Príspevky

Na Slovensku je to tak...

Média, ako nástroj proticigánských nálad

Rómovia sa prebúdzajú !

Som verejný nepriateľ! ! ! ? ? ?

Klamlivý lesk a hystéria nad nežiadúcou biedou

Demonštrácia Rómov trochu inak...

Na slovíčko, pán Fico....