štvrtok 28. septembra 2017

Sterilizácia prostriedok ako zastaviť rast rómskej populácie
Za posledne dni máme možnosť čítať rôzne články ohľadne reformy strany SAS, teda Sloboda a Solidarita, najme bod o "dobrovoľnej sterilizácii žien". Túto reformu vítajú aj iné politické strany, či samotní poslanci Národnej rady Slovenska.
Posledné vyjadrenia Richarda Sulika na facebooku nenechali na seba dlho čakať. Kritika bola z každej strany od blogerov, či novinárov.

Vrana k vrane sadá .....  

Zrejme asi každý pozná známe porekadlo. Prečo práve toto porekadlo? Včera som mal možnosť čítať komentáre či posty k reforme strany SAS a obhajovanie R. Sulika. Jednou z obhajujúcich je aj poslankyňa Natália Blahová, ktorá si včera v neskorých hodinách vylievala srdce ako novinári z toho robia veľkú bublinu, ale pomôcť tým chudobným feťákom v osadách nechcú na rozdiel od poslancov, ktorí chcú vyriešiť "rómsky problém" aj tým, že by bol schválený zákon o dobrovoľnej sterilizácii. Ďalej si poslankyňa N. Blahová vylievala srdce ohľadom segregácie rómskych detí v školách tu a ďalej pokračovala. V pošte som sa vyjadrovala prečo nie sterilizácia, samozrejme, že poslankyňa sa snažila mi to vysvetliť ako dobrý prostriedok vymaniť sa z chudoby a mizérie. Samozrejme, že problém je, ale nie sterilizácia ale niečo iné. To sa volá, že dôstojná práca pre každého, to treba riešiť a nie sterilizáciu. Pani Blahovej som pripomenul, že za segregáciu sa pričinili aj bývalý splnomocnenec pre rómske komunity Peter Polák, teda ich straník a veselo sa stavali a stavajú modulové školy blízko rómskych osád, sami sa o to pričinili a teraz kričia, že rómske deti sú segregované, to je ako "zlodej kričí, chyťte zlodeja..."

Pozitívna diskriminácia, či zastaviť populačný rast Rómov? 
Ak si znova spomenieme na slová R. Sulika, ktoré prezentoval, ako prvé čo mňa napadlo keď som videl jeho slová, nepriamo nabáda "pozor treba zastaviť rast rómskej populácie" a ako sa dá? No jednoducho v rámci zákona akože na dobrovoľnej báze ponúknuť sterilizáciu. Len ma zaujal jeden fakt. Sterilizácia by bola zdarma pre chudobné ženy a kde sú ostatné ženy?

Sterilizácia by sa dala porovnať asi aj takto. Postavit sterilizáciu v rámci zákona a dať túto moc lekárom do rúk by bolo ako keby sme dali náckovi nabitú zbraň a postavili pred neho Róma, migranta, či človeka ktorý nesúhlasi s nacizmom.Čo by sa stalo? Nechám na vás... Ako som už písal v predošlom článku, nie jeden prípad sa ťahal a ťahá súdnym sporom. Najznámejší prípad je keď sa rómska žena musela odvolať a obrátiť na súdny dvor v Štrassburgu a až tam sa dočkala spravodlivosti. Pani Blahová písala, že o žiadnom súdnom spore nevie tak pre jej info sem prikladám  rozhodnutie súdu, ktoré je k dispozícii aby si osviežila pamäť. Pani Blahová tu je pre vás odkaz na právoplatný rozsudok, aby ste už pochopila čo bola nútená sterilizácia, keďže ste písala, že neviete o žiadnom takom prípade... https://www.poradna-prava.sk/sk/dokumenty/rozhodnutie-okresneho-sudu-v-kosiciach-v-konani-o-nahradu-nemajetkovej-ujmy-za-vykonanu-nezakonnu-sterilizaciou/

A nakoniec tu vzniká otázka chcú naozaj pomôcť ženám, alebo chcú zastaviť populačný rast Rómov, na ktorý veľmi jasne poukázal R. Sulik.Štefan Dreveňák
Počúvajte rómske internetové rádio R1
Kliknite na tento odkaz www.radior1.eu


 

utorok 26. septembra 2017

Maďarizácia rómskych detí ? Ravasz: Slovenčinu by sa mali deti z národnostných menšín učiť ako druhý jazyk


Deti z národnostných menšín by sa lepšie naučili slovenčinu, ak by sa ju učili ako druhý jazyk, nie ako materinský. Myslí si to Most-Híd. Iný ako doterajší spôsob výučby už skúšajú v troch základných školách s vyučovacím jazykom maďarským. Ide o školy vo Veľkom Mederi, Bátorových Kosihách a Šamoríne.
Podpredseda Mosta-Híd Ábel Ravasz pripúšťa, že deti z maďarskej menšiny hovoria po slovensky občas slabšie. Príčinu vidí v tom, že sa slovenský jazyk učia, akoby bol ich materinský. Problém so slovenčinou však podľa neho nemajú len Maďari, ale napríklad aj rómske deti.
"Pre ľudí z národnostných menšín je slovenčina druhý jazyk a mali by sme ho tak aj vyučovať," povedal s tým, že Most-Híd sa dlhodobo usiluje zmeniť metodiku výučby slovenčiny v menšinových školách. "To je tá správna cesta. Lepšia výučba slovenčiny. A nie vytláčanie menšinových žiakov z národnostných škôl," uviedol.
 Maďarizácia rómskych detí ?
Veľkou chybou je že na poste splnomocnenca vlády pre rómske komunity sedí človek ktorý sa viac a viac profiluje ako menšinový politik maďarskej menšiny na Slovensku. Veľkou chybou je že záujmy rómske menšiny na Slovensku rieši politicky subjekt ktorý ma vo svojom programe hlavne presadzovať záujmy maďarskej menšiny na Slovensku.  Mosty od nepamäti ľudstva nás vedeli spojiť cez dva brehy medzi ktorými pretekala rieka, a však politika politickej strany MOST- HID je o niečom inom... Aj keď podľa názvu tejto politickej strany by som čakal že dokáže svojou politikou spojiť ľudí, je to práve naopak, svojou politikov ľudí rozdeľuje a tie mosty medzi nami páli...

Slovenský jazyk je naším komunikačným prostriedkom, hovoríme ním všade, či je to v obchodoch alebo na úradoch. Pán Ravasz  pripúšťa, že deti z maďarskej menšiny hovoria po slovensky občas slabšie. Nie a znovu nie pán Ravasz, deti ktoré sa učia v školách s vyučovacím jazykom maďarským nehovoria slabšie, oni ani nehovoria slovensky, lebo ani nevedia... Maďarsky hovoria doma, hovoria v škole aj v prostredí v ktorom vyrastajú, niet sa prečo čudovať, že napríklad mladý ľudia žijúci na južnom Slovensku potrebujú často krát tlmočníka na úradoch či v nemocniciach a neraz sme videli televízne reportáže kde na otázky redaktora odpovedali maďarsky, lebo slovensky nevedeli...

Návrh pána Ravsza aby sa Slovenský jazyk učil ako druhý jazyk a prvý sa vyučoval jazyk menšín na Slovensku považujem za hlúposť... Nech deti aj učiteľ sa v triede s deťmi rozpráva jazykom ktorému lepšie rozumejú, ale nech slovenčina je hlavným vyučovacím jazykom na všetkých školách...  Ja osobne si myslím, že dieťa ktoré bude dobre ovládať slovenský jazyk sa lepšie uplatní v  našej spoločnosti i neskôr na pracovnom trhu, ako dieťa ktorého hlavným komunikačným prostriedkom je jazyk menšiny ku ktorej sa hlási...  Viď príklad že prevažná časť obyvateľov južného Slovenska pracuje v Maďarsku, pretože jednoducho jazyková bariéra ich zabetónovala a nedokázali sa uplatniť na slovenskom trhu práce.

Rómsky jazyk je náš jazyk ktorý sme zdedili po našich rodičov, je to živý jazyk hlavne v rómskych komunitách, tento jazyk už nieje tak živý u Rómov žijúcich v mestách. 25 percent rómskeho obyvateľstva nevie ani rómsky a možno je toto číslo ešte väčšie ako si myslíme... Samotný rómsky jazyk sa skladá z rôznych dialektov, inak hovoria Olaský Rómovia a inak napríklad Maďarský Rómovia z južného Slovenska. Aj keď neviem rómsky, tak viem že jazyk sa doslova deformoval vo výslovnosti ako takej a hoci sa jazyk kodifikoval, deformácia jazyka ako takého je výrazná. Prispeli k tomu samotný Rómovia ktorí si niektoré slovíčka zo slovenského jazyka ale žiaľ aj maďarského prispôsobili do rómskeho jazyka a tak na jeden výraz jedného slova nájdete niekoľko iných výrazov a výkladov.

Myslím si preto že ak by sa rómsky jazyk stal prvým vyučovacím jazykom a ako druhým slovenský jazyk odzrkadlilo by sa to predovšetkým na porozumení slovenského jazyka ako takého čo by sa neskôr odzrkadlilo v samotnom dorozumení sa. Už dnes rómske deti majú problém dorozumieť sa, jedná sa predovšetkým o rómske deti z rómskych komunít inak povedané z osád. ak by sa zaviedol model vyučovania slovenského jazyka ako navrhuje pán Ravasz, malo by to negatívny dopad, tak ako to má si myslím negatívny dopad na maďarskú menšinu u nás...  A nakoniec rómske deti takzvaných maďarských Rómov na južnom Slovensku by sa zrejme učili ako svoj hlavný jazyk maďarčinu. A sú tu ešte ďalšie povinné jazyky ktoré sa deti učia ako je angličtina, nemčina či ruština... Žijeme v 21 storočí a  myslím si že pre deti menšín je dôležité aby ovládali jazyky ktorými sa im otvorí svet a nie zavrie do izolovanej bubliny...

Malo by sa investovať do projektov ktoré deti menšín pripravia na porozumení a dorozumení sa v Slovenskom jazyku, my nežijeme v Rómskej republike ani Maďarskej či inej republike, žijeme na Slovensku a nežijeme tu jeden ani dva roky ale takmer tisíc rokov a preto si myslím že Slovenský jazyk je tak isto náš ako napríklad ten Rómsky jazyk. Nerobme kroky do izolácie ale do budúcnosti našich deti... Dôležitá je predškolská výchova a investícia ako som písal do projektov ktoré rečovú bariéru deti menšín zmenšia na takú úroveň aby neskôr dieťa nemalo problém s porozumením slovenského jazyka.


Jozef Kmeťo
Počúvajte rómske internetové rádio www.radior1.eu

pondelok 25. septembra 2017

Šaľeni cigan z vychodu reaguje na Richarda Sulika a na to jeho vymiškovaňe našich ženach

Hneška  som  še dočital kdze reagoval na svojim fejzbuku Richard Sulik na članek  mojeho kamaráta Jozefa Kmeta, ňeda mi aby som ňereagoval i ja bo to to co tam piše jasne hutori zašicko.


Oslovovac ce pán určice nebudzem ani vikac či onikac ci nebudzem. Pišem ci jak mi gambi narostľi hutoriš že vymiškovaňe ženoch budze v ramci zakona pre šicke ženy. No ňeznam ňeznam ty sebe i predumal či len pišeš i hutoriš chujovini ! Ty ši zapomnul co še robelo s cigankama za komunizmu ?.. Ja nepametam bo smarkati ale ty by ši mal znac šak ňe jeden pripad bulcahani i na sudnim dvore v Štrasburgu kdze še ciganky sudziľi. Ty tam pišeš že to budze na dobrovoľnej baze a jak tota dobrovoľna baza budze podľa tebe ?... že vnajhoršej boľejsci im daju podpisacže suhlaša z vymiškovanim. Neznam či ši kurel travu či jaka marija aľe radši sebe daj biloho prašku pocahni do sebe a budzeš kludni jak baranek, afektovanich kokotoch ňemušim a kec ši v tim europarlamence trim pisky tam kdze ši bo i buzeranci ce raz pojebu abo či už ce nepojebaľi zato ši možno tak histericky jak vykrucana baba s pozdravom šaľeni vychodňar. a aby som ňezapomnul TRIM ŠE ABY CE ŇEVYRUCIĽI ešči jedna vec zapomnul som, co tak vymiškac tebe i tebe podobych poľitikoch žeby tam ňebulo teľo ceľatoch.
Tak som reagoval  i na Suľikov fejzbuk ľudze prebačce  mi že pisal som tak britko ale  už  še nedalo bo jazyk mal barz šlisky. Majce še  šumne vaš ľubi šaľeny cigan z vychodu.

Štefan Dreveňák


sobota 23. septembra 2017

Znížime pôrodnosť Rómov aj takýmto heslom do blížiacich sa volieb do (VUC) sa Sulikovci snažia získať hlasy od občanov...

Richard Sulik - Nicholsonová
Richard Sulik a Lucia Ďuriš Nicholsonová  vytiahli skvelú predvolebnú kartu ako získať hlasy do blížiacich sa volieb do Vyššieho územného celku (VUC).  To kartou sme my Rómovia, veď gadžov tak neserie rozkradnutá ekonomika Slovenska v podobe daňových podvodov či obohacovanie sa oligarchov na štátnych zákazkách, ako to že citujem pána Sulika " VEĽKÁ LOMNICA, 4550 OBYVATEĽOV, Z TOHO 2150 RÓMOV Tento rok sa vo Veľkej Lomnici narodilo 85 deti, z toho 76 rómskych. Neviem, či si uvedomujeme, čo sa na nás valí, ale je najvyšší čas konať.

Mám rád pána Sulika a Nicholsonovú, pretože vždy pred voľbami vytiahnú svoju horúcu rómsku kartu. Lucia Nicholsonová už dávnejšie sa vyjadrila, že treba pracovať na znížení pôrodnosti rómskej populácie a pamätám si aj snahu Richarda Sulika aby rómske deti boli rodičom odoberané a dané do internátnych škôl... No hlavnou témou Sulikovcov bola aj v minulosti snaha znížiť pôrodnosť rómskej populácie.

SaS čoskoro predloží návrh komplexného riešenia rómskej problematiky, postavený na princípe "vzdelanie deťom, prácu dospelým" a hneď ako budeme súčasťou vlády, začneme sa tomuto obrovskému problému intenzívne venovať.

Ja sám by som bolo zvedavý na ten navrch komplexného riešenia rómskej problematiky. Budem hádať, ale možno gro a hlavné ťažisko komplexného riešenia rómskej problematiky aj dnes bude snaha znížiť rómsku pôrodnosť v našej krajine... 

Richarda Sulika a Luciu Nicholsonovú som vždy považoval za čistého vola a nepetičnú kravu a vidím že som sa nemýlil. Lucia Nicholsonová je človek ktorý má problém, a tým problémom je čistý rasizmus ktorý táto Hitlerová dáma v sebe má, mám stále v živej pamäti jej vyjadrenia k smerom rómskej komunite o Richardovi Sulikovi sa nebudem ani vyjadrovať, je to kus hovädzieho ktorý sa už niekoľko rokov snaží dostať do premierského kresla zo slovami " My máme tím odborníkov"  

Je neuveriteľne že nielen Sulikovci ale aj iné politické subjekty si svoje kampane do volieb do (VUC) založili na takzvanom riešení rómskej problematiky. Po celé tie dlhé roky ani nepáchnu do rómskej osady, po celé tie roky ich nezaujíma vzdelávanie rómskych deti ani to, že tieto deti a nie len deti žijú v osadách bez elektriny, vody či základných ľudských potrieb ako takých pre život človeka. Ale ako náhle sa blížia voľby či sú to voľby do /VUC/ či parlamentu, okamžite všetci politici svoju kampaň založia na riešení takzvanej rómskej problematiky, a po voľbách zase všetko ostane tak ako aj teraz a minimálne 20 rokov je... Rómske deti budú chodiť hladné spať, budú na základe sociálneho aspektu, nie mentálneho preraďované do osobitných škôl a ostatné segregované do tried určených pre rómske deti. Zamestnávatelia sa ďalej budú obracať chrbtom rómom ktorí si hľadajú prácu a fašisti budú chodiť po našich uliciach, hajlovať a naháňať strach ľudom len preto že sú inej farby pleti...   


Ale teraz ako píšem tento článok si uvedomujem, že ja už aj viem prečo sa fašistom od Kotlebu tak dobre dari v našej krajine. Pretože máme takých politikov ako je Sulik, Fico, Danko či iných debilov ktorí dlabu na človeka ako takého a svojimi ekonomickými zlodejstvami a kriminalizovaním  našich ľudí dávajú zelenú Kotlebovcom, a tak sa mi logicky vynára otázka. Nemáme my tých fašistov už dávno v parlamente a vo vláde?  Veď si len spomeňme na vyjadrenia Fica, Kaliňaka či už aj zabudnutých politikov akými boli Slota, Cuper, Anna Maliková  a iných pohlavárov z 90 rokov. 

My tu už dávno máme fašistov a našou chybou, nás rómov je, že nevieme podporiť našich ľudí aby sa dostali do či už vyššieho územného celku alebo do parlamentu ako poslanci či aj župani a to už nehovorím o starostovských či primátorských kresiel. Je nás tu vyše pol milióna, a stále sa nevieme zjednotiť, a za propagačné predmety sa niektorí z nás vedia predať aj fašistom... 

Jozef Kmeťo

Počúvajte rómske internetové rádio www.radior1.eu

štvrtok 14. septembra 2017

"Rómovia držme spolu" znie slogan Rómov.

Kandidáti bez programu.... Čo vlastne chcú pre nás Rómov urobiť ? 
Za posledné obdobie som dostal množstvo správ, že my Rómovia máme držať spolu, ale aj po sociálnej sieti sa toho píše, ale aj hovorí enormne veľa. Niekedy mám až pocit, či som sa zbláznil ja, alebo tí ľudia.

Držať, či nedržať?!

Všetci kričíme ako by sme si mali vzájomne pomáhať nie len vo veľkých veciach, ale aj v úplne banálnych. Áno, to všetko je pekné, ale sme ochotný si aj reálne pomôcť, či sú to len prázdne slová, alebo chceme byť bok po boku iba vtedy ak cítime nebezpečie ako napríklad Kotlebove nájazdy v blízkosti rómskych obydlí. Položil si niekto otázku "som schopný pomôcť inému Rómovi", bez toho aby som očakával, že mi niečo z toho kvapne, alebo sme si už zvykli na to, že pomoc môže fungovať iba "niečo za niečo"?! Čo tak niečo za nič?! Hmm, vieme to dokázať, alebo sa len hráme o slovíčka ako vieme byť my Rómovia "štedrí"...
Ja si myslím, že to čo robilo nás v minulosti, bola v prvom rade súdržnosť, štedrosť a hlavne paťiv, čo v dnešnej dobe nevidím.

Rómski "kravaťáci" a smotánka

Stretli ste sa mnohokrát s takouto skupinou Rómov, ktorí si akože hovoria elita a dávajú sa do popredia ako figúrky z výkladov. Nedávno som hovoril so svojim známym keď bol v takejto smotánke  a  doslova povedal "Aj napriek tomu, že každý pozná každého oslovovali sa titulmi" ako pán doktor prav, vedy, výskumu, pán inžinier a podobne. Nevedeli si prísť ani na mená, no v duchu si myslia že sú "bohovia", lebo titul z nich urobil človeka. Aby som prešiel k podstate, viacerí rómsky politici, či tí ktorí chcú robiť politiku, v poslednom období píšu neustále "Rómovia držme spolu, voľme Rómov" keďže sa nám zvolebnieva aj takéto ťahy používajú rómsky kandidáti do volieb vyšších územných celkov. Ja sa teda pýtam, prečo by som mal dať hlas rómskemu kandidátovi? Len preto, že je to Róm? Ak idem do volieb, tak by som mal mať nejaký volebný program s ktorým tam chcem ísť a čo chcem presadiť. Žiaľ, rómski kandidáti idú do volieb ako ovce. Nevedia sa ani prezentovať a predstaviť svoj volebný program, ale mám im dať svoj hlas len  preto, že sú to Rómovia. Nezdá sa vám, že je to hlúposť? Veď ani vy nekúpite mačku vo vreci, či azda hej? Ak mám ozaj dať hlas niekomu, tak by ma mal o tom aj presvedčiť, že ak bude vo  vyššom územnom celku, že bude hájiť záujmy ľudí, alebo nám je to jedno, ved hlavne nech je to Róm?!

Čo som urobil pre Rómov ja?

Určite ste si položili otázku a čo si urobil ty pre Rómov ? Ja  v podstate som pre Rómov neurobil nič výnimočné a veľké. Akurát som poukázal a poukazujem pomocou článkov na malé problémy Rómov, s čím sa stretávajú. Teraz si položte otázku, čo urobili tí, ktorí mohli pre to urobiť niečo viac? Jedni mlčia, iní sa zapredali a ostatní sa len na to mlčky prizerajú. Ja, či môj kolega a kamarát Jozef Kmeťo sa kvôli blogovaniu častokrát stretávame s tým, že nás odmietnu čo i len na pohovor, lebo sme príliš prorómsky orientovaní a píšeme a upozorňujeme na to, čo sa iným nepáči. Kvôli tomu čo robím je ťažko sa zamestnať, či chcete veriť, alebo nie.

Držat spolu, či voliť svojich je pekný slogan. Je aj reálny??? To už nechám na vás...
Štefan Dreveňák

pondelok 4. septembra 2017

Stavebná firma z Bardejova strikne odmieta zamestnať Rómov, pretože zákazníci firmy si to neželajú...

Dňa 4.9.2017. Na inzertnom portáli Bazoš sa objavil tento inzerát, ako sa neskôr nášmu blogerovi Štefanovi Dreveňakovi podarili zistiť, inzerát na inzertný portál Bazoš zavesil majiteľ a zároveň aj konateľ stavebnej firmy  Stavbarina s.r.o pán Miroslav Svitek.


                   
Volal som z pánom Svitekom, a priamo som sa ho opýtal na jeho stanovisko k inzerátu ktorý vydal. Pán Svitek mi povedal, ja nemám problém prijať róma do zamestnania, nakoniec s nimi aj pracujem, ale problém je zo strany zákazníkov ktorí majú problém že by k nim prišli pracovať rómovia.... Moja firma sa venuje stavebným prácam a niektorí zákazníci si jednoducho neželajú aby k nim prišli pracovať Rómovia a čo ja mám ako podnikateľ urobiť, táto práca ma živý a zákazníkov potrebujem...

Po rozhovore s pánom Svitekom, som prišiel k názoru, že problém nie je jeho inzerát, ale problém akceptovať Róma na pracovnom trhu. Pokiaľ spoločnosť nezmení názor, pokiaľ ľudia budú mať problém akceptovať Róma na pracovisku či vedľa seba, tak problém nezamestnanosti Rómov na Slovensku sa nezmení a stále budú Rómovia odkázaný na sociálnu podporu, pretože z niečo ten človek žiť musí... Škoda že pán Svitek nenašiel v sebe viac odvahy pri uverejnení inzerátu a nenapísal aj dôvod prečo nechce aby Rómovia na inzerát reagovali, možno by sa tým nič nezmenilo a možno by nad tým niekto začal aj uvažovať. Pretože nie je problém len v podnikateľoch ktorí nechcú zamestnať Rómov, problém je táto spoločnosť a jej zmýšľanie a konanie na ktoré doplácajú iný ľudia... Predsudky a rasizmus sú v našej spoločnosti hlboko zakorenené a stále živé.... 


Jozef Kmeťo 
a Štefan Dreveňak  Bardejov    

Počúvajte rómske rádio R1
www.radior1.eu                                                                                                                       

piatok 1. septembra 2017

Cigáni sa predajú aj za kus cigarety

Musím napísať, že som ostal nemilo prekvapený z fotografie, ktorá je v tom článku. Na fotografiu ma upozornil náš bloger Štefan Dreveňák a ja som z nej ostal v šoku. Na fotografii je vidieť ako Rómovia podpisujú, asi podpisovú akciu, ktorú zorganizovali Kotlebovci o vystúpení z EÚ a NATO.  Fotografiu uverejnil na svojom  profile na facebooku Tibor P. a k tomu napísal "Tento pohľad potešil,
už aj cigáni chápu kto chce Slovensku dobre a podpisujú KOTLEBOVSKÉ petície za vystúpenie z EÚ a NATO" 

Podľa posledných prieskumov agentúry Polis, keby sa v týchto dňoch konali voľby do národnej rady Slovenskej republiky, tak zo 14 percentami by na treťom mieste skončili Kotlebovci a to by znamenalo, že v parlamente by obsadili 23 kresiel.  Podľa politológov, aj keď to priamo nepriznávajú by to znamenalo len toľko, že súčasne vládne zoskupenie Smer SD, Most HID, SNS by nevzniklo. A či chceme, alebo nie do hry vstupujú aj Kotlebovci a hoci dnes všetci hovoria s Kotlebom do vlády nepôjdeme, vieme ako to môže nakoniec skončiť... 

Preto mi je veľmi ľúto ak vidím niečo také ako je táto fotografia... že Rómovia sa vedia predať aj za kus cigarety. Neuvedomujú si jedno, že pre nás Rómov je dôležité aby sme bolo súčasťou Európskej únie, lebo si myslím, že tak sme ako tak pod ochranou proti vzrastajúcim predsudkom a rasizmu na Slovensku a to už nehovorím, že vďaka eurofondom a tých pár drobných, ktoré sa dostanú aj na podporu rómskej kultúry či integrácie je pre nás životne dôležité, pretože bez práve tejto podpory, by sme nemali ani to čo máme...  

Nechápem, nerozumiem ako sa môžu nájsť Rómovia, ktorí dokážu čo i len koketovať s politikou fašistickej strany Mariána Kotlebu. Vôbec si neuvedomujú, že keby Kotleba mal takú moc na Slovensku po akej túži bol by s nami všetkými amen... Je mi z toho smutno a z tej fotografie mi je na zvracanie... Za kus cigarety, čokolády, či možno 5 ečok sa dokážu predať, no keď už sa tak dokážu predať, nech predajú aj svoj mozog, na čo im je, keď aj tak rozum nemajú...Jozef Kmeťo 
Počúvajte aj naše nové rómske rádio 

Rómske noviny kričia "Kmeťo, klameš", ospravedlň sa!

Dlhodobo sledujem neutešený stav jediných Rómskych novín na Slovensku. Asi aj preto, že tu v týchto novinách som začínal písať, dalo by sa p...