Príspevky

Stretnutie rasistov pri Žiline

Koniec nelegálnych rómskych osád?