Príspevky

Náš blog skončil na 5 mieste z 510 blogov

MAMA... najkrajšie slovo na svete....

9. máj deň víťazstva nad fašizmom... Naozaj je fašizmus mŕtvy??!

Bola raz jedna krajina taká malá zemička...

Sociálna práca pod zámkom, alebo preto, že sú tam Rómovia??!

Olaskí Roma sa deklarovali za vodcov všetkých Rómov na Slovensku...

Peter Pollák sa nechal poučiť Amerikou, alebo "Cigánska rezervácia. Vstup gadžom zakázaný!"