utorok 31. mája 2016

Platforma zdravia, alebo čierna diera pre financie a efekt idei zdravých komunít na nule...

Keď projekt platformy zdravia pre zdravé komunity vznikol, nemal som k tomuto projektu príliš veľkú dôveru. Moja nedôvera pramenila z toho, na akých základoch tento projekt vznikol. Nad celým projektom dlho držala záštitu Zuzana Palošová. Projekt iniciovala v októbri 2013 Asociácia pre kultúru a komunikáciu (ACEC), ktorá sa zaoberá zdravotnou osvetou v rómskych osadách od roku 2002. Cieľovou skupinou sú hlavne deti a ženy, prvý kontakt zdravotných osvetárov sú obvodní lekári, či v prípade detí pediatri. Ďalšie ciele projektu sú ochrana a podpora zdravia, podpora vzdelávania a osveta, podpora výskumu, propagácia a osveta, a takto by som sa mohol o projekte rozpisovať do aleluja...


Dnes, som mal možnosť čítať následujúci status od pána Mgr. Richarda Kokyho, dôvodom je nespokojnosť zdravotných osvetárov, že za mesiace marec a apríl nedostali výplaty. A tak celú situáciu riešia aj vrátanie vedenia projektu platformy zdravia cez sociálnu sieť... 

Citujem:
"Pán Dužda Igor je klamar a cela PLATFORMA hovori pravdu . Ja byt na mieste asistenta tak okamžite riešim právnou cestou. !!!
Milí kolegovia, priatelia a partneri,
vzhľadom na mimoriadne vážnu situáciu ohľadne meškajúcich miezd zamestnancov za mesiace marec a apríl (mzdy neobdržal ani riaditeľ Mgr. Michal Kubo, ani ja a ani jeden zamestnanec ústredia v Bratislave) by som veľmi rád ozrejmil zavádzajúce a nepravdivé informácie ktoré šíri pán Ing. Igor Dužda.
V projekte Zdravé komunity pracujem ako Expert pre terén . Zastupujem však aj organizáciu – Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín ( PPZZS) viď http://www.ppzzs.sk/sk/organizacna-struktura, ktorá je spolu s Ministerstvom zdravotníctva spoluzakladateľom organizácie Zdravé komunity n.o. Teda partnerom Ministerstva zdravotníctva pri zriadení Zdravé komunity n.o. so všetkými povinnosťami a právami .
O celej situácii ohľadom nevyplatenia miezd zamestnancom organizácie Zdravé komunity n.o. ich už niekoľkokrát informoval jej riaditeľ Mgr. Michal Kubo
Ako štatutárny zástupca a Predseda riadiaceho výboru Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín a Expert pre terén v NP Zdravé komunity sa chcem vyjadriť k nepravdivým a zavádzajúcim informáciám ohľadom mojej osoby aj celého vedenia organizácie Zdravé komunity n.o.
Chcem povedať, že plne chápem všetkých ľudí , ktorý nedostali mzdy, mám informácie od našich AOZ, ktorí ma telefonicky kontaktujú (kedykoľvek mi môže či už koordinátor alebo asistent osvety zdravia zavolať v hocijakej veci) , že ich kontaktujú z bánk, ohľadom nevyplatených úverov, ďalších povinných platieb, atď., ktoré má každý z nás. Nie všetci naši zamestnanci v teréne sú hladní, ako si možno niektorí príslušníci majoritnej alebo aj rómskej komunity myslia, ale ich situácia je ťažká a veľmi náročná. Tým, že majú prácu sa im výrazne zlepšilo sociálne postavenie v spoločnosti, a tak im banky poskytli úvery, z ktorých si zveľadili svoje príbytky a domovy a v tejto chvíli ich nesplácajú.
Pán Ing. Igor DUŽDA ma viacej krát kontaktoval cez sociálnu sieť Facebook, a kládol mi legitímne otázky väčšinou k nevyplateným mzdám. Plne chápem jeho rozhorčenosť, plne chápem aj to, že z mojich odpovedí žiaden zamestnanec Zdravých komunít úver nezaplatí a nezaplatí ani nájomné.
Sme právny štát a aj právna uvedomelosť nás Rómov sa neskutočne zvýšila. Preto, ak má pán Ing. Igor DUŽDA pocit (veď mal v rukách rukolapný dôkaz) že naši zamestnanci nemajú vyplatené mzdy ) mohol sa ako každý jeden z nás sťažovať zákonnými formami ( inšpektorát práce, polícia).
Chcem však reagovať na FB správu, ktorú poslal minimálne jednému AOZ a požiadal ho, aby to rozposlal ďalej. Tu je znenie tejto správy:
Igor Duzda: " Písal som Kokymu, som zvedavý čo mi odpovie, ale už bez ohľadu na jeho odpoveď ešte dnes pošlem tlačové vyhlasenie do TASR, Sita, RTVS...Od Vás chcem, aby ste sa nebáli poskytnúť informácie novinárom, ak Vás oslovia, treba povedať pravdu a povedzte to aj ostatným AOZ. Verím, že novinári zatlačia na MZ a to peniaze uvoľní. Problémom je podľa mojich info. riaditeľ Kubo a Slušna, MZ dalo podmienku, aby oni dvaja odstúpili z projektu a vtedy budú peniaze. Túto informáciu šírte ďalej a neverte Kokymu ani nikomu, lebo Vás klamu. Info mám zo zdroja blízke MZ " Projekt bude. Je to v Operačnom programe. Len nie pod týmto vedením. Asistenti sú hotoví vyškolení ľudia. Nech sa neboja, keby ich aj prepustili, ďalšie vedenie ich vezme nazad. Ale čím skôr sa vzbúria, tým skôr prejde toto hrozné obdobie." Treba zrušiť toto vedenie.
MZ má povinnosť ho robiť a aj ho chce robiť, či už s partnerom alebo bez. Toto je klasická Slušná, je schopná oklamať aj Lucifera. AOZ nemajú informácie, tak jej uveria."
Pán Ing. Igor DUŽDA tu z KUBA, SLUŠNEJ A KOKYHO robí strašiakov a vraj sa AOZ nemajú báť. My všetci sme s nimi v pravidelnom kontakte. Čoho sa majú báť? Prepustenia, alebo čoho? Majú sa báť tých , ktorí pre nich pracujú na projekte už veľa rokov a snažia sa ho zveľaďovať a udržať všetkými silami? Tých, ktorí ho dokázali dostať do formálnej roviny cez financovanie z eurofondov? Tých, ktorým nesmierne záleží na každom zamestnancovi a ktorí v záujme legitímneho vyplatenia miezd kontaktovali všetkých mienkotvorných funkcionárov od Bruselu po Bratislavu? Čo urobil pre pracovníkov projektu Ing. Igor Dužda, že útočí na iných?
Ten, kto ma osobne pozná, tak vie, že tieto praktiky sú mi úplne cudzie!!!
Ďalším šíriteľom „ pravdivých a 100% overených správ“ je ROLAND POLAND. Je to vymyslený profil. Pod ním svoju pravú identitu skrýva niekto z okruhu rodiny našej asistentky. Telefonicky som ju kontaktoval a povedal som jej, že každý má právo sa brániť zákonnými formami. O súkromných správach na FB adresovaných mojej osobe radšej pomlčím.
Potom ma následne sms správou kontaktovala a položila mi otázku: Takže som prepustená? Moja odpoveď bola: Nič také som predsa nepovedal a vašu prácu si vážim. Poďakovala mi.
Tento profil je však stále aktívny a rozširuje po sociálnej sieti nepravdivé informácie. Je smutné, ak ľudia nepriznajú svoju identitu.....a šíria „zaručene pravdivé informácie.“
Vážený pán Ing. Igor DUŽDA
Nikdy v živote by som nereagoval na invektíva, ktoré sú smerované voči mojej osobe, ale vašim zámerom je zrejme to, aby sme sa v týchto ťažkých časoch ako sa hovorí sami „ rozožrali zvnútra“ .
Vy ste založili projekt Zdravé komunity? Vy ste autorom myšlienky? Kde ste boli pred viac ako desiatimi rokmi? To Vy ste vybojoval aby sa pokračovalo v projekte, alebo pani Slušná , pán Kubo, ja a všetci naši koordinátori a asistenti? Ste to Vy, alebo oni, kto prináša dobré výsledky na základe ktorých je náš projekt hodnotený ako jeden z najlepších na Slovensku aj v zahraničí?
Disponujete informáciami, ktoré sa nezakladajú na pravde.
Vážený pán Ing. Igor DUŽDA,
Verím, že sa problém so mzdami vyrieši, ale uisťujem Vás, že náš projekt ( áno, ten, ktorý sme budovali tak dlho a ktorý je náš všetkých) si vziať, ani nikomu dobabrať nedáme. A vôbec nie niekomu kto Vám účelovo posúva „ pravdivé“ informácie a ktorého zrejme najväčším prianím je aby ho viedol!" 
Mgr. Richard KOKY,
MHA Predseda Riadiaceho výboru Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín PPZZS

Nedávno ma kontaktovali ohľadom meškajúci miezd aj niektorí zdravotní osvetoví pracovníci. Snažil som sa spojiť aj s pánom Mgr. Richardom Kokym, no na môj kontakt nereagoval. A pracovníci osvety zdravia možno aj zo strachu straty zamestnania sa odmietli k tejto situácii vyjadriť... 

Za seba môžem iba napísať, k tomuto projektu, ako som na začiatku písal, som nemal dôveru z niekoľkých faktov. 

1) Na prácu zdravotného osvetového pracovníka, vo väčšine prípadov, boli prijatí ľudia iba zo základným vzdelaním. Samotný projekt platformy zdravia, ani nevyžadoval vyššie vzdelanie... 

2) Zdravotný osvetový pracovník, ktorý má ukončené len základné vzdelanie, jedná sa teda aj o človeka, ktorý častokrát ani nevie kde je "sever" má zo zákona od roku 2009 absolvovať do roka iba 88 hodín vzdelávacích aktivít. Predmetom takýchto aktivít je vedieť poskytnúť základnú zdravotnú prvú pomoc, takúto aktivitu vykonávajú aj absolventi o vodičské oprávnenie skupiny B. K tým ďalším vzdelávacím aktivitám sa vyjadrím asi takto. V tých 88 hodinách je zahrnuté všetko čo by mal ovládať sanitár v nemocnici. To sú napríklad základné pravidlá hygieny, dezinfekcia, či správne umývanie rúk, tela, či absolvovanie osvetového programu, ktorý zahŕňa aj základné informácie o sexualite, jej výchove a podobne...  Aby som to už úplne zhrnul, tak zdravotný osvetový pracovník sa počas tých 88 hodín vyučovacích aktivít dozvie iba základy a tie mu nepostačia ani na základnú starostlivosť o človeka... 

3) Zdravotný osvetový pracovník, teda vie len základy o prvej pomoci, hygiene, či osvetových činností, ktoré jeho práca zahŕňa. A tak sa ani nemôžeme čudovať, že takýto pracovník v podstate nesmie chorému podať ani liek a už vôbec sa o chorého odbornejšie postarať.  Aby ste si to milí čitatelia vedeli ešte lepšie predstaviť, dávnejšie som mal rozhovor s jedným zo zdravotných osvetárov, na moju otázku ako vyzerá jeho 8 hodinový pracovný deň, mi odpovedal "...môj deň začína o 8 ráno, vstanem, urobím si kávu, vyjdem von, prejdem sa po osade a potom idem k obvodnému lekárovi, kde si sadnem do čakárne, nikam sa neponáhľam a tak pustím pred seba iných pacientov, potom čo sa dostanem do ambulancie, preberiem si príkazy na očkovanie, rozoberiem s lekárom osobné veci a veci niektorých pacientov z osady a idem späť do osady. Roznesiem príkazy na očkovanie a tým moja práca skončila, ak nemám nejaký vzdelávací program, rozprávam sa s ľuďmi a to je asi tak všetko, tých 8 hodín pracovného času musím nejak zaplniť..."  Zdravotný osvetový pracovník vám nesmie podať ani len inzulín, lieky, či sa postarať o ťažko chorého človeka, ktorý má napríklad preležaniny. Jediné, čo môže je, v ohrození života zavolať sanitku, sprevádzať chorého k lekárovi, či v prípade pôrodu sám pôrod vykonať, čo sú však ojedinelé prípady. 

V mnohých prípadoch keď Rómovia z osady potrebujú pomoc, sú veľa krát aj tak odkázaní sami na seba, pretože v danej chvíli osvetára jednoducho nie je. Na začiatku tohto roka sme boli svedkami niekoľkých prípadov úmrtia dieťaťa, v týchto prípadoch zlyhali všetci od sociálneho pracovníka, terénneho sociálneho pracovníka až po zdravotného osvetára. Každý si tieto smutné udalosti prehadzoval z ruky do ruky ako horúci zemiak... 

Samotný projekt nie je zlý, len ho treba celý prebudovať, postaviť na nové základy, aby sa skutočne dostavil efekt, pre ktorý tento projekt vznikol, inak nevidím v tomto projekte zmyslel a je len zbytočným pohlcovačom nemalých financií, ktoré by mohli byť využité aj efektívnejšie... No aby som neznel len ako kritik, medzi zdravotnými osvetármi sa nájdu aj svetlé výnimky, ktorí urobia aj nad rámec svojej práce, rád by som ich aj spomenul, ale nechcem aby náhodou nemali problém, že sú v styku s mojou osobou. Sú to ľudia, ktorí sami sa rozhodli rozšíriť si svoje vedomosti, aby mohli byť viac nápomocní tým, ktorí ich pomoc potrebujú a pred nimi sa hlboko skláňam... 
Ja osobne mám pocit z celého projektu ten, že tu viac išlo o zamestnanie Rómov, ktorí by si inak nevedeli nájsť prácu, ako o skutočnú podstatu a ideu projektu, preto tento projekt aj tak vyzerá, žiaľ...
Nakoniec Vám prinášam rozhovor, ktorý som s pánom Mgr. Richardom Kokym urobil 1.2. tohto roku. Názor už aj po tomto článku a jeho vyjadrení nechám na Vás...

Jozef Kmeťo      

piatok 27. mája 2016

Lajčák kandiduje na post gen. tajomníka OSN, v parlamente máme rasistov a Nicholsonová chce sterilizovať rómske ženy...

To čo sa deje v poslednej dobe tu na Slovensku vo mne vyvoláva až tragikomický smiech na tvári, ja už sa skutočne pri niektorých spravách musím len smiať. No čo iné mi aj ostáva...

Minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák prijal kandidatúru na post generálneho tajomníka OSN... ľudia ja som myslel, že "skapem" od smiechu. V žiadnom prípade nechcem a ani nemám právo posudzovať jeho kvalitatívne predpoklady na túto funkciu, sám aj musím uznať, že meno Miroslav Lajčák má vo svete zahraničnej diplomacie svoj význam, avšak keď sa pozriem na vnútropolitickú situáciu smerujúcu aj von, tak sa fakt musím len smiať...
V prvom rade si treba uvedomiť čo znamená OSN a post generálneho tajomníka. Organizácia Spojených národov (OSN), po anglicky United Nations Organisation (UNO, hovorovo UN), po francúzsky Organisation des Nations Unies, je medzinárodná organizácia združujúca väčšinu štátov na Zemi, ktoré sa zaviazali spolupracovať pri podpore zásad a cieľov vytýčených v jej Charte.
Myšlienka založiť svetovú organizáciu, ktorá by sa snažila o mier, vznikla na konci prvej svetovej vojny. Lídri víťazných mocností založili vo Versailles Spoločnosť národov. Druhá svetová vojna bola dôkazom jej zlyhania. Už v roku 1942 však americký prezident Franklin D. Roosevelt použil termín Spojené národy. S blížiacim sa koncom vojny sa blížil aj vznik OSN. Oficiálne OSN vznikla 24. októbra 1945, potom ako bola Charta ratifikovaná piatimi stálymi členmi Bezpečnostnej rady Čínou, Francúzskom, Ruskom, USA, Spojeným kráľovstvom a väčšinou z ďalších 46 signatárskych krajín.
Slovensko sa stalo členom Organizácie Spojených národov 19. januára 1993 ako nástupnícky štát vtedajšej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Aspoň takéto stručné informácie nájdete o OSN vo Wikipédii, teda, aby som to zhrnul do pár slov, tak Organizácia Spojených Národov, by mala byť akýmsi majákom nádeje, aby sa ľudstvo navzájom nepobilo... 
Z histórie však vieme, že v mnohých konfliktoch od konca druhej svetovej vojny táto organizácia, jej politika, aj snaženie sa o zmier zlyhala, ľudia sú nepoučiteľní a tak tu máme jeden konflikt za druhým a Organizácia OSN, v mnohých prípadoch, dokáže už len zabezpečiť humanitárnu pomoc... Súčasný minister Miroslav Lajčák, kandidát na post generálneho tajomníka OSN, by si mal začať "upratovať" vo svojom vlastnom svedomí, ako minister zahraničných vecí Slovenska deklaruje stanovisko, ktoré sa mi akosi nezlučuje s ideou OSN. Všetci dobre vieme, že Slovenská vláda jasne Európskej únii deklarovala svoj odmietavý postoj voči utečencom, ich prijatia na naše územie, označila ich za ekonomických emigrantov a jediné čo je ochotná v tejto veci urobiť je vyslať "smiešnu" humanitárnu pomoc... No keď sa z tohto hľadiska pozrieme na činnosť našej zahraničnej diplomacie v tejto veci, tak pán Lajčák je výborným kandidátom na post generálneho tajomníka OSN. OSN je organizácia, ktorá v niektorých konfliktoch od druhej svetovej vojny, zohrala aj smutnú kapitolu svojej podstaty, keď sama prispela k rozpútaniu konfliktu... 
Som obyčajný človek, nie som politik, som len bloger so svojím názorom, ktorý sa niekomu môže páčiť a naopak inému nie, som však vo svojom názore presvedčený, že post generálneho tajomníka OSN by mal zastávať človek s veľkou dávkou empatie, diplomacie, nad rámec nejakej len hlasnej "trúby" svojej krajiny a vlády, človek, ktorý má svoj vlastný názor a nebojí sa ho povedať aj v prípade, že iní by s ním nesúhlasili, ale to som už asi v rozprávke, že??!  Pán Lajčák je členom vlády, ktorá v našej krajine toleruje prejavy intolerancie, rasizmu, predsudkov, sama týmto prejavom prikladá žeravé uhlíky v podobe svojich vyjadrení. Prestaňme sa hrať na slepých a nepočujúcich. Ja si veľmi dobre pamätám na vyjadrenia pána Fica, ale aj iných politikov na adresu Rómov, táto ich rétorika aj po 20. rokoch nezmizla, žiaľ ostala v týchto politikoch, dnes však na svoju rétoriku majú "hlasnú trúbu", je ňou Marián Kotleba, pri ktorom sa páni politici očistia "to nie my, to je Marián Kotleba", a v pozadí, kde ich nikto nevidí povedia "výborne Marián"... Ako inak sa dá vysvetliť, že jeho politika je v podstate tolerovaná? Ulicami, vlakmi nám pochodujú "zelené tričká" a chlapci s tetovaním, ktoré sa nápadne podobá symbolom tretej ríše a všetko je v poriadku...  Nie som preto presvedčený, že z takejto krajiny by mal pochádzať budúci generálny tajomník OSN, ale zase som si povedal, nebuď prosím ťa hlupák, veď fenomény, ktoré si popísal sú dnes súčasťou celej Európy, žiaľ aj sveta... A tak mi len ostáva smiať sa...  

Lucia Nicholsonová chce sterilizovať rómske ženy... 

Sebakriticky musím napísať, že v dávnej minulosti som sa nad touto myšlienkou zamýšľal aj ja sám a napísal som dosť nešťastný článok, za ktorý sa dnes hanbím. Pojem sterilizácie rómskych žien, nie je v tejto spoločnosti nič nové, nie každý kto z časti vo svojom srdci pripustí sterilizáciu musí byť zlý človek a katolícky "fanatik" by ťa v duchu za tvoje myšlienky upálil na hranici... 

Nedávno sme boli svedkami, ako rómska žena z osady, ktorá už mala 4 deti, z toho 3 v detskom domove a jedno na rukách, porodila dieťa do žumpy plnej výkalov. Dieťa sa udusilo, súd ju odsúdil na 20 rokov s odkladom na 1 rok, pretože je znovu tehotná. Každý v tejto spoločnosti, ale aj my sami Rómovia si dávame otázky nevedela, že je tehotná? Nevedel to ani jej muž, ktorý sa do kamery vyjadril, že jedna žena mu zomrela a druhú mu berie štát? Žena, ktorá už predtým rodila, nevedela, že je tehotná??! Pripusťme, že to nevedela. Vo svete je veľa prípadov, že žena do poslednej chvíle nevedela, že je tehotná, pripusťme to teda aj v tomto prípade. Prišlo náhle k pôrodným bolestiam a ona si myslela, že má kŕče na veľkú potrebu, išla preto na "latrínu" a tam do kopy výkalov porodila dieťa, ktoré ešte žilo, no nedostalo sa mu pomoci a dieťa sa udusilo výkalmi...  Vynára sa tu otázka, prečo sa nesnažila zachrániť ho??? Buď ona sama, alebo jej druh, alebo niekto z osady, jednoducho sa zdvihla a odišla a dieťa nechala zomierať vo výkaloch...  
Jedná sa o ženu mentálne nedozretú, ženu, ktorá je rozumovo na hranici debility, no pre súd bola dostatočne spôsobilá, aby si uvedomila čo robí, a preto ju odsúdil za vraždu dieťaťa na 20 rokov.  

Ja sa preto pýtam pánov odborníkov, ak bola dostatočne do takej mieri spôsobilá, že vedela v danej chvíli čo robila, že si vyslúžila 20 ročný trest za vraždu dieťaťa, pričom odborníci zo súdnej psychiatrie sa zhodli, že sa jedná o ženu na hranici debility, prečo prikročili k takémuto trestu??! Ak je táto žena spôsobilá na vraždu, bola by schopná pochopiť princíp sterilizácie??! Pripusťme, že do poslednej chvíle nevedela, že je tehotná, okolnosti, že je mentálne retardovaná by mali byť skôr "zohľadnením", ktorý by sa rovnal jej psychickému stavu, nie stavu zdravej ženy, ktorá dostala 20 ročný trest. 

Nesúhlasím, aby sterilizácia ako ju navrhuje Nicholsonová bola tak zákonne upravená, že by mohla byť zneužitá. Zákon by mal pamätať na slobodné rozhodnutie ženy, alebo muža, lebo sterilizáciu môže postúpiť aj muž. Nicholsonovej návrh v pozadí "smrdí" násilným postúpením sterilizácie rómskych žien, ktoré je už v podstate postavené na rasovom princípe, a s tým ako človek nemôžem súhlasiť!!!!    

Som asi jediný rómsky bloger, ktorý neraz opísal neutešenú situáciu v osadách, za čo som si vyslúžil tvrdú kritiku zo strany Rómov. Pred týmto problémom si netreba zatvárať oči, a či sa nám to páči, alebo nie, treba si jasne uvedomiť, že v mnohých prípadoch rodí žena, ktorá ma strednú, v niektorých prípadoch aj ťažkú mentálnu retardáciu. Do takéhoto prostredia prichádzajú deti, tie deti do svojej dospelosti vidia matku, ktorá vie akurát tak narátať do päť. Tieto deti sú viac hladné ako nasýtené, ak k tomu pripíšem morálny úpadok, kde otec spí so svojou staršou dcérou, o peklo na zemi pre takéto deti je postarané... 

Samotná sterilizácia padá do úvahy u žien, alebo mužov, ktorí sú dostatočne spôsobilí uvedomiť si, že sterilizáciou by sa vyriešil problém "nekonečného rodenia detí ", a či sa Vám to páči, alebo nie, aj hladovania... Žena, ktorá porodila 8 až 11 detí je doslova "vyrodená", unavená. Nejedna rómska žena sa vyjadrila "ak mu nedám, zbije ma ako psa"... Sú prípady, že žena porodila a hneď po pôrode utiekla do osady, aby mohla súložiť so svojím mužom, lebo sa bála, že si za ten čas čo bude v nemocnici nájde inú. Po niekoľkých dňoch sa vrátila po dieťa do pôrodnice, a v ten istý rok o cca. 9 mesiacov prišla rodiť zas... 

Sterilizácia nepripadá do úvahy pri mentálne retardovaných ženách, či mužoch, pretože nie som presvedčený, že by pochopili princíp sterilizácie. U takýchto prípadoch treba pracovať s ich deťmi, s rodičmi sa už nič neurobí, možno len ich naučiť si dávať prezervatív, ale myslím si, že takýto rodičia by ani toto nepochopili... 

Dieťa nechápe, že jeho mama a otec sú v podstate "debili", to dieťa ich miluje, a preto nie som ani za násilné odobratie takýchto detí do detského domova, ako to tiež v jednom prípade Nicholsonová navrhovala. Nie!!! Takýmto deťom treba venovať zvýšenú pozornosť zo strany učiteľov, terénnych asistentov, sociálnych pracovníkov a dobrovoľných organizácií, len tu by zas bolo treba menej dotácií na zbytočné projekty, ktoré v podstate nikdy nič nevyriešili, ani nevyriešia, a ľudí na prácu takých, ktorí by to robili zo srdca, nie kvôli "prospechu" ich vačkov... 
Je to začarovaný kruh a beh na dlhú trať, ale ak pripustíme také návrhy ako dáva pani Nicholsonová, bojím sa, že prestaneme byť ľuďmi a to by bol nie len náš koniec, ale aj koniec takých ako je "Nicholsonová"... 


Jozef Kmeťo   

streda 25. mája 2016

"Psiská" z Kotlebovho útulku štekajú a naše úrady si pred ich štekotom zakrývajú uši...

Dostali sa mi do rúk fotky, z ktorých som ostal mierne šokovaný, kedže necestujem pravidelne vlakom, nevedel som si predstaviť ako také hliadkovanie Kotlebovcov vyzerá vo vlaku, ktorým cestujú obyčajní ľudia, ale aj Rómovia...  Fotky som zaslal aj pani ministerke spravodlivosti, aby si ich pozrela, nechcel som od pani ministerky odpoveď, len aby sa nad fotkami zamyslela, či takéto niečo je možné tolerovať v 21. storočí...  Pýtam sa, od hliadok prejdeme do akej fázy, že pre nás Rómov budú pristavovať špeciálne vagóny, či autobusy??!


Zaujímavé by bolo zistiť, kto týmto "ochrancom" prepláca cestovné, a nechce sa mi veriť, že svoju "ochranársku" činnosť robia nezištne z lásky k svojmu blížnemu. Kto, alebo ktorý "finančník" stojí za ich "cestovnými radovánkami"??!


Rómovia, ako cestujúci sedia na svojich miestách, sprievodkyňa si vykonáva svoju prácu a nad tým všetkým ako "strážni psi" Kotlebová hliadka. 


Ako je možné, že sprievodkyňa vlaku dovolí len tak pasažierom "premávať" sa po vlaku, lebo tak sa zatiaľ v médiach prezentujú hliadkujúci Kotlebovci, ako pasažieri... Pre média povedali, že si sami hradia cestovné a vo vlaku sú ako pasažieri, čo potvrdila aj hovorkyňa ŽSR, a teda podľa jej slov ich nemôžu vylúčiť z prepravy, pričom ich prechádzanie uličkami vlaku nevyzerá, že by išli na WC...    


Hliadkujúci Kotlebovci nič nenechajú na náhodu a dozerajú aj na vystupovanie rómskych spoluobčanov z vlaku, už len do rúk im dať samopaly a fotka by bola ako vystrihnutá zo žurnálu z druhej svetovej vojny.  Jedna múdrosť hovorí:

"Takí istí budú aj tu"...

Pred bránami mesta sedel raz starý muž. Každý, kto chcel ísť do mesta, musel prejsť okolo neho. Jeden cudzinec sa zastavil a opýtal sa starca: „Povedz mi, akí sú ľudia v tomto meste?“

„Akí boli tam, kde ste boli naposledy?“ opýtal sa ho starec.
„Úžasní. Cítil som sa tam veľmi dobre. Boli priateľskí, veľkorysí a veľmi ochotní, keď bolo treba pomôcť.“
„Tak asi takí budú aj tu.“

Potom sa zastavil pri starcovi iný cudzinec.
Aj on sa ho opýtal: „Povedz mi starec, akýže sú ľudia tu v meste?“
„Akí boli tam, kde ste boli naposledy?“
„Strašní. Boli hašteriví, nepriateľskí, nikto nikomu nepomohol.“
„Obávam sa, že takí istí budú aj tu“, odpovedal mu starec.

Táto múdrosť hovorí aj o našej spoločnosti, ako sa budeme správať my, taká bude aj naša spoločnosť, nie je možné, aby si spravodlivosť svojvoľne do svojich rúk brali samozvaní "ochrancovia" a naša spoločnosť si pred tým zatvárala oči. Naše úrady by si mali uvedomiť, že takéto fungovanie nazvime to "hliadok domobrany", je prvým krokom nedôvery našich občanov k naším bezpečnostným zložkám a o políciu, armádu sa predsa opiera aj fungovanie našej spoločnosti, aj samotnej vlády. Najvýstižnejšie to povedal staručký cisár Rakúsko Uhorska Franc Jozef "... náš trón sa opiera o armádu a cirkev, keby ich nebolo, nebol by som ja..." Ak naša spoločnosť, úrady aj samotná vláda dovolí, aby si do svojich rúk spravodlivosť, ochranu akože občanov, brali samozvaní ochrancovia, je to začiatok nedôvery v naše bezpečnostné orgány a začiatok anarchie v tejto spoločnosti a možno aj horší začiatok, začiatok možnej genocídy, nepokojov a svojvoľného správania sa v tejto spoločnosti...

Nemôžme zabudnúť ešte na jednu múdrosť, ktorá sa týka všetkých tých, ktorí pred týmto čo sa tu deje zatvárajú oči...

"Keď si prišli pre Židov, nechal som to tak, veď nie som Žid,

keď si prišli pre Rómov, nechal som to tak, veď nie som Róm,

keď si prišli pre Maďarov, nechal som to tak, lebo nie som Maďar,

keď pobili Slovákov, nechal som to tak, lebo mňa sa to netýkalo,

keď si prišli pre mňa, nebolo nikoho kto by mi pomohol..."


Správajme sa preto tak, aby sa vždy našiel niekto, kto by nám mohol pomôcť...
Jozef Kmeťo


utorok 24. mája 2016

Kotlebovho poslanca nebudú trestne stíhať a Fico obviňuje Rómov že neklesá nezamestnanosť...

Polícia odmietla stíhať Kotlebovho poslanca Mazureka za reči o holokauste
Vyšetrovateľ tvrdí, že proti výrokom, s ktorými nesúhlasíme, treba bojovať protiargumentom a nie trestným stíhaním. Poslancovi Ľudovej strany Naše Slovensko Milanovi Mazurekovi, ktorý prirovnal holokaust k rozprávke o mydlách zo Židov, za jeho výroky žiadny postih nehrozí.
Polícia, ktorá jeho vyjadrenia preverovala pre podozrenie z popierania holokaustu, nakoniec dospela k záveru, že Mazurek nezverejnil nič, čo by sa dalo postihnúť prostriedkami trestného práva. Informovala o tom televízia Markíza.
„História je úplne prekrútená víťazmi a Chazarmi. Neobhajujem žiadny režim, ale o Tretej ríši vieme iba lži a rozprávky o 6 miliónoch a mydlách zo Židov. O Hitlerovi sa učia samé klamstvá,“ napísal mladý poslanec na sociálnej sieti.
Podľa prešovského policajného vyšetrovateľa Mazurek týmto výrokom neprekročil hranice slobody prejavu.
V demokratickej spoločnosti je totiž podľa neho neprijateľné, aby sa kriminalizovali určité prejavy, s ktorými iné osoby zásadne nesúhlasia, „pretože proti výrokom, s ktorými nesúhlasíme, sa má v demokratickej spoločnosti zásadne bojovať protiargumentom a nie trestným stíhaním.“
Názor na holokaust vraj nemá Samotný Mazurek ešte v marci na otázky novinárov reagoval s tým, že názor na holokaust nemá, pretože vtedy nežil a nie je historik. Poslanec sa svojsky prezentoval aj na vlaňajšom proteste proti islamizácii v Bratislave. Vulgárne nadával arabskej rodine s malými deťmi, na ktorú neskôr extrémisti zaútočili kameňmi.
Mazurek sa sa do parlamentu dostal ako náhradník za Andreja Medveckého, ktorý je obžalovaný z rasistického útoku.


Robert Fico obviňuje Rómov, že nezamestnanosť na Slovensku neklesne pod magickú hranicu, sedem percent... Takto sa vyjadril Róbert Fico, na tlačovej konferencii pred novinármi, na ktorej prezentoval úspech svojho kabinetu v poklese nezamestnanosti na hranicu deviatich percent, nezabudol pritom povedať, že naša ekonomika sa najviac rozvíja v euro-zóne spomedzi ostatných krajín, len si povzdychol, že "zlý" priemer v poklese nezamestnanosti robia rómovia...   Mám pocit že pán Fico žije mimo reality a spolieha sa iba na čísla svojich ekonómov, veď väčšina občanov tejto krajiny pracuje za 420 (EUR) Pán Fico je ale spokojný, len občan tejto krajiny ten úspech nášho rozvoja v euro-zóne necíti vo svojej peňaženke. No ale zase čísla, sú čísla, že ? 

Čo sa týka povzdychu pána Premiéra Fica na adresu nás Rómov, môžem iba odporučiť aby tak nedôveroval svojím ekonómom, ktorí mu "natrúbilli" do hlavy, že nezamestnanosť by mohla klesnúť aj na sedem percent, keby nebolo Rómov... Za socializmu sme pracovali všetci, rom aj neróm spolu, mali sme vedľa seba v šatni skrinku, po páde socializmu, čomu je už viac ako 20 rokov, nás rómov už nepotrebovali a tak vyše 20 rokov je bežný róm, ktorý vykonával robotnícku profesiu na dlažbe... Ja sa pýtam, kto môže za to, že táto spoločnosť má problém zamestnať nášho človeka ???  Ja mám stredoškolské vzdelanie s maturitou, celý život žijem v Bratislave a sám som na svoje koži pocítil obrovskú diskrimináciu pri hľadaní práce, čo potom taký róm z osady ???  Tu by naša vláda si mala urobiť prieskum, aby sa našej vláde otvorili oči, ako to vyzerá keď si róm aj vzdelaný hľadá prácu... Mal by sa prijať taký zákon, ktorý napríklad funguje aj vo Veľkej Británii, kde zákon stanovuje že zamestnávateľ je povinný dať priestor, zamestnanie z minority, ten zákon funguje, je dobrý a každý kto bol v Anglicku má možnosť vidieť že na úradoch,  v školách, v reštauráciach či továrňach pracujú aj príslušníci, môžem napísať minority...  Pokiaľ toto si naša vláda neuvedomí, tak pán Róbert Fico môže vzdychať koľko chce... 

Raz som v jednom článku napísal, v automobilovom priemysle ktorí sa u nás rozmáha, na montážnych linkách pracujú ľudia ktorí skončili školu úplne v inom zameraní, to len toľko znamená že na montážnej linke pracujú, kuchári, murári, čašnici a podobne... Títo ľudia na montážnu linku museli byť zaučený ako by bol zaučený aj róm napríklad zo základným vzdelaním, prečo spomínam základne vzdelanie ? Pretože toto je najviac naším ľudom vytýkané, že nemajú dostatočnú kvalifikáciu, ja sa pýtam, je dostatočná kvalifikácia kuchár v automobilovom priemysle ? Ak teda kuchár môže byť zaučený na prácu montážnej linke, prečo nemôže byť rovnako zaučený róm zo základným vzdelaním? Na montážnej linke keby sa stretli kuchár a róm zo základným vzdelaním, v danej chvíli sú na tom rovnako, a ten kuchár nieje na tom o nič vyššie ako róm zo základným vzdelaním. Jeho umenie varenia je mu v tomto prípade nanič, keď bude pracovať na montážnej linke... Jednoducho je na čase sa zamyslieť a skutočne dať šancu aj naším ľudom, uplatniť sa na trhu práce... Áno vieme všetci, že niektorí majú len základné vzdelanie, no pokiaľ neurobíme ústretové kroky o ktorých som písal, tak nám nič neostane len si povzdychávať, že pán Premiér... Na slovensku sa fakt suprovo žije, v peňaženke plat 420 (EUR), rasisti sú nepostihnuteľný, premiér sa vyhovára na nás Rómov že keby nás vlastne nebolo, tak by sme mali nižšiu nezamestnanosť, a všetci sa usmievame ako slniečka na hnoji, veď ekonómovia hovoria, máme najrýchlejší rast ekonomiky v euro-zone....  A rozprávky je koniec !!! 


Jozef Kmeťo     

pondelok 23. mája 2016

Rómovia z Poštárky môžu byť miestnemu kňazovi ukradnutí...

Rómske komunity v Španielsku, Taliansku, a v iných štátoch Európy si uctievajú blahoslaveného Zefirína ako svojho patróna a ochrancu. Vedia oceniť, čo to znamená, ak róm čestne pracuje, zabezpečuje rodinu, dokáže nesebecky pomáhať susedom, a pritom nezabúda na Pána Boha. Zakladajú preto spoločenstvá, ktoré podporujú a evanjelizujú svojich súkmeňovcov a na jeho počesť stavajú kaplnky, či kostolíky. Spomienka na blahoslaveného Zeferína žije aj na Slovensku. Tu na Poštárke pri Bardejove máme kostol, ktorý mu bol zasvätený, ako aj základnú školu, ktorá nesie jeho meno. Zefirín Jiménez Malla zvaný „El Pelé" sa stal prvým blahoslaveným rómom v dejinách katolíckej cirkvi. Počas krvavej občianskej vojny (1936-1939) zahynulo v Španielsku pol milióna občanov. Najviac z nich tvorili kresťansky a národne orientovaní občania. Nastalo cielené prenasledovanie Cirkvi a opozície revolucionárov. Dňa 25. júla 1936 Zefirín Jiménez-Malla uvidel, ako milicionári na ceste bijú mladého kňaza, a začal ho brániť. Vojaci ho podrobili osobnej prehliadke a keď u neho našli ruženec, zbili ho a odviedli do väznice zriadenej v kláštore klarisiek v Barbastre. Svedkovia o ňom vypovedali, že sa vo väzení správal pokojne a väčšinou bol pohrúžený do modlitby. Jeho neter Pepita ho denne navštevovala a všemožne sa usilovala pomôcť mu. Získala si priazeň jedného z anarchistov, ktorý bol ochotný starého róma prepustiť, ale iba pod podmienkou, že sa nebude verejne modliť, vyznávať vieru a odloží ruženec. Zefirín mu za takúto „veľkodušnosť“ iba poďakoval. Po pätnástich dňoch väzenia, v noci z 8. na 9. augusta 1936, Zefirína spolu s ďalšími väzňami, medzi ktorými bol aj biskup Florentino Asensio Barroso, odviezli na nákladnom aute na miestny cintorín. Tam ich všetkých bezcitne zastrelili a hodili do spoločného hrobu. Posledným výkrikom Zefirína boli slová, ktoré predtým opakoval celou cestou: „Nech žije Kristus Kráľ!“ Bol najstarším z umučených laikov. Jeho telesné pozostatky sa, žiaľ, nenašli. Roku 1993 sa začal diecézny informačný proces blahorečenia. Pápež Ján Pavol II. beatifikoval Zefirína Jiméneza-Mallu 4. mája 1997 v Ríme na námestí sv. Petra spolu s inými španielskymi mučeníkmi a jeho sviatok ustanovil na 4. mája.

V roku 1998 bol tomuto mučeníkovi zasvätený aj náš kostol.  
Chcem priniesť vám niečo o Zefirínovi, o rómovi,  ktorý je patrónom nášho kostola na Poštárke. Veľa sa o tom mieste v minulosti popísalo, veď to bol prvý kostol na Slovensku, ktorý bol zasvätený rómovi. Ale dnes chcem písať o tom, čo ma trápi a čo si myslím, že nebolo správne zo strany Saleziánov tohto ročníka slávnosti  blahoslaveného Zefirína, ktorá sa konala 8 mája tohto roku. V prvom rade sklamanie a hnev, nepáčili sa mi tohtoročné oslavy najme preto, že Saleziáni sa rozhodli spojiť sviatok Zefirína so školou, ktorá nesie jeho meno. Poviete si, veď to je normálne, o čom teda chceš písať?!

No pre mňa, ako aj pre ostatných rómov z Poštárky to normálne nie je, v podstate sa dá povedať, že sviatok bl. Zefirína bol podcenený, a napriek tomu, že ľudia nesúhlasili, aby bol spojený so školou, ktorá síce nesie jeho meno, vôľu nás Rómov Saleziáni nebrali v úvahu a aj tak to urobili po svojom. "...rozhodli sme takto a tak aj bude..." Odpovedali na protesty mnohých rómov z osady.

Keď som sa snažil upozorniť na to, aby nebol sviatok bl. Zefirína spojený z oslavou výročia základnej školy, tak sa tvárili, že nechápu a že je to normálne, čo ma najviac rozčuľovalo, že ako sa hrajú na "debilov". Akože nechápu proti čomu tak rezolútne hovorím nie !!!  Ako pokazený gramofón len opakovali a opakujú to svoje a jedno a to isté, že ak sa mi nepáči, tak sa mi nemusí páčiť...

Prečo som bol vlastne proti tomu, aby sa sviatok bl. Zeferína spojil so školou? Priatelia, napíšem to takto... Základná škola, ktorá nesie meno bl. Zeferína, mi leží v žalúdku hlavne preto, lebo si myslím, že sa naším deťom nedostáva kvalitného vzdelania, ale o tom už v druhom článku. V tomto článku chcem poukázať na "frašku", ktorá sa udiala pri spomienke na bl Zeferína. Keď sa začala rozbiehať misia na Poštárke nebolo to nič nové, lebo aj pred tým chodili rómovia do kostola, misia sa však v 90. rokoch stala tak zaujímavá pre celé Slovensko, že sa o ničom inom nepísalo, ako o naše Poštárke. Poštárka v tej doba bola v merítku novinárov, televízie a my sme na chvíľku pocítili, že nie sme odstrčení od okolia. Ako som sa len mýlil...

Začala sa prestavba kultúrneho domu na kostol, ktorý bol zasvätený bl. Zeferínovi, vy si ani neviete predstaviť aká sláva to bola, a my sme boli nie len hrdí, ale aj šťastní, na výstavbe sa podieľali aj naši rómovia, o to viac je pre nás spomienka na bl. Zeferína dôležitejšia. Viete si vôbec predstaviť čo to znamená, že tu na Slovensku máme jediný kostol zasvätený rómovi? To je niečo úžasne, v jeho priestoroch som v podstate vyrástol, pre mňa aj ostatných rómov z Poštárky je spomienka na bl. Zeferína sviatok, preto si viete predstaviť to roztrpčenie a sklamanie nie len mňa, ale aj ostatných, keď na popredné miesto dali školu, jej akože úspechy a pritom ospevovali učiteľky, na miesto toho, aby kňaz Peter Varga, o ktorom sa zmienim neskôr v inom článku, sa  zatiaľ na jeho osobu vyjadrím asi takto, ako môže takýto človek niesť kňazské rúcho, nebojí sa, že ho zabije blesk z čistého jasného neba?

Tak tento zmienený "kňaz" dal na popredné miesto školy a bl. Zeferína si "strčil do zadku"... Viem čo si teraz myslíte, tvrdé slová, to ste na adresu nás rómov nepočuli slová tohto pseudokňaza, zrejme aj preto potlačil spomienku na prvého bl. róma do úzadia, nepovažoval to za dôležité...  Saleziáni, ktorím patrí aj tento pseudokomický kňaz, inak ho už ani neviem nazvať, na prvé  miesto vo svoje misii kladú mládež, len akosi im tá mládež uteká spomedzi prstov, naozaj im ide o mládež, alebo len o svoj vlastný prospech... Zo spomienky na bl. Zeferína som bol tak znechutený, že som svoj podnet napísal aj na facebook a odozva bola silná, konečne aj naši Rómovia si vedia povedať svoj názor... Zistil som, že nie len ja, ale aj ostatní boli nemilo prekvapení, akým smerom sa uberala tohtoročná spomienka na bl. Zeferína. Skoro som "skapal", keď akože kňaz Varga sa ma pýtal, prečo sa cítim menejcenný, aby ste pochopili snažil som sa s ním o rozhovor, náš rozhovor skončil tak, že som mu jeho slová neuveril, prečo? Salezáni už niekoľko rokov v podstate podceňujú nás rómov, z tej veľkej slávy z 90. rokov, keď k nám prišla misia Saleziánov ostala iba zaprášená história...

Aby ste boli úplne v obraze, tak ho nebudem nazývať kňazom, to by inak musel konať a myslieť, nazvem ho pán Varga, povedal pri príležitosti spomienky na bl. Zeferína jeden romňi, že jemu sú rómovia z poštárky vlastne ukradnutí, on sa chcel poďakovať učiteľom, ja sa však potom pýtam, je mu ukradnutý aj Vatikán, sám svätý otec, veď bl. Zeferín sa nestal blahoslavený len tak, za tým blahorečením stojí už nebohý svätý otec pápež Pavol II. Keď sú mu ukradnutí rómovia z Poštárky, pričom tu u nás vykonáva svoju misijnú činnosť, čo tu potom robí? Že by miloval naše peniaze... Lebo iné ma už fakt pri jeho slovách nevie napadnúť...

Najsmiešnejšie je mi ich chovanie, chovanie všetkých Saleziánov, tvária sa ako majitelia kostola, školy, či pastoračného centra, len akosi zabudli, že to nešlo z ich vrecák ako sa snažia na okolie pôsobiť, ale zo štátneho rozpočtu, keby nebolo nás rómov, ktorých majú u prdele, tak svoju misijnú činnosť by mohli akurát tak vykonávať v Afrike... Tu mi nedá, aby som nenapísal, cirkev by mala byť odlúčená od štátu, to sa však nedeje a taký ako pán
Varga sa ďalej budú nafukovať a podceňovať tých, vďaka ktorým sú tým čím sú... Som Štefan Dreveňak a kto je pán Varga a spol ???? Je na čase sa odmlčať, ďalšie články budú o škole, učiteľoch, a nezabudnem ani na láskyplných saleziánov...


Štefan Dreveňák

streda 18. mája 2016

Mama si zrazu po 7 rokoch uvedomila že miluje svojho syna ?

Malý Marko 
Na sociálnej sieti sme svedkami smutného obrazu dnešnej doby, smutného obrazu úradníkov vykonávajúcich súdne rozhodnutie a smutného obrazu súdnictva na Slovensku...
Príbeh sa začína u Matky chlapčeka, ktorý bol bez akéhokoľvek ľudského súcitu z triedy odvlečený a to takým spôsobom že na sociálnej sieti to nikoho nenechalo chladným.

Malý Marco sa narodil ako nechcené dieťa matke, povedzme, „ľahších“ mravov. Navyše podľa obyvateľov rodného mestečka, pravidelnej konzumentke kokaínu. Ľudia z jej okolia o nej hovoria, že je to známa „firma“. Aby to chlapec nemal pri príchode na svet také ľahké, najskôr matka podstúpila dňa 27.5.2008 (na začiatku tehotenstva) interupciu v nemocnici v Žiari nad Hronom. Evidentne neúspešnú, keďže chlapec sa predsa len narodil. Následne sa domáhala voči nemocnici náhrady škody, ktorá je bola spôsobená narodením dieťaťa. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou konštatoval (Protokol č. 331/2009 zo dňa 5.5.2009), že matka má anomálnu maternicu a vtedy môže byť ako následok neúspešná interupcia. Následne, podľa informácií právnej kancelárie, matka nemocnicu zažalovala na Okresnom súde v Bratislave (sp. zn: 47C/118/2010). Samozrejme, s úžasnými predstavami o vytlčení kapitálu. Ale neúspešne.
Počas tehotenstva sa Blanka, lebo tak sa matka volá, správala vysoko neštandardne. Naďalej fajčila, pila alkohol a pravidelne konzumovala kokaín. Jednoducho „matka roka“.
Byť matkou sa jej „podarilo“ presne 4 mesiace. Potom sa jednoducho zbalila, a odišla opäť do zahraničia. Tak ako pred narodením syna. Malého Marca, ako inak, nechala matke. Taký úplne klasický scenár....

Sedem rokov malý Marko vyrastal u Babky, mal všetko čo dieťa potrebuje. Malý Marko mamu videl asi tri krát do roka aj to asi na dva dni a potom zmizla, veľmi "starostlivá" mamička, to sa fakt musí nechať... Peniaze na malého babke neposielala, sedem rokov chlapec vyrastal u babky, pri babke začal chodiť aj do školy, spoznával svet a zrazu ako blesk z čistého neba si mamička zmyslela na svojho syna a rozhodla sa že si syna zoberie k sebe do Švajčiarka. V tomto príbehu nesmieme zabudnúť na to že, chlapec trpí niekoľkými psychiatrickými diagnózami, čo je následok jej drogovania, fajčenia a pitia počas tehotenstva. Trpí separačnou úzkosťou, poruchami pozornosti ADHD , hypermobilitou. Nalepilo sa na neho, čo sa len mohlo. Napriek tomu bolo o neho vzorne postarané a ako mi povedala riaditeľka školy, PaedDr. Mária Škodová, PhD., stará matka sa o Marca starala príkladne, učila sa s ním, a napriek vyššie spomenutým diagnózam, malý v rámci možností napredoval. Malý Marko však si zvykol na babku, školu a kamarátov, zásah do jeho sveta bol tvrdý bez súcitu, zrazu Marko mal mamu, mamu ktorá sa o neho síce  nezaujímala, keď bola tehotná sa snažila o potrat, mamu ktorá pracovala v Nemecku aj vo Švajčiarsku ako, no môžeme to aj tak nazvať "čášnička" a "tanečnica" Si zrazu uvedomila zrejme pod vidinou že na malého môže dostávať od Švajčiarskych úradov ako slobodná matka pekné peniaze, že má syna...

Oznámila svojej matke, že ho berie preč. Stará mama teda po porade s právnikmi rýchlo podala na súd návrh na zverenie dieťaťa do starostlivosti. Súd v Žiari nad Hronom ho v rámci predbežného opatrenia starej matke aj zveril. Lenže matka sa odvolala, a krajský súd v Banskej Bystrici rozhodnutie zrušil s odôvodnením, že matka má na syna väčšie práva ako stará matka. Nikoho absolútne nezaujímalo, ako tým poškodia dieťaťu, pre ktoré je vlastne matkou jeho stará mama, ktorá ho vychovávala od narodenia.
Na základe skutočnosti, že Krajský súd v Banskej Bystrici zrušil uznesenie o zverení dieťaťa starej matke, „matka roka“ požiadala o výkon rozhodnutia. Dňa 11.5.2016 vydal sudca Okresného súdu v Žiari nad Hronom, JUDr. Igor Valent, poverenie pre vyššieho súdneho úradníka Mgr. Mariána Mádela , aby zabezpečil odňatie maloletého dieťaťa Marca XYZ tak, že odňatie sa bude realizovať 13.5.2016 a to v škole! V škole, plnej malých detí!

Ach tie naše súdy, aký ľudia tam vlastne sedia, sú to fakt len debili s titulmi ??? Nikoho nezaujímal fakt že Marco bol nechcené dieťa, nezaujímal ich fakt že matka sa o chlapca v podstate sedem rokov nezaujímala, ako na základe týchto skutočnosti mohol súd rozhodnúť ako rozhodol ??? Zaujíma sa niekto ako malý Marco prežije svoje detstvo ? Ak je raz matka taká aká je a bola, mám fakt uveriť že ju osvietilo samotné nebo a ona si uvedomila hodnotu materstva? 

Odobratie dieťa Vám prinášam exkluzívne na našom blogu, všimnite si konanie úradníka, jeho priam neľudské a bez súcitu konanie rozvírilo vášnivú  debatu na sociálnej sieti.
Je 18.5.2016 a starí rodičia sa rozhodli zatelefonovať sociálnej pracovníčke Mariane Maruškovej, aby im povedala, kde je malý Marco. Zložila im telefón. A tak sa odhodlali zatelefonovať riaditeľovi sociálky Štefanovi Šulekovi. Ten sa na nich osopil s tým, že je to všetko podľa zákona, chlapec je vo Švajčiarsku a chodí od pondelka do školy. Keď sa starí rodičia ohradili, že v pondelok bol vo Švajčiarsku štátny sviatok, tak odvrkol, že teda možno v Česku. Vzápätí vynadal starým rodičom, že starý otec vypisuje maily Mariane Maruškovej a že aby si dávali pozor, aby na nich ONI nedali trestné oznámenie! Starý otec ale nevie maily písať. A že nech si nemyslia, po dvoch týždňoch ten mediálny tlak prejde. Taký je momentálny stav.

Prípadom sa začal zaoberať parlament.


Zdroj: Monika Kozelová
Spracoval a písal Jozef Kmeťo 

pondelok 16. mája 2016

Boris Kollár opäť "perlil"...tentokrát na účet nás Rómov...

Borisa Kollára tentokrát rozhodila správa Európskej komisie, ktorá kritizuje Slovensko, že v špeciálnych triedach je neoprávnene zastúpený nadmerný počet rómskych detí. Špeciálne základné školy sú určené pre deti s mentálnym postihnutím, kde je menej učiva a pomalšie tempo výučby. Ďalšie možnosti štúdia sú obmedzené len na odborné učilištia a šanca uspieť na trhu práce je malá.

Európska komisia preto navrhuje, že riešením je podľa nich včleniť zaostávajúce rómske deti, ktoré boli zaradené do špeciálnych tried, do škôl s riadnym vyučovacím procesom. Teda špeciálne triedy by mali fungovať v rámci bežných škôl.

Po prečítaní tejto správy chytil Borisa Kollára "amok" a na sociálnej sieti si tento svoj "amok" aj riadne uľavil. Napísal " Karavana ide rychlostou najpomalsieho ak toto nejaky idiot schvali tak mu zelam aby jeho deti s tymi zaostalimi velakrat dementnymi ciganskymi detmi chodili do triedy ! Bol som v ciganskych osadach 13 rocne dievcata tam behaju tehotne otcovia su bratranci a niekedy aj vlastny brat ich deti su poriadne "spomalene" a len idiot moze taketo deti nasekat ku normalnym zdravym detom! Ja vam kaslem na humanisticke reci o rovnosti a integracii , ste farizeji . Lebo vase deti chodia do prestiznych skol a tucno za to platite ! Vam by sa tiez nepacilo keby vase deti v skole mesiac preberali nasobilku alebo pismeno D ! Tak pekne nechajme tieto deti v specialnych triedach a nenicme zivoty majoritnemu obyvstelstvu lebo tymto rozhodnutim sposobite ze majoritni si budu musiet deti vozit aj 30 km od osad aby ich deti mohli normalne studovat a nebola prave im znizovana moznost uplatnenia ! Tymto nezmyslom akurat zvacsite frustraciu majoritneho obyvatelstva a docielite len vacsiu nenavist voci ciganom a to nehovorim o vacsom financnom zatazeni tychto bielych rodin .( aby sa predislo nedorozumeniu , jasne ze normalne sikovne a nadane ciganske deti nesmu byt segregovane , rec je o ziakoch z urovne pomocna skola , proste zaostale deti ,to len aby sme sa chapali ) " 

Ja som k tomu vyjadrím asi takto... problém nemá len táto spoločnosť, ale problém máme predovšetkým my Rómovia. Na Slovensku je vyše 600 rómskych osád, v roku 2009 bolo evidovaných 691 rómskych osád, hrozivé číslo, ktoré sa neustále zvyšuje... Dnes máme vyše 1000 osád, ide o osady, v ktorých žijú predovšetkým Rómovia vo veľmi zlých sociálnych a hygienických pomeroch. V takýchto pomeroch vyrastajú aj ich deti, tieto deti sa nemajú kde a ako sociálne a mentálne rozvíjať. Je na čase si naliať čistého vína, degenerácia rómskeho rodu sa začala v osadách a pokračuje a ničí generáciu na generáciu. V rómskych osadách by ste márne hľadali školu, škôlku, socializačné zariadenia, i keď pri tejto vete sa musím zastaviť. Za éry Petra Polláka začala výstavba takzvaných "kontajnerových škôl". Osobne som proti takémuto riešeniu školskej dochádzky rómskych detí. Projekt vznikol z niekoľkých dôvodov. Kontajnerové školy mali nahradiť nedostatočnú kapacitu základných škôl v regiónoch s veľkým počtom detí, ktoré kvôli tomu chodili na dvojzmenné vyučovanie. Ďalším dôvodom bola nedostupnosť niektorých detí z osád dostať sa do školy, lebo často osady sú aj niekoľko kilometrov vzdialené od školy. Iný dôvod bolo zníženie fluktuácie detí v škole. No nech boli akékoľvek dôvody na výstavbu kontajnerových škôl, podľa môjho názoru to prispelo k izolácii rómskych detí, už aj tak v izolovanom prostredí, jednoducho povedané "nás nemusí izolovať majorita, nás izoloval Peter Pollák"... Predstavte si dieťa, ktoré vyrastá v osade, začne chodiť do kontajnerovej školy a tak niekoľko rokov takéto dieťa nič iné nevidí len svoju osadu a školu, ktorú v blízkosti osady navštevuje. Napriek tomu, že takéto systémové riešenie školskej dochádzky rómskych deti neschvaľujem, pretože svojím spôsobom prispieva k izolovanosti, môžem napísať, že aj toto je jedno z riešení... Ani to však nestačí na riešenie generačného prepadliska v rómskych osadách. Alkohol, drogy, fet, incest, pobehujúce nahé deti, absolútna absencia ľudských a morálnych hodnôt... Sex deti v rómskych osadách spoznávajú v 12.-13.tich rokoch, dievčatá na pôrodné sály prichádzajú v 14-tich, boli aj prípady, že rodilo 12 ročné dievča. V médiach preleteli správy o inceste medzi otcom a dcérou, alebo dedom a vnučkou, ktorý v jednom prípade takto splodil až 10 detí... Rodičia nedbajú na výchovu svojich detí a deti doslova vychováva okolie rómskej osady. V útlom veku deti spoznávajú prchavé látky, fet sa stáva pre ich hladné bruchá každodenným chlebom, sú prípady, že fetuje celá rodina...  Vo väčšine osád je škola pre tieto deti neznámy pojem, veľké percento týchto detí absentuje v školskej dochádzke. Do školy chodia sporadicky, počas vyučovania nevenujú pozornosť učiteľovi, nedokážu sa jednoducho sústrediť, chodia na vyučovanie špinavé, smradľavé a unavené od hladu a od rodičov "ponorených" v alkohole... Nie je sa prečo čudovať, že tieto deti sa nedokážu sústrediť v škole, a preto školu považujú za niečo čo nechápu a nemajú dôvod chodiť niekam čo nechápu... Učitelia sú bezradní a nevedia ako túto situáciu riešiť, rómski asistenti, ktorí by mali byť v týchto školách jednoducho nie sú, lebo nie sú peniaze pre ich platy a tak s tohto začarovaného kruhu nakoniec vychádza samotné dieťa, ktoré sa ocitá znovu na ulici, pretože nie je nikto kto by ho zobral za ruku a ukázal mu, že existuje aj iný svet, ako len svet rómskej osady. Samotní rómski rodičia prispievajú k tomu, že zo zdravých deti vychovajú zaostalé dieťa, ktoré sa nakoniec ocitá v špeciálnej škole (osobitnej), lebo každý človek, nieto dieťa, ktorý sa socializačne a mentálne nerozvíja, nakoniec zaostáva. Rodičia z rómskych osád sú v konečnom dôsledku prekliatím svojich vlastných deti a tak generácia zaostalých detí nakoniec splodí ďalšiu generáciu zaostalých detí a tento kolotoč nevie nikto zastaviť...

Jedine integrácia je riešením

Tu je treba rozdeľovať medzi zaostalým dieťaťom a mentálne postihnutým dieťaťom. Mentálne postihnuté dieťa skutočne môže narušiť normálny vyučovací proces, nemyslím si, že zaostalé dieťa by vážne narušilo normálny vyučovací proces, a nezabúdajme, že v špeciálnych školách sa nachádzajú aj deti z majority, len na rozdiel od rómskych detí, ktoré sú do špeciálnych škôl preradené na základe sociálneho aspektu, sú deti z majority naozaj mentálne postihnuté, zatiaľ čo rómske deti sú po mentálnej stránke vo väčšine prípadov zdravé. Preradeniu rómskych detí do špeciálnych škôl prispieva socializačný aspekt, ktorý som popísal aj vyššie v článku, a žiaľ aj aspekt ľahkého rasizmu v našej spoločnosti. Len na rozdiel od Borisa Kollára, skrytého rasistu, ktorému vadí integrácia rómskych detí do normálneho vyučovacie procesu, lebo to len zvýši napätie medzi minoritou a majoritou, pričom toto napätie by vychádzalo z majority, pretože som presvedčený, že tu nejde Borisovi Kollárovi o narušenie normálneho vyučovacieho procesu s tým že by rómske dieťa navštevovalo normálnu školu, ako o skutočné pozadie, ktoré by Borisa Kollára a majoritu najviac naštvalo, to pozadie by som mohol nazvať " rómsky syndróm". Najviac by nerómských rodičov štvalo, že ich dieťa navštevuje spoločnú triedu s rómskym dieťaťom. Myslím, že toto je aj pravý dôvod "amoku" Borisa Kollára.  A ja píšem, raz k tej integrácii musí prísť, inak nevidím ako výjsť z problémov, ktoré prispievajú k zvýšenému napätia v tejto spoločnosti. V 60. rokoch k takému to kroku prišlo aj v Amerike, hoci sa na juhu Ameriky zvýšilo napätie a dokonca toto napätie medzi bielym obyvateľstvom a černošským musela riešiť aj polícia, černošské deti začali navštevovať školy spolu s bielymi deťmi, a dnešný výsledok? Vo väčšine prípadov ma  černoch minimálne vysokoškolské vzdelanie... Dnes môžeme černocha vidieť na úradoch, na polícii, môžeme ich videť aj ako politikov, učiteľov, no toto všetko by nebolo možné bez integrácie... Majorita v Amerike si to uvedomila a dala šancu, čím zmiernila sociálnu priepasť....  Pokiaľ naša spoločnosť si toto však neuvedomí, tak problém sa bude prehlbovať a zbytočne budú narastať vášne, nenávisť, a politici si na tomto probléme budú budovať svoju politickú kariéru založenú na populizme, ktorý nikam nevedie... Nakoniec na tento problém budeme doplácať my všetci...

Vyjadrenia Borisa Kollára, smerovanie jeho politiky mi viac a viac pripomína Kotlebovcov... 


Jozef Kmeťo 

štvrtok 12. mája 2016

Oskar Dobrovodský zadržaný mestskou políciou....

Oskar Dobrovodský znovu rozvíril vášnivú debatu na sociálnej sieti, dôvodom bolo jeho zadržanie a predvedenie na oddelenie PZ v Malackách za asistencie metskej polície...  Čo sa odohralo a prečo bol Oskar Dobrovodský zadržaný mestskou políciou nevieme, vieme iba to čo sám Oscar Dobrovodský prezentoval na sociálnej sieti...

Status pána Dobrovodského z 11.5.2012 teda zo včera

"Cigani na mna zavolali policajtov (11.5.2016).....pritom palili lakovany nabytok a vobec ich za to nielenze nepostihli, ani neupozornili! Porozbijali na verejnom priestranstve, na ulici sklo, srali v krickoch a MALACKI POLICAJTI NIC! Cigani kopali futbalovu loptu o policajne auto a policajti nic! Policajti nosia cigancencom cukriky, keksiky....
Nedavno k nim prisli do dvora a stazovali sa im, ze zase ta svina Dobrovodsky sa na vas stazoval, spolocne spekuluju v spolupraci so statnou policiou Malacky ako mna a mojho otca konecne dostat za mreze. Byvaly primator Jozef Ondrejka takisto podaval neodovodnene trestne oznamenia na mojho otca.
Uz 8 rokov mestska ako aj statna policia v Malackach PONIZUJE, SIKANUJE, BUZERUJE MNA, AJ MOJHO 84.r. OTCA, aj byvaly premier JUDr. Ján Čarnogurský ci moj pravnik JUDr. Vacok neverili vlastnym ociam co stvaraju policajti v MA, nechapu ako je toto vobec mozne v 21. stor.
Prave sa cigani vyhrazali, ze nas v noci vypalia, ze zhorite vy kurvy gadžovske, rehocu sa jak besne svine, kedze vedia ze ti zvrateni policajti ich chrania ako Malacky Mestsky Poklad....

P.S: Ked sa nam dnes v noci nieco stane, ked nam bude horiet dom.....budete vediet, ze to boli policiou chraneni smradlavi asociali!
Skurvena Prociganska Slovenska republika!!


K tomu potom priložil video ktoré si sám točil na svoj mobil pri jeho zatýkaní...
Oscar Dobrovodský dostal priestor vyjadriť sa na spolunažívanie, alebo skôr problém s rómskymi susedmi z jeho ulice, ktorí bývajú vedľa neho aj v našom médiu a vystúpil aj v našom rómskom internetovom rádiu R1. Každý z nás poznáme úž môžeme napísať tento nekonečný seriál, koniec tohto seriálu vzájomného obviňovania je v nedohľadne. Mesto Malacky z neprispôsobivými občanmi v podstate nič nerobí a napätie na Družstevnej ulice naďalej narastá na obidvoch stranách. Niekdy mám pocit akoby Oskar Dobrovodský si za svoj celoživotný cieľ zobral, že bude svojimi statusmi a výrokmi a konaním len vyvolávať vášne ktoré nikam nevedú a sú iba vodou na mlyn Kotlebovcom... Ja sa len obávam, že sa môže zopakovať masaker z Devínskej Novej Vsi, Oskar Dobrovodský sám seba dokáže vyhecovať ku nervovému kolapsu, čo je krásne vidieť aj na videu, jeho reakcie sú podráždené a nesúrodé... Nikto predsa nepopiera problém na Družstevnej ulici, ale to čo robí Oscar Dobrovodský za posledné obdobie je už na zamyslenie. Oscar Dobrovodský kandidoval aj na post poslanca NR SR za stranu Borisa Kollára, svoju kampaň založil na "cigánskej otázke " a využil problém ktorí má zo svojimi susedmi... Ani to mu však nepomohlo a do parlamentu sa nedostal. Názor milí čitatelia na konanie Oskara Dobrovodského už nechám na Vás...Jozef Kmeťo

nedeľa 8. mája 2016

Londýn : Za starostu Londýna bol zvolený moslim...

Tak musím napísať že táto správa ma potešila, predsa len v Európe ešte kde tu ostal zdravý rozum. V dnešnej dobe, kedy ku slovu sa po celej Európe dostáva exstrémizmus, je správa že starostom 12 miliónového Londýna sa stal moslim Sadiq Khan, ako správa ktorá je povzbudením nás všetkých, ktorí s obavami sledujeme narastajúcu nenávisť voči všetkému čo majoritná spoločnosť nemusí... Syn šoféra londýnskych červených autobusov sa stal starostom Londýna. Samotná kampaň bola agresívna zo strany jeho rivalov už len preto že, jeho rodina do Anglicka prišla pred narodením Sadiga Khana. Áno, emigranti, áno moslimi, áno "čierny" a predsa starostom Londýna je syn emigranta... Zahraničné médiá sú zatiaľ fascinované príbehom Khana, ktorý búra mnohé predsudky o prisťahovalcoch. Jeho rodičia imigrovali do Británie z Pakistanu. mama bola krajčírka. Rodina mala osem detí, bývali v trojizbovom obecnom byte a ešte podporovali aj príbuzných v Pakistane.

Khan bol vynikajúci žiak, chcel študovať medicínu a stať sa zubárom, ale jeho učiteľ si všimol, že vie veľmi dobre debatovať a argumentovať a odporučil mu právo. Zapísal sa teda na právnickú fakultu a ako advokát sa venoval hlavne ľudskoprávnym prípadom či rasovej diskriminácii....

Žiadny britský politik v dejinách podľa denníka The Telegraph nezískal taký silný mandát od voličov ako novozvolený starosta Londýna, labourista Sadiq Khan. Londýnčania mu dali viac ako 1,3 milióna hlasov, jeho hlavný rival, konzervatívny politik Zac Goldsmith, dostal niečo vyše 990-tisíc hlasov. Predvolebná kampaň bola veľmi agresívna a očakáva sa, že Khan bude ostro sledovaným starostom.
Pôvodom pakistanský moslim Khan (45) sa totiž stal najmocnejším mužom britskej metropoly v čase, keď vo svete vzrastá islamofóbia, negatívne nálady proti prisťahovalcom a jeho vlastná strana má problémy s tým, ako sa vysporiadať s antisemitizmom a radikalizáciou niektorých svojich členov.

Čoskoro tiež bude referendum o zotrvaní Británie v Europskej únii, ktorého výsledky budú mať na politické a finančné centrum Británie zásadný vplyv. Khan chce, aby Británia v Únii zostala....

O hlasy voličov Londýna sa snažil aj Goldsmith zvolil pritom netradičnú predvolebnú kampaň, celú ju orientoval proti prisťahovalcom, Európskej únii, dokonca zo silným rasovým podtextom proti všetkým kto je iný... Napriek tomu mu to nepomohlo a zo súboja odchádza z veľkou hanbou...

Sotva 12 hodín po oficiálnom potvrdení výsledkov zložil v sobotu nový starosta Londýna Sadiq Khan prísahu. Vôbec prvý moslim v tejto funkcii si pre slávnostný akt vybral katedrálu v londýnskej štvrti Southwark a zdôraznil, že chce byť starostom Londýnčanov všetkých vyznaní aj etník.

"Volám sa Sadiq Khan. Som starostom Londýna,“ predstavil sa syn pakistanského vodiča autobusu pred samotným zložením sľubu, čím si vyslúžil ďalší aplauz.

V asi päťminútovej reči prezentoval svoj zámer viesť mesto tak, aby slúžilo všetkým ľuďom bez rozdielu pôvodu. „Som rozhodnutý viesť najtransparen­tnejšiu, najochotnejšiu a najprístupnejšiu radnici, akú kedy Londýn mal a reprezentovať každú skupinu a každú časť nášho mesta ako starosta všetkých Londýnčanov.“


Jeho prísahu okomentoval aj dekan katedrály Andrew Nunn, podľa ktorého vnieslo do inokedy pokojného svätostánku „karnevalovú atmosféru“.

Khan vo štvrtkových voľbách dostal cez 44 percent (vyše 1,1 milióna) hlasov, zatiaľ čo jeho súper Zac Goldsmith z tábora vládnych konzervatívcov 35 percent (vyše 900 000). Goldsmith, ktorý sa v kampani pokúšal Khana spájať s islamskými radikálmi, u voličov neuspel.

„Dúfam, že tento obrázok obletí svet, pretože predstavuje novú tvár Anglicka, ktorá je sama so sebou v mieri bez ohľadu na rasu a tak ďalej. V tom spočíva tá krása,“ povedal denníku The Guardian McKellen. Zdôraznil význam symboliky, ktorú má prísaha v katedrále pre prevažne kresťanskú verejnosť.

Po Khanovom jasnom víťazstve britské médiá a politici sa vracajú k záveru kampane a obvineniam proti Khanovi. Kritika mierila napríklad na Goldsmithov článok tesne pred voľbami, v ktorom napísal, že Khan radí medzi svojich priateľov aj teroristov a ohrozil by snahu polície pri prevencii teroristických útokov, akými boli v júli 2005 explózie v londýnskej hromadnej doprave, keď zahynulo 52 ľudí. Článok sprevádzal snímka autobusu zničeného výbuchom.

Konzervatívci vrátane premiéra Davida Camerona a ministra obrany Michaela Fallona spochybňovali, či Londýn bude s Khanom v čele bezpečný, pripomenula agentúra AP. Fallon takisto zopakoval už vyvrátené obvinenia, že Khan vystupoval spoločne s imámom sympatizujúcim s islamskou republikou, dodala agentúra.

Podľa Fallona snaha spojiť Khana s extrémizmom patrí k predvolebným stretom. Počas kampane sa jednoducho niektoré veci povedia, povedal stanici BBC. Iný názor na kampaň mala bývalá spolupredsedníčka Konzervatívnej strany Sayeeda Warsiová. Naša strašná kampaň viedla k tomu, že sme prehrali voľby o našu povesť a vierohodnosť, pokiaľ ide o záležitosti rasy a náboženstva, uviedla.

Khanovi k víťazstvu pogratuloval jeho predchodca, konzervatívec Boris Johnson aj ďalšie osobnosti britskej politiky. Medzi prvými bola Goldsmithova sestra Jemima, ktorá označila Londýn za mesto pre všetky kultúry a náboženstva. Podľa nej je Khanovo víťazstvo výborným príkladom pre moslimov. „Bohužiaľ Zackova kampaň nebola odrazom toho človeka, akého poznám – ekológa, nezávisle uvažujúceho a čestného politika,“ uviedla.

Konzervatívny minister obchodu Sajid Javid poslal na twitteri Khanovi „gratuláciu od jedného syna pakistanského vodiča autobusu druhému“. S gratuláciou sa pripojila aj Warsiová, ktorej otec je takisto Pakistanec a tiež vodič autobusu.


Slovensko

Máme sa ešte čo učiť, nemyslíte si ? Už vo svete sa pár zázrakov stalo, prezidentom USA bol černoch, dnes Londýn a syn emigranta sa stal starostom. Dožijeme sa my Rómovia že náš človek bude napríklad prezidentom republiky ? Neviem, viem však jedno z týchto príkladov by sme si mali všetci brať inšpiráciu pre naše fungovanie v spoločnosti...
Jozef Kmeťo

streda 4. mája 2016

Šokujúce !!! Rómsky kandidáti v jednej skupine si kupovali svoju prezentáciu....


Podľa našich zistení sa pred voľbami v jednej skupine kupovala reklama rómskych kandidátov... Keď chcel aby kandidát získal viac hlasov, oslovil admina tejto skupiny aby ho prezentoval...  Za túto propagáciu si admin skupiny vypýtal peniaze...  Smiešne na tejto kauze je že rómsky kandidáti si propagáciu na facebooku mohli zaplatiť aj oficiálnou cestou a nie spoľahnúť sa na skupinu kde aktívnych členov sa dá narátať na jednej ruke, hoci má  skupina cez 2 tisíc členov.... O Pár dní prinesieme o tejto špinavej hre zo strany admina skupiny viac informácii...


Jozef Kmeťo

Rómske noviny kričia "Kmeťo, klameš", ospravedlň sa!

Dlhodobo sledujem neutešený stav jediných Rómskych novín na Slovensku. Asi aj preto, že tu v týchto novinách som začínal písať, dalo by sa p...