Odmena za nákup na ZľavaDňa

utorok 13. januára 2015

Matovič dostal "úpal zo zimného slnka"... je s prácou Poláka veľmi spokojný...

V januári povedal Matovič, že splnomocnenec drie v rámci možností, ktoré má, ale od vládnej strany Smer potrebuje viac ústretovosti.
"Peter Polák  robil v októbri odpočet svojej činnosti po dvoch rokoch. Najskôr som najviac registroval, že postavili kontajnerové školy, neskôr, keď som si čítal zoznam aktivít, sám som bol milo prekvapený. Urobili toho veľmi veľa," povedal pre TASR Matovič.
Matovič nevedel odpovedať na otázku, či Polák Rómov zjednocuje.
"V každom prípade je to prvý rómsky poslanec, ktorý je ochotný povedať, že koláče nebudú bez práce, a to je správne. Presadzuje dobré veci bez ohľadu na to, či ho budú mať ľudia v osadách radi, alebo nie. Stál za tým, aby si sociálne odkázaní v osadách museli svoje dávky odpracovať, a tým sa voliči nekupujú. To si na ňom veľmi vážim," deklaroval. 
Pozrime sa na jeho odpočet mojimi očami... 
Kontajnerové školy... Osobne som proti takémuto riešeniu školskej dochádzky rómskych detí. Projekt vznikol z niekoľkých dôvodov. Kontajnerové školy mali nahradiť nedostatočnú kapacitu základných škôl v regiónoch s veľkým počtom detí, ktoré kvôli tomu chodili na dvojsmenné vyučovanie. Ďalším dôvodom bola nedostupnosť niektorých detí z osád, dostať sa do školy, lebo často osady sú aj niekoľko kilometrov vzdialené od školy. Iný dôvod bolo zníženie fluktuácie detí v škole. No nech boli akékoľvek dôvody na výstavbu kontajnerových škôl, podľa môjho názoru to prispelo k izolácii rómskych detí, už aj tak v izolovanom prostredí, jednoducho povedané "nás nemusí izolovať majorita, nás izoloval Peter Polák"... Predstavte si dieťa, ktoré vyrastá v osade, začne chodiť do kontajnerovej školy a tak niekoľko rokov takéto dieťa nič iné nevidí len svoju osadu a školu, ktorú v blízkosti osady navštevuje. Úžasné a praktické riešenie... 
Zdravotní asistenti... zdravotný stav Rómov sa napriek tomu zhoršuje... 
Vznikol projekt Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín. Cieľom projektu sú ako tak vyškolení ľudia so základným vzdelaním z rómskych osád, aby dokázali v tejto neutešenej situácii poradiť v oblasti dodržiavania hygieny, či zdravia, alebo poskytnúť prvú pomoc. Prax je však iná. Tento projekt je dotovaný zo štátneho rozpočtu a z európskych fondov, pričom za minulý rok dostali viac ako 300 tisíc eur na činnosť v tomto roku. Výsledok ich činnosti takmer nulový!!!  Keď sa pozriete na činnosť zdravotných osvetárov, nie je sa ani čomu čudovať, že ich práca je nedostatočná. Zdravotného asistenta zväčša robia ľudia so základným vzdelaním, stačí aby vedeli rómsky. Takýto ľudia absolvujú niekoľko školení, aby ako tak vedeli podať prvú pomoc. Treba ešte podotknúť, že plat zdravotného osvetára je okolo 430 eur a svoju prácu vykonáva plným časom. Celý tento projekt by mal omnoho pozitívnejšie výsledky, keby svoje základy staval na dôkladnom školení svojich zdravotných osvetových pracovníkov, keby dbal, aby si neskôr takýto pracovník doplnil vzdelanie v zdravotnom smere, minimálne ošetrovateľstvo. Pretože asistenti zdravia nemajú ani oprávnenie podať inzulín, či tabletky... Ich činnosť je čisto len poradná a v prípade úrazu poskytnúť prvú pomoc, či už zavolaním sanitky a podobne. No ako som napísal v predchádzajúcom článku, prepáčte, ale toto musia dnes už ovládať aj účastníci autoškoly. Na tento rok dostal tento projekt na svoju činnosť 300 tisíc eur, veľa osád zápasí z nedostatkom pitnej vody, elektriny, či základnej infraštruktúry, no ale prečo by sme peniaze takto mali použiť, keď ich môžeme "prešustrovať" inak... Zuzana Palošová sa cíti byť kritikou dotknutá, no verte, aj ja by som sa tak cítil. Plat pani Zuzany Palošovej  niekoľkonásobne prevyšuje plat asistenta osvety zdravia v osade. Minulý rok hrozilo, že projekt zanikne, pretože výsledky neboli také ako sa predpokladalo. Zuzana Palošova bojovala o dušu, snažila sa presvedčiť kompetentných o kladoch tohto projektu, nikomu neušiel tento boj, na sociálnej sieti zaznievali okrem chválospevov na tento projekt predovšetkým z úst zainteresovaných, aj také myšlienky, čo bude z ľuďmi ktorých projekt zamestnáva...?! Vtedy ma chytil taký zvláštny "socialistický pocit", projekt sám o sebe prináša veľmi málo pozitívnych výsledkov, ale my umelo budeme držať zamestnanosť ľudí, ktorých činnosť ja na zamyslenie...   

Zánik Rómskych novín s dlhoročnou tradíciou Romano Nevo ľil 
Najviac sa ma však dotklo, keď minulý rok definitívne zanikli rómske noviny s dlhoročnou tradíciou. Romano Nevo ľil začali vychádzať v roku 1990, kde zakladateľkou bola pani Koptová a neskôr, až do svojej smrti pani Šilanová, ktorá do tých novín dala celý svoj život. No Peter Polák sa rozhodol inak...! Z fondu splnomocnenca vlády pre rómske komunity a z eurofondu na podporu menšinovej kultúry sa rozhodol založiť nové rómske noviny. No a hádajte kto ich vydáva??! Mecem, Jarmila Váňová a spol. V tomto prípade ruka ruku myje. Romano nevo ľil zanikli a nové rómske noviny po taktovkou Jarmily Váňovej a s požehnaním Petra Poláka začali vychádzať, predovšetkým na východe Slovenska. Záver si urobte sami...

300 miliónov na tento rok už schválené... 

Viac ako 300 miliónov eur z eurofondov na riešenie rómskej problematiky na Slovensku schválené! Kam peniaze pôjdu, na aké projekty, to sa necháme prekvapiť. Niektoré projekty, ktoré dostali už finančnú injekciu doteraz nefungujú tak ako by mali, alebo vôbec nefungujú a tak sa dá očakávať, že tieto projekty dostanú ďalšiu finančnú injekciu, aby vôbec začali fungovať... No, nechajme sa prekvapiť...


Jozef Kmeťo  

4 komentáre:

 1. Podľa mňa splnomocnenec zbytočne medializuje a vysvetľuje pridelené peniaze z EÚ. Pre tých, ktorí chcú počúvať stačí pár slov hovorcu min. práce a sociálnych vecí - ",/ na ktorého účet budú prichádzať/ - naše projekty" majú ten istý dopad na sociálne odkázané skupiny, ktorých súčasťou sú rómske komunity. Čiže prezentovať a zdôrazňovať " rómske peniaze" je vlastne nepravdivá, fiktívna vec.Nuž, pozícia úradu je taká aká je, kompetentných to zmeniť zatiaľ niet. Rómske média - v roku 2015 je situácia už zasa zmenená. A jasná, ani sa neunúvam a vlastne ani neodvážim pýtať sa na RNL, toto sa veru dotklo viacerých, Jožko. Tu sa dotklo, ako vravíte, tradície a hlavne osobnej svojvôle. Iné vysvetlenie asi nie je. E.La.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Vážený pán Kmeťo,

  dovoľte mi upresniť niekoľko informácií, keď ste sa už rozhodli súdiť prácu iných. Bolo by profesionálnejšie, keby ste teda o nej vedeli viac.
  1. Platforma na podporu zdravie znevýhodnených skupín nie je projekt, ale záujmové združenie právnických osôb. Projekt sa volá Zdravé komunity.
  2. Osvetári musia mať ukončenú povinnú školskú dochádzku, nie základnú školu.
  3. Náplň práce asistenta je trochu širšia. V prvom rade spolupracuje s lekármi, ktorí ich usmerňujú čo majú robiť v prípade epidémií, alebo ako sa majú starať o pacienta, aby ten dodržal inštrukcie lekára. Sprevádzajú klientov k lekárom a "prekladajú" im reč lekárov, resp. do zrozumiteľného jazyka pre klientov. V zimnom období robia s pacientmi rehabilitáciu v domácom prostredí podľa inštrukcií lekára. Podávajú lieky, vybavujú pre klientov vyšetrenia, zdravotnícke pomôcky (polohovateľné postele, vozíčky, ZŤP). Organizujú hromadné očkovania, spolupracujú s RUVZ, iniciujú na obciach rôzne aktivity smerujúce k zlepšeniu životných podmienok (deratizcie, dezinsekcie, prístup k pitnej vode, likvidácia odpadov atď.). Starajú sa o hypertenikov, ktorým podľa požiadaviek lekára merajú tlak v domácom prostredí a merania odovzdávajú lekárovi. Spolupracujú so školami a s rodičmi v prípade rozšírení pedikulózy, svrabu alebo iných ochorení, zároveň ich vedia eliminovať aj bez finančných prostriedkov. Spolupracujú s pracovníkmi úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a s rodinami v kritických situáciách, a pomáhajú im dodržať neriadenia úradu aby nemuselo dôjsť k odobratiu dieťaťa. Vedia podať prvú pomoc a vedia odrodiť dieťa, ak sa stane, že záchranná služba nevie doraziť včas. Pozývajú a dohliadajú na účasť na povinnom očkovaní a prehliadkach, robia osvetové aktivity v lokalite aj na školách. A môžu podávať aj inzulín, ale nie klasickou injekčnou striekačkou, ale aplikátorom na laické použitie. A mohla by som menovať ďalej...

  OdpovedaťOdstrániť
 3. 3. Výsledky činností asistentov boli hodnotené európskou komisiou a členskými štátmi za najlepšie v tejto oblasti a ostatné krajiny uznali náš model organizačnej štruktúry za najlepší. Výsledky sú zhrnuté v textovej časti troch záverečných správ, ktoré majú spolu približne 1200 strán (kompletné správy aj s vyúčtovaním asi 7000). Sú k dispozícii na úrade splnomocnenca alebo u nás a môžte si ich prečítať, ak budete mať záujem.
  4. Vzdelávanie prebieha 3 krát ročne pre každú skupinu. Jedno vzdelávanie trvá 2,5 dňa a bolo formované cca 10 rokov. Doteraz sme realizovali takmer 60 vzdelávacích aktivít. Kurz prvej pomoci a prvej pomoci pri spontánnom pôrode tvorí 4 % zo vzdelávania, takže ani zďaleka nie základ. Áno, projekt je stavaný na dôkladnom školení asistentov. O vzdelávaní píšem aj vo svojom blogu (http://palosova.blog.sme.sk/c/367595/mali-velki-ludia.html) prosím môžte si prečítať. Vám sa ten blog tiež páčil a chceli ste ho uverejniť. :) Prečo ste tak neurobil?
  4. Platy. Žiaľ nemôžme tlačiť platy osvetárov vyššie. Nemôžme im dať platy vyššie, než za aké pracujú ľudia so strednou, dokonca vysokou školou. Neprešlo by to. Súhlasím, že by si zaslúžili viac.
  5. Asistentov vzdelávajú ďalej lekári, pracovníci RUVZ, psychológovia a pod. Nie, nechceme z nich robiť ošetrovateľov ani sestričky. Na to sú školy a každý ich môže navštevovať a vyučiť sa v toto odbore.
  6. Áno, projekt stojí peniaze, ako každý. Ale je jeden z najlacnejších a najefektívnejších. Obce môžu žiadať na infraštruktúru z iného balíka. Minulý rok sa z toho balíka minulo len 15 % a ostatné sa vracia únii. Prečo asi? Ak o ne starostovia nepožiadajú, tak ich nebudú mať.
  7. Áno, môj plat prevyšuje plat asistenta. Možno preto, lebo mám dva doktoráty a dve vysoké školy. A možno preto, lebo robím prácu, ktorú by pravdepodobne asistent nezvládol. Ak máte pocit, že vy hej, milerada vám svoje miesto na deň "požičiam".
  8. Projekt takmer zanikol z iných dôvodov, nie kvôli tomu, že by nemal výsledky. Ak niekto sledoval oný boj, ktorý spomínate, tak vie prečo bol v ohrození.
  9. Ľudia v projekte budú pracovať do konca roku 2022 a zmenia čo bude v ich silách. Odporúčam aj vám vyskúšať si prácu asistenta na jeden deň, aby ste aspoň trochu videl do tohto sveta a mohol tak súdiť ich prácu.
  Mám tušenie, že môj komentár vymažete, ale snáď poslúži aspoň Vám na doplnenie informácií. Prajem pekný deň všetkým! So srdečným pozdravom Zuzana Pálošová

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Rozmýšľam prečo vám tak vadí projekt, ktorý pomáha ľuďom v tej najdôležitejšej oblasti, ktoru zdravie podľa mňa je. Videli ste niekedy prácu asistentov osvety zdravia v teréne na vlastné oči? Poznáte aj iných asistentov ako pána Kokyho? Ja Vám Váš názor neberiem, ale ste naozaj absolútne neobjektívny. Nebolo by lepšie využiť priestor na to aby ste napísali nejaký krásny pozitívny príklad, aby ľudia vedeli, že keď sa chce tak sa dá niečo urobiť, namiesto toho aby ste iba kritizoval projekty ktorých výsledky nepoznáte a útočil na ľudí, ktorí tvrdo pracujú a chcú iba zlepšenie situácie, rovnako ako dúfam chcete Vy. Odporúčam Vám viac sa zaoberať spájaním ako rozdeľovaním, viac budovaním ako ničením a oveľa viac hľadaním riešení ako urážaním a neoprávnenou na lžiach postavenou kritikou.

  OdpovedaťOdstrániť

Váš názor nás zaujíma, ďakujeme

Rómske noviny kričia "Kmeťo, klameš", ospravedlň sa!

Dlhodobo sledujem neutešený stav jediných Rómskych novín na Slovensku. Asi aj preto, že tu v týchto novinách som začínal písať, dalo by sa p...