala se mi do ruky Výroční zpráva Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny. Tato mezirezortní instituce sice zasedá, monitoruje, vydává usnesení, když se sejde dostatek členů a jsou usnášení schopní. Do její agendy dle Zprávy spadá také několik komisí, výborů a monitorovacích skupin. Osazenstvo těchto orgánů mě nepřestává fascinovat.

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH:

Plná pusa příkladů dobré praxe, neúspěchy se neprezentují. Chlubení se cizím peřím jak na běžícím pásu. Absolutní většina toho čím se holedbají jsou již dávno zavedené projekty, které efektivně fungovali v lokalitě před příchodem Agentury. Ve vybraných městech se do lokálního partnerství hlásí spousta naivních adeptů, ale po roce většina vystřízliví. Tři roky u stolu řečnit o práci z nich dovede málokdo, krom lokálního konzultanta. Pro lezlost Agentury lidmi z Člověka v tísni je legendární, od ředitele, až po řadové zaměstnance. Valná většina z nich prošla touto líhní talentů a sektou v pravém slova smyslu.

MONITOROVACÍ VÝBOR AGENTURY PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ:

V první řadě se Monitorovací Výbor usnesením vlády ze dne 29. března
2010 č. 254 stal jedním ze stálých orgánů Rady vlády České republiky pro záležitosti romské
menšiny (dále jen Rada vlády), tedy Monitorovacím výborem Rady pro činnost Agentury pro
sociální začleňování v romských lokalitách. Ve vztahu k činnosti Agentury má Rada vlády
prostřednictvím monitorovacího výboru za úkol sledovat pokrok v dosahování cílů Odboru
pro sociální začleňování v romských lokalitách (dále jen Agentura), monitorovat účelnost
a efektivitu činnosti Agentury.

Členové monitorovacího výboru:

Mgr. Karel A. Novák – svého času v organizaci Člověk v tísni ředitel programů sociální integrace. Zasvěcení vědí, že je to post největšího experta v „řešení“ romské problematiky nejen v této instituci, ale obecně.

Jan Černý – současný ředitel programů sociální integrace v organizaci Člověk v tísni. Zřejmě pasován do funkce za zásluhy při panáčkování v Matiční ulici v 90. letech při výstavbě zdi. Na Ústecku se mezi lidmi již stala legendární rošáda ohledně o.s. RAMI ve , které figuroval spolu s jedním funkcionářem ČSSD.

Mgr. Jan Robert Hřebíček – také prošel sektou Člověk v tísni a z této farmy byl draftován do monitorovacího výboru se stálým angažmá na MPSV ČR.

Mgr. Klára Laurenčiková – tady se dostáváme ke zlatému hřebu. Partnerka a matka dítěte ředitele Agentury Martina Šimáčka, monitorovala od 2009 do 2010 účelnost a efektivitu Agentury, kterou již tehdá řídil a nadále řídí její druh.

Jen malá ochutnávka toho jak to vypadá v radě vlády ČR pro záležitosti romské komunity, kdo s kým a jak.....

Na jednání Monitorovacího výboru se dokonce projednávalo toto:

„Dalším projednávaným tématem bylo výběrové řízení na pozice lokálních
konzultantů v nových lokalitách. Na základě diskuze se v červenci 2010
uskutečnilo jednání ředitele odboru a zmocněnce pro lidská práva s Romy,
kteří se ucházeli o zmíněné pozice a ve výběrovém řízení neuspěli.“

Nepochybně je tehdá pan Kocáb chtěl pohladit a pochovat, aby jim zvýšil sebevědomí, uklidnil emoce a vysvětlil, že tyto pozice se obsazují lidmi se světlejší barvou kůže a s minulostí, která je provázána s Člověkem v tísni. Něco tady smrdí a každý nechť si udělá obrázek sám. Moudré knihy vydávané Člověkem v tísni hovoří jasně o tom, že Romové by neměli pracovat na postech týkajících se řešení romské problematiky. Ono by se totiž mohlo stát, že by se časem vyřešilo a to by pro sociální inženýry byl problém největší, přišli by o chléb vezdejší.

PRACOVNÍ SKUPINA PRO VYPOŘÁDÁNÍ SE S PAMÁTKOU OBĚTÍ ROMSKÉHO HOLOKAUSTU:

V pracovní skupině jsou dva lidi z památníku Lidice, ale Čeněk Růžička tam není. To je dost paradoxní a neuctivé vůči tomuto člověku. Pozvat si ho na kobereček a popsat to pak v zápisu takto je přímo nehorázné:

„Ze strany Čeňka Růžičky nebylo porozuměno, proč by měl
pietní akt realizovat Památník Lidice, když jej již dvanáct let
uspořádávají romské organizace! V Letech leží Romové, proto
by měli oni organizovat pietu! Lety se nesmí zneužívat k nějaké
show, nesmí se konat v blízkosti vepřína! Když se z toho stane
show, budeme akci skandalizovat.“

Růžička má pravdu a romská komunita by měla začít jeho tažení podporovat důrazněji. Od Rady, respektive této pracovní skupiny nic moc světoborného očekávat nelze, když Leila Abasová sedí v této pracovní skupině jako velká to odbornice na romský holokaust. Ti co by tam sedět skutečně měli, jsou kritizovaní za NE porozumění.
Nechci křivdit Radě jako takové. Nemám slov k stálému inventáři v podobě pana Kokyho a člence téměř všech výborů, komisí atd., madam Brandové. Zmínit něco pozitivního v souvislosti s Radou lze velice těžko. Je však důležité pozastavit se nad osobou Ing.Karla Holomka, který rezignoval na post člena Rady s odůvodněním zaslaným v otevřeném dopisu panu premiérovi Nečasovi. Zmiňuje například skutečnost, která prošla Radou a kterou cituji doslovně z inkriminovaného dopisu:

„„Velkým zklamáním pro mne bylo vyústění projektu Školícího a informačního centra romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu, které nebylo svěřeno pro tento účel profesionálně i morálně připravenému Muzeu romské kultury v této oblasti pracující celých 20 let, nýbrž zcela mimo jakoukoliv logiku v této věci neznalému a nepřipravenému Pedagogickému Muzeu Jana A. Komenského v Praze. Tento projekt byl od začátku koncipován jako projekt vládní, aby nakonec skončil z důvodů nepodstatných v gesci ministerstva školství.“

Karel, už ví jak se cítí Čeněk. Na kolik byl jeho odchod z Rady důsledkem morálního uvědomění a nakolik to mělo hlubší podtext je těžké soudit. Rezignoval a tím pádem dal jasně na jevo svůj postoj. V radě nám pak zbývá hrstka idealistů, kteří nemají šanci prorazit a ze své pozice něco změnit k lepšímu. Na svých funkcích by tím pádem neměli lpět, nebo by se měli skutečně nahlas ozvat vůči všem nešvarům jejichž část jsem zmínil v tímto blogu. Rada je zdiskreditována je to navíc bezzubý institut, který nebere Váda ČR vážně a slouží jen a pouze jako alibi. Někteří si však své etnobyznysmanské aktivity posichrovali členstvím v radě.
„Vrána vráně oči nevyklove….“

Dovolte mi Vás všechny oslovit v situaci, kdy máte v rámci odkazu možnost nahlédnout do velmi nechutné diskuze k tomuto článku, který přesně doplňuje ten, který jsem uveřejnil před několika dny. V Čechách jak bych řekl obecně právě diskuzí a vyhrožováním sám autor článek pod tlakem stáhl a nemohu jinak než se zastat nejen pravdy, kterou uveřejnil, ale touto cestou i jednoho z nás za kterým jsou vidět výsledky práce a kterému není lhostejný lidský osud tam, kde pomoci jde. A Přeci jeden z těchto osobností podlehl a plně i když Radkovi rozumím, věřím, že jeho článek by se nyní měl dostat tam kam má tedy ke čtenářům, aby si dokázal tak udělat Obrázek o morálním úpadku společnosti a jak funguje - skrytá cenzura - a jak se dá ničit člověčenství, lidskost a humanita. Nechci zde hovořit o financích a o tom co v článku je popsáno a o těch, kdo si myslí že jsou mluvčími za nás a sedí v nejlépe placených postech a mají moc rozhodovat o penězích pro neziskový sektor, který s monopolem nadace Člověk v tísni funguje v obou státech. Chci se dotknout toho, že jejich aktivity možná v zahraničí jsou vidět, ale u nás v rámci romské problematiky přešlapují na místě a miliony finančních zdrojů tak tečou zbytečně právě do tohoto směru. Když víte že v dané lokalitě působí Člověk v tísni v roli teren. sociál. pracovníka a sami romské rodiny o něm ani nevědí pak asi není něco v pořádku. Proč tedy nedělat kvalitní aktivity v rámci nadace pořádně a s cílem a výsledkem a na zahraničí se vykašlat. V obou zemích jak v Čechách tak na Slovensku máme problémů na řešení dost ať odloučené lokality, ghetta. či romské osady a další a další a teď nemluvím jen o romské otázce. A tak Vážení, když odvádíte kvalitní práci v zahraničí tak čiňte především doma a nebo romskou otázku opusťte a finanční zdroje nechte prosím těm organizacím, které dokáží realizovat komplexní programy na lokálních úrovních, kde místní organizace znají potřeby lidí daleko více a na amatérštinu se vykašlete. Rada vlády ve složení jaké je ať se neschází v Praze, svou činnost může realizovat emailem viz monit. zprávy a agentura to samé. Na těchto místech stačí jeden úředník, jak se říká a když už máme se přizpůsobit sociálním podmínkám jako obyč. lidé, ať i rada vlády a agentůra dostane potřebné škrty v rámci vlády. Už v době kauze Čunek jsem pro ČTK uvedl pochybnost o těchto orgánech a stále více se domnívám, že to tak je.A to již pár let uběhlo.

Radku a to nejhlavnější a slova k tobě. Nenech se zvyklad. Mluvili jsme spolu při blokádách a plně se shodujem prakticky na všem . Podlehl jsi oné skryté cenzuře a v dnešní době se jí dá docílit tlakem z venčí, ale jsi silná osobnost a v Krupce a v Děčíně i Brně při blokádách jsi dokázal svou sílu v rámci organizace tak náročných věcí, a výsledek se dostavil a tak myslím že na místo slov o podpoře přijmi dík za to že jsi, a nejsi sám ani na toto.

Vašek

Václav Zástěra

článek navazuje obsahem na uveřejněný článek "bez hranic a bič..."
Ondřej Giňa, ml.: Romové pod „bičem samospráv“ aneb Gazdíkovo „zvláštní zacházení“ Prečítajte si Reportáž nášho spravodajcu z Čiech Václava Zástěru

Ukazuje se, kolik podobných až stejných názorů je mezi námi a to je naše síla. Nebojme se pravdu vyjadřovat. Pojmenovat věci pravým jménem je cesta k řešení.
Za nás to nikdo neudělá.
Zaujal vás tento článok? Čítajte ďalšie naše články, ktoré nájdete v našom archíve. Redakcia 1

Komentáre

 1. Všude je to stejné," ať jsou to Češí,Slovací či Romové." Každy jen chce rychle zbohatnout,,To je účel všech,zločinců a podvodníku.,,

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Ze stejných důvodů jako Radek stáhnul svůj blog na www.aktualne.cz jsem já z akuálně odešla úplně., Plivance a hnus. Což ovšem neznamená, že to, co je napsáno, není pravda. Znamená to jen potvrzení toho, jak silný je útlak ze strany těch, kteří tyto šílené názory zastávají a nenávistně rozšiřují. Jsem moc šťastná, že se konečně zvedá mladší romská generace třicátníků - a to samotných Romů, nikoliv "angažovaných gádžů", kteří jsou schopni smysluplně argumentovat. Už jsem se bála, že se toho nedočkám... zdravím, Klára Samková

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Tento komentár bol odstránený správcom blogu.

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Tento komentár bol odstránený správcom blogu.

  OdpovedaťOdstrániť

Zverejnenie komentára

Váš názor nás zaujíma, ďakujeme

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Rómovia prehovorili o svojích zážitkov s predsudkami a rasizmom na vlastnej koži

Byť Róm a žiť na Slovensku, by jedinec mohol povedať, že nie je to žiadna výhra...Či sa to niekomu páči alebo nie, Rómovia už od útleho detstva sa stretávajú z rôznymi druhmi prejavu predsudkov či priameho rasizmu. Niet sa preto čo diviť, že priepasť porozumenia medzi rómskou a nerómskou populáciou sa prehlbuje, a nedôvera je na oboch stranách bariéry.   

Je predsa nemysliteľné, už aby Rómske deti sa stretávali v škole zo segregáciou, kedy škola zámerne vytvorí triedu len pre rómskych žiakov.  Je nemysliteľné, že sa Rómske deti stretávajú s pokrikmi, vy špinavé cigánčatá, smradľavý potkany, či negri... Rómske dieťa je už takto donútené si uvedomiť, že existuje svet "bielych" a jeho, teda "čiernych" Už deti medzi sebou dokážu byť veľmi zlé, a tak často krát rómsky chlapec či dievča je vyštvaní z kolektívu, či dokonca mu jeho spolužiaci povedia, s tebou sa sa hrať nebudeme, pretože si cigáň!

Rasizmus a predsudky v praxi  

- viac ako 80% Slovákov i Čechov by bolo prot…

Rómovia si nevedia predstaviť, že by mali svoj vlastný štát...

Okrem kontaktov je sociálna sieť dobrá aj na bleskový prieskum. Už dlhšie bez toho aby si to niekto všimol, až možno na pár jednotlivcov, mapujem na mojom "fejzbuku" náladu nás Rómov. Samozrejme, že naša nálada sa odzrkadľuje aj podľa doby v akej teraz žijeme. A možno aj práve táto doba, kedy všetci bez rozdielu musíme vynaložiť viac úsilia na prežitie, ako by Rómov prebudila zo sna, jeden za všetkých a všetci za jedného.Pretože jeden za všetkých a všetci za jedného, alebo inak povedané spoločne za prospech nás všetkých už neplatí. V rómsku štátnosť ktorý by sme spoločným úsilím vybudovali neverí väčšina Rómov.
Pri otázke: Viete si predstaviť, že by sme mali Rómsky štát? sa Rómovia viac menej vyjadrovali záporne. Neveria, že by spoločne dokázali vôbec niečo také ako Rómsky štát vytvoriť. Ako sa mnohí sami vyjadrili, chýbajú nám vzdelaný ľudia, či sami medzi sebou sa dokážeme deliť na lepších a horších, sami sa kastujeme, a to by prinieslo veľké nezhody a napätie. A potom t…

Neslávne slávny "krutý" exekútor si vymáha peniaze od buka do buka, ako sa mu zachce... Robí to roky a nikto voči nemu nezakročí. Prečo??!

Polícia vyšetruje, či exekútor Rudolf Krutý neprekročil svoje právomoci a nezneužil právomoc verejného činiteľa.

Telefonáty z jeho čísel, resp. automat z exekútorskej kancelárie Rudolfa Krutého, otravuje ľuďom niekoľkokrát dennodenne život, aj keď napr. svoj dlh už máte dávno splatený.

To je aj prípad pani Jany. Približne v polovici februára tohto roku pani Jane začal niekto vyvolávať z neznámych čísel. Na niektoré nestačila zareagovať a nedvihla ich. V iných jej zas automat z exekútorskej kancelárie Rudolfa Krutého oznamoval, že má uhradiť exekúciu.

Keďže si bola vedomá toho, že žiadne dlžoby nikdy nemala a vždy všetko uhradila, tak tomu nevenovala pozornosť. Telefonáty od Krutého ale neprestávali.

„Neustále ma vyzývali k zaplateniu. Nikdy v živote som neprišla do styku s exekútormi, pretože vždy všetko platím načas. Na tomto si dávam záležať. Preto ma to najskôr začalo urážať, potom ma to začalo otravovať a postupom času som telefonáty začala vnímať ako hrubý nátlak,“ vysvetľuje Jana.

P…