Odmena za nákup na ZľavaDňa

sobota 10. marca 2018

Mestská poslankyňa, ktorá nazvala Rómov potkanmi bude volená za sudcu z ľudu...


Mestský úrad Bardejov v pondelok 12.03.2018 si na XXX. zasadnutí mestského zastupiteľstva si zvolia prísediacich na okresnom súde na rok 2018 až 2022.

Kto vlastne je prísediaci na súde?
Prísediaci na súde je človek z ľudu, nie sudca, ktorý rozhoduje o vine či nevine, pričom nie je rozhodujúca ich odborná znalosť, ale ,,štátna spoľahlivosť a oddanosť myšlienke ľudovodemokratického zriadenia".

Každý vie aké sú predpoklady na voľbu prísediaceho, alebo "sudca z ľudu". Jednou z podmienok je dovŕšiť vek 30 rokov a ďalšou pre mňa dôležitou podmienkou je, že je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať.     


Poďme z oficiality trošku na fakty...
Okresný súd v Bardejove bude mať desiatich nesudcov a tými sú: 
1. Gabriela Hudáková 2. Galina Lacová Ščerbaková 3. Darina Soroková 4. Maria Dubovecká 5. Irena Pastirčáková 
6. Nadežda Maňková 7. Vasil Hudák 8. Brigita Hudyová 9. Anna Dinišová 10. Eva Kučová /poslanec mestského zastupiteľstva/ 
  

Možno si kladiete otázku, prečo som zvýraznil meno práve poslankyne E. Kučovej, tak vám to samozrejme prezradím. Pre Bardejovčanov je to známa dáma, no ja žiaľ s touto dámou mám aj iné skúsenosti, keď som sa dostal do konfrontácie na sociálnej sieti. Nič som jej neostal dlžný, všetko som "vrátil". 
Keď som zistil, že pani Eva Kučová má byť prísediaca na Okresnom súde v Bardejove, tak mi to nedalo, aby som nenapísal o mojej skúsenosti s touto dámou nie len na sociálnej sieti, ale aj osobne, keď mi na mestskom zastupiteľstve prizvukovala, že sa nemám starať do "nich" ale aj že si mám upratať pred bytom a podobne. Túto "skvelú" dámu si neviem predstaviť ako nezávislého človeka, nie prísediaceho sudcu, ktorý by mal rozhodovať o vine či nevine nejakého Róma, nebodaj mňa po výmene názorov na sociálnej sieti z pred dvoch rokov. Dnes nepochybujem o jej latentnom rasizme, silných predsudkoch, xenofóbii a zaujatosti voči Rómom. Ako iste viete bol to známy prípad, moja výmena názorov na sociálnej sieti, ktorá samozrejme neostala bez povšimnutia, lebo sa o tom zmienili aj média ako je Aktuality.sk, SME, prešovský Korzár, či Parlamentné listy...

Prečo sa vlastne zmienili média o tejto "ctenej" dáme? Zmienili sa najmä preto, lebo ako poslanec mestského zastupiteľstva Rómov nazvala potkanmi... A vyvodenie dôsledkov z mestského úradu? Žiadne... 

Tu máme jasný zákon:

  § 147Základné práva a povinnosti prísediacich
(2) Prísediaci sú povinní vykonávať svoje povinnosti svedomito a pri výkone funkcie aj v občianskom živote zdržať sa všetkého, čo by mohlo narušiť dôstojnosť funkcie prísediaceho alebo ohroziť dôveru v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdov. 


Ja sa teda pýtam, je pani Eva Kučová vhodným nominantom keďže má predsudky a xenofóbne prejavy voči Rómom??!
Dá sa takejto prísediacej veriť, že nebude voči iným zaujatá proti tomu kto nie je  "na svätý" obraz  pani Kučovej??! 

Pýtam sa Vás milí bardejovčania má morálny kredit páni Kučová, keďže Rómovia sú pre ňu potkany??!!! 
Viete si pani Kučovú predstaviť ako prísediaceho nominanta strany SMER-SD??! Podľa môjho názoru v Bardejove  je premostené všetko s touto stranou ako chápadlá chobotnice...

Týmto článkom chcem vyzvať všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Bardejove, aby brali na vedomie aj tieto fakty... 


Štefan Dreveňák


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Váš názor nás zaujíma, ďakujeme

Rómske noviny kričia "Kmeťo, klameš", ospravedlň sa!

Dlhodobo sledujem neutešený stav jediných Rómskych novín na Slovensku. Asi aj preto, že tu v týchto novinách som začínal písať, dalo by sa p...