Odmena za nákup na ZľavaDňa

štvrtok 4. augusta 2011

Nerovnosť v zdravotnej starostlivosti o Rómov

"Keď rodí Rómka, nikto jej nepomôže, len jej povedia „ak si vedela, ako ho urobiť, mala by si vedieť aj, ako sa o seba postarať"

Štúdie ukazujú, že zdravotný status Rómov je hlboko pod priemerom bežnej populácie v Európe, priemerná dĺžka života Rómov v Európe je približne o 10 rokov nižšia než u iných obyvateľov. Výskyt chorôb zapríčinených zlým životným prostredím je vyšší než u inej populácie. Nedostatočné očkovanie a výživa sa vyskytujú hlavne u rómskych detí. Nehody a zranenia ako napr. popáleniny, pády, zlomeniny, dopravné nehody, intoxikácia sa objavujú častejšie u Rómov, ako u majoritnej časti spoločnosti. Rómski obyvatelia krajín, ktoré sú zapojené do projektu, sú, alebo sa čoskoro stanú obyvateľmi EÚ, ale ich životný štandard a hlavne ich zdravotný stav je v porovnaní s priemernými obyvateľmi Európy veľmi zlý a to ich robí oveľa viac náchylnými k chorobám, ktoré už väčšina Európy prekonala. Myšlienka eliminácie nerovností v prístupe Rómov k zdravotnej starostlivosti...

Predovšetkým medzi Rómami z osád je tento stav negatívne ovplyvnený aj geografickou vzdialenosťou osád od mestských oblastí.


Diskriminačná úroveň starostlivosti"Keď rodí Rómka, nikto jej nepomôže, len jej povedia „ak si vedela, ako ho urobiť, mala by si vedieť aj, ako sa o seba postarať.“ - Rómska žena z osady KecerovceNa východnom Slovensku, odhaľuje prvky systematickej a do očí bijúcej rasovej diskriminácie, vrátane segregácie. Rómske ženy sú oddelené od bielych žien a sú umiestňované do iných izieb než biele ženy a často sa im bráni používať tie isté kúpeľne, toalety a stravovacie zariadenia ako bielym ženám.Rómke ženy sa stretávajú s urážkami od lekárov a sestier. Rómskym ženám sa tiež dostáva liečby horšej kvality, prípadne im je liečba odmietnutá úplne. Niektorí lekári majú pre rómske ženy vymedzené ordinačné hodiny alebo ich nútia čakať na súrne ošetrenie, až kým nevyšetria všetky biele ženy.Sanitky z istých nemocníc na východnom Slovensku buď odmietajú alebo otáľajú s poskytovaním služby tehotným ženám v rómskych osadách, a to dokonca i vtedy, keď žena už ide rodiť. Korupcia medzi zdravotníckym personálom je endemická – od všetkých žien sú požadované platby za služby, ktoré sú kryté zdravotným poistením, alebo je im poskytnuté nekvalitné ošetrenie, ak majú zdravotníci pocit, že úplatok nie je dostatočný. Avšak rómske ženy, ktoré sú často vyčleňované z dôvodu rasovej neznášanlivosti, a ktoré si možno pre svoj nižší ekonomický status natoľko nemôžu dovoliť úplatky, pociťujú túto korupciu oveľa akútnejšie."Keď moja dcéra prvýkrát rodila, bola vydesená a vrieskala. Keď bola na stole a už rodila, sestra jej tlačila na tvár podušku, aby ju umlčala. Lekár tam nebol.“ - Rómska žena z osady Ostrovany"Sestry nás volajú „Cigánky“, hovoria nám, že sme špinavé a príliš mladé na to, aby sme mali sex. Mladým dievčencom hovoria „mladé kurvy“... Keď nás zbadajú tehotné, povedia: „Zase ste tu! Koľko detí chcete mať? Už vás máme plné zuby!“ - Rómka z „Nad jazerom“, Golianova ulica, Košice


Riaditelia nemocníc, lekári a sestry otvorene vyjadrujú rasistické názory na svojich rómskych pacientov, ktorých považujú za mravne pochybných....

Rómsky pacienti to naozaj nemaju ľahké ani v chorobe

Najviac sú postihnutý rómovia z rómskych osád, sanitka si vždy dáva na "čas"- i keď ide o ľudský život, dokázať že sanitka prišla k pacientovy neskoro, je zložité...

Starostlivosť o rómskych pacientov je dosť zlá, prejavuje sa to zbytočným odkladaním vyšetrovacích úkonov pacienta až po dobu, keď pacient musí podľa zákona o zdravotnej starostlivosti najneskôr do dvoch týždnou od prijatia na odelenie, opustit nemocnicu, ak nejde o prípad ohrozenia života. V takom prípade sa vyšetrenie nakoniec neurobí, z vysvetlením lekára, že vlastne ani nebolo treba...

Je dokumentované že práve odkladaním dôležitých vyšetrení, to nakoniec pacienta stojí opätovnú hospitalizáciu pre zhoršenie zdravotného stavu! V niektorých prípadoch to končí aj smrťou pacienta...

Tieto veci je veľmi ťažké dokázať, a však rómovia mi dajú za pravdu, lebo skoro každy róm má podobné skúsenosti...


Jozef Kmeťo 


Zaujal vás tento článok? Čítajte ďalšie naše články, ktoré nájdete v našom archíve. Redakcia 1

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Váš názor nás zaujíma, ďakujeme

Rómske noviny kričia "Kmeťo, klameš", ospravedlň sa!

Dlhodobo sledujem neutešený stav jediných Rómskych novín na Slovensku. Asi aj preto, že tu v týchto novinách som začínal písať, dalo by sa p...