Odmena za nákup na ZľavaDňa

štvrtok 21. augusta 2014

Niektoré školy označovali rómske deti ako postihnuté pre peniaze, priznal minister školstva Peter Pellegrini (Smer).

Podľa správy ktorú vydal spravodajsky portál Romovia.sme  až 11 percent detí mohli diagnostikovať zle, a preradiť tak dieťa do špeciálnej školy / osobitnej školy / podial na tom samozrejme majú školský psychológovia, ktorí takto diagnostikovali dieťaťu ľahkú mentálnu disfunkciu aby tak také dieťa čo navštevuje školské zaradenie pre takéto deti určené mohli od štátu zobrať viac peňazí ako by dostali za normálnych okolnosti...  Týmto zistením prišiel úrad ombudsmanky  Jany Dubovcovej, ktorí v týchto dňoch tlačí na psychologické detské centra, ako ja školy aby tieto deti, ktoré sú v podstate po mentálnej stránke zdravé sa vrátili do normálneho školského prostredia.... 

Rómske deti v prítomnosti detí s mentálnym postihnutím, alebo mentálne postihnuté deti v prítomnosti neprispôsobivých Rómov? 

Problém nemá len táto spoločnosť, ale problém máme predovšetkým my Rómovia. Na Slovensku je vyše 600 rómskych osád, v roku 2009 bolo evidovaných 691 rómskych osád, hrozivé číslo, ktoré sa neustále zvyšuje... Ide o osady, v ktorých žijú predovšetkým Rómovia vo veľmi zlých sociálnych a hygienických pomeroch. V takýchto pomeroch vyrastajú aj ich deti, tieto deti sa nemajú kde a ako sociálne a mentálne rozvíjať. Je na čase si naliať čistého vína, degenerácia rómskeho rodu sa začala v osadách a pokračuje a ničí generáciu na generáciu. V rómskych osadách by ste márne hľadali školu, škôlku, socializačné zariadenia, ktoré by navštevovali rómovia, aby sa niečo naučili, aby spoznávali svoje okolie a svet. Nie, v rómskych osadách nájdete alkohol, drogy, fet, incest, pobehujúce nahé deti, absolútnu absenciu ľudských a morálnych hodnôt... Sex deti v rómskych osadách spoznávajú v 12.-13.-tich rokoch, dievčatá na pôrodné sály prichádzajú v 14-stich, boli aj prípady, že rodilo 12 ročné dievča. V médiach preleteli správy o inceste medzi otcom a dcérou, alebo dedom a vnučkou, ktorý v jednom prípade takto splodil až 10 detí... Rodičia nedbajú na výchovu svojich deti a deti doslova vychováva okolie rómskej osady. V útlom veku deti spoznávajú prchavé látky, fet sa stáva pre ich hladné bruchá každodenným chlebom, sú prípady, že fetuje celá rodina... Škola je pre tieto deti neznámy pojem, až 70-80 percent týchto detí absentuje v školskej dochádzke. Do školy chodia sporadicky, počas vyučovania nevenujú pozornosť učiteľovi, nedokážu sa jednoducho sústrediť, chodia na vyučovanie špinavé, smradľavé a unavené od hladu a od rodičov "ponorených" v alkohole... Nie je sa prečo čudovať, že tieto deti sa nedokážu sústrediť v škole, a preto školu považujú za niečo čo nechápu a nemajú dôvod chodiť niekam čo nechápu... Učitelia sú bezradní a nevedia ako túto situáciu riešiť, rómsky asistenti, ktorí by mali byť v týchto školách jednoducho nie sú, lebo nie sú peniaze pre ich platy a tak s tohto začarovaného kruhu nakoniec dostáva zabrať samotné dieťa, ktoré sa ocitá znovu na ulici, pretože nie je nikto kto by ho zobral za ruku a ukázal mu, že existuje aj iný svet, ako len svet rómskej osady. Samy rómovia žijúci v osadách zo zdravých narodených deti vychovajú mentálne postihnuté deti, lebo každý človek, nieto dieťa, ktorý sa socializačne a mentálne nerozvíja, nakoniec zaostáva. Rodičia z rómskych osád sú v konečnom dôsledku prekliatím svojich vlastných deti a tak generácia zdegenerovaných detí nakoniec splodí ďalšiu zdegenerovanú generáciu detí a tento kolotoč nevie nikto zastaviť...  

Ako Malý chlapec som veril že svet nerobí rozdieli....  
Keď som začal chodiť do školy, v triede sme boli viac ako 30 detí, boli sme z rôznych rodín, bohatých, ale aj tých, ktorí patrili do strednej vrstvy....  V škole som mal obrovské problémy s učením, poviete si, to má každé dieťa, ale ja som tie problémy mal...  Nevedel som sa poriadne sústrediť a ak tomu pridáte dislekciu a disgrafiu, tak o zábavu mojich adoptívnych rodičov bolo postarané....
Dnes s odstupom času sa tomu smejem, no vtedy to bol hotový horor.  Problémy, ktoré som mal, mi otvárali dvere od jedného psychológa k druhému, každý sa učene ako sa patrí na študované hlavy vyjadroval k mojej poruche učenia a heuréééka svetlo osvietilo študovanú hlavu... preradíme ho do osobitnej školy!
A tak keď som mal 8 rokov som bol preradený do osobitnej školy, a vtedy prestal pre mňa ružový svet existovať...  Ocitol som sa vo svete mentálne postihnutých detí, a to doslova.  Spolu so mnou do osobitnej školy chodili aj iné rómske deti, boli to chlapci a dievčatá, ktorý mali také isté problémy s učením ako ja... Poviete si, no ty si "debil"... Áno, všetci sa k nám tak správali, ako k debilom... Dokonca aj vtedajšie súdružky učiteľky.
Naozaj sme však boli debili? Pre mnohých určite áno, prečo? Predsutky, nedostatočné vedomosti o poruchách učenia, a možno len obyčajná pýcha, ponížiť iného človeka, či dieťa, nám robilo peklo v detskom veku.  Do osobitnej školy chodilo až 80 percent rómskych detí... Aké sme naozaj boli deti?
Ako každé iné dieťa, mali sme svoje sny, túžby, hry, ale aj huncúctva.  A predsa sme často medzi sebou  viackrát viedli rozhovory na úrovni dospelých ľudí.  Nielen ja, ale aj iní rómsky chlapci či dievčatá, sme nevedeli pochopiť prečo chodíme medzi mentálne postuhnuté deti, keď my sme ani neškúlili, neslintali na lavicu, nekolísali sa, či z ničoho nič na niekoho nekričali.  Táto otázka ma trápila až do mladosti. Nevedel som to pochopiť, veď reagujem ako ostatní, tak prečo?
Odpoveď sa mi dostala po páde socializmu. Rómske deti za socializmu boli segregované do osobitných škôl, stačilo že dieťa  malo nejaký problém v učení, ako napríklad ja, dizlekciu, dizgrafiu, a okamžite bolo preradené do osobitnej školy. Dnes existujú vyrovnávacie školy, rôzne programy, práve pre deti ktoré majú rovnaké problémy ako som mal ja.  Napriek tomu ešte aj dnes sa ukazuje ako problém segregácia rómskych detí.  
Preraďovanie detí do špeciálnych škôl ( osobitných škôl- zvláštných škôl) pre mentálne postihnutých bez zjavného a dokázateľného dôvodu za socializmu aj dnes má za následok jednoznačné štartovanie budúcej kariéry dieťaťa, jeho uplatnenie v spoločnosti.   
Štát si uvedomuje že svojím počínaním prispieva k situácii Rómov na Slovensku. 
Áno, štát si konečne začal uvedomovať že svojím počínaním prispieva k životnej úrovne Rómov na Slovensku. Všetko začína u detí, pokiaľ dovolíme aby mentálne zdravé deti, bez zjavného mentálneho defektu boli preradené, prepáčte mi to tvrdé prirovnanie medzi skutočných "debilov" zoberie táto spoločnosť takému dieťaťu sa neskôr v tejto spoločnosti uplatniť... A to vedie tomu čo som opísal vyššie v odstavci Rómske deti v prítomnosti detí s mentálnym postihnutím, alebo mentálne postihnuté deti v prítomnosti neprispôsobivých Rómov? 

Tisíce detí odstavili 

Úrad ombudsmanky odhaduje, že až 11 percent rómskych detí z 24 tisíc žiakov bolo preradených a diagnostikovaných ľahkým mentálnym postihnutím a teda presunutých do špeciálnych tried alebo priamo do špeciálnych škôl / osobitných / neprávom !!!  Takéto preradenie a zariadenie predurčuje osud  žiaka, obsah vzdelania, prostredie školy či zariadenia má totálny debakel v jeho napredovaní a možnosť získať vyššie vzdelanie... 

Ombudsmanka Jana Dubovcová sa opiera o dnešné čísla, a však od roku 1970 do 1999 bolo tisíce rómskych deti takto preradených do takýchto zariadení bez preukázateľného dôvodu. Dnešná generácia 30, 40 či 50 nikov sú deti ktoré takto v dobe socializmu a normalizácie navštevovali takéto zariadenia, a teda im bolo znemožnené získať vyššie vzdelanie ako len dvojročné vzdelanie, ktoré sa nepočíta za ukončené stredoškolské vzdelanie, či učnovku...  V dobe hlbokého socializmu fungovalo aj stredné osobitné učilište, deti v tej dobe si mohli vybrať z učebných odborov, dvoj ročný učebný odbor záhradník, trojročný učebný odbor maliar, a dvoj ročný odbor obuvník. Dievčatá to nemali o nič lepšie, dvojročný učebný odbor sanitárka, alebo trojročný učebný odbor krajčírka...  

Nie každé dieťa, teda chlapec sa hodil na najlepší učebný odbor maliar, tak isto ako nie každé dievča sa hodilo na učebný odbor krajčírka a tak tie deti ktoré nato nemali si museli vybrať zo zostávajúcich učebných odborov, takýmto spôsobom sa táto spoločnosť zaslúžia že dnes je problém zamestnať róma, že róm má problém si nájsť prácu, a že spoločnosti nemajú záujem zamestnať Rómov, kedže majú zväčša ukončený iba dvoj ročný učebný odbor, ktorí sa nepovažuje za ukončené stredoškolské vzdelanie.... Dnes deti čo navštevujú / osobitné odborné učilište/ majú na výber viac učebných odborov a aj zaujímavejších pre ich budúce uplatnenie... 

Prečo som o sebe napísal toto pre niekoho parte priznanie??? Povedal som si, prečo nie? Prečo nepísať o tom, čo som zažil na vlastnej koži, prečo nepísať o veciach, ktoré som prežil, a o ktorých iní len čítajú...?! Ja som to zažil, viem čo je poníženie, pošpinenie, čo je výsmech. Ale viem aj čo je chuť niečo dokázať, a tú mám veľkú, a majú ju aj iný... Len in treba dať šancu nie ich ponížiť, pošpiniť a lámať nad nimi hneď palicu, lebo to dokáže každý "debil"  

Mnohé rómske deti, aj v súčastnosti prežívajú to čo ja,  sú to intelektuálne zdravé deti, ktoré majú iba problém s učením.  Dnes sú rôzne projekty zamerané pravé pre deti, ktoré máju  podobné problémy s učením ako som mal ja, napriek tomu sa však tieto projekty nevyužívajú naplno, alebo rómskym deťom sa nedostanú vôbec...  Rómske deti hoci po intelektuálnej a mentálnej stránke sú zdravé, sú v hojnom počte preraďované do osobitných   Je to tragédia pre tieto deti, je to tragédia ktorá sa podpisuje pre ich budúcnosť, teda aj budúcnosť Rómov na Slovensku či v Čechách. 

Jozef Kmeťo   
   

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Váš názor nás zaujíma, ďakujeme

Rómske noviny kričia "Kmeťo, klameš", ospravedlň sa!

Dlhodobo sledujem neutešený stav jediných Rómskych novín na Slovensku. Asi aj preto, že tu v týchto novinách som začínal písať, dalo by sa p...