piatok 30. septembra 2011

Spravodlivý medzi národmi


Sexy and I Kno

Oskar Schindler sa narodil 28.4 1908 v Českom meste Svitavy ( vtedajšie Rakúsko-Uhorsko), na Jihlavskej dnešnej Poličskej ulici. So židovskou komunitou prišiel do kontaktu ešte ako dieťa, keď dom Schindlerovcov susedil s domom tamojšieho rabína Félixa Kantera. Zrejme už tu sa začala formovať jeho osobnosť a najmä priateľský vzťah k židom, ktorý sa naplno prejavil o pár rokov neskôr.
Po skončení povinnej školskej dochádzky sa zapísal na tzv. vyššiu školu, ktorú však nedokončil a to zrejme pre falšovanie študijných výsledkov. Viac ako škola ho zaujímal bezstarostný život, ženy, rýchle autá. Jeho rebelská duša a postoj mali za následok roztržky so svojim otcom u ktorého pracoval.
Na jednej služobnej ceste sa zoznámil s Emíliou Pelzlovou zo Starého Maletína. Jeho šarm a osobné kúzlo spôsobilo, že sa Emili aj cez namietky rodiny, za Oskara vydala 8.3 1928. Ich šťastné manželstvo, ale dlho netrvalo a skočilo krachom. Aj napriek tomu ho Emília sprevádzala pri dôležitých rozhodnutiach a zohrala tiež významnú úlohu v Brněnci, kde sa starala o väzňov.
V neskoršom období vstúpil do Heinleinovej strany SdP a neskôr do Hitlerovej NSDAP. Zlákala ho spravodajská služba, kde získal mnoho kontaktov, ktoré neskôr často využíval.
Jeho príbeh, ktorý poznáme sa začína 13.9. 1939 keď získal malú židovskú továreň na smaltovaný riad.
Príbeh, ktorý sa začína koncom roku 1939 poznáme asi všetci, nebudem ho teda rozoberať a radšej sa pozriem na Oskara ako na človeka, ktorý sa rozhodol v dobe chorých a zvrátených myšlienok nestáť bokom a pozerať sa na utrpenie nevinných ľudí. Začal konať a svoje postavenie a konexie využíval na záchranu židovského obyvateľstva z Krakovského geta. Neprajníci tvrdia, že sa len obohacoval na utrpení iných . Je pravdou, že zbohatol na spomínanom židovskom obyvateľstve, no nepopierateľným faktom je aj to, že nadobudnuté peniaze použil na záchranu svojich pracovníkov. Či už bol alkoholik, sukničkár a pôžitkár života je nepodstatné. Treba sa radšej pozrieť na jeho skutky a činy, ktoré dovolili začať odznova vyše 1200 ľudom, ktorý by bez jeho pomoci zrejme skončili ako ďalších 6 miliónov nevinných duši. Dovolil, aby vznikla nová generácia, ktorá nikdy nezabudne kto im dal druhú šancu. Vytvoril zoznam, ktorý znamenal život a nádej.
Poukázal na to, že aj v ťažkej dobe sa dá ostať človekom a nestratiť svoje ľudské JA.
Po vojne získal mnoho ocenení medzi nimi aj ocenenie Židovského ľudu, SPRAVODLIVÝ MEDZI NÁRODMI. Oskar Schindler zomrel 9.9.1974. Jeho pozostatky boli na jeho želanie prevezené do Jeruzalema, kde odpočíva na protestantskom cintoríne na hore Sion. Na čestnej doske Židovského pamätníka v Jeruzaleme je uvedené. „ Ďakujeme Bohu, že bol náš “ .
PS: Viem, že toto je najmä Rómsky blog malo by sa teda písať najmä o mojom etniku, ale je správne napísať o človeku, ktorý riskoval aj svoj vlastný život a to pre neznámych ľudí, už len preto mu patrí naše ĎAKUJEM.
ZDROJ INTERNET

w It

utorok 27. septembra 2011

Maďarsko je štátom bez perspektívy a šance na prežitie.

Pod tlakom globálnej finančnej krízy, vlády po celej Európe hľadajú alternatívne zdroje hospodárskeho rastu. Jednou z možných alternatív sa javí aj masové zapojenie dlhodobo nezamestnaných do pracovného procesu a to hoci aj prostredníctvom verejnoprospešných, alebo aktivačných prác. Maďarský premiér Viktor Orbán chce dokonca na tejto filozofii postaviť svoju stratégiu budúceho hospodárskeho rastu Maďarska. Avšak ešte v máji podľa rámcovej dohody Viktora Orbána s predsedom Celoštátnej Rómskej samosprávy (ORÖ) Flóriánom Farkašom, bolo prisľúbených 100 000 pracovných miest, mimo verejnoprospešných prác. Žiaľ, dohoda nefunguje tak ako by mala. Rómovia pracujú aj dnes v programe aktivačných prác a zdá sa, že márne čakajú na sľub premiéra.
Podľa slov viacerých opýtaných Rómov z programu aktivačných prác, Rómovia prestali dúfať, že budú pracovať v podnikoch, fabrikách či továrňach. U živnostníkoch sa boja pracovať, pretože vo viacerých prípadoch neboli čestne vyplatení za vykonanú prácu.
Momentálna situácia je, že štát nie je schopný zaručiť žiadne konkrétne práce. Fabriky sú nefunkčné, počet tovární v Maďarsku sa dá spočítať na prstoch, podniky Rómov nechcú, ale aj vlastných dlhodobých zamestnancov prepúšťajú pre nedostatok financií. Ide o krízu, či ťažkú dobu, v ktorej je ťažko pracovať a prežiť!

Veľa Rómov odišlo do Anglicka, Belgicka, alebo Kanady za prácou, ale aj za využitím sociálnych systémov daného štátu. Veľa Rómov odišlo bez poznania jazyka, či peňazí. Pomohli im určité agentúry, alebo rómsky špekulanti, mafiáni, takzvaný Rómsky podnikatelia. Vytiahli ich von do sveta, nútili ich pracovať na mieste, o ktorom nebolo reči, dokonca ani pláca nebola hodná vykonanej práce. Boli vykorisťovaní a využitý na prospech mafiánov,a aj agentúr. Poniektorí mali šťastie a mohli sa vrátiť domov. Takéto prípady sa nasli aj v Maďarsku, Slovensku i Česku. Veľa Rómov padli do rúk krutému gangu, či nechali sa oklamať agentúram, ktorým museli na začiatku aj zaplatiť nehorázne čiastky za vybavenie práce a zmluvy. Poniektoré dievčatá odišli vo vedomí, že budú opatrovateľky detí v rodinách, no dostali sa na farmy a starali sa o zvieratá a spávali v pivniciach, či maštaliach. Boli im odobrané pasy aj občianky a iba zázrakom sa niektoré dostali odtiaľ preč, a vrátili sa domov.

V opačnom prípade, Rómovia odišli za prácou do Anglicka, kde sa im veľmi darí a páči. No začiatkom augusta mali tú smolu, že boli ubytovaní na tom mieste, kde boli rôzne výtržníctva a vandalizmus. Rabovali obchody, podpaľovali autá, napádali ľudí a strieľali. Kalmán Ján, 42 ročný muž, so ženou a dvomi deťmi, už dva roky žijú v
Anglicku a veľmi si to tam chvália. No podla jeho slov boli šťastní, že presne v tom čase, mohli posadiť deti do lietadla a poslať ich domov, do bezpečia. "Boli sme nútení zamknúť sa a neodchádzať z bytu von, dokonca aj šéfovia z práce nám volali, aby sme nešli do práce pre dané nepokoje. Báli sme sa so ženou, ale boli sme spokojní, že deti sú v Maďarsku u starých rodičov!" Podľa jeho slov, sa museli vybrať do Anglicka, pretože Maďarsko je štát bez viditeľných alternatív a perspektív na prácu. "Človek už ani nemôže dúfať, či veriť, že o dva, alebo tri roky bude situácia lepšia. Zlá ekonomická a sociálna situácia sa ťahá už dosť dlho. Štát je zadľžený a snaží sa čo najviac ukradnúť pre seba a ľudia trpia infláciou!" Dodal aj to, že sa určite nevráti späť do Maďarska.

Ale ako sa hovorí, všade dobre, doma najlepšie. Lebo momentálne je situácia lepšia v zahraničí ako v Maďarsku, no kto vie, aké problémy nastanú tam a človek bude rád, že sa môže vrátiť späť, ako to bolo v prípade detí Jána Kalmána.
Takže Maďarským občanom ostáva iba tvrdo apelovať na vládu pre spracovanie lepšej stratégie hospodárskeho a ekonomického rastu, aby mohli pracovať a nemuseli sa nechať oklamať agentúram, či mafiánom a aby nemuseli odchádzať do cudzích štátov za lepším životom.
                                   
                                     


Lucia Curejová. 

Zaujal vás tento článok? Čítajte ďalšie naše články, ktoré nájdete v našom archíve. Redakcia 1
utorok 20. septembra 2011

Malá "prostitútka..."


Rómska detská prostitúcia, či prostitúcia mladistvých je otvorená a verejná. Existujú nástroj, ako tento stav zvrátiť...?§

Problém je, že dievčatá, ich rodiny a ani ich príbuzní tento stav nechcú meniť. Odmietajú pomoc občianskych združení a majú plné ústa demokracie. Každý si vraj môže robiť, čo chce. Evidentne si demokraciu zamieňajú s anarchiou. Zapierajú všetko a stále. Súdov sa neboja, mlčia ako hroby.  Ale bez obetí nie je vinník (nehovoriac o svedkoch). Zákazníci nič nepriznajú, dievčatá mlčia a  keby ste  aj chceli podať trestné oznámenie, ich príbuzní sami podajú oznámenie na vás za krivé obvinené. Proste všetci budú trvať na tom, že dievča stojí pri ceste len tak – z dlhej chvíle. V tomto prípade je asi aj polícia bezmocná. Keby sa aspoň jedna z dievčat osmelila a vypovedala by.


Odhaduje sa, že 80 až 95 percent slovenských prostitútok sú chudobné rómske dievčatá. Mnohé z nich na českých cestách „pasú“ ich manželia a bratia. Prostriedky z prostituovania sú mnohokrát jediným zdrojom obživy pre širokorozvetvené príbuzenstvo na Slovensko.

postavajúce rómske dievčatá  ponúkajúc svoje telo. Stoja tak na štyroch – piatich miestach, ktoré sa lokalizujú v blízkosti rómskej osad na východe Slovenska. Mladé dievčatá (a v niektorých prípadoch aj deti pod 15 rokov) stoja opreté, sedia na tráve, či počas zimy v autobusových búdkach a ponúkajú svoje služby za skutočne nízke ceny. Za smiešnych 10 eur urobia čokoľvek. Niektoré zadarmo. Takmer - stačí nejaké jedlo. Podľa ľudí, ktorí žijú v okolí ich rajónov, zväčša si sadajú do áut svojich klientov, alebo využívajú tmavé miesta... Samozrejme, že sa boja, kde ich kto odvezie, ale snaha zarobiť na omamné látky a jedlo je silnejšia.

Stáva sa, že samotný otec ponúka svoje dcéry na sex v ich dome, otec jednej z maloletých a mladistvých prostitútok. Tvrdí, že je to dobrý obchod. Lebo keď sa (gadžovi) "postaví" , rozum sa mu zastaví a otvorí peňaženka...

Príčiny vstupu do prostitúcie, do sex biznisu:- zlé sociálne finančné postavenie

odchod do zahraničia

vidina vyšších zárobkov

sexuálna potreba

nízke IQ

absencia vzdelávania

nevzdelanosť

nízke mzdy

osobné príčiny = násilie v rodine, pomsta mužom

sexuálne príčiny = incest, znásilnenieAž 4500 Rakúšanov ročne jazdí sa sexom s maloletými do zahraničia. Top destinácie sú Slovensko a Česko. Na východe slovenska je rómske geto, magnetom pre pedofilov.  Niektorý rómsky rodičia doslova ponúkajú svoje deti...

V rómských getách sa rozmáha úžera, alkoholizmus, fet a drogy sú na dennom poriadku, o fetujúcích deťoch, či celých rodinách písať nebudem, lebo je to zbytočné... Incest, slovo, ktoré u normálneho človeka, vyvolá minimálne zimnicu po tele, je v getách nie tak neznámy pojem. Jedno staré príslovie hovorí: "Na chudobe, česť netratíš..." Mnoho Rómov žijúcich v getách tú česť stratilo...Prípady predaja detí z rómskych rodín za účelom sexu na Slovensku a v Českej republike môžu vzbudiť v očiach majoritnej verejnosti predstavu, že je prirodzeným javom pre túto komunitu...

Niektoré rómske rodiny skutočne predávajú, najmä do Talianska, dievčatá za účelom prostitúcie. Sú to dievčatá hlavne z okolia Fiľakova, Lučenca, z Rimavskej Soboty. Nedeje sa to však v tradičných rómskych rodinách, v ktorých si ctia tradície, kde vernosť a poctivosť je na prvom mieste v rebríčku hodnôt, ktoré Rómovia uznávajú.

Má niekto z návrh, ako tento problém riešiť?  Ja si myslím že potrebujeme predovšetkým podporovať vzdelávanie a osvetu v rómských kolóniach, najmä však podporiť vzdelávanie naších detí... To všetko chce čas, ale najmä porozumenie zo strany majority...


Jozef Kmeťo  Zaujal vás tento článok? Čítajte ďalšie naše články, ktoré nájdete v našom archíve. Redakcia 1

streda 14. septembra 2011

Nesúďme, spoznávajme !!!


Tento príspevok je pokračovaním toho môjho posledného. Dnes sa budem snažiť poukázať aj na to , že nie všetci Rómovia sú asociáli, ktorí sa nechcú zaradiť do spoločnosti.
Veľa ľudí vyznáva názor, že my Rómovia len kradneme, klameme, množíme sa, pijeme, fetujeme, páchame incest a vyciciavame tento štát. Že odkiaľ mám tieto silné slová?..Stačí si prečítať pár diskusií a sami zistíte aké „výhodné“ a ľahké postavenie máme. Čo tak sa zamyslieť nad tým aké to asi je, byť hodení do jedného vreca s tými ktorými pohŕdame napríklad aj my. Aké to je dostať nálepku skôr ako sa niekde ukážeš a niečo povieš. Ako ľahko sa hľadá práca a často krát uznanie a pochopenie majority. Mojou jedinou negatívnou skúsenosťou je tá, keď som si hľadal prácu. Poslal som životopis na uvedený email. Po pár dňoch mi zvonil telefón, že som vhodný adept na pracovnú pozíciu a že sa mám ukázať na formálnom konkurze. Dotyčný mal evidentný záujem, to bolo očividné. Všetko teda prebiehalo tak ako má a to až do momentu kedy som otvoril dvere na kancelárií kompetentného. Zrazu pracovná pozícia nebola istá a že musí čakať na ďalšie žiadosti. Bolo evidentné, že bol v šoku z toho že Róm, Cigán má vzdelanie vie sa vyjadrovať a má aj dobrú prax. Keďže ma jeho reakcia prekvapila (podotýkam v negatívnom zmysle) , slušne som sa pozdravil a odišiel a to bez záujmu pracovať v jeho firme. Aspoň mám o skúsenosť viac. Momentálne mám dobrú prácu, fajn kolegov a ten incident je len pripomienkou, že odlišnosť je často príťažou. Ale ten, čo to nezažije nepochopí, taká je pravda a takí sme my ľudia. Ďalšou skutočnosťou je aj to, že ako nás ma niekto chápať, poznať, keď v médiách sa prezentuje len to zlé. Čo tak reportáž o slušnom človeku, ktorý poctivo pracuje, platí dane, pomáha svojim blížnym a rozumie si s majoritou. O hudobníkovi, umelcovi , čo prešiel celý svet a robí Slovensku dobré meno. Alebo učitelia, asistenti, ktorí sa snažia pozdvihnúť vzdelanie a tiež ducha detí. Takých reportáži spočítam na jednej ruke a dôvod? ..sledovanosť. Je predsa jednoduchšie urobiť reportáž z osád ako sa tam „žúruje“ po vyplatení dávok, než hľadať aj to dobré a poukázať na to. Dať niekomu nálepku je také jednoduché, ťažšie je spoznávať a hľadať dôvody prečo to tak asi je a aký mal na to dôvod, prečo sa snaží, nesnaží.
Takže pozor, nie všetci sme neprispôsobiví. Každý z nás je iný, jeden chce, druhý nie a tretí napríklad nemôže. Nesúďte nás preto ako národ, ale pozerajte na nás ako na jednotlivca. Veď ani Nemci neboli za vojny všetci nacisti. Mám ich teraz všetkých súdiť kvôli tomu´, že je Nemec?.. To je absurdné nenávidieť niekoho pre jeho národnosť farbu pleti, vierovyznanie, orientáciu. Do tohto sveta sa všetci rodíme, dýchame jeden vzduch, pijeme tu istú vodu, tak isto sa usmievame a tiež aj umierame. A navyše, šancu si zaslúži každý. Nech sa prejaví a ukáže, čo v ňom je.
Tento príspevok nie je výčitkou len túžbou ukázať Vám pohľad aj s tej druhej strany rieky.
Rastislav Bartoš


utorok 13. septembra 2011

Romové píší prezidentovi Klausovi. Žádají jej, aby veřejně vystoupil a zmírnil napětí vyvolané nepokoji ve Šluknovském výběžkuČeská republika
Romové píší prezidentovi Klausovi. Žádají jej, aby veřejně vystoupil a zmírnil napětí vyvolané nepokoji ve Šluknovském výběžkuČeská republika, 12.9.2011 23:23, (ROMEA)


Romská občanská sdružení, iniciativy i jendotlivci se rozhodli napsat prezidentovi Václavu Klausovi, v souvislost s děním ve Šluknovském výběžku. Jejich dopis přinášíme v plném znění.

Vážený pane prezidente,

obracíme se na Vás s důvěrou, protože věříme, ž , stejně jako my, s obavami sledujete a vnímáte vzájemně vyhrocené vztahy mezi lidmi z majoritní částí společnosti a romské národnostní menšiny v naší zemi. Situaci dokládají poslední události ve Šluknovském výběžku.

V této souvislosti si Vás dovolujeme informovat, že členové romských rodin mají z chování svých spoluobčanů strach. Pamětníci 30. let minulého století z řad Romů se nemohou ubránit srovnání té doby s dnešní realitou, přičemž hodnotí své dnešní postavení mnohdy jako horší. Nemohou nevzpomenout na to, čeho byli čeští dozorci schopni prováďet našim rodinám v nacistických koncentračních táborech v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu.

Vážený pane prezidente,

občané nevěřícně sledují, jak lehce se část společnosti nechá zmanipulovat neonacisty a extrémisty k honům na romské rodiny. Je zřejmé, že pokud někdo z vrcholných politiků veřejně nevyzve národ ke zdrženlivosti, budou se tyto projevy nesnášenlivosti opakovat s ještě větší intenzitou i v jiných částech republiky.

Vážený pane prezidente,

právě Vy jste osobnost  těšící se  úcty a respektu svých občanů. Věříme, že právě Vy máte ze své pozice hlavy státu možnost a sílu oslovit všechny občany bez rozdílu. Zvažte, prosím, zda nedozrál čas na Vaše veřejné vystoupení, kterým můžete vahou Vaší osobnosti zmírnit napětí ve společnosti. Občané Váš krok  jistě přijmou s porozuměním a s vděčností.

My sami uvítáme a oceníme setkání s Vámi. Přijetí může mít velmi pozitivní dopad nejen v dnešní vypjaté situaci, ale i pro budoucí vývoj v celé naší společnosti.

     S úctou

Forum CZ, o.s.
ROS Karlovy Vary
Grémium romských regionálních představitelů
ROMSKÝ BLOG 2011 o.p.s.
Skupina proti rasismu na FB Roma Aven Jekhetane,
Miroslav Kováč
Václav Zástěra
Ladislav Bílý
Čeněk Růžička
Štefan Tišer
Ignác Zima
Marie Horváthová
Hana Pláhová
Marcel a Iveta Grundzovi
Nadežda Kováčová
Pavel Botoš
 Drahomír Radek Horváth
Ivan Šaray 


nedeľa 11. septembra 2011

Násilie, vandalizmus verzus realita

V poslednom období sa v Českej republike, ale najmä v meste Varnsdorf eskaluje napätie medzi majoritou a rómskym obyvateľstvom. Toto dianie určite zaregistroval každý z Vás. Situácia sa stáva kritickou a je len otázkou času kedy sa protesty zmenia na násilnosti. Preto treba zasiahnuť včas a priznať dôvody prečo k tomu došlo. Do ulíc totiž nevyšli len radikáli, ktorým takéto napätie vyhovuje a nahráva im do kariet, ale aj obyčajný ľudia, ktorým došla trpezlivosť s arogantným a násilným chovaním neprispôsobivých Rómov. Takže toto nie je o rasizme, ale o kriminalite, ktorá sa v osadách a v getách stáva vážnym problémom. Neobviňujem teda majoritu, ktorá povedala nahlas „ Dosť “ a rozhodla sa dať najavo, že daná situácia prekračuje rámec únosnosti. Úrady situáciu riešia tým, že na takéto miesta pošlú políciu, aby rozohnala dav a to je všetko. Ak to pôjde ďalej, bude to len horšie. Ja by som navrhoval vytvoriť občianske hliadky so samotných Rómov. Nech si sami dozerajú na dianie v ich okolí. Tieto projekty majú celkom slušné výsledky, prečo ich teda nerozšíriť, čo najviac, veď kto vie najlepšie o tom kto kradne, robí problémy ak nie tí, ktorí tam žijú. Aj v tej osade, gete sú slušní ľudia, ktorí privítajú možnosť mať prácu a taktiež sa zbaviť kriminality a parazitov. A tí, čo tam robia len zle si 2x rozmyslia, či niečo urobia ak budú pod drobnohľadom. Len netreba spať, ale treba začať konať, pretože tam vznikne podobná situácia ako bola vo Veľkej Británii a potom už bude neskoro problém hasiť.
Prenesiem sa teraz k nám na Slovensko, kde situácia začína byť podobná ako v spomínanom Česku. V médiách som zachytil reportáž, kde skupinka Rómov napadla policajta, ktorý bol v tom čase mimo služby a prechádzal okolo ich obydlí. Úplne ma to šokovalo, veď toto už nie je normálne, čo sa deje. Ako si to niekto môže dovoliť a urobiť niečo také. Som Róm, ale za takéto individá sa hanbím. Kladiem si teda otázku, mám sa diviť tomu, že sa na nás majorita pozerá, tak ako sa pozerá, keď jediné správy o nás sú tie negatívne? ..Mne osobne je jedno, či je niekto Róm a či nie. Ak robí niekto problémy, netreba mať na neho dvojaký meter. Treba ho spravodlivo súdiť a potrestať.
Sú Rómovia, ktorí sa naučili používať slovo „ rasista “ a často to zneužívajú. Veď, ak Neróm prepadne Róma je to rasovo motivovaný čin. Položme si teda otázku, nie je rasovo motivovaným činom aj to, keď Róm prepadne Neróma?.. Presne toto je dôvodom, o ktorom som písal, že pri spáchaní zločinu netreba pozerať na etnikum, ale treba sa zamerať na samotný čin.
Ideálne by bolo začleniť Rómov do policajného zboru, aby sa aj oni sami starali o bezpečnosť a prevenciu pred trestnou činnosťou a prispeli tak k zlepšeniu vzťahov medzi nami a majoritou. Robiť prevenciu v osadách, najmä s malými deťmi a vysvetľovať im, že treba žiť slušne bez okrádania a vyhovárania sa stále na „ gadžov “ ako nás nenávidia.
Rastislav Bartoš Foto: internet

Spolu....


Vždy som veril že sám človek nikdy nič nedokáže, že je potrebná sila ktorá nás spája do jedného celku, tak prečo to nefunguje u nás rómov ... ? My rómovia sme zvláštny národ, nie len že nie sme schopný držať pri sebe, ale niektorý jedinci sú schopný druhému podraziť kolená, pošpiniť ho, a udupať jeho človečenstvo, jeho sen do bahna výsmechu absolútnej ničoty, intolerancie a neochoty vypočuť si jeho názor.

Položili ste si niekedy otázku, prečo rómovia žijú po celej európe tak, ako žijú ? Ja ako róm, som si túto otázku položil niekoľko krát, a prišiel som k odpovedi ktorá sa nemusí iným páčiť.

Bývam a žijem v Bratislave... no, v Bratislave, a nielen v Bratislave akoby sa Rómovia hanbili za to, čím sú... Chceme, aby si nás majoritná spoločnosť vážila, mala nás v úcte, ale prečo vlastne?! Keď si my sami nevážime seba? Máme my Rómovia blízko jeden k druhému? Vieme sa navzájom dohodnúť? Nie! My rómovia nielen že sa nevieme dohodnúť, ale dokonca jeden druhému podrážame nohy, stačí aby ten jeden bol na vyššej úrovni, ako je druhý, a problém je na svete... " no dik, pozri sa, aký je zneho veľký gádžo", hovoríme a tíško závidíme... Nie aby sme boli hrdý na to že jeden z nás niečo dokázal, a tým posunul hranicu všeobecného názoru, že róm nič nedokážu, nie! My ho znenávidíme. Medzi Rómami platí jedno staré porekadlo" gádžo nás nenavidí, ale cigán cigána utopí v lyžičke vody"... Róm róma poníži, pošpiní, nedopraje lepší život ako má on sám. Róm, róma oklame, do očí sa bude tváriť že je jeho priateľ, a pritom ho podvedie... V rómských getách sa rozmáha úžera, alkoholizmus, fet a drogy sú na dennom poriadku, o fetujúcích deťoch, či celých rodinách písať nebudem, lebo je to zbytočné... Incest, slovo, ktoré u normálneho človeka, vyvolá minimálne zimnicu po tele, je v getách nie tak neznámy pojem... Moralné hodnoty u väčšiny rómov, predovšetkým však v rómskych osadách, sú na bode uplného mrazu! Tento žalostný stav myslenia, a konania rómov nieje len na Slovensku, či v Čechách, ale je po celej európe. My žijeme život urazených, dotknutých, ponížených ľudí, ľudí ponížených „majoritnou spoločosťou“! A v tom väčšina z nás vidí naše „rómstvo“. "Som Róm, ublížili mi", hovoríme.... Ale ja hovorím: „Tak nám treba!“ Veď čo vlastne chceme? Nie za všetkým musí byť rasizmus, predsudky, nehovorím že v našej spoločnosti tento fenomén nieje, ale nieje v takej miere, aby dospelý jedninec róm, sa nemohol v spoločnosti uplatniť, alebo aby nemohol svoje deti viesť k lepšej budúcnosti, ako mal on sám... Nestaráme sa o našu kultúru, my sami robíme málo preto, aby naša kultúra sa rozvíjala, aby rástli jej hodnoty! Dnes Rómovia sú vnímaní iba cez getá, ako by ani neexistoval iný pohľad, akoby naša kultúra, pramenila z giet plných špiny a neúcty človeka k človeku. Neviem ako riešiť túto situáciu v getách, ale som presvedčený, že to prihráva neofašisticky zmýšľajúcím ľuďom, ktorí situáciu v getách majú ako ospravedlnenku pre svoje "čierne" myšlienky... Naučme sa písať pravdu, myslím si že to je prvý krok k sebaúcte a riešeniu naších problémov...
Kto ste a vďaka komu ste tým, kým ste? Ste tým kým ste, vďaka najbližším? Vďaka známym, priateľom, alebo... Každý z nás je tým, čím je, vďaka niekomu... rodičia, rodina, priatelia, ale aj obyčajná náhoda, nám dopomohla tomu, čím sme dnes. Ani jeden z nás nie je tým čím je vďaka svojej vlastnej sile, či inteligencii, alebo vďaka svojej vlastnej húževnatosti, ako niektorí tvrdia.... U rómov to platí dvakrát! Samozrejme, vlastná chuť niečo dokázať, sebazaprenie, a sila ktorá nás tlačí dopredu, nám dopomáha stať sa tým, čím chceme byť, alebo čím už sme. Kto tvrdí, že tým, čím je, je len vďaka samému seba, klame! Vždy je niekto, kto vás postrčí dopredu, samého seba chuť niečo dokázať, ešte nikoho dopredu nepostrčila. Vždy je niekto, kto vás postrčí, podá pomocnú ruku, tak prečo to nefunguje u rómov? Keď róm dostane šancu profesionálne sa uplatniť, a tým šancu na lepší život, veľmi rýchlo zabudne, že tak ako on dostal šancu sa uplatniť, mal by takú istú šancu dať inému... To sa však u nás rómov nedeje, nastáva opačný efekt, žial. Róm ktorý v živote, hlavne v tom profesnom dostal šancu sa uplatniť, tu musím podotknúť že šanca profesionálne sa uplatniť zvädša neprišla od iného róma, ale od neróma, "gádža", sa zabarikáduje do vlastného sebavedomia... Nastáva narcizmus - prejavuje sa úspešne, kompetetívne, sebaisto, k tomu sa pridruží, elitárny narcismus ktorý sa prejavuje zvýšenou sebadôverou, vystatovačný chovaním, zameriavajúci sa len na seba, bažiaci po sociálnom úspechu a obdive. Začne iných rómov ponižovať, pozerať akoby na nich zvýšky, a keby mohol umyl by zo seba rómsku kožu, ktorá na všetký strany kričí, že je róm... Náš rómsky rod po celej európe sa nachádza v žalostnom stave, také chovanie o ktorom som písal, je veľkým luxusom, ktorý nás ako celok nikam neposúva, naopak, zahrabáva nás do bahna beznádeje.
Ľudia sú nespokojný. Situácia v celej európe sa zhoršuje. Minulý rok sme boli svedkami protestných zhromaždení občanov, ktoré organizovala Slovenska pospolitosť, pod vedením Mariana Kotlebu. Vo Fancúzku rómov vysťahovali späť do krajin odkial pochádzali. V každej krajine európy na rómsky problém upozornujú extrémistické skupiny ľudí, ktorý sa hlásia k ideologii fašizmu. My rómovia sa zmôžeme len na napísanie vlastného článku, založenie rómskeho webu, či politickej strany v ktorej kandidátom ide o vlastný prospech. Nesmieme dovoliť bez rozdielu rasy, aby takýto ľudia mali tú možnosť" riešiť napríklad rómsky problém" Ktorý z tých ludi ktorý vystupujú na videu, a rozhorčene komentujú postup policie, ktorá nedovolila v Šarišských Michaľanoch pochod neofašistický extrémistov, si zoberie na svedomie smrť niekoľko sto tisícov rómov, židov, či iných slabých skupín našej spoločnosti. ( V malom sa začína, vo veľkom končí)....
Týmto článkom som nechcel mojich súkmeňovcov ponížiť, a už vonkoncom som sa nechcel iným zapáčiť, ale tento problém o ktorom som písal, tu je, a čo urobíme ? Nič! Žiaľ nič... Článok zapadne prachom, a my rómovia nadalej budeme sebadeštrukčné myslieť a konať.

Jozef Kmeťo 

utorok 6. septembra 2011

Vítejte do reality extrémismu, násilí, antisemitismu, boje za důstojný život nás Romů V české republiceÚvodní vyjádření se mi nepíše lehko. Stále přemýšlím jak podat reálnou pravdu. Tu, která nebude provokovat k další eskalaci napětí ve společnosti, ale tajit pravdu nemá skutečně smysl a morální hodnota se stala naší jedinou zbraní proti násilí, projevům antisemitismu, a diskriminace, jíž se vůči nám Romům dopouští ne již skupiny obyvatel, ale i sami politici, či dokonce politické strany viz. DSSS. To nahrává tak politickému populismu a tak politické kariéře nejednoho dnes senátora či poslance. Co je však daleko nebezpečnější je skutečnost že dík politické kultuře tak nyní reagují právě více
 a více skupiny s extrémistickými názory a pohledy na Romy,     
na nás a šíří se nenávist jako mor z jednoho na druhého viz. statistika 83% obyvatel se pro agenturu Stem  vyjádřilo jasně a slovo nenávist, a jiné se tak dostala plně na veřejnost.a na ta slova veřejnost slyší.  Tak pravda se ukázala a já se ptám kdo si zadal takový výzkum a zda nebyl podán úmyslně zavádějícím způsobem aby odpovědi a statistika byla tak alarmující. Další kdo přispěl k teto situaci je opět politická reprezentace zabývající se romskou problematikou od roku 1989. Kde jsou vlastně výsledky a proč tolik odloučených lokalit. Proč takovou měrou chudoba jako jev, který se stal v těchto místech zcela logický.. O nás bez nás a tady je důsledek. Člověk v tísní a jeho milionové dotace zcela ztrácející se v mlze a bez prakticky žádného efektu. Honzo Černý, znám tě dlouho a nepochopím jak můžeš dnes dělat poradce ministra vnitra pro romskou otázku. Neměl by to snad byt ROM? Zamysli se? Co ty víš o identitě a našem myšleni a je tak vidět, že ani situace V Rumburku jako by nikomu neotevřela oči. Ano. je toho mnoho co by se dalo popsat k dnešnímu stavu,
je to vývoj, zanedbáni na všech úrovních a totální selhání těch kdo se na rozhodujících místech podíleli na strategii řešení romské otázky avšak vy páni politici, bytí a voláni po lynči jen přihlížíte a populisticky se stavíte do kamer se silnými slovy. To že jste poslali do Rumburku jednotku těžkooděnců nic nevyřešilo naopak. a tak se ukazuje jaci hlupáci  rozhoduji o našich životech. Kde jste byli Vy jako vyjednavači s Romy a městem a policii a pod. Na úřadech.ve svých kancelářích nebo v televizních studiích kde jste se populisticky předháněli v gestech nejen k Rumburské kauze, ale terén, lokalita Vám nic neříká.
Dnes jste těžkooděnce stáhli.. Dobrá a jakou tam zanechali nám stopu? Napětí ve smyslu, že té situace skutečně teď může využit kdokoliv a už to muže mít nedozírné následky nebo si myslíte, ze se tím společnost zklidní? Naopak dál se vyhrotí  a provokace aby to byla naše vina kdo vyvolá střed je zcela viditelná.
Rok 1989 byl naději pro všechny a dnes se ukazuje, že jen pro vyvolené. My rozhodne těmi vyvolenými nejsme, naopak, mnozí z nás bojuji o přežití neboť kdo nám v nejchudších regionech dá práci a Vaše podpory jsou tak na přežívání a ubírání dětem běžný standart.Dnes myslíme hlavně na děti . Nejen aby byla s matkami v bezpečí, ale aby netrpěli.
Apel určený všem : pojďme společně říci dost tomuto stavu. Pojďme společně se sejít v Letech u Písku a demonstrovat, že nám jde o důstojný život v této zemi a to i před kamerami televizních štábu. Jiná volba není.Vzpomeňme oběti minulosti i současnosti. Snažil jsem se spočítat kolik rasistických vražd bylo V ČR vykonáno od roku 1989 a statistiku jsem nenašel? Proč když v Rakousku je zcela veřejná.
Situaci u nás bych přirovnal ke lvici a jejímu honu za zvířetem, uloví jej zardoušením. Tvrdé přirovnání, ale není daleko od pravdy s tím jaký hon se děje teď na nás .Do posledních dni jsem byl hodně diplomatického raženi, ale jsou chvíle, kdy slova mají vyjadřovat podstatu


A podstata je taková. Důrazně říkáme          DOST,        STOP                               žijeme v tomto státě jako naši předkové a jako my a naše rodiny. Tady jsme doma a zákon platí pro všechny a dnes bude z naši strany každý i sebemenší náznak porušeni práva podnětem k trestnímu oznámeni, nikoliv přehlížení. Extremismus a jiné projevy budou sledovány tak jako dosud ne a budou činěny patřičné kroky v mezích zákona.
                                                                                                                  Malá Natálka z Vítkovské tragédie nám svou sílou, vůli ukázala cestu nemožného a stala se symbolem víry a naděje. Je na nás přijmout její vnitřní sílu a ducha a nedat se
                                                                                                                                        
Hájíme své rodiny, identitu, kulturu, historii a svou hrdost.

Uplynul velmi krátký čas a na tuto sobotu je nahlášeno celkem 6 pochodů extrémistů našimi městy za účelem vyvolat střet. Ano střet, který je značným nebezpečím pro společnost a snaha je evidentní již z videa. Přenést vinu na Romy a kolektivní vina a etnická válka je na světě . Uznejme, že právě současně strach o naše rodiny a hněv jsou tou hranou.Tou na kterou se hraje.Jen do Rumburku se mají sjet i extrémisté z Německa a Maďarska a očekává se odhadem až 5000 přívrženců a organizátorem není nikdo jiný než DSSS 
Velmi těžce se o těhto událostech nejen píše, ale i mluví a samotné video ukáže proč.Nejen že jsem s mnoha lidmi v dané věci velmi aktivní a jsem s ostatními pro konečně i za minutu dvanáct pro dialog, ale jsem také člověk se srdcem a duší a ta nyní krvácí a trpí Mnozí jsme k sobě našli cestu . Jsme najednou na jedné lodi a jediným naším cílem je nastolit a na pomoc klidu a to samotnou prevencí v rodinách a dialog. Naší cestou není ani násilí, ani demonstrace typu, které Vám předkládám 


morální apel v souvislost mezi minulostí a současností :

V Letech proběhne na Den české státnosti pietní akt za oběti rasistických ideologií od roku 1989 po současnost

Foto: František Kostlán
Foto: František KostlánV Letech u Písku proběhne na Den české státnosti pietní akt obětem neonacismu a dalšího rasismu od roku 1989 po současnost. Pietní akt začne 28. září ve 13.00 hodin u pomníku romským obětem, které zahynuly za války ve zdejším koncentračním táboře. Akci spoluorganizují Václav Zástěra, Pavel Botoš, Štefan Tišer, Jan Cverčko, Marcel I. Grunza, Antonie Burianská, Drahomir Radek Horváth a Vanda Holubová.
CO: Pietní akt obětem rasismu po roce 1989
KDE: Lety u Písku, památník obětí romského holokaustu na území bývalého koncentrační tábora pro Romy
KDY: 28. září 2011, 13.00 hodin.

 

Prohlášení pořadatelů:
Pojďme si společně v tento významný den připomenout oběti minulosti, která poznamenala nejednu naší rodinu. Romská národnost (v dobách nacismu národností jazykem a vším, co k romské identitě patřilo), byla důvodem ke vzniku jak sběrných táborů, tak k umístění našich předků, rodičů, prarodičů do koncentračních táborů. Mnoho se jich nevrátilo a zaplatilo daň nejvyšší, jejich poslední myšlenky patřily jejich nejbližším, tedy rodinám, a domovu, tedy Čechám, Moravě a Slezsku, kde jejich rodiny žily.

Dnes, 66 let od konce těchto událostí, naše myšlenky jako by se protnuly, upínáme je nejen do minulosti, ale i do současnosti, kdy pod jinými názvy - extremismus, neonacismus apod.- se objevují víc než viditelně jednotlivé skupiny, které přímo navazují na nacismus a jeho ideologii, a které jsou pro společnost stejně nebezpečné jako hitlerovci v první půli minulého století.

Nestačí již jen upozorňovat, že současný stav společnosti je vyhrocený, je třeba apelovat na morální hodnoty, na nápravu věcí a žádat dialog na všech úrovních. V civilizované společnosti pro rasistické a podobné projevy nenímísto. A naše setkání v Letech u Písku, by to mělo dát jasně najevo.

Už bylo dost nesnášenlivých projevů, které patří do minulosti. Žijeme v této zemi a spolu, bez rozdílu rasy či etnika si připomínáme patrona české země, svátek české statnosti, protože jsme na svou vlast i jejího patrona hrdi.

www.stopdiskriminacivcr.blogspot.com 

Václav Zástěra


piatok 2. septembra 2011

Vzdelanie


Dobré vzdelanie je základom a odrazovým mostíkom do tvojho ďalšieho života. Presne toto mi hovorili moji rodičia, keď som bol ešte malý chlapec. Po pravde, vtedy som to veľmi dobre nechápal až teraz po rokoch, zisťujem akú pravdu vtedy mali. Práve vzdelanie nám otvára dvere k možnostiam ako si skvalitniť a spríjemniť naše žitie. Tou druhou možnosťou sú známosti, ale keďže tie väčšina z nás nemá, tou jedinou a podľa mňa aj správnou cestou je už spomínané vzdelanie.
Vzdelanosť, respektíve gramotnosť Rómskej menšiny je podľa prieskumov alarmujúco nízka. Tieto tvrdenia sú bohužiaľ pravdivé a trefné. Musíme si priznať, že je to naozaj tak. Je čas danú situáciu zmeniť. Treba začať pracovať s deťmi a vysvetliť im aké je vzdelanie dôležité, že bez neho si život k lepšiemu nezmenia a o pár rokov, keď si založia vlastné rodiny, budú presne tam, kde sú teraz a to nie sú pozitívne vyhliadky do budúcna. Európska únia vyčlenila nemalé prostriedky, aby sa kritická situácia zmenila. Ale je len na rodičoch a ich deťoch, aby sa posunuli ďalej a zmenili svoju životnú úroveň.
Ďalšou pretriasanou témou je Segregácia Rómskych detí na škole. Už v minulosti sa praktizovalo napríklad to, že sa deti posielali do špeciálnych tried a to len kvôli tomu, že sú Rómovia. Poznám prípady, že „absolventi“ špeciálnych škôl majú dokončenú aj vysokú školu, čiže položme si otázku, bolo vhodné ich tam umiestniť? Veľa ľudí si myslí, že byť Rómom je výhodne, hovoria,, veď majú samé výhody a nič nerobia. Ja si myslím, že opak je pravdou. Je to ťažšie, presadiť sa, získať si úctu alebo si nájsť aj prácu. Tí prispôsobivý sa automaticky zvezú s tými, čo sa prispôsobiť nechcú a stále musia dokazovať, že sa nájdu aj výnimky, ktoré chcú zapadnúť do spoločnosti. Ako by sa cítil neróm, keby ho niekto súdil skôr ako ho spozná, pokiaľ zistí aký naozaj je. Zaujímal by ma výsledok a najmä názor dotyčného po tejto skúsenosti.
Druhou pravdou je aj to, že Rómske deti, sú často krát neprispôsobivé a do kolektívu nezapadnú. Obviňovať len Majoritu a učiteľov by nebolo správne ani spravodlivé. Problém je často krát aj v predsudkoch a strachu oboch strán a tiež prístupu Rómskych rodičov k vzdelaniu ich detí. Drzo napísané je im jedno ako sa učia a či vôbec chodia do školy, riadia sa názorom načo sa vzdelávať, keď o pár rokov aj tak dostaneš podporu. A práve týmto, oni sami zhoršujú svojim deťom vyhliadky na lepšiu budúcnosť.
Nemali by sme teda hľadať na sebe to zlé, ale snažiť sa nájsť si k sebe cestu. Správnou cestou je aj vzdelávanie. Aj keď sa to nezdá, deti si na seba budú zvykať, učiť sa spolu, hrať sa. A tak v dospelosti nebudú hľadať odlišnosti, ale práve to čo ich spája. 

Rastislav Bartoš

Rómske noviny kričia "Kmeťo, klameš", ospravedlň sa!

Dlhodobo sledujem neutešený stav jediných Rómskych novín na Slovensku. Asi aj preto, že tu v týchto novinách som začínal písať, dalo by sa p...