Príspevky

Srdce si nevyberáme... srdce nás jednoducho priťahuje..

Aké sú to žobrácke Vianoce?

Lekár verzus pacient

Vianoce

Sviatok sv. Mikuláša