Odmena za nákup na ZľavaDňa

pondelok 8. februára 2016

Silvia Hricková - Cítim sociálne, ja Borisovi verím ... A vy ?

Silvia Hricková, kto je Silvia Hricková?

Som žena, matka dvoch detí, občianska aktivistka, 13 rokov som pracovala v Úrade Košického samosprávneho kraja na Odbore regionálneho rozvoja a neskôr na Odbore sociálnych vecí a zdravotníctva, vzdelaním magistra sociálnej práce. Som z Košíc a som z podnikateľskej rodiny. Na kandidátnej listine som uviedla, že som občianska aktivistka, lebo to ma najviac vystihuje. 
Už viac ako 15 rokov sa aktívne snažím pomáhať ľuďom v rôznych zložitých životných situáciách v rámci mojich možností – ide najmä o bezplatné sociálne poradenstvo a charitu. Niektoré z aktivít sme spolu s ďalšími aktivistami zdieľali aj na facebooku, aby sme podporili občiansky aktivizmus aj u ďalších ľudí...
Dospeli sme však k názoru, že to nestačí. Nestačí nám pomôcť jednému človeku, alebo komunite a tváriť sa, že meníme veci k lepšiemu. Nemenili sme, iba sme pomáhali... Preto som pred pár mesiacmi dospela k rozhodnutiu vstúpiť do politiky a plne sa venovať témam v sociálnej oblasti. Vyhľadala som a komunikovala s viacerými politikmi z ľava i z prava a ponúkla pomoc pri tvorbe ich volebného programu za sociálnu oblasť. K niektorým som sa ani nedostala (nebudem menovať), niektorí chceli iba podporu pri kampani (cez ľudí v obciach, kde pomáham a aktivistov, s ktorými spolupracujem), ale ja som sledovala iba jeden cieľ a to dostať moje priority v sociálnej oblasti do života. Tieto priority v sociálnej oblasti som poslala do fb správy hnutiu Sme rodina. Takmer okamžite zareagovali s ponukou na spoluprácu a na stretnutí som osobne spoznala Borisa Kolára, ktorý chce reálne riešiť problémy obyvateľov našej krajiny. Urobila som vážne rozhodnutie, idem do národných volieb a nebudem nič sľubovať. Jediné, čo chcem povedať je, že celé to beriem ako poslanie, že vždy ostanem tá istá Silvia a že si budem pamätať každého človeka, ktorý ma v tejto ťažkej a veľmi zodpovednej práci podporí. Veľa ľudí mi po zverejnení kandidátky ponúklo pomoc a ja si to veľmi vážim. Či už ako občianska aktivistka, alebo úradníčka som sa každý deň snažila ľuďom ukázať, že ja som tu pre nich a nie opačne.

Pracovali ste na úrade Košického samosprávneho kraja na odbore sociálnych veci, ste rómska žena a matka, občianska aktivistka, s čím sa vo svojej práci stretávate a ako to vnímate z pohľadu ženy, Rómky a matky, myslím tým problémy, ktoré riešite vo svojej práci. 

V úrade som mala na práci viacero hlavných okruhov sociálnej oblasti: integráciu sociálne vylúčených komunít, registráciu a metodickú podporu komunitných centier, ale aj sociálne poradenstvo v kancelárii prvého kontaktu, ktorú navštevujú aj ľudia z majority s rôznymi sociálnymi problémami. 
V rámci mojej práce v úrade som bola členkou národných pracovných skupín pre monitorovanie Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 za Košický samosprávny kraj, monitorovacej skupiny komplexného prístupu a Pracovnej skupiny pre fondy politiky súdržnosti Európskej únie v programovom období 2014 – 2020. Žiaľ postavenie zamestnancov všetkých VUC v týchto pracovných skupinách nie je také, aby mali kompetencie niečo meniť.
Na mestskej a miestnej úrovni som členkou Sociálnej a bytovej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach a členkou Sociálno-zdravotnej komisie pri miestnom zastupiteľstve v mestskej časti Košice - Nad jazerom. Odmenu za prácu v týchto komisiách používam na sociálne aktivity ako občianska aktivistka, pretože ma toto poslanie napĺňa a obohacuje o životné skúsenosti ľudí s rôznymi problémami, ktorým pomáham a tiež preto, lebo som toho názoru, že by som mala mať príjem iba z jednej verejnej funkcie.
A s čím sa stretávam u ľudí, ktorým poradím, alebo pomôžem po prvý krát? Najčastejšie s otázkou: Prepáčte, vy ste Rómka? Odpovedám áno a nemám Vám, čo prepáčiť. Je nás viac Rómov, ktorí pracujú, živia svoje rodiny a tvoria hodnoty. Sú to rómski umelci, podnikatelia, sociálni pracovníci a ďalší. Práve im treba vytvoriť priestor, pre sebarealizáciu a vtedy bude vidno reálne výsledky integrácie Rómov.
Ľudia z majority si vážia Rómov, ktorí na sebe pracujú a tvoria hodnoty pre túto spoločnosť. Preto v rámci mojich sociálnych aktivít pomáham nie len Rómom, ale aj majorite s cieľom, aby majorita nadobúdala čo najviac pozitívnych skúseností s Rómami.


Čo pre Vás znamená byť žena, matka, Rómka? 

Žena – výhoda: My ženy vieme robiť viacero vecí naraz. Vieme, kedy ustúpiť, ale aj kedy bojovať. Práve som si asi odohnala pánov voličov (smiech).
Matka – výhoda vidím sociálnu a rodinnú politiku z pohľadu matky, ktorá bola na materskej dovolenke, zamýšľa sa nad výchovou, vzdelávaním a budúcnosťou detí.
Rómka – výhoda, lebo vidím problémy Rómov z viacerých uhlov pohľadu. Moja prababka bola Nemka vzala si a mala deti s Rómom a po otcovej strane sú aj maďarskí a olašskí Rómovia. Hovorím tomu, že moja krv je kvalitne namiešaná a na problémy Rómov a sociálne napätie medzi Rómami a majoritou sa viem pozrieť z každého uhla pohľadu, čo vedie k riešeniam, ktoré vyhovujú Rómom aj majorite. Vo voľbách kandidujem ako jediná rómska kandidátka všetkých do volieb NR SR registrovaných strán a hnutí, čo tiež vnímam veľmi pozitívne.
Život ma naučil vnímať veci pozitívne a vnímať ho ako výzvu a nie ako problém.

S akými cieľmi vstupujete do politiky? 

Do politiky vstupujem ako občianska aktivistka a odborníčka na oblasť sociálnej politiky s podporou hnutia Sme rodina.
Plne sa stotožňujem s programovými prioritami hnutia Sme rodina, najmä s exekučnou amnestiou zameranou na oddlženie rodín, so zrušením doplatkov na lieky pre deti do 3 rokov a pre dôchodcov a s daňovou spravodlivosťou zameranou na podporu malých a stredných podnikateľov. Sú to reálne riešenia, s existujúcim finančným krytím v štátnom rozpočte. Ak máme na dotácie a úľavy pre zahraničných investorov, ktorí vytvoria stovky miezd s minimálnou mzdou, tak určite máme aj na ozddlženie rodín a podporu malých a stredných podnikateľov, cez zníženie daní, čo povedie k ozdraveniu domácej ekonomiky cez zvýšený životný štandard rodín a zvýšenie ich kúpyschopnosti.

Mám viacero priorít, ktorých základom je riešenie problémov ľudí, ktorým poskytujem sociálne poradenstvo. Sú to reálne problémy a potreby ľudí, ktoré sú dlhodobo neriešené. Je toho dosť veľa a postupne predstavím do volieb jednotlivé oblasti, ktorými sa chcem prioritne zaoberať v prípade, že voliči hnutie Sme rodina podporia.

 1. v oblasti riešenia vylúčenosti rómskych komunít je potrebné zamerať sa na podporu tzv. strednej vrstvy Rómov (remeselníkov, umelcov, podnikateľov) a vytvoriť im priestor pre sebarealizáciu. Vytvoriť programy a realizovať projekty, ktoré budú postavené na tom princípe, že títo Rómovia vyvolajú zmenu u Rómov žijúcich v rómskych osadách a to cez vytvorenie pracovných miest a vzdelávanie ľudí žijúcich v rómskych osadách. Doteraz to nik takto nerobil. V každom volebnom i programovom období sa pomoc Rómom sústredila priamo do rómskych osád, a preto zmenu nebolo nevidieť a rómski podnikatelia, umelci a remeselníci upadali.


 1. v oblasti pomoci seniorom žiť dôstojný život
  • je potrebné prehodnotiť dôchodkový systém (je nemožné, aby človek, ktorý celý život tvoril hodnoty a pracoval, na starobu počítal centy, či má z čoho zaplatiť lieky),
  • je potrebné urobiť audit dostupnosti zariadení pre seniorov a dostupnosti opatrovateľských služieb (obyvateľstvo starne a poradovníky čakateľov na umiestenie v zariadeniach sú tak dlhé, že mnohí sa neožijú umiestnenia)
  • vytvoriť možnosti pracovať pre aktívnych seniorov


 1. v oblasti podpory materstva a zosúladenia rodinného a pracovného života
  • podporiť vznik materských centier v mestách a obciach
  • uľahčiť návrat na trh práce po rodičovskej dovolenke
  • skrátiť pracovnú dobu

Ľudia, ktorí mi denne píšu ma v týchto cieľoch podporujú a vedia, že do politiky vstupujem s jasnými a reálnymi cieľmi a ich naplnenie je pre mňa poslaním. Svoju prácu a relatívne kľudný život, teraz vymením za vstup do politiky, v ktorej na Slovensku neplatia žiadne pravidlá politickej kultúry a korektnosti.

5) Prečo strana Borisa Kollára, čím Vás oslovil? 
Lebo ja Borisovi verím. Je to človek, ktorý nie je na nikom závislý, je úprimný a po pomenovaní problému, navrhuje aj jeho riešenie. Oslovil ma reálnym programom, ktorý je postavený na zlepšení životnej úrovne rodín žijúcich na Slovensku.

6) Či chceme, alebo nie Boris Kollár je kontroverzná osoba, o ktorej sa toho veľa popísalo, nerobí Vám problém napriek tomu ísť s ním do politiky?  

Kontroverzný? Ja tvrdím, že Boris Kollár je úprimný. Základom reálneho riešenia problému je pomenovať ho reálne a tak, ako je. Poznám veľa politikov, ktorí sa tvária milo a idú sa rozdať, najmä teraz pred voľbami a reálne nič počas tohto volebného obdobia neurobili. Poopravím v lepšom prípade nič neurobili... Ľudia chcú, ktorí chcú zmenu, nás podporujú.
Nie nerobí mi to žiaden problém, naopak ako jediný líder politickej strany prejavil záujem riešiť problémy obyvateľov tejto krajiny.


7) Na kandidátke strany Sme rodina- Boris Kollár figurujú aj ľudia, ktorí verejne prejavili svoje nesympatie s Rómami, ako napríklad  Martina Šimkovičová, ktorá dokonca bola za svoje rasistické názory vyhodená z Markízy. Ako chcete v zoskupení takýchto ľudí presadzovať svoje ciele???? 
Boris Kollár je skvelý manažér. Dal priestor na kandidátke pani Šimkovičovej aj pánovi Dobrovskému, ktorý má žiaľ zlú skúsenosť s rómskymi susedmi a tiež mne občianskej aktivistke. Ľudia tak majú možnosť si vybrať v rámci hnutia SME RODINA. Je na voličoch, koľkých a koho z nás posunú preferenčnými hlasmi vyššie. Ani jeden z nich necíti nesympatie voči mne, alebo Rómom ako takým. O mojich prioritách som pred vstupom do politiky hovorila a zhodli sme sa na tom, že ľuďom, ktorí chcú pracovať a žiť lepšie, treba vytvoriť priestor a dať im príležitosť bez ohľadu na farbu pleti. Doteraz žiaden politik neuplatňoval princíp zásluhovosti. Buď išlo o rozdávanie, alebo o trestanie, či prácu na aktivačnú činnosť, ktorá je v mnohých rodinách žiaľ jedinou možnosťou navýšenia príjmu v rodine.
V hnutí Sme rodina je viacero odborníkov na rodinnú politiku, sociálnu, zdravotnú a finančnú politiku a ďalšie odvetvia, ktorí vedia nájsť spoločné riešenia.

8) Strana  Borisa Kollára, získava svoje sympatie z radov nacionalistov, dokonca v kuloároch sa hovorí, že berie hlasy Marianovi Kotlebovi. Ste Rómka, napriek tomu idete do volieb pod jeho značkou, ako tomu máme rozumieť? 

Problém rasizmu má viac rozmerov od zlej minulej skúsenosti, cez pocit strachu z nepoznaného, či pocit bezmocnosti nad neriešeným problémom, až po extrém zvaný Marián Kotleba. Viete prečo vyhral voľby do VUC Kotleba? Lebo medzi kandidátmi nik neponúkol reálne riešenie problémov Rómov. Ak berieme Kotlebovi hlasy, tak mu berieme hlasy voličov, ktorí nie sú extrémisti, ale s doterajším riešením problémov Rómov nie sú spokojní.
Príkladom nespokojnosti voličov majority aj Rómov je aj búranie bytov na Luníku IX. Vysvetlím: Začali sa búrať byty na Luníku IX. Rómovia boli nespokojní, tak vznikla a rozrastá sa nelegálna osada Mašličkovo pri Luníku IX. Následne sa petíciou ozvali ďalší nespokojní obyvatelia Košíc z majority – vlastníci okolitých bytov, ktorým cena ich nehnuteľnosti klesla, ba stala sa až nepredajnou nehnuteľnosťou. Týmto nesystémovým riešením nakoniec nie je spokojný nikto. Podobne je to aj v ostatných oblastiach: nespokojné zdravotné sestry, či učitelia. Protestujú, ale nik ich nepodporí a pritom všetci vieme, že problém iného sa priamo týka aj nás.
Vláda si nevie poradiť s riešením problémov Rómov a už vôbec si nevie poradiť s témou migrantov. Boris Kollár, pomenoval situáciu pravými slovami. Slovensko nie je pripravené na enormný nárast počtu utečencov a migrantov. V prípade, že by sa tak stalo nie len, že im nedokážeme pomôcť, ale ani ochrániť vlastných obyvateľov pred prípadnými sociálno-patologickými javmi a sociálnym napätím pri strete dvoch úplne odlišných kultúr. Dovolím si tento názor, pretože som spoluautorkou odborných materiálov týkajúcich sa migračnej politiky. Nikto z kompetentných situáciu reálne nerieši - neexistuje prieskum verejnej mienky (či Slováci imigrantov chcú), neexistuje ani jedna aktuálna odborná štúdia (či a ako situáciu vie Slovensko zvládnuť), nikto neoslovil odborníkov a nezostavil pracovnú skupinu, ktorá by sa týmto problémom reálne zaoberala (v opačnom prípade, by som o tom vedela). Na webstránke Ministerstva vnútra sa kompetentní zaoberajú iba pomocou utečencom, ale neriešia ochranu obyvateľov Slovenska. Ľuďmi zvolení politici sa bezducho a bez akéhokoľvek odborného základu hrajú s psychikou svojich voličov a prebúdzajú v nich strach, namiesto toho, aby predložili zmysluplné riešenia.
Potom príde Kollár, ktorý na problém upozorní a už ho označia za kontroverzného. Nie je kontroverzný, iba pomenúva problém pravými slovami, čo je základom riešenia.

9) Na záver, čo chcete odkázať Rómom, rómskym voličom, prečo by Vás mali voliť ? 
Hlavne chcem rómskym voličom povedať nech idú voliť, lebo od ich rozhodnutia závisí, či sa začnú ich problémy reálne riešiť, alebo ich životná úroveň bude taká istá ako doteraz.  Tým, ktorí žijú v biede a v osadách chcem odkázať, aby sa nedali kúpiť, lebo nič nie je zadarmo...
Tiež s Vaším dovolením využijem priestor pre poďakovanie ľuďom, ktorí mi denne telefonujú, či píšu a vyjadrujú podporu. Ďakujem, nesklamem.

Všetci poznáme vyjadrenia Borisa Kollára k imgrantom, aký je Váš pohľad na tento problém, ktorý zasiahol celú Európu? 

Úprimne: Imigranti na Slovensku NIE. Som spoluautorkou viacerých migračných politík a mozem si to dovoliť povedať ako odbornícka. Slovensko si neporadí s ich integráciou a hrozí veľa zlého. Nie som proti pomoci ľudom trpiacich vojnou, pošlime im humanitárnu pomoc do utečeneckých táborov, ale neťahajme problémy, ktoré Slovensko nie je schopne zvládnuť. Ak niekto tvrdi, že migranti áno, tak kvôli zdroju financií na ich integráciu. Slovensko na(ne)šťastie nie je cieľovou krajinou ekonomických migrantov. To je môj názor...


Jozef Kmeťo 

34 komentárov:

 1. Ja mám otázku, viem že Boris Kollár je známi podnikateľ, ale viem ako sa sa vyjadril na nás Rómov, jeho slovník by som prirovnal až ku M Kotlebovi. Veríte že ako Rómska v jeho strane presadíte niečo na podporu Rómov. Miro Halás

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Ja osobne som rada že Redakcia 1 nieje len o jednom či dvom potikom, už som sa bála že to tak je, ale týmto článkom ukázala svoju nezávislosť. L.K

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Čo ? Tak toto je góoooooooooool Rómka v strane ktorá zrovna nás nemusí ...

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Ja by som bola zvedavá kde p. Hricková berie istotu že presadí niečo v tejto strane plnej nenávisti voči nám ale aj iných kultúr

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Ja nie len že som rád že pani Silvia dostala priestor tu na tomto webe, ale jej myšlienky sú dosť zaujímavé držím palce Horvath

  OdpovedaťOdstrániť
 6. Som už s toho magor, koho vlastne voliť, jeden program lepší ako druhý hahahaha

  OdpovedaťOdstrániť
 7. Ako je možné že sa pani Hrickova dostala na stránku rómskeho blogu až teraz, prosím odpoveď pán Kmeťo Laco

  OdpovedaťOdstrániť
 8. Silvia držíme ti palce, sme rodina !!!!!!!!!!!!

  OdpovedaťOdstrániť
 9. Kmeto, ty nabudúce daj priestor aj inému hlasu, ja s p. Hrickovú súhlasím

  OdpovedaťOdstrániť
 10. Pokiaľ viem tak Sme rodina, sa do parlamentu dostane, pretože nejde hrrr ale pomalými krokmi oslovuje nás voličov Dagmar

  OdpovedaťOdstrániť
 11. Pozdravujem všetkých komentujúcich. Pán Halás a anonymný prispievateľ, ubezpečujem Vás, že Boris Kollár nie je Kotleba. V programe máme aj prioritu exekučná amnestia, ktorá pomôže aj veľa rómskym rodinám. Už roky pomáham aj Rómom pri riešení ich problémov a budem v tom pokračovať aj po voľbách. Kľudne volte falošne milých politikov, ktorí sa na Rómov usmievajú najmä teraz pred voľbami, ale potom sa nečudujte tomu, že veľa ľudí žije zo sociálnych dávok a aktivačného príspevku, alebo že pán Kaník s úsmevom na tvári chce zrušiť minimálnu mzdu pre vybranej časti ľudí. Alebo vlastná skúsenosť: na Magistrate mesta, keď som nedávno žiadala o stany pre Rómov z Mašličkova (aby rómske deti nemrzli) mi milí úradníci riadení ešte milšími politikmi odpísali, že stany sú pre bezdomovcov a nie pre Rómov. S pozdravom Silvia Hricková

  OdpovedaťOdstrániť
 12. Pán Kollár vyhlásil,že sa v prípade postupu do NRSR v žiadnom prípade nebude podieľať na vládnej moci.Predvolebné sľuby je jedná vec a ich presadenie druhá.Z opozície sa nedá presadiť nič,alebo len niečo nepodstatné.L.F.

  OdpovedaťOdstrániť
 13. Zaujimave body strany SME RODINA mna naviac zaujala ta demisia exekutorov no teraz som na roztrhanie neviem koho mam volit Koloman

  OdpovedaťOdstrániť
 14. Ja dávam palec hore, myslím si že Rómsky kandidáti by mali nájsť spoločnú reč. Pre mňa do politiky patria. Pani Hriczko, Polák, Čonka, a pani Hricková držím palce Feri

  OdpovedaťOdstrániť
 15. ja nechápem, ako niekto môže byť tak hlúpy, ako už pán Daško je ten správny rómsky kandidát ? Ale pán Polák ? Ja si myslím a dávam svoj hlas pani Hrickovej. Poznám ju ako cieľavedomú ženu, podnikateľku... Ostanem v anonymite pre istotu, dnes už aj za názor môžete dostať facku

  OdpovedaťOdstrániť
 16. Pani Hricková, možno to myslíte úprimne ale ja Borisovi Kollarovi neverím, ako môžem veriť človeku ktorí najprv pachtloval s finančnými skupinami a potom čo ho vyšupovali z Vysokých tatier tak zrazu na nich ukazuje .... Nech ide do prdele

  OdpovedaťOdstrániť
 17. Boris Kollár si asi pomýlil politiku z verejným domom, alebo ako mám vnímať človeka ktorí spával s každou ktorá mu roztiahla nohy... A takýto človek ide robiť politiku ? Pani Hricková zlá voľba, zlá kandidátka, ale váš výber, vaša zodpovednosť

  OdpovedaťOdstrániť
 18. Som Romka, môj muž Róm - nikdy by sme nedali hlas ľudom ktorí majú tak proti rómske nálady a prezentovali ich aj verejne ... Kováčova

  OdpovedaťOdstrániť
 19. Ako ja nechápem, ako jedna rómska žena môže kandidovať s ľuďmi ktorí verejne vyjadrili svoje nesympatie k nám romom

  OdpovedaťOdstrániť
 20. Boris Kollár postavil svoju politiku na populizme, do sveta kričí ľúbive slova pre uši niektorých občanov. Postavil ju na proti imigračnej politike, postavil ju na nohy protiromských nálad, postavil ju na stôl sociálnych dierach v tomto štáte, ale to nestačí aby vyhral. Politika nieje o striedaní modeliek v jeho posteli. Palec dole pre Kollára Takáč

  OdpovedaťOdstrániť
 21. My sa tu načo ideme hrať ? Že tu nieje rómsky problém ? Pani Hricková ja Vám dám palec hore, pretože neviem čo by chceli... Som zvedavý kto by si zobral za suseda romáka z osady, alebo imigranta.

  OdpovedaťOdstrániť
 22. Ja by som bola zvedavá prečo práve Kollár, ako čítala som článok ale napriek tomu pani Hricková prečo práve Kollár ? Tým ste spáchala politickú samovraždu Eva

  OdpovedaťOdstrániť
 23. No to nieje samovražda ale čisté kamikadze hotová blamáž

  OdpovedaťOdstrániť
 24. Pani Hricková, nebudete to mať ľahké ale držím Vám palce Mikuláš Ján

  OdpovedaťOdstrániť
 25. No ja neviem, ja si myslím že pani Hrickova má čo povedať, a som rád že tento článok vznikol Bihari Jan

  OdpovedaťOdstrániť
 26. O čo to je ? ja neviem

  OdpovedaťOdstrániť
 27. Hricana, máš to blbé ale tak možno budeš v parlamente zametať schody hahahahaha

  OdpovedaťOdstrániť
 28. Pani Hricková ma 100 percentnú podporu Vlado Koky

  OdpovedaťOdstrániť
 29. Ak pripustime, že táto strana získa 5% potrebných na vstup do parlamentu, Vy pani Hricková potrebujete získať aspoň 5000 preferenčných hlasov, aby ste z 34. miesta preskočili do parlamentu! Pri toľkých rómskych kandidátoch, ktorí kandidujú za rôzne politické zoskupenia obávam sa či tie hlasy získate a či vôbec aspoň jeden Róm sa do parlamentu dostane. Navzájom si budú trhať hlasy. A tak pani Hricková, ak získate povedzme 3000 hlasov, tak pomôžete takej strane na kandidátke ktorej kandiduje zo 16. miesta napríklad taký hajzel ako je Oskar Dobrovodský, ktorý začiatkom roku 2014 na Družstevnej ulici v Malackách vyvolal vlnu nepokojov voči svojím rómskym susedom, ktorí mu vadili, že sa tam prisťahovali a riadne si kúpili dom. Konštruoval voči ním nepravdivé obvinenia, pozýval si k sebe extrémistov a zastrašoval rómskych susedov !!! Čo sa týka p. Kollára ja osobne mu neverím, lebo neraz sa vyjadril na adresu Rómov nepekne a do politiky sa pchá zrejme preto, lebo mu asi horí pod zadkom – daňové úrady, poisťovne... Presne ako to urobil Matovič pred niekoľkými rokmi a teraz na to Fico poukazuje. Kollár chce ísť do vlády, aby si mohol všetky svoje dlžoby voči štátu odpustiť. To je môj názor.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Tolko klamstva....ako keby to pisal samotny Fico. Vy ste riadny LUHAR. Asociali na Druzstevnej OKUPUJU CUDZIE POZEMKY a prestahovali ich sem politici na Vianoce 2008, aby sa zbavili dlhorocnych problemov s nimi v ich obci Gajary. Vystvali z Druzstevnej slusnu Romku, ktora tu zila s rodinou 30 rokov a s ktorymi sme mali nadstandartne vztahy.
   Ako je mozne, ze sa od nich distancuje samotne romske etnikum? Ze ich nechcu ani do romskej osady? http://vas.cas.sk/clanok/4292/idu-aj-po-svojich-problemovi-romovia-vystvali-slusnu-romku.html

   Odstrániť
  2. http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/z-druzstevnej-som-musela-utiect/

   Odstrániť
 30. tu net robota ani zivot v anglicku sa da zarobit a dobre treba ist vonku tu nebude nikdy dobe kto ma sancu nech ide von

  OdpovedaťOdstrániť
 31. Ja osobne si Silviu a jej prácu Vážim

  OdpovedaťOdstrániť
 32. Oskar Dobrovodsky.

  Kazdy, kto ma pozna, vie, ze nikdy v zivote som nehadzal vsetkych do jedneho vreca, pretoze tak robi len hlupak. Vzdy som hovorieval a vravim o ludoch dobrych a zlych. Napriek tomu ma vacsina "slovenskych" medii, ako aj politikov ci uz z vladneho SMERu, ale aj z opozicnych tzv. standartnych stran vykreslila ako extremistu, neofasistu, hitlerovca, proste priam zlocinca.....pretoze sa im nepodarilo mi zalepit usta a nadalej bojujem za obcianske a ludske prava.
  Prave ma napadlo, ked tu (na Druzstevnej) bol prvy krat Alojz Hlina, niekedy v lete 2011, ked hovoril asocialom, ZE MOZTE DAKOVAT DOBROVODSKEMU, ZE MATE TAKEHO SUSEDA.....podla Hlinu by vraj len malokto strpel to, co ja a moj otec, ze iny ich sused by to inac "zariadil"...
  Kazdy v Malackach vie, ze odmalicka som chodil s Romami na ryby, na hriby, denne ich stretavam ci uz pri nakupoch alebo kde, kazdy z nich sa cuduje, ze preco nam to tento stat, prva Ficovlada, byvaly primator (SMER) na Vianoce 2008 spravili.

  OdpovedaťOdstrániť

Váš názor nás zaujíma, ďakujeme

Rómske noviny kričia "Kmeťo, klameš", ospravedlň sa!

Dlhodobo sledujem neutešený stav jediných Rómskych novín na Slovensku. Asi aj preto, že tu v týchto novinách som začínal písať, dalo by sa p...