Odmena za nákup na ZľavaDňa

streda 16. mája 2018

Černý svět dětské prostituce

Zdroj / internet/ 

Dětská prostituce je celosvětovým problémem. V rozvojových krajinách s nižším životním standartem se mužete s dětskou prostituci setkat časteji. I přesto že se to zdá neuvěřitelné deje se i u nás v České Republice a na Slovensku.

V roce 2014 International Business Times vydalo článek, ve kterém píši o pěti státech s nejvyšší dětskou prostituci. Mezi tyto státy patří Srí Lanka, Thaisko, Brazílie což jsou země kde žijí ti nejchudší lidé na světe. Neni to omluvitelné, ale v tech nejchudobnejších částich světa se to deje časteji. Co mě v tom jejich článku šokovalo je, že mezi těch pět zemí patří i USA a Canada. Šokovalo mě to, ale zároveň vím, že třeba v USA žijí tí nejchudší lidé světa. 
Prostituce detí se bohužel nachází i v rómske komunite na Slovensku a v České republice. Výzkum z roku 2015 proukázal, že o dětské prostituci se u nás nepíše často. Většinou se o ní dozvíme až už se vyskytne kriminálni čin. 
Duvody pro dětskou prostituci jsou : 
 • Chudoba 
 • Nezaměstnanost 
 • Závislost na drogách či alkoholu
 • Vzdelání 
 • Rodinná dysfunkce a domácí násilí
 • Sexuálni zneužívaní 
Klienti často přichází na území Slovenska a Česka ze zahraničí. Rómske děti jsou pro ne exotikou a to je jeden z duvodu proč jezdí až na naše území. Jedná se o malé děvčátka i chlapce. Nejsmutnejší je, že v mnohých případech je prodávají jejich rodiče a to někdy i za pár korun, euro nebo i flašku alkoholu. Děti jsou často z rómskych osad a rómskych get. V ČR jsou tímto hlavně známe města, které sousedí z Rakouskem či Nemeckem, ale i takové Brno má své geta, kde je dětská prostituce na denním pořádku. 

Některé z dětí jsou nucení a některé to dělají i dobrovolně. Často dochází i k tomu, že děti odjíždí nebo jsou nucení odjet za prostituci do Nemecka, UK , Holandska a ruznych evropských zemí. Některé jsou tam prodaní často i do rómskych rodin. Děti nuceně rodinou jsou často prodány turistum.

V jednom článku pro Lidovky.cz se zmíňuji o tom, že děti jsou často i z ulic nebo s detských domovu. 

I když je někdy prostituce dobrovolná, tak je to komerční zneužívaní dětí. Je to protizákonné a je každého povinnost tuto aktivitu nahlásit veřejným osobám. Existuji i organizace jako Šance pro deti v Praze, kde mužete nahlásit jakýkoli třestní čin spáchaný na dítěti. Nejrychlejší pomoci je spojit se s policii nebo ze sociálnymi uředníky. 

Prostituce má na dětech velké následky mezi které patří zranení genitálií, nákaza, těhotenství a hlave psychické následky. Děti nemají dostatečné vyvinutý imunitní systém, tím pádem se nakazí pohlavní chorobou rychleji než dospělý člověk. Děti často příznaky pohlavních chorob nerozeznají, takže často na to přijdou až je pohlavní choroba ve vyšším stadiu. 

Psychické následky jsou někdy mnohem horší a trvají do konce života. Děti mohou mít strach, ze vztahu, ze sexu, s promiskuitou a často mají fóbii z osob. Děti často neduvěřují lidem kolem sebe. Jejich chovaní je často agresivní, tiché, neduvěřivé. U detí mladších 6 let jsou následky nejhorší a muže dojít i k sebevražde. 

Ja jsem se osobne setkala s dětskou prostituci tady v UK. Poznala jsem rodiny kde byly dcery veřejne vystavovaní prostituci. Byly to dívky pod 15 let. Jako emigranti jsme žili ve čtvrtích kde mnohokrát žili svodobodní muži v rodinných domech a tyhle dívky tam byly poslany svými rodiči i za £5.00 liber což je v přepočte zhruba 140 Kč, nebo 5.69 Eur . Mně v té době bylo asi 15 let když jsem pochopila proč ty děti navštěvují tyhle domy kde žili jen muži. Jednou mně to potvrdil i muj otec. Ten den jsem pochopila proč ty dívky mají chovaní takové jako měli. V tomto případe nebyla duvodem chudoba nebo závislost, ale chamtivost rodiču. Dali přednost peňezum před jejich vlastními dětmi. Šokovalo mně i to, že se to vlastne stalo v rómske komunite. Jedné z dívek bylo pouhych 12 let. 

Ale problémem je často sociální zabezpečení a vzdělaní. Mnoho rómskych dětí, které jsou v tomto biznise jsou z rodín, které nemají dostatečné sociálni zabezpečení. Není to rómsky problém tak jak se vyjádřil jeden nejmenovaný novinář. Napsal, že to patří k naši kultuře. Ja si to vubec nemyslím. Ano, je pravda že v něčem my Rómove dospívame dřív, nebo že se dřív usadíme a založíme si rodinu, ale dětská prostituce určite není naší kulturou. V našich zemích nejsou jen rómske děti, které si tímto procházejí, jsou to i deti Čechu a Slováku. 


The Irish Times vydalo před pár lety článek o dětské prostituci v Chebu. Jednalo se většinou o rómske chlapce a děvčata pod 15 let. Co nejvíce šokovalo novináře, který se tímto případem zabíral je to, že když šel na policii tak mu jen řekli že nemužou nic dělat když o ničem neví. Toto novinaře šokovalo protože on sám se přesvědčil že je to viditelné. 

Možná je to proto, že jsou to rómske deti. Lidé často zavřou oči před tím co je zlé. Proto je na každém z nás aby každému dítěti, které si prochází tímto peklem pomohl. Stačí se jen rozhlédnout kolem sebe a vnímat to co se deje kolem nás. Pak už jen stačí i jeden krátky telefonát na to aby jsme někomu pomohli, nebo i zachránili život. 

Já jsem momentálne v kontaktu zatím z nejmenovanými sociálnymi pracovníky tu v UK a v ČR a doufám, že mi poskytnou krátky rozhovor kde mužeme toto téma rozebrat z odborníky. Jednou        sociálni pracovnici je i Rómka. Dnes se už i Rómové pohybuji v sociálni oblasti a řeší tuto situaci a toto právě muže pomoct dětem z naši komunity, pred kterými ostatní zavírají dveře i oči. Zdroj / Internet/ "Mužete se rozhodnout podívat jinam, ale nikdy nemužete říct, že jste to nevedeli." (William Wellberferce)

Denisa Šimkova
Slovensky preklad
Detská prostitúcia je celosvetovým problémom. V rozvojových krajinách s nižším životným štandardom sa môžete s detskou prostitúciu stretnúť častejšie. Aj napriek tomu že sa to zdá neuveriteľné deje sa aj u nás v Českej republike a na slovenské.


V roku 2014 International Business Times vydalo článok, v ktorom píšem o piatich štátoch s najvyššou detskou prostitúciu. Medzi tieto štáty patrí Srí Lanka, thaiskej, Brazília čo sú krajiny kde žijú tí najchudobnejší ľudia na svete. Neni to ospravedlniteľné, ale v tech najchudobnejšiu častiach sveta sa to deje častejšie. Čo ma v tom ich článku šokovalo je, že medzi tých päť krajín patrí aj USA a Canada. Šokovalo ma to, ale zároveň viem, že napríklad v USA žijú tý najchudobnejší ľudia sveta.


Prostitúcia detí sa bohužiaľ nachádza aj v rómskej komunite na slovenskom a v Českej republike. Výskum z roku 2015 proukázal, že o detskej prostitúcii sa u nás nepíše často. Väčšinou sa o nej dozvieme až už sa vyskytne kriminálny čin.


Dovody pre detskú prostitúciu sú:


chudoba
Nezamestnanosť
Závislosť na drogách či alkohole
Vzdelanie
Rodinná dysfunkcie a domáce násilie
sexuálne zneužívanie
Klienti často prichádza na území Slovenska a Česka zo zahraničia. Rómske deti sú pre ne exotikou a to je jeden z dovodov prečo jazdí až na naše územie. Jedná sa o malé dievčatká i chlapcov. Najsmutnejšie je, že v mnohých prípadoch je predávajú ich rodičia a to niekedy aj za pár korún, euro alebo aj fľašku alkoholu. Deti sú často z rómskych osád a rómskych get. V SR sú týmto hlavne poznáme mesta, ktoré susedia z Rakúskom či Nemeckom, ale aj také Brno má svoje geta, kde je detská prostitúcia na dennom poriadku.


Niektoré z detí sú nutkania a niektoré to robia aj dobrovoľne. Často dochádza aj k tomu, že deti odchádza alebo sú nútení odísť za prostitúciu do Nemecka, UK, Holandska a roznych európskych krajín. Niektoré sú tam predanej často aj do rómskych rodín. Deti nútene rodinou sú často predané turistom.


V jednom článku pre Lidovky.cz sa zmieňuje o tom, že deti sú často aj z ulíc alebo s detských domovoch.


Aj keď je niekedy prostitúcia dobrovoľná, tak je to komerčný zneužívania detí. Je to protizákonné a je každého povinnosť túto aktivitu nahlásiť verejným osobám. Existuju aj organizácie ako Šanca pre deti v Prahe, kde môžete nahlásiť akýkoľvek trestný čin spáchaný na dieťati. Najrýchlejší pomoci je spojiť sa s polícii alebo zo sociálnymi úradníka.


Prostitúcia má na deťoch veľké následky medzi ktoré patria zranení genitálií, nákaza, tehotenstvo a hlave psychické následky. Deti nemajú dostatočné vyvinutý imunitný systém, tým pádom sa nakazí pohlavnou chorobou rýchlejšie ako dospelý človek. Deti často príznaky pohlavných chorôb nerozoznajú, takže často na to prídu až je pohlavná choroba vo vyššom štádiu.


Psychické následky sú niekedy oveľa horšie a trvajú do konca života. Deti môžu mať strach, zo vzťahu, zo sexu, s promiskuitou a často majú fóbiu z osôb. Deti často nedôverujú ľuďom okolo seba. Ich chované je často agresívny, tiché, nedôverčivý. U detí mladších ako 6 rokov sú následky najhoršie a muža dôjsť aj k samovražde.


Ja som sa osobne stretla s detskou prostitúciu tu v UK. Spoznala som rodiny kde boli dcéry verejne vystavovanie prostitúciu. Boli to dievčatá pod 15 rokov. Ako emigranti sme žili v štvrtiach kde mnohokrát žili svodobodní muži v rodinných domoch a tyhle dievčatá tam boli poslané svojimi rodičmi aj za £ 5.00 libier čo je v prepočíta zhruba 140 Sk, alebo 5.69 Eur. Mne v tom čase bolo asi 15 rokov keď som pochopila prečo tie deti navštevujú tyhle domy kde žili len muži. Raz mi to potvrdil aj muj otec. Ten deň som pochopila prečo tie dievčatá majú chované také ako mali. V tomto prípade nebola dôvodom chudoba alebo závislosť, ale chamtivosť rodič. Dali prednosť peniazom pred ich vlastnými deťmi. Šokovalo mne i to, že sa to vlastne stalo v rómskej komunite. Jednej z dievčat bolo iba 12 rokov.


Ale problémom je často sociálne zabezpečenie a vzdelaní. Mnoho rómskych detí, ktoré sú v tomto biznise sú z rodín, ktoré nemajú dostatočné sociálne zabezpečenie. Nie je to Rómsky problém tak ako sa vyjadril jeden nemenovaný novinár. Napísal, že to patrí k našu kultúre. Ja si to vôbec nemyslím. Áno, je pravda že v niečom my Rómovia dospievajú skôr, alebo že sa skôr usadíme a založíme si rodinu, ale detská prostitúcia určite nie je našou kultúrou. V našich krajinách nie sú len rómske deti, ktoré si týmto prechádzajú, sú to aj deti Slovákov a Čechov.


The Irish Times vydalo pred pár rokmi článok o detskej prostitúcii v Chebe. Jednalo sa väčšinou o rómskom chlapcov a dievčatá pod 15 rokov. Čo najviac šokovalo novinára, ktorý sa týmto prípadom zaberal je to, že keď išiel na políciu tak mu len povedali že nemôže nič robiť keď o ničom nevie. Toto Novinár šokovalo pretože on sám sa presvedčil že je to viditeľné.


Možno je to preto, že sú to rómske deti. Ľudia často zatvoria oči pred tým čo je zlé. Preto je na každom z nás aby každému dieťaťu, ktoré si prechádza týmto peklom pomohol. Stačí sa len rozhliadnuť okolo seba a vnímať to čo sa deje okolo nás. Potom už len stačí aj jeden krátky telef

6 komentárov:

 1. Silný článok Deniska raklí z nášho rádia

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Redakcia 1 je skutočne nezávislý web po tom čo sledujem písanie blogerov mám tento pocit Ako silné články

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Zajímavý článek! Jen bych autorku ráda upozornila, že opomněla tu nejdůležitější stranu a to muže, kteří se rozhodli mít za peníze sex s dětmi. Za dětskou prostituci mohou v první řadě oni.

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Dobry den, dekuji za vas koment. Me neco porad na tomto clanku chybelo kdyz jsem ho psala i ukoncila a vy jste to napsala ,mozna jsem mela i psat o tech muzich. No clanek bude pokracovat protoze je to pro me velice dulezite tema tak priste se urcite zminim i o tom. Krasny den Vam preji. Denisa

  OdpovedaťOdstrániť

Váš názor nás zaujíma, ďakujeme

Rómske noviny kričia "Kmeťo, klameš", ospravedlň sa!

Dlhodobo sledujem neutešený stav jediných Rómskych novín na Slovensku. Asi aj preto, že tu v týchto novinách som začínal písať, dalo by sa p...