Odmena za nákup na ZľavaDňa

sobota 29. apríla 2017

Stretnutie rasistov pri Žiline


Na webovej stránke Kotlebovej ľudovej strany Naše Slovensko svojich priaznivcov informovali " Pri príležitosti 70. výročia justičnej vraždy nášho prvého prezidenta Dr. Jozefa Tisa zorganizoval žilinský krajský klub ĽS Naše Slovensko spolu so starostom obce Hlboké nad Váhom Dušanom Pinčíkom stretnutie, ktorého súčasťou bolo odhalenie pamätnej tabule venovanej spomienke na nespravodlivú popravu veľkej osobnosti našich dejín, kňaza a prezidenta Msgr. Dr. Jozefa Tisa. Tejto významnej udalosti sa zúčastnil krajský predseda žilinského krajského klubu ĽS Naše Slovensko Andrej Medvecký, všetci okresní funkcionári žilinského krajského klubu, starosta obce Hlboké nad Váhom Dušan Pinčík a poslanci NR SR Milan Mazurek a Peter Krupa. Pamätnú tabuľu odhalil žilinský krajský predseda Andrej Medvecký spolu so starostom Dušanom Pinčíkom. Pamätník následne vysvätil otec biskup Daniel a s prejavmi vystúpili poslanec NR SR Milan Mazurek a člen Matice slovenskej JUDr. Jozef Michtalík.
Členovia a sympatizanti Ľudovej strany Naše Slovensko nikdy nezabudnú na obetu pána prezidenta Dr. Jozefa Tisu vykonanú pre budúcnosť Slovenského národa"

Adolf Hitler si podáva ruku s Jozefom Tisom na návšteve Tisa v Berlíne 1 októbra 1941, v pozadí Alexander von Dörnberg.

Jozef Tiso bol prvý prezident fašistického slovenského štátu v rokoch 1939 až 1945 v apríli 1945 utiekol do nemeckého bavorska kde sa skrýval katolíckom kláštore a tu ho americká armáda zatkla a následne transportovala do Československa. V Bratislave bol odsúdený za vojnové zločiny na smrť a 15 apríla 1947 bol v justičnom paláci v Bratislave popravený. Napriek tomu že už od skončenia druhej svetovej vojny ubehlo 70 rokov stále má tento predstaviteľ fašistického vojnového štátu svojich nasledovníkov a sympatizantov,  ktorý od roku 1947 každoročne sa stretávajú v Bratislave na Martinskom cintoríne pri jeho hrobe. Tu by som ešte rád podotkol že jeho sympatizanti sa pri jeho hrobe stretávali aj za hlbokého socializmu, pričom v tej dobe ich stretnutia sa niesli v tichej atmosfére, viem to, pretože hrob Tisa je blízko posledného odpočinku mojej babky a rodičov. Dnes je doba už iná, socializmus padol a na povrch a k slovu sa dostali aj sympatizanti fašistického vojnového slovenska a fašistickej myšlienky ako takej. Či chceme alebo nie fašizmus naberá na sile, vidíme ho na úradoch na ulici a žiaľ aj v parlamente. Podľa posledného prieskumu keby sa v týchto dňoch konali parlamentné voľby, tak na druhom mieste s desiatimi percentami by sa umiestnila Kotlebová strana. Je to veľmi nebezpečný signál pre nás všetkých a je jedno či sme tmavý alebo biely, pre každého slušného človeka by tento fakt mal by signálom aby sme vzrastajúci fašizmus zastavili... 

Dnes sme svedkami aj takýchto stretnutí fašistických sympatizantov, ktorí fašistickému prezidentovi odkrývajú pamätnú tabulu aj za účasti cirkvi... Sam by som bol zvedavý kto túto pamätnú tabulu vsadenú do kameňa financoval a kto vôbec financuje všetky aktivity týchto šialencov... 

Kde bola polícia keď takéto stretnutie prebehlo 
Pamätník následne vysvätil otec biskup Daniel 

            

Milan Mazurek poslanec NR.SR jeden z najvýraznejších rasistov a zástancov apartheidu (politiky rasovej odlúčenosti) 

Ľudia kričia, Kotleba do vlády! Ako by si neuvedomovali, že nie len my Rómovia či Židia by sme stratili Slobodu ale aj oni... Zvíťazí zdravý rozum nad zlom? 


Jozef Kmeťo  

7 komentárov:

 1. Kotleba je dobro a dufam že ho podporia viacerí svojimi hlasmi

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Jozef Tiso sa stal obeťou systému, histórie a situácií do ktorých sa dostal a mám za to, že nestojí za to ho glorifikovať, ale ani zatracovať. Je nesporné, že bol národovec, no nie každý občan v jeho očiach mal rovnakú hodnotu a neváhal Židov a Cigánov poslať na smrť do koncentračných táborov. Tá spolupráca s fašistickým Nemeckom bola viacmenej vynútená, určite nie želaná.

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Beda tým, čo na zlé povedia Dobré a na dobré Zlé, ktorí tmu menia na svetlo a svetlo na tmu, trpké na sladké a sladké na trpké. Beda tým, ktorí sú múdri vo vlastných očiach a sami pred sebou sú rozumní... ktorí ospravedlňujú zločinca..."

  OdpovedaťOdstrániť
 4. SPOLUPRÁCA TISA SO ZLOČINCAMI BOLA VYNÚTENÁ? JE TO TAK?
  Tiso bol obdivovateľ fašizmu - Robil na Tisa niekto nátlak? Prečo sa tento farár-kresťan tak zachoval? Zvážte sympatizanti závery a zverejnite! PREČO??? Čo tentokrát, bez nátlaku zachraňoval pre nás Slovákov čierny farár - hnedý zločinec? Keď 1Deň - slovom ani nie do 24 hodín - po smrti Veľkého Potkana poslal tento náš farár blahoprajný telegram jeho nástupcovi Dönitzovi.
  Tento náš dogmatický zločinec - katolík a FARÁR, hoci ho NIKTO o to nežiadal a NIKTO to už nečakal a VŠETCI vedeli , že je to zbytočné - poslal svojmu obdivovanému novému zločincovi obdivný telegram. A pritom Európa a svet vedeli, že sa neodvolateľne blíži koniec vojny zločincov.
  Je vari môj záver o spolčovaní sa tohto farára zo zločincami nesprávny? Telegram - a odkiaľ viem, že ho poslal on, resp. že bol poslaný s jeho vedomím?
  Viem to od jeho obhajcu p. Žabkaya STV2.
  Bol to jeden z tých niekoľko zdrvujúcich okamihov, keď sa náš farár k tomu telegramu na procese priznal. Ako vravel Žabkay "na údiv celej obhajoby" - dnešnými slovami: "Bol to šok, bolo to hrozné! Tento človek nemohol rátať s milosťou alebo s iným ako úplným a totálnym odsúdením a drevom na šibenicu z libanonského cédra.“ Proste obhajobe padali sánky pri každej možnej príležitosti, s ktorými nerátali a nepredpokladali, že by boli akokoľvek možnými.

  OdpovedaťOdstrániť
 5. kotleba nek jebe celi parlament . kurvi kradnu co a ako sa len da. a terčom su romovia

  OdpovedaťOdstrániť
 6. Celé zle! Tu je svedectvo žida o Tisovi:


  MUDr. Gabriel HOFFMANN
  - zo životopisu.
  Moji predkovia žili od 16. storo
  čia do roku 1942 v T urzovke.
  Jeden z nich bol v 18. storočí, iný
  v 19. storočí lekárom na cisár
  skom dvore vo Viedni. Môj otec
  Armin Jozef H offm ann pôsobil
  ako lekár v Stropkove a v Snine.
  Bolo nás 5 súrodencov, z toho 3
  lekári, 2 pracovali v štátnej službe.
  Ľudovú školu som navštevoval v
  Snine, gym názium v Užhorode,
  m edicínu v Prahe. Pôsobil som
  ako obvodný lekár v Snine.
  V auguste 1944 som nastúpil do
  SNP, po zajatí do Serede ma z ďal
  šieho transportu do Osvienčimu
  oslobodil Dr. Jozef Štefánik.
  Z vďaky k p rezid en to v i Dr.
  Jozefovi Tisovi som začal zhro
  mažďovať tieto doklady Po pre
  skúmaní dostupných archívov sa
  dá potvrdiť, že na Slovensku cir
  kev, biskupi a prezident Dr. Jozef
  Tiso urobili maximum pre zmier
  nenie hitlerovského holokaustu.
  Môžem potvrdiť s inými, že Dr.
  Jo z e f T iso nie je na žiadnom
  zoznam e vojnových zločincov.
  Zachránil 30 000 židov, 15 000
  povstalcov a 100 000 obyvateľov.
  Toto moje celoživotné dielo som
  spracoval z vďaky k Dr. Jozefovi
  Tisovi, veľkému synovi slovenské
  ho národa, z úcty k jeho životu a
  obeti, ktorú ako mučeník podstú
  pil.
  https://www.dropbox.com/s/5t0k7456a8qx2gc/Gabriel-a-Ladislav-Hoffmann.Katolicka-cirkev-a-tragedia-slovenskych-Zidov-v-dokumentoch.pdf?dl=0

  OdpovedaťOdstrániť

Váš názor nás zaujíma, ďakujeme

Rómske noviny kričia "Kmeťo, klameš", ospravedlň sa!

Dlhodobo sledujem neutešený stav jediných Rómskych novín na Slovensku. Asi aj preto, že tu v týchto novinách som začínal písať, dalo by sa p...