Odmena za nákup na ZľavaDňa

utorok 31. mája 2016

Platforma zdravia, alebo čierna diera pre financie a efekt idei zdravých komunít na nule...

Keď projekt platformy zdravia pre zdravé komunity vznikol, nemal som k tomuto projektu príliš veľkú dôveru. Moja nedôvera pramenila z toho, na akých základoch tento projekt vznikol. Nad celým projektom dlho držala záštitu Zuzana Palošová. Projekt iniciovala v októbri 2013 Asociácia pre kultúru a komunikáciu (ACEC), ktorá sa zaoberá zdravotnou osvetou v rómskych osadách od roku 2002. Cieľovou skupinou sú hlavne deti a ženy, prvý kontakt zdravotných osvetárov sú obvodní lekári, či v prípade detí pediatri. Ďalšie ciele projektu sú ochrana a podpora zdravia, podpora vzdelávania a osveta, podpora výskumu, propagácia a osveta, a takto by som sa mohol o projekte rozpisovať do aleluja...


Dnes, som mal možnosť čítať následujúci status od pána Mgr. Richarda Kokyho, dôvodom je nespokojnosť zdravotných osvetárov, že za mesiace marec a apríl nedostali výplaty. A tak celú situáciu riešia aj vrátanie vedenia projektu platformy zdravia cez sociálnu sieť... 

Citujem:
"Pán Dužda Igor je klamar a cela PLATFORMA hovori pravdu . Ja byt na mieste asistenta tak okamžite riešim právnou cestou. !!!
Milí kolegovia, priatelia a partneri,
vzhľadom na mimoriadne vážnu situáciu ohľadne meškajúcich miezd zamestnancov za mesiace marec a apríl (mzdy neobdržal ani riaditeľ Mgr. Michal Kubo, ani ja a ani jeden zamestnanec ústredia v Bratislave) by som veľmi rád ozrejmil zavádzajúce a nepravdivé informácie ktoré šíri pán Ing. Igor Dužda.
V projekte Zdravé komunity pracujem ako Expert pre terén . Zastupujem však aj organizáciu – Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín ( PPZZS) viď http://www.ppzzs.sk/sk/organizacna-struktura, ktorá je spolu s Ministerstvom zdravotníctva spoluzakladateľom organizácie Zdravé komunity n.o. Teda partnerom Ministerstva zdravotníctva pri zriadení Zdravé komunity n.o. so všetkými povinnosťami a právami .
O celej situácii ohľadom nevyplatenia miezd zamestnancom organizácie Zdravé komunity n.o. ich už niekoľkokrát informoval jej riaditeľ Mgr. Michal Kubo
Ako štatutárny zástupca a Predseda riadiaceho výboru Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín a Expert pre terén v NP Zdravé komunity sa chcem vyjadriť k nepravdivým a zavádzajúcim informáciám ohľadom mojej osoby aj celého vedenia organizácie Zdravé komunity n.o.
Chcem povedať, že plne chápem všetkých ľudí , ktorý nedostali mzdy, mám informácie od našich AOZ, ktorí ma telefonicky kontaktujú (kedykoľvek mi môže či už koordinátor alebo asistent osvety zdravia zavolať v hocijakej veci) , že ich kontaktujú z bánk, ohľadom nevyplatených úverov, ďalších povinných platieb, atď., ktoré má každý z nás. Nie všetci naši zamestnanci v teréne sú hladní, ako si možno niektorí príslušníci majoritnej alebo aj rómskej komunity myslia, ale ich situácia je ťažká a veľmi náročná. Tým, že majú prácu sa im výrazne zlepšilo sociálne postavenie v spoločnosti, a tak im banky poskytli úvery, z ktorých si zveľadili svoje príbytky a domovy a v tejto chvíli ich nesplácajú.
Pán Ing. Igor DUŽDA ma viacej krát kontaktoval cez sociálnu sieť Facebook, a kládol mi legitímne otázky väčšinou k nevyplateným mzdám. Plne chápem jeho rozhorčenosť, plne chápem aj to, že z mojich odpovedí žiaden zamestnanec Zdravých komunít úver nezaplatí a nezaplatí ani nájomné.
Sme právny štát a aj právna uvedomelosť nás Rómov sa neskutočne zvýšila. Preto, ak má pán Ing. Igor DUŽDA pocit (veď mal v rukách rukolapný dôkaz) že naši zamestnanci nemajú vyplatené mzdy ) mohol sa ako každý jeden z nás sťažovať zákonnými formami ( inšpektorát práce, polícia).
Chcem však reagovať na FB správu, ktorú poslal minimálne jednému AOZ a požiadal ho, aby to rozposlal ďalej. Tu je znenie tejto správy:
Igor Duzda: " Písal som Kokymu, som zvedavý čo mi odpovie, ale už bez ohľadu na jeho odpoveď ešte dnes pošlem tlačové vyhlasenie do TASR, Sita, RTVS...Od Vás chcem, aby ste sa nebáli poskytnúť informácie novinárom, ak Vás oslovia, treba povedať pravdu a povedzte to aj ostatným AOZ. Verím, že novinári zatlačia na MZ a to peniaze uvoľní. Problémom je podľa mojich info. riaditeľ Kubo a Slušna, MZ dalo podmienku, aby oni dvaja odstúpili z projektu a vtedy budú peniaze. Túto informáciu šírte ďalej a neverte Kokymu ani nikomu, lebo Vás klamu. Info mám zo zdroja blízke MZ " Projekt bude. Je to v Operačnom programe. Len nie pod týmto vedením. Asistenti sú hotoví vyškolení ľudia. Nech sa neboja, keby ich aj prepustili, ďalšie vedenie ich vezme nazad. Ale čím skôr sa vzbúria, tým skôr prejde toto hrozné obdobie." Treba zrušiť toto vedenie.
MZ má povinnosť ho robiť a aj ho chce robiť, či už s partnerom alebo bez. Toto je klasická Slušná, je schopná oklamať aj Lucifera. AOZ nemajú informácie, tak jej uveria."
Pán Ing. Igor DUŽDA tu z KUBA, SLUŠNEJ A KOKYHO robí strašiakov a vraj sa AOZ nemajú báť. My všetci sme s nimi v pravidelnom kontakte. Čoho sa majú báť? Prepustenia, alebo čoho? Majú sa báť tých , ktorí pre nich pracujú na projekte už veľa rokov a snažia sa ho zveľaďovať a udržať všetkými silami? Tých, ktorí ho dokázali dostať do formálnej roviny cez financovanie z eurofondov? Tých, ktorým nesmierne záleží na každom zamestnancovi a ktorí v záujme legitímneho vyplatenia miezd kontaktovali všetkých mienkotvorných funkcionárov od Bruselu po Bratislavu? Čo urobil pre pracovníkov projektu Ing. Igor Dužda, že útočí na iných?
Ten, kto ma osobne pozná, tak vie, že tieto praktiky sú mi úplne cudzie!!!
Ďalším šíriteľom „ pravdivých a 100% overených správ“ je ROLAND POLAND. Je to vymyslený profil. Pod ním svoju pravú identitu skrýva niekto z okruhu rodiny našej asistentky. Telefonicky som ju kontaktoval a povedal som jej, že každý má právo sa brániť zákonnými formami. O súkromných správach na FB adresovaných mojej osobe radšej pomlčím.
Potom ma následne sms správou kontaktovala a položila mi otázku: Takže som prepustená? Moja odpoveď bola: Nič také som predsa nepovedal a vašu prácu si vážim. Poďakovala mi.
Tento profil je však stále aktívny a rozširuje po sociálnej sieti nepravdivé informácie. Je smutné, ak ľudia nepriznajú svoju identitu.....a šíria „zaručene pravdivé informácie.“
Vážený pán Ing. Igor DUŽDA
Nikdy v živote by som nereagoval na invektíva, ktoré sú smerované voči mojej osobe, ale vašim zámerom je zrejme to, aby sme sa v týchto ťažkých časoch ako sa hovorí sami „ rozožrali zvnútra“ .
Vy ste založili projekt Zdravé komunity? Vy ste autorom myšlienky? Kde ste boli pred viac ako desiatimi rokmi? To Vy ste vybojoval aby sa pokračovalo v projekte, alebo pani Slušná , pán Kubo, ja a všetci naši koordinátori a asistenti? Ste to Vy, alebo oni, kto prináša dobré výsledky na základe ktorých je náš projekt hodnotený ako jeden z najlepších na Slovensku aj v zahraničí?
Disponujete informáciami, ktoré sa nezakladajú na pravde.
Vážený pán Ing. Igor DUŽDA,
Verím, že sa problém so mzdami vyrieši, ale uisťujem Vás, že náš projekt ( áno, ten, ktorý sme budovali tak dlho a ktorý je náš všetkých) si vziať, ani nikomu dobabrať nedáme. A vôbec nie niekomu kto Vám účelovo posúva „ pravdivé“ informácie a ktorého zrejme najväčším prianím je aby ho viedol!" 
Mgr. Richard KOKY,
MHA Predseda Riadiaceho výboru Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín PPZZS

Nedávno ma kontaktovali ohľadom meškajúci miezd aj niektorí zdravotní osvetoví pracovníci. Snažil som sa spojiť aj s pánom Mgr. Richardom Kokym, no na môj kontakt nereagoval. A pracovníci osvety zdravia možno aj zo strachu straty zamestnania sa odmietli k tejto situácii vyjadriť... 

Za seba môžem iba napísať, k tomuto projektu, ako som na začiatku písal, som nemal dôveru z niekoľkých faktov. 

1) Na prácu zdravotného osvetového pracovníka, vo väčšine prípadov, boli prijatí ľudia iba zo základným vzdelaním. Samotný projekt platformy zdravia, ani nevyžadoval vyššie vzdelanie... 

2) Zdravotný osvetový pracovník, ktorý má ukončené len základné vzdelanie, jedná sa teda aj o človeka, ktorý častokrát ani nevie kde je "sever" má zo zákona od roku 2009 absolvovať do roka iba 88 hodín vzdelávacích aktivít. Predmetom takýchto aktivít je vedieť poskytnúť základnú zdravotnú prvú pomoc, takúto aktivitu vykonávajú aj absolventi o vodičské oprávnenie skupiny B. K tým ďalším vzdelávacím aktivitám sa vyjadrím asi takto. V tých 88 hodinách je zahrnuté všetko čo by mal ovládať sanitár v nemocnici. To sú napríklad základné pravidlá hygieny, dezinfekcia, či správne umývanie rúk, tela, či absolvovanie osvetového programu, ktorý zahŕňa aj základné informácie o sexualite, jej výchove a podobne...  Aby som to už úplne zhrnul, tak zdravotný osvetový pracovník sa počas tých 88 hodín vyučovacích aktivít dozvie iba základy a tie mu nepostačia ani na základnú starostlivosť o človeka... 

3) Zdravotný osvetový pracovník, teda vie len základy o prvej pomoci, hygiene, či osvetových činností, ktoré jeho práca zahŕňa. A tak sa ani nemôžeme čudovať, že takýto pracovník v podstate nesmie chorému podať ani liek a už vôbec sa o chorého odbornejšie postarať.  Aby ste si to milí čitatelia vedeli ešte lepšie predstaviť, dávnejšie som mal rozhovor s jedným zo zdravotných osvetárov, na moju otázku ako vyzerá jeho 8 hodinový pracovný deň, mi odpovedal "...môj deň začína o 8 ráno, vstanem, urobím si kávu, vyjdem von, prejdem sa po osade a potom idem k obvodnému lekárovi, kde si sadnem do čakárne, nikam sa neponáhľam a tak pustím pred seba iných pacientov, potom čo sa dostanem do ambulancie, preberiem si príkazy na očkovanie, rozoberiem s lekárom osobné veci a veci niektorých pacientov z osady a idem späť do osady. Roznesiem príkazy na očkovanie a tým moja práca skončila, ak nemám nejaký vzdelávací program, rozprávam sa s ľuďmi a to je asi tak všetko, tých 8 hodín pracovného času musím nejak zaplniť..."  Zdravotný osvetový pracovník vám nesmie podať ani len inzulín, lieky, či sa postarať o ťažko chorého človeka, ktorý má napríklad preležaniny. Jediné, čo môže je, v ohrození života zavolať sanitku, sprevádzať chorého k lekárovi, či v prípade pôrodu sám pôrod vykonať, čo sú však ojedinelé prípady. 

V mnohých prípadoch keď Rómovia z osady potrebujú pomoc, sú veľa krát aj tak odkázaní sami na seba, pretože v danej chvíli osvetára jednoducho nie je. Na začiatku tohto roka sme boli svedkami niekoľkých prípadov úmrtia dieťaťa, v týchto prípadoch zlyhali všetci od sociálneho pracovníka, terénneho sociálneho pracovníka až po zdravotného osvetára. Každý si tieto smutné udalosti prehadzoval z ruky do ruky ako horúci zemiak... 

Samotný projekt nie je zlý, len ho treba celý prebudovať, postaviť na nové základy, aby sa skutočne dostavil efekt, pre ktorý tento projekt vznikol, inak nevidím v tomto projekte zmyslel a je len zbytočným pohlcovačom nemalých financií, ktoré by mohli byť využité aj efektívnejšie... No aby som neznel len ako kritik, medzi zdravotnými osvetármi sa nájdu aj svetlé výnimky, ktorí urobia aj nad rámec svojej práce, rád by som ich aj spomenul, ale nechcem aby náhodou nemali problém, že sú v styku s mojou osobou. Sú to ľudia, ktorí sami sa rozhodli rozšíriť si svoje vedomosti, aby mohli byť viac nápomocní tým, ktorí ich pomoc potrebujú a pred nimi sa hlboko skláňam... 
Ja osobne mám pocit z celého projektu ten, že tu viac išlo o zamestnanie Rómov, ktorí by si inak nevedeli nájsť prácu, ako o skutočnú podstatu a ideu projektu, preto tento projekt aj tak vyzerá, žiaľ...
Nakoniec Vám prinášam rozhovor, ktorý som s pánom Mgr. Richardom Kokym urobil 1.2. tohto roku. Názor už aj po tomto článku a jeho vyjadrení nechám na Vás...

Jozef Kmeťo      

7 komentárov:

 1. Mňa by zaujímalo, preto takéto projekty a správy ohľadom aktivácie Rómskeho etnika nie sú uverejňované. Je to cesta, ktorá má dobrú myšlienku, treba rozšíriť tieto aktivity.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Ponuka pôžičku peňazí rýchlo medzi obzvlášť závažné

  Dobrý deň,
  Ja som konkrétne a ja som ponuku
  pôžičky peňazí v rozmedzí od 1000€ až 900.000€ za všetky
  jednotlivci s dobrou morálkou a
  byť schopný splatiť bez zničenia ich rozpočtu
  mesačné alebo ročné .

  Prosím, kontaktujte ma pre viac informácií:
  moscat.luciana@gmail.com


  POZNÁMKA: Osoby schopné splácať s
  úroková sadzba 2% a
  čas v rozsahu od 1 do 20 rokov, v závislosti na výške
  spýtal sa.
  Ja
  v nasledovných oblastiach :

  - Pripravené Finančné

  - Nehnuteľnosti a úveru

  - Pripravený na investície

  - Auto úver

  - Konsolidáciu dlhu

  - Vyplatenie úveru

  - Osobné úver

  - Ste uviazol
  Pre viac informácií, prosím, kontaktujte ma na
  hneď, ako je to možné
  Mail: moscat.luciana@gmail.com  Koniec diskusie


  OdpovedaťOdstrániť

 3. Ahoj, žiadne starosti za vaše žiadosti o úver, pretože ste sú v menej ako 48 hodín, využívať svoje pôžičky ...  Som finančný. Som certifikovaný veriteľa, registrovaná a legitímne veriteľ. Ja by som chcel upozorniť, že môžem urobiť úver, a to: 20.000 € 50,000,000 € splatné viac ako dva roky, alebo 20 rokov (na prerokovanie) s úrokovou sadzbou 2% ročne. Potrebujete, aby úver, prosím, na vedomie, oblasti, v ktorých vám môžem pomôcť:
  * Kontext
  * real estate úvery
  * Úvery na investície
  * Úver automobilov
  * dlh Konsolidácia
  * osobné pôžičky ste prilepené zakazuje banky a nemáte prospech bánk, alebo je lepšie mať projekt a potrebujú financovanie, zlé súbor kreditnou alebo potrebujete peniaze, platiť účty, fond investovať do spoločnosti. Takže ak budete potrebovať úver, neváhajte ma kontaktovať pre bližšie informácie na mojich podmienok. Prosím, napíšte mi priamo na môj e-mail: moscat.luciana@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Ponuka pôžičku peňazí rýchlo medzi obzvlášť závažné

  Dobrý deň,
  Ja som konkrétne a ja som ponuku
  pôžičky peňazí v rozmedzí od 1000€ až 900.000€ za všetky
  jednotlivci s dobrou morálkou a
  byť schopný splatiť bez zničenia ich rozpočtu
  mesačné alebo ročné .

  Prosím, kontaktujte ma pre viac informácií:
  moscat.luciana@gmail.com


  POZNÁMKA: Osoby schopné splácať s
  úroková sadzba 2% a
  čas v rozsahu od 1 do 20 rokov, v závislosti na výške
  spýtal sa.
  Ja
  v nasledovných oblastiach :

  - Pripravené Finančné

  - Nehnuteľnosti a úveru

  - Pripravený na investície

  - Auto úver

  - Konsolidáciu dlhu

  - Vyplatenie úveru

  - Osobné úver

  - Ste uviazol
  Pre viac informácií, prosím, kontaktujte ma na
  hneď, ako je to možné
  Mail: moscat.luciana@gmail.com  Koniec diskusie


  OdpovedaťOdstrániť
 5. Ahoj, žiadne starosti za vaše žiadosti o úver, pretože ste sú v menej ako 48 hodín, využívať svoje pôžičky ...  Som finančný. Som certifikovaný veriteľa, registrovaná a legitímne veriteľ. Ja by som chcel upozorniť, že môžem urobiť úver, a to: 20.000 € 50,000,000 € splatné viac ako dva roky, alebo 20 rokov (na prerokovanie) s úrokovou sadzbou 2% ročne. Potrebujete, aby úver, prosím, na vedomie, oblasti, v ktorých vám môžem pomôcť:
  * Kontext
  * real estate úvery
  * Úvery na investície
  * Úver automobilov
  * dlh Konsolidácia
  * osobné pôžičky ste prilepené zakazuje banky a nemáte prospech bánk, alebo je lepšie mať projekt a potrebujú financovanie, zlé súbor kreditnou alebo potrebujete peniaze, platiť účty, fond investovať do spoločnosti. Takže ak budete potrebovať úver, neváhajte ma kontaktovať pre bližšie informácie na mojich podmienok. Prosím, napíšte mi priamo na môj e-mail: moscat.luciana@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 6. Ponuka pôžicku penazí rýchlo medzi obzvlášt závažné

  Dobrý den,
  Ja som konkrétne a ja som ponuku
  pôžicky penazí v rozmedzí od 1000€ až 900.000€ za všetky
  jednotlivci s dobrou morálkou a
  byt schopný splatit bez znicenia ich rozpoctu
  mesacné alebo rocné .

  Prosím, kontaktujte ma pre viac informácií:
  moscat.luciana@gmail.com


  POZNÁMKA: Osoby schopné splácat s
  úroková sadzba 2% a
  cas v rozsahu od 1 do 20 rokov, v závislosti na výške
  spýtal sa.
  Ja
  v nasledovných oblastiach :

  - Pripravené Financné

  - Nehnutelnosti a úveru

  - Pripravený na investície

  - Auto úver

  - Konsolidáciu dlhu

  - Vyplatenie úveru

  - Osobné úver

  - Ste uviazol
  Pre viac informácií, prosím, kontaktujte ma na
  hned, ako je to možné
  Mail: moscat.luciana@gmail.com  Koniec diskusie

  OdpovedaťOdstrániť
 7. Dobrý deň, pani a pane
  Ponúkam pôžičky medzi jednotlivcami osobám s finančnými ťažkosťami
  dobrá morálka
  Potrebujete úver na vyrovnanie dlhov alebo zaplatiť účty alebo začať pekný obchod?
  Ponúkam vám pôžičku od 5000 do
  57 000 000 000 na obdobie od 5 do 30 rokov v závislosti od požadovanej sumy
  veľmi atraktívnu ročnú úrokovú sadzbu vo výške 3% pre všetky požadované sumy.
  Ak hľadáte pôžičku medzi jednotlivými

  Kontaktujte ma e-mailom: financeexpress2009@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť

Váš názor nás zaujíma, ďakujeme

Rómske noviny kričia "Kmeťo, klameš", ospravedlň sa!

Dlhodobo sledujem neutešený stav jediných Rómskych novín na Slovensku. Asi aj preto, že tu v týchto novinách som začínal písať, dalo by sa p...