Odmena za nákup na ZľavaDňa

piatok 7. októbra 2016

Komunitné centrá predlžená ruka integrácie Rómov....

Štefan Dreveňak na MZ v Bardejove  Foto Hudák 

O komunitných centrách sa popísalo už veľa laických aj odborných článkov. Ja som laik, a preto sa na tento problém pozriem svojimi laickými očami.

Čo o komunitných centrách hovorí odborný výklad: "Je to Národný projekt Komunitné centrá (NP KC) je určený najmä pre skupinu obyvateľov sociálne vylúčených, alebo ohrozených sociálnym vylúčením s dôrazom na MRK, pre ktorých je charakteristická neschopnosť participovať na sociálnom, ekonomickom, politickom a kultúrnom živote v dôsledku faktorov, ako sú napríklad nízky príjem, zlý zdravotný stav, nedostatočné vzdelanie, slabý kontakt s majoritnou populáciou a diskriminácia."

Po prečítaní odborného výkladu sa preto ako laik pýtam, prečo sa komunitné centrá stavajú v blízkosti lokalít, v ktorých bývajú najmä Rómovia, to je ešte ten lepší prípad, no máme aj KC, ktoré sa postavili priamo v osadách či sídliskách obývanými rómskym obyvateľstvom. Ak som dobre pochopil z odborného výkladu, KC by teda mali byť akousi predĺženou rukou integrácie Rómov do spoločnosti, no ale potom teória a prax hovorí o niečom inom a vzniká tu tak krásny priestor pre schizofréniu v odborných kruhoch. Najlepšie to zo svojimi slovami vystihol náš bloger a môj priateľ Štefan Dreveňák, ktorý na MZ v Bardejove na ktorom sa prejednávalo nové komunitné centrum, ktoré by malo stáť v mestskej časti Poštárka, ktorá je od Bardejova vzdialená pár kilometrov. Povedal: "Ja ako Róm sa mám integrovať medzi svojich? Pretože neverím, že by niekto z majority si dal tú námahu aby z centra Bardejova prišiel k nám na Poštárku do KC lámať bariéry..." Na čo si popod nos primátor Bardejova Boris Hanuščák (Smer-SD) zamrmlal, a prečo by nie. No pán primátor asi preto nie, pretože sa tak nestalo doteraz a to na Poštárke viac ako 20 rokov pôsobia Saleziáni, ktorí predovšetkým pracujú s deťmi a s mládežou z Poštárky, možno by som sa ja opýtal, koľko krát bol sám pán primátor lámať bariéry na Poštárke...

Mimo iné pán Dreveňák povedal: „Pýtal som sa Rómov na Poštárke, či vôbec vedia, čo je to komunitné centrum a čo ponúka. Nikto z nich mi odpovedať nevedel. Nemyslím si, že by sme tam mali mať komunitné centrum, pretože nie sme obec, ale časť mesta Bardejov. Navyše, rómska problematika sa stále v Bardejove rieši v zmysle „o nás bez nás“. Prečo ste nás o ničom neinformovali? Sme totálne izolovaní a segregovaní. Chýba nám tam už len sedemmetrový plot s nápisom „Vstup gadžom zakázaný“. Samozrejme osadenstvo MZ v Bardejove s jeho slovami nesúhlasilo, no keďže už niekoľko rokov poznám pána Dreveňáka, tak akú takú predstavu mám ako funguje rómske sídlisko Poštárka a súhlasím zo všetkým čo bolo jeho slovami na MZ v Bardejove povedané... Komunitné centrá by mali tak ľudsky povedané lámať bariéry medzi majoritou a minoritou, ale ako má ich program tomu dopomôcť, keď KC stoja v lokalitách obývanými predovšetkým rómskym obyvateľstvom. Už vidím ako slovenská mamička vedieť svojho chlapca do takéhoto centra, aby sa zúčastnil spolu s rómskymi deťmi na spoločenských akciách...

Ako laik si preto kladiem otázku, prečo sa komunitné centrá nestavajú v takých lokalitách miest a dedín, aby do takého centra mali prístup ako rómske deti tak aj deti a mladí ľudia bez akého si cítenia, že sa jedná o centrum pre znevýhodnené, či sociálne slabé skupiny obyvateľstva. Nalejme si čistého vína, čo je Komunitné centrum. To nie je revolučná myšlienka nejakého mudrca, v našich končinách to boli predtým kultúrne domy, v mestách to boli domy pre deti a mládež, samozrejme že KC má aj prispôsobený svoj program v rámci smerovania KC a myšlienky KC. Ale toto všetko by mohlo byť skĺbené tam kde by sa to dalo do spoločného projektu centra voľného času. Takým príkladom je mesto Bardejov. Nedávno medializovaný prípad centra volného času v Bardejove familiárne nazývaného KVC vyvolal ostrú diskusiu na MZ v Bardejove, pretože údajne jeho budova, ktorá stojí na lukratívnom pozemku prakticky v centre mesta má byť pre zlý technický stav zbúraná. Tento technický stav je tak nebezpečný, že napriek tomu sa doteraz v jej priestoroch stretávajú deti a mladí ľudia. Takže Bardejov chce zbúrať budovu centra voľného času v meste a na Poštárke ide stavať komunitné centrum za 325 tisíc €, pričom mesto chce projekt spolufinancovať piatimi percentami čiastkou približne 16-tisíc eur. Teda nie som odborník, ale opravte ma, ak už chcem lámať bariéry medzi majoritou a minoritou, prečo sa neinvestuje na opravu budovy centra voľného času, nezriadi sa tam komunitné centrum, ktoré by slúžilo všetkým obyvateľom mesta Bardejov a jeho častí, do ktorej patrí aj nešťastná a žiaľ aj izolovaná Poštárka.

„No ako máme vysvetliť vašim spoluobčanom na Poštárke, ako sa zaraďovať do bežného života, keď ani nechcete to komunitné centrum? Je tu istý projekt, grantová schéma a otázka znie, či chceme na Poštárke komunitné centrum a či ho chceme využiť tak, aby sme túto časť mesta integrovali. To je všetko,“ odpovedal Dreveňákovi viceprimátor Vladimír Savčinský (Most-Híd). Pán Savčinský zabudol, že v Bardejovskom okrese je vyše 25% nezamestnanosť a teda zaraďovať do bežného života môžeme nielen Rómov, ale aj nerómov, ktorí dlhodobo prácu nemajú. Ako chce do bežného života bez nerómov, keď komunitné centrum chce stavať v rómskej lokalite. Jeho slovami komunitné centrum má spájať majoritu a minoritu, tak to videl aj Nottighame, nezabudol sa pochváliť, len zabudol, že v zahraničí sa komunitné centrá stavajú v blízkosti ako minority tak majority.

Ťažko sa niečo dá vysvetliť, keď sa ani zo spoluobčanmi nerozprávalo na tému komunitného centra, pričom na návšteve Bardejova bol aj pán Vospálek, ktorý má na starosti východoslovenský región v rámci úradu splnomocnenca pre rómske komunity. Prečo pán Vospálek nenavštívil aj zmienenú Poštárku a pri tej príležitosti sa nestretol s rómskymi spoluobčanmi je už len v rovine úvahy...

Čerešnička na torte

„Myslím, že komunitné centrum tam chceme mať kvôli tomu, aby sme minimalizovali všetky tie negatíva, na ktoré ste vy, pán Dreveňák, poukazovali. Nechápem prečo by sme mali byť proti tomu,“ ukončil rozpravu primátor Boris Hanuščak (Smer-SD). Ja teda neviem, ako chce minimalizovať pán primátor negatíva izolovanosti na ktoré upozorňoval p. Dreveňak, keď KC chce postaviť priamo v osade na Poštárke... 


Záver?

Premýšľal som nad záverom článku a uzavrel by som ho asi takto.
Som laik, odborníci hovoria a konajú ako konajú a ja by som ich konanie uzavrel slovami, radšej takto vyhodíme štátne peniaze do kanála, ako by sme mali tieto peniaze využiť na skutočné projekty, ktoré by slúžili svoje myšlienke prečo vznikli... A pritom vyhodíme peniaze do kanála, nejaké tie drobné padnú aj do vrecka odborníkov... Ja som však iba laik...
Mesto Bardejov radšej zbúra budovu centra voľného času, ktorá by po oprave mohla slúžiť všetkým a peniaze vloží do výstavby komunitného centra na Poštárke a MZ spolu s primátorom si môže zapísať do svojho notesa dobrý skutok ako lámu bariéry medzi majoritou a minoritou, slovami pána Dreveňáka "už vidím ako Bardejovčan príde do komunitného centra lámať bariéry k nám na Poštárku"...


Ale ja som len laik...Jozef Kmeťo

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Váš názor nás zaujíma, ďakujeme

Rómske noviny kričia "Kmeťo, klameš", ospravedlň sa!

Dlhodobo sledujem neutešený stav jediných Rómskych novín na Slovensku. Asi aj preto, že tu v týchto novinách som začínal písať, dalo by sa p...