Odmena za nákup na ZľavaDňa

streda 12. marca 2014

Rómovia Hľadajú Boha. ETNICITA A VIEROVYZNANIE – DOKUMENTÁRNY FILM

Tento film je dokumentom, ktorý zachytáva reálny náboženský život v rómskych komunitách, ktoré sú v očiach majority vnímané veľmi negatívne. Tento film v mnohých momentoch tieto predsudky vyvracia, aj preto sa ho oplatí vidieť.


Zároveň si prečítajte článok Rómovia hľadajú Boha....  

Rómovia Hladajú BohaV poslednom období nastal akýsi boom v hľadaní  Boha. Môže zato dnešná uponáhľaná doba ktorá človeku zoberie aj poslednú nádej. Rómovia. Čo všetko sa Vám  premietne v  mysliach, keď začujeme to slovo. Poznáte nás podľa toho, že máme tmavšiu pleť, oči a vlasy... Niektorý  sú chatrnejšie, či skôr nedbalo oblečení, sú hluční, nedbajú o hygienu, majú skazený charakter...Hodnotenia nás rómov sú často negatívne. Počujeme nespočetné svedectvá o našom zlom správaní. Klamú, kradnú na poliach, v obchodoch, kradnú jednoducho všade, sú násilnícki a prestupujú zákony štátu, sú záhaľčiví, leniví, pijani.  No v poslednom čase máme možnosť počuť aj o tom že Rómovia hľadajú Boha, a vedú k nemu rôzne cesty jedna s ciest je aj Syloam Kresťanská medzinárodná misia....Syloam: (Hebrejské slovo)-poslaný (od Boha) vodený Kresťanská medzinárodná misia o sebe hovorí ; V Novej Zmluve sa spomína rybník Syloam (Jan.9:7), do ktorého Pán Ježiš poslal slepého človeka, aby si umyl oči, aby videl. Veríme, že Boh má aj pre nás takú úlohu, aby sme našou službou otvorili oči neveriacim, ktorí sú slepí k duchovným pravdám; lebo nepriateľ diabol nám chce zaslepiť myseľ, aby sme nerozumeli evanjeliu. Syloam je naddenominačná medzinárodná misia, ktorá je zostavená z kresťanov, ktorí sú členmi evanjelikálnych a letnično-charizmatických cirkví.

SYLOAM vznikol 1995r.,keď študenti biblickej školy sformovali misijný tím na prácu v uliciach, školách atď.…. Zameranie tímu bolo evanjelizačné. Tím pôsobil v Českej a Slovenskej republike, neskôr v SR Juhoslávii. Syloam bol oficiálne zaregistrovaný v roku 2003 v Slovenskej republike. Jeho hlavným zámerom je pomôcť rozširovať Božie kráľovstvo, ale taktiež pomôcť uvoľniť viac východo - európskych misionárov pre národy vo východnej Európe.

Emil Adam je evanjelizačný pastor tohto kresťanského spoločenstva ktorý prišiel z Ostravy na východné Slovensko hlásať túto novú vieru medzi rómov  do Spišskej Novej Vsi. V  minulosti pre KORZÁR uviedol, že sú Kresťanská medzinárodná misia so sídlom v Ostrave. Každú nedeľu sa konajú v Dome kultúry v Spišskej Novej Vsi náboženské služby, ktorých sa zúčastňuje asi 1 200 Rómov. Cez týždeň navštevuje páter spišské obce, kde káže týmto veriacim. Každý deň je to iná obec. V Rudňanoch je páter v piatok. Obecný úrad im dokonca na tento účel poskytol priestory v komunitnom centre. Na otázku týkajúcu, sa financií, páter uviedol, že ich podporujú ľudia z Ostravy, čosi sa vyzbiera aj medzi veriacimi.
Podľa internetu je Kresťanská medzinárodná misia štátom registrované občianske združenie.

Emil Adam, ktorý tu usporadúva pre Rómov náboženské služby. Dnes niektorí Rómovia na neho nedajú dopustiť, nazývajú ho pastorom a tvrdia, že ich naučil správne žiť a milovať Boha.

Manželia Horváthovci majú v kuchyni nad umývadlom zavesený asi polmetrový kríž s umučeným Ježišom. V celom byte sú podobizne Božieho syna, domáci pán Vladimír nám ukazuje Bibliu, z ktorej pravidelne číta. „Kým neprišiel k nám pastor Emil, ani som nevedel, čo je to Biblia," povedal nám.
Ružena a Tomáš Pokutovci nám zase rozprávali svoj životný príbeh, ako sa im rozpadalo manželstvo, pretože manžel každú korunu minul pri výherných automatoch. Ak by nebolo ich dospelých detí, umreli by hladom. Pastor Emil im však dohovoril, Tomáš prestal s automatmi a dnes vraj majú ukážkové manželstvo.


Jozef Horváth v minulosti fajčil, išlo o dve až tri krabičky denne. Dnes je zarytý nefajčiar a keď sme sa ho pýtali, či by bol ochotný podstúpiť lekárske vyšetrenie na overenie jeho slov, bez zaváhania súhlasil. J. Horváth sa kvôli novej viere, podobne ako celá bytovka, ktorú sme navštívili, aj oženil s jeho doterajšou družkou. „Smilnil som, ale už som dva roky ženatý," popísal 23-ročný otec dvoch detí.


Samotný vajda nám tiež rozpráva o tom, ako 15 rokov žil vo voľnom zväzku, s družkou mali spolu šesť detí. „Pätnásť rokov som žil v smilstve. Až páter Emil nám vysvetlil, čo robíme zle. Môžeme sa na neho obrátiť s akýmkoľvek problémom. Vysvetlí nám, že keď urobíme niečo zle, máme to oľutovať, pokoriť sa a ospravedlniť. Zmenil sa nám život, v rodinách už nie je násilie, alkohol. Páter nám vysvetlil, že deti sú ako ovocie na stromoch, záleží iba od nás rodičov aké budú. Snažíme sa ich preto dobre vychovať," popísal rómsky vajda.

dom  kultúry v Spišskej Novej Vsi sa každú nedeľu plní stovkami Rómov z mesta a osád v neďalekých dedinách. Prichádzajú vlakmi, autobusmi, ale i vlastnými autami. Preto, aby sa zúčastnili na bohoslužbách vedených Emilom Adamom, misionárom Kresťanskej medzinárodnej misie so sídlom v Ostrave.

Ten im s gitarou a kapelou za chrbtom spieva chytľavé rytmické rómske pesničky a Rómovia spievajú spolu s ním. Pritom sa držia sa za ruky alebo tlieskajú a dávajú do prútenej vázy peniaze. Tie zbierajú počas stretnutia s veriacimi pastorovi pomocníci. Emil Adam pôsobí medzi slovenskými Rómami spolu s manželkou Ivetou. Sú tam spolu už niekoľko mesiacov a majú veľký úspech. Jedným z viac než tisícky vďačných Rómov je aj dvadsaťtriročný Marek Horváth z Rudnian. "Našiel som pravú vieru. Pastor nás učí byť lepšími. Býval som zlý človek, bol som dobytok, okrádal som vlastnú matku, pil som a potom som bil ženu a deti, ale s tým je koniec," hovorí.

Podľa neho je Emil Adam vzácny človek, ktorý prišiel miestnym Rómom pomáhať. Keď však chceli novinári hovoriť s pastorom, žiadosť o stretnutie a rozhovor odmietol. Len po svojich pomocníkoch odkázal, že žiadny rozhovor neposkytne, pretože má s novinármi zlú skúsenosť. "Boli tu a záporne o nás písali," povedala pastorova manželka Iveta.

 List naznačil, že by misionárom mohlo ísť viac o peniaze, než o skutočnú snahu pomáhať ľuďom nájsť cestu k viere. Misionári totiž sústredili svoju pozornosť predovšetkým na bohatších Rómov a získali aj väčšinu dobytka z rómskych osád.
V texte sa navyše objavili pochybnosti o tom, kde berie pastor Adam peniaze na prenájom tamojšieho domu kultúry či na zaplatenie autobusov, ktoré každú nedeľu zvážajú Rómov. Emil Adam vtedy povedal, že v Ostrave sú ochotní ľudia, ktorí im posielajú peniaze a niečo sa vyberie i medzi účastníkmi bohoslužieb.

Pôsobenie českého misionára zaznamenali aj duchovní z okolitých obcí, zatiaľ sa však k jeho práci vyjadrujú skôr zdržanlivo. Pred štyrmi mesiacmi sa na jednom stretnutí zúčastnil aj rímskokatolícky farár z Rudnian Anton Horník. Požiadali ho o to Rómovia z osady.
"Chceli počuť môj názor. Ale keď ma po skončení stretnutia vyzvali, aby som vystúpil na pódium, pán Adam mi zobral mikrofón a povedal, že toto stretnutie usporiadal on a je neslušné, aby som tam rečnil," povedal duchovný, ktorý sa u Emila Adama a jeho verných trochu obáva sektárstva.
Vraj ho znepokojilo, keď medzi Rómami v osade začali misionári šíriť antipatie voči kňazom. "Premietali Rómom v osade film Mela Gibsona o umučení Ježiša Krista a Rómovia potom chodili za mnou a nadávali mi, že sme to boli práve my farári, kto nechal Ježiša ukrižovať," hovorí Horník.
Odborníci na sekty však pôsobenie Kresťanskej medzinárodnej misie na Slovensku za znepokojujúce nepovažujú - nemajú o nej veľa informácií.

Podľa Martina Kořínka v pražskej Spoločnosti pre štúdium siekt a nových náboženských smerov je misia výsledkom pôsobenia austrálskeho misionára Steva Rydera v Čechách začiatkom 90. rokov.
Ten sa zasa dal inšpirovať učením Kennetha Hagina z USA, ktorého zdroje zaoberajúce sa novými náboženskými smermi označujú za falošného proroka. Podľa odborníkov na religionistiku sa však musí s označením sekta zaobchádzať veľmi opatrne. V nových náboženských hnutiach podľa nich navyše netreba hľadať len nebezpečenstvo.
Pozrel som si záznam z bohoslužby, na videu je vidieť ako pastor Adam kričí do hľadiska plného ľudí, " ježiš je láska",  nato všetci prítomní sa pridávajú a kričia " ježiš je láska"....  ruky pri tom majú hore nad hlavami, spievajú a kričia " ježiš je láska ". Všimol som si na zázname prvý rad pri hlavnom pódiu. Z pódia zišiel dolu pastor Adam, a pri tom ako kričal "ježiš je láska", začal niektorým veracim klásť ruku na hlavu, pričom všetci prítomní spievali " ježiš je láska"....  Veriaci, ktorým pastor Adam kládol ruku na hlavu, sa začali zmietať v akomsi tranze, niektorí začali tancovať, tiasť sa, iní zase spadli na zem a z úst im išla pena.... Pri pohľade na týchto veriacich ma prešiel mráz po chrbte...


Dovoľte jeden citát z Biblie "satan sa premieňa na anjela svetla"... V tomto prípade si myslím, že od citátu z biblie to nebude tak ďaleko od pravdy...  I keď vyznávajú Ježiša Krista neznamená, že sú to slová pochádzajúce zo srdca a prichádzajúce živému Ježišovi Kristovi... 

Rómovia hľadajú Boha, no hľadaním sa mnohí stávajú obeťami rôznych nebezpečných náboženských siekt, ktoré doslova vymývajú mozgy a takýto človek sa stáva v konečnom dôsledku otrokom svojej novej viery... Som presvedčený, že je to aj v prípade Kresťanskej medzinárodnej misie...    
Jozef Kmeťo

6 komentárov:

 1. ahoj Jožko, kamarat ....

  škoda ze si tento clanok zakoncil svojim negativnym nazorom, ktory v žiadnom pripade nieje spravny. Keby si bol seriozny rom - zurnalista, tak ten nazor nechas na citatelov, nech si oni sami utvoria nazor a nemusis ich zavadzat, ze im tiekla pena z ust...
  podla mna romom nepomoze uz nic, ani miliony eur z EU, jedina sanca pre Romov je viera v Boha. Jedine BOH nam moze pomoct a odlepit sa od vsetkej tej pliagy co je vo svete - smilstvo, manzelska nevera, hazard, chlast, fet, drogy, cigarety atd.

  na margo tej sekty ako to ty pises, ti poviem ze v dnesnej dobe, ani tvoj sused, alebo bratranec sa s tebou nestretne a nebude chodit k tebe na kavu kazdu nedelu, pokial s toho stretnutia, nieco nebude mat. tym chcem povedat ze ludia nebudu chodit do zboru, kazdu nedelu a hadzat peniazky do kosika, len tak, lebo nemaju co robit... vsak to mohli aj v kostole. Ale vies aky su romovia, oni nedaju ani 1,-euro len tak. To stretavanie v zboroch po svete je Jozko o niecom inom a tomu sa hovori: PRAVA ZIVA VIERA V BOHA, toto v kostole nenajdes, tam ta nenaucia, lepsie zit.

  je toho vela, nechcem sa tu zamotat, ak chces mozme sa stretnut aby som ti povedal viac. Jano Čonka - gipsy.sk

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Ahoj Janko, rešpektujem tvoj názor, je to názor čitateľa, len ma udivila tvoja poznámka že keby som bol seriózny róm, žurnalista... Ty máš pocit že som neseriózny ? Pozrel si si videa ? Kde veriacim ide z ust pena, alebo tancujú ako by boli v tranze, čo je na tom neseriózne, ked som to opísal... To že som na záver článku napísal citát z Biblie ešte neznamená že som zobral právo čitateľovi si urobiť svoj vlastný názor.... Doporučujem si prečítať článok Rómovia hľadajú boha, a na youtube si pozrieť viac videí z omší ktoré sa vedu v týchto zboroch.... Jozef Kmeťo

   Odstrániť
 2. romovia by v prvomrade mali najst svoju zem, kde by si jebali navzajom tie svoje kulturne a prasive zvyky a nebyt rozlezeny po polke europy a obtazovat slusnych ludi.

  OdpovedaťOdstrániť
 3. a propo Viete ako začína ciganská kuchárska kniha? Ukradnete tri vajcia...
  Tak tak pocerní presne tak! to vy ste najvacsii zlodeji tohto statu a okradate ludi, tym ze si narobite kopu priblblych neposlusnych decek a berete dáfky a druhi nemaju ani pracu -robite len zlobu; hajzli

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Na margo pána anonymného by som povedal, ze Romovia niesu zlý iba problemi ich robia zlymi - skus to pochopit !!!! Je zaujimave ze vacsine neromom vadia socialne davky, ukradnute drevo z lesa a zemiaky z poľa, ale to ze Meciar, Slota, Fico a par dalsich politikov okradaju slovensko o miliardy eur to vas netrapy. vsak postavte sa do ulic a strajkujte, bojejte o miliardy nie o haliere.

  Romovia sú odjakziva potupovaní, ponižovaní, ale Boh dal rómom talenty, aby svojim krásnym hlasom mohli chváliť nášho Pána Ježiša.

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Je veľa konárov a konárikov odvetvených alebo podobných evanjelickej Cirkvi. Nie sú to sektári, pár som ich mohla spoznať a aj katolícka Cirkev dala zelenú podobným praktikám....Tiež som chodila do spoločenstva, kde som mala možnosť spoznať inak vieru v ježiša krista a v mnohom sa podobali ako na videách. Ježiš povedal svojim učníkov choďte hlásajte, uzdravujte, vyháňajte zlých duchov v mojom mene. Viera v ježiša krista sa dá prežívať skutočne nielen predpísanými zaužívanými poučkami ale skutočne, pravdivo a je to obrovská radosť, keď to pochopiš ako dospelý človek a znovu sa narodíš. Preto v mnohom sa ochudobňujú najmä deti, ktoré su dotlačené na prvé sv. prijimania a pod. Ježiša mnohí vôbec nespoznali tak akoby mohli. Tým chcem povedať že nemajú mnohí šajnu o čo sa okrádajú.

  OdpovedaťOdstrániť

Váš názor nás zaujíma, ďakujeme

Rómske noviny kričia "Kmeťo, klameš", ospravedlň sa!

Dlhodobo sledujem neutešený stav jediných Rómskych novín na Slovensku. Asi aj preto, že tu v týchto novinách som začínal písať, dalo by sa p...