pondelok 30. júla 2018

Rómsky holokaust sa môže znovu vrátiť, sme len jeden krok od koncentračných táborov?!2. augusta si pripomenieme 74. výročie toho čo sa odohralo v noci z 2. na 3. augusta 1944 v koncentračnom tábore Auschwitz, kde zahynulo takmer tritisíc Rómov... HOLOKAUST...


Slovo "holokaust", z gréckych slov "holos" (celok) a "kaustos" (spálené), sa historicky používa na opis obetnej obeti spálenej na oltári. Od roku 1945 sa slovo stalo novým a strašným významom masové vraždenie asi 6 miliónov európskych Židov (rovnako ako členov niektorých iných prenasledovaných skupín, ako sú Rómovia a homosexuáli) nemeckým nacistickým režimom počas druhej svetovej vojny. Pre antisemitského nacistického vodcu Adolfa Hitlera boli Židia nižšou rasou, cudzou hrozbou nemeckej rasovej čistoty a komunity. Po rokoch nacistickej vlády v Nemecku, počas ktorej boli židia vytrvalo prenasledovaní, Hitlerovo "konečné riešenie" známe ako holokaust, sa stalo plodným pod zámienkou svetovej vojny s masovými "zabíjacími centrami" postavenými v koncentračných táboroch okupovaného Poľska. Ešte treba podotknúť, že holokaust mal pre Hitlera veľký význam, ten povestný oltár naozaj existoval a bol v Norimbergu, v centre nacistickej ideológie. Podľa tejto ideológie a biblického textu mala byť konečná otázka a víťazstvo nad nižšími rasami položené na oltár, ktorý pozostával z kamennej dosky s vyrytým hákovým krížom, na ktorom krstili deti nacistických pohlavárov.


PRED HOLOKAUSTOM... HISTORICKÝ ANTISEMITIZMUS A HITLEROV RAST MOCIAntisemitizmus v Európe nezačal s Adolfom Hitlerom. Napriek tomu, že používanie samotného termínu sa datuje až do osemdesiatych rokov minulého storočia, existujú dôkazy nepriateľstva voči Židom dlho pred holokaustom. Dokonca aj v starovekom svete, keď rímske úrady zničili židovský chrám v Jeruzaleme a prinútili Židov opustiť Palestínu. Vo veku "osvietenstva" v priebehu 17. a 18. storočia zdôraznenie náboženskej tolerancie a v 19. storočí, kde Napoleon a ďalší európski panovníci prijali legislatívu, ktorá ukončila dlhotrvajúce obmedzenia Židov. Antisemitský pocit však trvá v mnohých prípadoch viac rasový charakter ako náboženský.


Korene Hitlerovej mimoriadne silnej značky antisemitizmu sú nejasné.

Narodil sa v Rakúsku v roku 1889 a počas prvej svetovej vojny pôsobil v nemeckej armáde. Podobne ako mnohí antisemiti v Nemecku obviňoval Židov za porážku krajiny v roku 1918. Hneď po skončení vojny sa Hitler pripojil k Národnej nemeckej robotníckej strane, ktorá sa stala Národnou socialistickou nemeckou robotníckou stranou (NSDAP) známa anglicky reproduktory ako nacisti. Zatiaľ čo bol väznený za vlastizradu za svoju úlohu v Putche Hall Putsch z roku 1923, Hitler napísal memoár a propagandistický trakt "Mein Kampf"(Môj boj), v ktorom predpovedal všeobecnú európsku vojnu, ktorá by viedla k "vyhladzovaniu židovskej rasy v Nemecku." Hitler bol posadnutý myšlienkou nadradenosti "čistej" nemeckého rasy, ktorý nazval "árijským".A s potrebou "Lebensraum", alebo životného priestoru, aby sa táto rasa rozšírila. Potom, čo bol prepustený z väzenia, Hitler využil slabosť svojich súperov, aby posilnil postavenie jeho strany a stúpol len tak z doteraz nevyjasnených príčin k moci. 20. januára 1933 bol menovaný kancelárom Nemecka. Po smrti prezidenta Pavla von Hindenburga v roku 1934 sa Hitler pomazal za "Fuhrera" a stal sa najvyšším nemeckým vládcom.


NACISTICKÁ REVOLÚCIA V NEMECKU 1933-1939


Dvojité ciele rasovej čistoty a priestorovej expanzie boli jadrom Hitlerovho svetonázoru a od roku 1933 by sa skombinovali a vytvorili tak akúsi hnacú silu jeho zahraničnej a domácej politiky. Najprv si nacisti vyhradili pre svojich politických oponentov, ako sú komunisti alebo sociálni demokrati, najväčšie prenasledovanie. Prvý oficiálny koncentračný tábor sa otvoril v Dachau (v blízkosti Mníchova) v marci 1933 a mnohí z prvých väzňov boli samotní komunisti. Rovnako ako sieť koncentračných táborov, ktoré nasledovali, ktoré sa stali útočiskami holokaustu, bol Dachau pod kontrolou Heinricha Himmlera, šéfa elitnej nacistickej stráže, Schutzstaffel (SS) a neskôr šéfa nemeckej polície. Nemecké koncentračné tábory (Konzentrationslager v nemčine alebo KZ) držali v júli 1933 asi 27 000 ľudí v "ochrannej väzbe." Obrovské nacistické zhromaždenia a symbolické činy, ako bolo verejné spálenie kníh Židmi, komunistami, liberálmi a cudzincami, pomohli viesť tomu k straníckej sile jeho strany.


V roku 1933 tvorili Židia iba jedno percento z celkovej nemeckej populácie, čo predstavovalo cca. 525 000 ľudí. Počas nasledujúcich šiestich rokov sa nacisti zaviazali k "arianizácii" Nemecka, prepustili nearijskýchštátnych prislušníkov, likvidovali židovské podniky a zbavovali židovských právnikov a lekárov ich klientov a pacientov. Podľa norimberských zákonov z roku 1935 bol každý, kto mal troch alebo štyroch židovských starých rodičov, bol považovaný za Žida, zatiaľ čo tí s dvoma židovskými starými rodičmi boli označovaní ako "mischlinge" (poloviční). Podľa norimberských zákonov sa Židia stali rutinnými cieľmi pre stigmatizáciu a prenasledovanie. Toto vyvrcholilo v Kristallnachte, alebo "noci rozbitého skla" v novembri 1938, keď boli vypálené nemecké synagógy a rozbité okná v židovských obchodoch, okolo 100 židov bolo zabitých a ďalších tisíc zatknutých. Od roku 1933 do roku 1939 stovky tisíc Židov, dokázali opustiť Nemecko, avšak tí zostali, žili v neustálom stave neistoty a strachu.

ZAČIATOK VOJNY 1939-1940


V septembri 1939 obsadila nemecká armáda západnú polovicu Poľska. Nemecká polícia čoskoro prinútila desaťtisíce poľských Židov vysťahovať sa zo svojich domovov do giet. Veci, respektíve "majetky, ktoré im boli zhabané, následne na to boli odovzdané etnickým Nemcom (nežidom mimo Nemecka, ktorí sa označili za Nemcov), Nemcom z Ríše alebo poľským "hodnostárom". Obklopené vysokými stenami a ostnatým drôtom, židovské ghetto v Poľsku fungovalo ako privátny mestský štát, riadený židovskými radami. Okrem rozšírenej nezamestnanosti, chudoby a hladu, nadmerná populácia spôsobila, že v getách sa vyskytovali rôzne choroby, týfus.


Medzitým na jeseň roku 1939 nacistickí predstavitelia vybrali približne 70 000 Nemcov postihnutých pre duševné choroby alebo iné postihnutia, v takzvanom "eutanázistickom programe", týchto ľudí pozabíjali. Po protestovaní prominentných nemeckých náboženských vodcov Hitler ukončil program v auguste 1941. Hoci zabíjanie zdravotne postihnutých osôb pokračovalo v utajení a do roku 1945 bolo zabitých asi 275 000 ľudí. V spätnom pohľade sa zdá byť jasné, že program eutanázie fungoval ako "pilotný projekt" pre holokaust.

SMEROM KU "KONEČNÉMU RIEŠENIU" 1940-1941

Počas jari a leta 1940 nemecká armáda rozšírila Hitlerovu ríšu v Európe a dobyla Dánsko, Nórsko, Holandsko, Belgicko, Luxembursko a Francúzsko. Počnúc rokom 1941 boli do poľské ghettoa transportovaní Židia z celého kontinentu, ako aj stovky tisíc európskych Rómov. Nemecká invázia do Sovietskeho zväzu v júni 1941 znamenala novú úroveň brutality vo vojne. Mobilné jednotky zabíjania nazývané "Einsatzgruppen" v priebehu nemeckej okupácie zavraždili viac ako 500 000 sovietskych Židov, Rómov (zvyčajne streľbou).


Memorandum z 31. júla 1941 od vrchného veliteľa Hitlera Hermanna Göringa k Reinhardovi Heydrichovi, šéfovi SD (bezpečnostnej služby SS), sa odvoláva na potrebu konečného riešenia "židovskej otázky" (Endlösung). V septembri 1941 bola každá osoba označená ako Žid na nemeckom území žltou hviezdou, čím sa stali otvorenými cieľmi. Desiatky tisíc ľudí boli čoskoro deportovaní do poľských giet a nemeckých okresných miest v ZSSR. Od júna 1941 prebiehali experimenty s metódami masového zabíjania v koncentračnom tábore v Osvienčime neďaleko Krakova. V auguste 500 úradníkov vypálilo 500 sovietskych zajatcov s pesticídom Zyklon-B. Sovietsky Zväz čoskoro umiestnil obrovský príkaz na plyn s nemeckou firmou na kontrolu škodcov, zlovestným ukazovateľom blížiaceho sa holokaustu.

HOLOKAUST... SMRTIACE TÁBORY 1941-1945


Začínajúc koncom roka 1941 začali Nemci prepravovať z giet v Poľsku do koncentračných táborov a začali s týmito ľuďmi, ktorí sa považovali za najmenej užitočných, ako chorých, starých a slabých a veľmi mladých. Prvé hromadné splyňovanie sa začalo v tábore Belzec, neďaleko Lublína 17. marca 1942. V táboroch v okupovanom Poľsku bolo postavených päť ďalších masových zabíjacích centier vrátane Chelmno, Sobibor, Treblinka, Majdanek a najväčší zo všetkých Auschwitz-Birkenau. Od roku 1942 do roku 1945 boli deportovaní do táborov z celej Európy vrátane nemeckého územia, ako aj krajín spojených s Nemeckom. Najťažšie deportácie sa uskutočnili v lete a na jeseň roku 1942, kedy bolo deportovaných viac ako 300 000 ľudí z varšavského geta.


Hoci sa nacisti snažili zachovať tajomstvo táborov, rozsah ich zabíjania nedovolil aby to aj "tajomstvom" ostalo. Očití svedkovia priniesli správy o nacistických zverstvách v Poľsku spojeneckým vládam, ktoré boli po vojne kruto kritizované za to, že nereagovali, ani neoznamovali správy o masovom zabíjaní. Tento nedostatok činnosti bol pravdepodobne spôsobený najmä spojeneckým zameraním na víťaznú vojnu, ale bol aj výsledkom všeobecného nepochopenia, s akou bola správa o holokauste splnená, a popierania a nevedomosti, že takéto zverstvá by sa mohli vyskytnúť v takejto miere. Len v Osvienčime bolo viac ako 2 milióny ľudí zavraždených v procese pripomínajúceho rozsiahlu priemyselnú prevádzku. V pracovnom tábore pracovalo veľké množstvo židovských a nežidovských väzňov. Hoci len Židia boli "splyňovaní", tisíce ďalších zomreli na hlad alebo chorobu. Počas leta 1944, dokonca aj ako udalosti Deň D (6. júna 1944) a sovietska ofenzíva toho istého mesiaca znamenali začiatok konca pre Nemecko vo vojne. Veľká časť maďarskej židovskej populácie bola deportovaná do Osvienčimu a každý deň bolo zabitých 12 000 Židov.

NACISTICKÉ PRAVIDLO KONČÍ 1945

Na jar 1945 sa nemecké vedenie rozpustilo uprostred vnútorného nesúhlasu. Göring a Himmler sa obaja snažili oddeliť sa od Hitlera a prevziať moc. Vo svojej poslednej vôli a politickom zákaze diktoval v nemeckom bunkri, že 29. apríla Hitler obvinil vojnu z "Medzinárodného židovstva a jeho pomocníkov" a naliehal na nemeckých vodcov a ľudí, aby nasledovali "prísne dodržiavanie rasových zákonov a s nemilosrdnou rezistenciou proti univerzálnym otravám všetkých národov" - Židov. Nasledujúci deň spáchal samovraždu. Nemecká formálna kapitula vo 2. svetovej vojne prišla o týždeň neskôr, 8. mája 1945.

Nemecké sily začali evakuovať mnohé z táborov smrti na jeseň roku 1944 a poslali odsúdených, aby sa pochodovali ďalej od predných línií nepriateľstva. Tieto tzv. "mŕtve pochody" pokračovali až po nemeckú kapituláciu, čo viedlo k úmrtiu približne 250 000 až 375 000 ľudí. Vo svojej klasickej knihe "Prežitie v Osvienčime" opísal taliansky židovský autor Primo Levi svoj vlastný stav mysle, ako aj jeho spoluobčania v Osvienčime v deň, keď sovietsky vojaci prišli do tábora v januári 1945: "Ležali sme vo svete smrti a fantómov. Posledná stopa civilizácie zmizla okolo nás a vo vnútri nás. Práca zošľachťovania zvieraťa, ktorú začali víťazní Nemci, bola prekonaná tým, že Nemci prekonali porážku."

NÁSLEDKY A DLHOTRVAJÚCE DÔSLEDKY HOLOKAUSTU

Rany holokaustu - známe v hebrejčine ako šoa alebo katastrofa - sa pomaly uzdravovali. Pozostalí z táborov zistili, že je takmer nemožné vrátiť sa domov, pretože v mnohých prípadoch stratili svoje rodiny a boli odsúdení ich nežidovskými susedmi. V dôsledku toho koncom 40. rokov minulého storočia zaznamenal v Európe nevídaný počet utečencov, väzenských zajatcov a iných vysídlených obyvateľov. V snahe potrestať darebákov holokaustu združovali spojencov Norimberské súdne procesy v rokoch 1945-46, ktoré vyniesli nacistické krutosti na desivé svetlo. Zvýšený tlak na spojenecké mocnosti na vytvorenie vlasti pre Židov, ktorí prežili holokaust, by viedlo k mandátu na vytvorenie Izraela v roku 1948.

Počas nasledujúcich desaťročí obyčajní Nemci bojovali s horkým dedičstvom holokaustu, keďže prežili a rodiny obetí hľadali reštitúciu majetku a majetkov zhabaných počas nacistických rokov. Počnúc rokom 1953 nemecká vláda uskutočnila platby jednotlivým Židom a židovskému obyvateľstvu ako spôsob uznania zodpovednosti nemeckého ľudu za zločiny spáchané v ich mene.

Dokonca aj na začiatku 21. storočia trvá dedičstvo holokaustu. Švajčiarska vláda a bankové inštitúcie v posledných rokoch uznali svoju spoluúčasť s nacistami a založili finančné prostriedky na pomoc obetiam, ktoré prežili holokaust a ostatným obetiam porušovania ľudských práv, genocídy alebo iných katastrof.

Holokaust počas druhej svetovej vojny zanechal na ľudskom pokolení stopu, ktorá nikdy nevymizne z jej histórie. Možno sa na ňu zabudne, ale aby sa nezabudlo tu je niekoľko zaujímavých pripomienok, aby na to svet nikdy nezabudol...


1. Počas holokaustu bola zavraždená približne 1/3 Židov.
holokaust 5
2. Viac než 1 milión z tohto počtu boli deti.
holokaust 4
3. V roku 1945 Eisenhower predpokladal, že ľudia sa budú snažiť holokaust zastaviť, tak nútil novinárov, aby to dokumentovali.
holokaust 3
4. Hitler plánoval zozbierať tisíce židovských artefaktov a po vojne postaviť “Múzeum vyhynutej rasy”.
holokaust 2
5. Ernst Leitz II. z Leica Camera pomohol svojim židovským zamestnancom dostať sa z Nemecka pred tým, než Nemci uzavreli hranice. Vlak dostal výstižné pomenovanie “Leica Freedom Train”.
holokaust 1
6. Hitler nikdy nenavštívil žiaden z koncentračných táborov.
holokaust 10
7. Odmietanie holokaustu bolo považované za zločin v 17 krajinách.
holokaust 9
8. Židovský boxer Salamo Arouch bol väznený v tábore Auschwitz a bol nútený bojovať s ostatnými väzňami. Prehratí boli zavraždení. Takto prežil 2 roky až kým nedorazili vojská oslobodiť tábor.
holokaust 8
9. Dvaja poľskí doktori zachránili približne 8000 Židov tým, že nafingovali epidémiu týfusu. Vďaka tomu nacisti nikdy nevkročili do ich mesta.
holokaust 7
10. Prvý koncentračný tábor – Dachau – bol otvorený 6 rokov predtým, než začala 2. svetová vojna a boli tam väznení predovšetkým politickí väzni.
holokaust 6
11. 99% dánskych Židov prežilo holokaust, pretože boli včas evakuovaní do neutrálneho Švédska.
holokaust 14
12. Spoločnosť, ktorá vyrábala Cyklon B – plyn, ktorý bol použitý na zavraždenie miliónov Židov doteraz existuje ako firma vyrábajúca prostriedky proti škodcom. Avšak vedúci spoločníci boli po vojne odsúdení.
holokaust 12
13. The Nokmim alebo The Avengers bola skupina židovských partizánov, ktorí vzali osud do vlastných rúk a po vojne tajne vraždili bývalých Nacistov.
holokaust 11
14. Jedným z ich plánov bol dokonca obrátený holokaust , ktorý spočíval v tom, že otrávia nemecké zásobárne vody. Tento plán však bol zmarený Britmi.
holokaust 10
15. Približne 200 bývalých príslušníkov Gestapa bolo po vojne zamestnaných Nemeckou Spravodajskou Službou.
holokaust 18

16. Helena Citrónová bola Slovenskou väzenkyňou v tábore Auschwitz, do ktorej sa zamiloval nemecký strážnik Franz Wunsch. Franz jej niekoľko krát zachránil život tým, že jej dával prácu ako triedenie oblečenia tých, ktorí boli poslaní do plynových komôr.
holokaust 15
17.  Počas 2. sv. vojny japonský konzul Chiune Sugihara, zachránil 6000 Židov tým, že im všetkým dal víza do Japonska. Urobil to aj napriek tomu, že mu japonská vláda povedala, aby to nerobil.
holokaust 17
18. Anna Franková zomrela iba týždeň pred tým, než bol koncentračný tábor oslobodený spojeneckými jednotkami.
holokaust 16
19. Poľský vojak menom Witold Pilecki bol dobrovoľne väznený v tábore Auschwitz, aby získaval informácie.
holokaust 21
20. Židovské deti boli primárnym cieľom nacistov. Údajne to bolo preto, aby nevyrástli a nestali sa “hrozbou”.
holokaust 20
21. V tábore Treblinka bolo vyvraždených približne 1 milión ľudí a to skupinou iba 150 ľudí.
holokaust 19
22. V závere Holokaust zapríčinil smrť približne 11 miliónov ľudí.
holokaust 22
Záver 

Tieto hrôzy sa stali pred viac ako 70-timi rokmi, učili sme sa o tom v škole, niektorí navštívili aj koncentračný tábor Osvienčim a aký je výsledok? Dnes sa znovu ozývajú hlasy o nedokončenej práci v koncentračných táboroch, ozývajú sa hlasy nenávisti antisemitizmu, nenávisti voči nám Rómom a všetkým, ktorí nezapadajú do chorých hláv vyznávačov Hitlerovej myšlienky o nadradenosti rasy nad inou.  Dnešné dni sú plné zloby, sme svedkami toho, že dokonca aj v našich radoch sa nájdu ľudia ktorí polemizujú s Hitlerovými myšlienkami. Áno, Róm polemizuje a nebojí sa prijať antisemitské názory. Žijeme v zvláštnej dobe. Dobe, kedy sa to čo sa odohralo pred 74 rokmi môže znovu zopakovať, možno len v inej podobe. My všetci bez rozdielu rasy by sme mali zabrániť aby sa jedna z najsmutnejších kapitol ľudstva nezopakovala v akomkoľvek prevedení. Ale to už je len na nás ľuďoch...  
Iveta Kmeťová
zdroj: internet

sobota 28. júla 2018

Hitler nebol prvý, ktorý chcel vyhubiť rómske obyvateľstvo...

...Ferdinand VI. a markíz Ensenade... /zdroj: Wikipedia/
30. júla to bude 269 rokov od "Veľkej rómskej pogromy", brutálna operácia etnického očisťovania, ktorá bola  
vytvorená a plánovaná kanceláriou kráľa Ferdinanda VI., syna a dediča prvého španielskeho bourbonského monarchu a koordinovaná z úradu ministra markíza z Ensenady

Chabá operácia bola naplánovaná a vykonaná s cieľom zatknúť, koncentrovať, uväzniť a vyhladiť "všetkých cigánov španielskeho kráľovstva". Hrozný lov, ktorý viedol k tragickému počtu  12 000 mŕtvych, tisíce rodín rozdelil a navždy rozbil a dal ich tým na dno ekonomickej ruiny hispánskej rómskej komunity. Temná kapitola v dejinách údajne osvieteného Španielska, ktorá bola úmyselne ukrytá pred spoločnosťou. V žiadnej učebnici španielskeho vzdelávacieho systému sa nikdy neobjavila ani správička v súvislosti s touto obludnou činnosťou, ktorá ukazuje, ako Španielsko "v národnom záujme", údajne osvieteného Bourbona, bolo postavené na krvi a ohni. A proti rómskej komunite.
Rok 1749. Absolútna monarchia, lakovaná patinou predpokladaného osvietenia, sa úplne uložila do Španielska. Kastílska myšlienka Španielska si sama stanovila svoje "pravidlá". Španielska administratíva vládla despoticky, verne podľa štýlu, ktorý dynastia Bourbon dovážala z Francúzska. Krajiny starovekej aragónskej koruny, porazené a zničené, boli premenené na obrovské väzenie a ich obyvatelia sa premenili na nejakých druh "väzňov", ktorí boli vystavení zákonom rehabilitácie, ako bol proces nútenej asimilácie na obnovené a triumfálne Španielsko, výlučne kastílske a Bourbon. Od konca vojny španielskeho nástupníctva v roku 1715 Bourbonská administratíva po menej ako 35 rokoch demontovala "règim foral" systém decentralizovaných regionálnych mocností, zbrojili archívy regiónov a prijali desiatky zákonov, ktoré prenasledovali katalánske a aragónske zákony a kultúry. Castilianske Španielsko, inými slovami, moderný španielsky štát, bolo postavené na ideológii nadradenosti a čistenia.


...rómska rodina v Španielsku...

"Cigánske" komunity
V Bourboni Španielsku z roku 1749 nezostali ani Židia, ani kresťania, ani bengálski moslimovia, ktorých tiež nazývali aj "moors". Obvinení, masakrovaní a vyhostení v priebehu dvoch predchádzajúcich storočí, Španielsko z roku 1749 bolo na konci "čiernej rasy", ktorá ospravedlnila etnické čistenie z roku 1492 proti Židom a roku 1609 proti kresťanským moslimom/moors/. V rámci tohto myslenia zostal "cigán" posledným disidentským prvkomHistoriografické zdroje odhadujú, že španielska rómska komunita zahŕňala asi  50 000 členov  - menej ako 1% obyvateľov - rozložených nerovnomerne okolo územia. Z tých istých zdrojov vyplýva, že v roku 1749 bola väčšina tejto komunity sústredená v "provinciách" Katalánska a Granady, východná polovica toho, čo je teraz Andalúzia. Ale tiež odhalili, že vo veľkých mestách kráľovstva existovali početné spoločenstvá. V španielskom hlavnom meste predstavovali 5% obyvateľstva a boli to tí, ktorí najviac trpeli vo  "Veľkom cikánskom pogrome" /Great Gypsy Round-up/

...objednávka na veľkú rómsku pogromu na úrad Oriola vo Valencii... /zdroj: Museu Virtual Gitano/

Veľké prenasledovanie
Týždne pred osudovým dňom kráľ Ferdinand VI. priznal plné právomoci markízovi Ensenade, ministrovi vojny, a biskupovi Vázquezovi Tabladovi , predsedovi Rady Castilly, ktorý je ekvivalentom prezidenta vlády. V kancelárii Ensenade bola naplánovaná vojenská kancelária , "Veľká cigánska pogroma" - operácia na nájdenie, zatknutie, sústredenie a vyhladenie "všetkých cigánov kráľovstva", čo mohlo inšpirovať nacistických náčelníkov Tretej ríše. Aby našli svoje obete, hľadali ľudí na spoluprácu. Plán, vykonaný s prísnym tajomstvom, s Ensenadou a Tabladou a so súhlasom kráľa, spočíval v zatknutí v noci od 30. do 31. júla všetkých ľuďí rómskej etnickej príslušnosti, ktorých predtým a tajne dokumentovali "spolupracovníci provincie".
Zachytenie a otroctvo
V noci od 30. do 31. júla 1749 sa armáda kráľa prudko a bez varovania dostala do rómskych štvrtí hlavných miest na polostrove Bourbonových polí. Zdroje odhaľujú, že aby sa zabránilo tomu, že niekto unikne, armáda zatvorila všetky vstupy do okolitých štátov a provincií a obrátila túto hroznú operáciu na skutočný lov. Na ľudí a ich rodiny. Tragédia sa však práve začala. Po zachytení boli všetci oddeleníMuži na jednej strane a ženy a bábätká na druhej. Muži boli zadržiavaní vo vojenských väzniciach, na lodeniciach Cartagena na juhovýchode, v Cádiz na juhu a Ferrol na severozápade, kde by boli zotročení v námorných stavbách na regeneráciu rozvráteného španielskeho námorníctva. Niektorí boli dokonca poslaní na otrocké práce. Ženy a deti by boli poslané do kláštorov a charitatívnych domov a tiež by boli zotročené v textilnej výrobe, ktorá bola pre tieto inštitúcie tradičným zdrojom peňazí.


"Cigáni" Katalánska a Granady
Z nejakého dôvodu, ktorý pramene nevysvetľujú, úrady "provincií" Katalánska a Granady vykonali tajné pokyny pogromy rokovania až o 25 dní neskôrNeexistujú ani dokumenty represií, tie, ktoré sú typické pre autoritatívny režim, ktoré rozpútali. Domkumenty, ktoré sa dostali "von" vysvetľujú, že cigáni z Katalánska a Granady mali čas utiecť a nájsť útočisko ďaleko od vojenských pazúrov. Neskôr úrady v Katalánsku a Granade akože navrhli desiatky žiadostí o "omilostenie" v prospech návratu rómskych komunít, tvrdiac, že ​​majú hlboké korene vo svojich spoločnostiach  a že sú dôležitým prvkom miestnych ekonomíkBoli to sedlári, predajcovia dobytka, obchodníci so zbraňami, trpasličí muži a dokonca aj špecialisti v hostinci. Utajené dokumenty môžu byť dôvodom, prečo sú otvorené na rozpravu a prečo katalánske a granadské úrady z Bourbony, sa doposiaľ nedokázali pozrieť na opačnú stranu  tejto pogromy. Dodnes sa španielske úrady k tejto pogrome nevyjadrujú.
Castilianskí "cigáni"
Castilianskí "cigáni" na druhej strane nemali to isté šťastie. Alebo, aby som to nazvala presnejšie, mali viac smolu. A to nie je to, že nemali rovnaké sociálne korene. Ani to, že neboli súčasťou ekonomickej štruktúry regiónu. Správa d'Ensenada a de Tablada, ktorú schválil kráľ, bola strašná kompiláia najhorších rasových predsudkov a najsilnejšej ideológie španielskej nadradenosti , ktorá mohla inšpirovať vodcov francúzskeho režimu. Primitívna stigma vyhnanca, zločineckého a kacírskeho cigána, ktorý je zodpovedný za stav neistoty, ktorý tak podfarboval rasové Španielsko z Bourbonov. Predsudky, ktoré pramenili ideologickým podfarbením kráľa Ferdinanda VI. sa nedotkli katalánskych cigánov, ktorí boli majetnejší, ktorí si tak mohli vykúpiť svoju slobodu, ako tých chudobnejších "cigánov", ktorí boli viac v oku vtedajšej spoločnosti.
...kráľovský poriadok... /zdroj: Wikipedia/

Záver
Nie je potrebné veľa úsilia na to, aby ste si vedeli predstaviť, že cesta do vyhladzovacích táborov je veľmi dramatická. Zdroje uvádzajú hrozný zoznam trestov vykonávaných bez rozdielu a beztrestne. Z archívov sa dozvedáme, že v tej dobe zoznam trestov vykonaných na Rómoch, či už vo vyhladzovacích táboroch, alebo na otrockých palubách lodí, boli mimoriadne kruté. Zlé jedlo, ohavné hygienické podmienky, brutálne tresty a pracovné úrazy masakrovali rómsku komunitu. V archívoch sa ďalej dočítame, že medzi cestou, lodenicami a továrňami zomrelo 12 000 ľudí, približne štvrtina celkovej španielskej rómskej komunity. Že tisíce rodín bolo navždy oddelených od seba, a že komunita bola zničená. O dvanásť rokov neskôr, v roku 1761, nový kráľ Karol III., zrušil zákon svojho brata Ferdinanda VI. Kráľovská kancelária dospela k záveru, že snaha jeho brata bola veľkou katastrofou pre vysokú úmrtnosť. Napriek tomu Karol III. pre preživších nedal žiadne kompenzácie, vydal rozkaz aby sa o tom nerozprávalo, zničil všetky dôkazy, ktoré by poškodili dobré meno jeho brata Ferdinanda VI. Genocída rómskeho ľudu z tejto doby sa doposiaľ opiera len o fragmenty, ktoré zostali v archívoch nepovšimnuté. 

Raz som dostala otázku, či aj v minulosti bol rasizmus, ako vidíte áno. Sama som ostala prekvapená až do takej miery, že som začala viac pátrať po prejavoch rasizmu v histórii, ale o tom nabudúce... 

Iveta Kmeťová
zdroj: internet
štvrtok 26. júla 2018

Troch Rómov obvinili z útoku kyselinou na malé dieťa

Ján Dudi (vľavo) a Adam Cech
Z piatich mužov obvinených v Británii z útoku kyselinou na trojročného chlapca sú podľa britských médií traja občanmi Slovenska. V stredu (25.07.) sa pred súd postavili Adam Cech, Norbert Pulko a Ján Dudi, ktorí žijú v Londýne. Spolu s nimi súdia aj Afganca Jabara Paktiu a 39-ročného otca obete útoku kyselinou, ktorého meno z právnych dôvodov médiá neuviedli.

Norbert Pulko, jeden z trojice slovenských občanov obvinených z útoku kyselinou v Británii (zdroj: ReproFoto/Daily Mail)

Mužov, ktorí sa včera postavili pred súd obvinila polícia zo sprisahania s cieľom spôsobiť ťažkú telesnú ujmu. Aký podieľ viny na tom majú traja našinci nie je zatiaľ jasné, ale spolu s ostatnými zostávajú vo väzbe. 
 

K útoku došlo v jednom z obchodov v nákupnom centre vo Worcestri v sobotu popoludní. Dieťa hospitalizovali so závažnými popáleninami na tvári a na rukách. V nedeľu ho prepustili, ale ešte nie jasné, či sa neprejavia dlhodobé následky jeho zranení, uviedla polícia, podľa ktorej bol chlapec zámerným cieľom útoku. O možnom motíve nie je nič známe.

Pri útoku použili páchatelia kyselinu sírovú. Ani jeden z piatich mužov, ktorí sa postavili v prípade pred súd nepriznal vinu a počas dve a pol hodinového pojednávania sedeli bez jediného slova. Všetci súdení muži zoastanú vo väzbe až do ďalšieho pojednávania, ktoré je naplánované na 28. augusta. 
 
V Británii zaznamenali nedávno nárast počtu útokov kyselinou, vláda chce preto sprísniť predaj leptavých látok, najmä osobám do 18 rokov.
 
Zábery z priemyselnej kamery v obchode kde útoku prišlo  

V nedeľu ho prepustili, ale ešte nie jasné, či sa neprejavia dlhodobé následky jeho zranení, uviedla polícia, podľa ktorej bol chlapec zámerným cieľom útoku. O možnom motíve nie je nič známe.

O možnom motíve nie je nič známe. Polícia si podľa stanice BBC nemyslí, že by šlo o rasovo motivovaný útok, alebo že by súvisel s organizovaným zločinom. Chlapec má teraz policajnú ochranu.

O možnom motíve nie je nič známe. Polícia si podľa stanice BBC nemyslí, že by šlo o rasovo motivovaný útok, alebo že by súvisel s organizovaným zločinom. Chlapec má teraz policajnú ochranu. I keď posledné spravy pripúšťajú aj rasový podtext útoku, išlo totiž o arabské dieťa nevylučuje sa aj iná možnosť útoku, útoku pedofilného  obchodu s deťmi. Polícia pracuje z rôznymi faktormi útoku, jeden s faktorov je aj novodobé otroctvo ktorému sa otec popáleného dieťaťa nechcel podvoliť....   


Jozef Kmeťo 
Zdroj Internet a média BBC, TASR, Daily Mail 

štvrtok 19. júla 2018

Vzor mnohým Rómom, pani Oľga Fečová...

Oľga Fečová /Foto Khamoro/ 

Pani Oľga Fečová vyrastala v tradičnom rómskom prostredí plnom remesiel. Pochádza z významných rómskych rodov z východného Slovenska, z obce Kochanovce neďaleko Humenného. V rodine jej otca bolo veľmi dôležité vzdelanie, no aj napriek tomu často tvrdo dreli, najviac v tradičných rómskych profesiách a navyše boli ešte aj muzikanti. Cez týždeň tvrdo pracovali a keď prišiel piatok, tak chodievali hrať. Babička pani Fečovej pochádzala z Podkarpatskej Rusi, bola dcérou takzvaného grófa a patrila im celá dedina. Mali veľký dom a na ich hospodárstve pracovali snáď všetci ľudia z dediny.

Po vojne sa rodina pani Fečovej presťahovala do Prahy za prácou. Celá rodina bola vzdelaná, hudobne nadaná, teda hudba a vzdelanie boli v živote pani Fečovej všadeprítomná. No aj napriek tomu mala pani Fečová len základné vzdelanie, pretože jej prioritou bolo starať sa o blaho svojich blízkych, zatiaľ čo oni študovali alebo sa venovali kariére. "Vždy som sa starala o ostatných a na seba som nemala čas", hovorí pani Fečová.

V 60-tke, keď už deti odrástli a samozrejme aj ich deti, si pani Fečová povedala, že by si už mohla urobiť čas aj pre seba. A tak sa aj stalo. Urobila si vodičský preukaz, v 65-tke urobila maturitu, v 70-tke sa naučila hrať na husle, v 75-tke začala maľovať. Sama pani Fečová volá toto obdobie "systém päťročnice".

Popri celoživotnej práci v továrňach a upratovaniu sa s celou rodinou venovala deťom. Aj napriek tomu, že mala len základné vzdelanie si urobila pedagogické minimum a dlhé roky pracovala ako asistentka pedagóga. S manželom Jozefom Fečom, slávnym hudobníkom, viedli niekoľko detských súborov, ktoré vedie ďalej aj napriek nedávnej smrti manžela s pomocou dcér a vnúčat, čím sa snaží deťom ponúknuť zmysluplnú perspektívu do života. Pani Fečová je aj jednou z vodcovských osobností rómskej feministickej skupiny Manushe, ktorej mottom je "edukácia, sebavedomie, emancipácia", ktorá združuje viac než 170 rómskych žien a mužov bez rozdielu veku, či vzdelania v celej Českej republike. Táto skupina je aj členskou organizáciou České ženské lobby a Európskej ženskej lobby.

Ocenenie Roma Spirit 2014 

Nie je toho málo čo dokázala pani Fečová vo svojom živote, a aj preto jej bolo v roku 2014 pridelené
prestížne ocenenie za celoživotné nasadenie a kultúrny prínos Roma Spirit.
V súčasnej dobe pomáha pani Fečová svojim dvom dcéram v dočasnej pestúnskej starostlivosti. "Oni sa narodia, my si ich privedieme z pôrodnice, potom ich rozmazľujeme a milujeme ich", hovorí pani Fečová s úsmevom na tvári a v rukám držiac malinké batoľa. "Potom sa im magistrát snaží nájsť a zatiaľ sa nám to stále darí", pokračuje. Deti môžu mať v starostlivosti maximálne rok, preto prežívajú častokrát s dcérami stresy, aby sa podarilo nájsť vhodnú rodinu dieťatku. Ak sa to podarí všetci sú šťastní a detičky potom aj naďalej navštevujú a sú s nimi v kontakte. Ich práca je týmto úchvatná, takto im podarilo pripraviť už 6 detičiek na adopciu.

Aj napriek tomu, že v poslednom roku prekonala pani Fečová mnoho úrazov, spôsobenými pádmi, má táto úžasná a skvelá žena mnoho plánov do budúcnosti.

My jej ako Redakcia R1 prajeme skoré uzdravenie, aby aj naďalej rozdávala úsmev, radosť, šťastie nielen detičkám, ktorým sa venuje aj so svojimi dcérami, ale všetkým ľuďom okolo seba, tak ako to robila doteraz...

Iveta Kmeťová
/zdroj internet/

Stovky Rómov prišli do Piešťan za "zázračným liečiteľom"... Sekty a viera samozvaných liečiteľov začínajú viac a viac ovládať Rómov...

Park v Piešťanoch... čakajú na svojho liečiteľa /foto TASR/  


Známe kúpeľné mesto je hore nohami! Do jedného z mestských parkov v Piešťanoch už niekoľko dní putujú veľké skupiny Rómov. Dúfajú, že sa práve na nich usmeje šťastie a bude im dopriate, aby sa stretli s mužom, ktorý vraj dokáže na počkanie uzdravovať. Kto je „zázračný mesiáš“, nechcú ani za svet prezradiť. Nevedia ani, či v daný deň príde a kedy. Proste sa zjaví a znova zmizne. Vedenie mesta v ňom však vidí značný problém. Podľa nich má ísť o miestnu osobu, s ktorou sú problémy. Obávajú sa totiž, že z bývalého cintorína vznikne pútnické miesto.problémov! Obávajú sa totiž, že z bývalého cintorína vznikne pútnické miesto.


Marián, údajne sa mu zjavila Panna Mária 


„Sme tu, aby nás zbavil bolestí a chorôb," uviedol pre Piešťanský denník jeden z miestnych Rómov. „On je Ježiš! Veríme, že keď sa nás bude dotýkať, uzdravíme sa."

Údajnému liečiteľovi Mariánovi sa mala práve v tomto parčíku zjaviť Panna Mária a odovzdať mu silu, aby mohol uzdravovať chorých. Rómovia však o záhadnom mužovi rozprávať nechcú. Neprezradili ani, kedy medzi nich chodí.

Schádzajú sa tu už od stredy (11.7.) a stále ich pribúda. Prichádzajú vraj z celého Slovenska, Česka, zo Švajčiarska aj Anglicka.

„Obsadili už kompletne celý park, upchali všetky okolité ulice, začali parkovať v parku na tráve, rušia nočný pokoj, už sa nikto ani neodváži prejsť tým parkom, lebo ho celý zaberajú," napísala nám nahnevaná obyvateľka Piešťan."Liečiteľ je v parku už od stredy alebo štvrtka minulého týždňa, býva v paneláku. Je tam celý deň, niekedy odide domov “na pauzičku”. Prvotné informácie o príchode Rómov pre regionálne médiá boli o voľbe vajdu a dohadovaní svadieb. Bola to však len zástierka, aby sa média nestarali o to, o čo tam ide. Skutočným dôvodom je však muž na fotke, volá sa Maroš Píša, ktorý je z Piešťan a už od malička bol "divný".


Internetom sa v rómskej komunite šíri fotka s popisom v rómštine a zvoláva tak všetkých Rómov do Piešťan kvôli údajným niekoľkým zázrakom. Fotka má tisice zdieľaní. Vraj sem prúdia Rómovia z celej Európy. Od utorka, kedy sa objavila policia, už "liečiteľa" nevidno. Ale Rómovia vedia kde býva, takže ak nepríde, situacia sa určite vyostrí," povedal čitateľ pre tvnoviny.sk.


Rómovia hľadajú Boha 

Rómovia hľadajú Boha, no hľadaním sa mnohí stávajú obeťami rôznych nebezpečných náboženských siekt, ktoré doslova vymývajú mozgy a takýto človek sa stáva v konečnom dôsledku otrokom svojej novej viery...

Novým fenoménom sú rôzne sekty ( kresťanské spoločenstvá) ktoré doslova vymývajú ľudom mozgy... Máme tu  aj samozvaných liečiteľov, ľudia dôsledku aj ťažkej doby sa neváhajú zveriť do rúk rôznym šarlatánom, čo ich môže stať nie len telesné  ale aj to duševné zdravie...  

Hovoria, viera mi zmenila život, ja tomu aj verím, že im viera zmenila život, aj oni tomu veria, tak ako milióny ľudí ktorí do rúk siekt a šarlatánov vložili svoje životy. 

Jedna žena dokonca podstúpila potrat, len preto že jej "lekár" ako ho ona nazývala, nebol nikto iný ako samozvaný liečiteľ, oznámil že dieťa čo čaká sa narodí choré... Dnes žena už nemôže mať vôbec dieťa, napriek tomu že jej manžel sa jej snažil vysvetliť, že to tak nieje, aby sa nechala vyšetriť u skutočného lekára, neurobila tak a absolvovala potrat. Zničilo jej to manželstvo, a už dôsledku potratu nemôže mať dieťa...   

Ja tiež verím v Boha, verím že Boh stvoril nebesia a zem. Stvoril človeka na svoj obraz.  No človeku nechal aj svoje písmo, aby sme sa ním riadili. V písme sa píše že aj Satan Diabol sa mení na anjela svetla a mali by sme byť preto opatrný... Nie všetko totiž pochádza od Boha, aj keď na prvý pohľad máme pocit že je to dobre a nič v tom zlé nemôže byť.... Jozef Kmeťo
Zdroj. tv noviny a plus jeden deň 

PRI VÝBEROVÝCH KONANIACH NA POZÍCIE ASISTENTOV V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH BUDÚ UPREDNOSTŇOVANÍ RÓMOVIA

Slovenská republika chce pri riešení rómskeho problému využiť takzvanú pozitívnu diskrimináciu. Asistentmi učiteľov a odbornými zamestnancami sa v niektorých materských školách budú môcť stať len Rómovia.


Už od septembra môžu v niektorých slovenských materských školách s výrazným zastúpením rómskej komunity fungovať asistenti učiteľa a ďalší koordinátori inkluzívneho vzdelávania. Nový národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít by mal priniesť zvýšený podiel rómskych detí v predškolskej príprave. Spustenie uvedeného projektu oznámil na včerajšom stretnutí s médiami splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz.
Projekt je určený pre skupinu 150 obcí, ktoré sú zaradené v Atlase rómskych komunít do indexu podrozvinutosti. Popritom materská škola v obci musí mať k novému školskému roku prijatých minimálne päť detí z marginalizovaných rómskych komunít. O účasti konkrétnej MŠ, ak je ich v obci viac, rozhodne samospráva.
"Obciam budú preplatené náklady na asistenta učiteľa i odborného zamestnanca, ktorým môže byť podľa individuálnej situácie a potreby špeciálny pedagóg, psychológ či logopéd," informoval Ravasz. V rámci tohto projektu bude prvýkrát v prípade štátneho orgánu uplatnená tzv. pozitívna diskriminácia, keď obce pri výberovom konaní budú cielene uprednostňovať rómskych uchádzačov.
O plánovanom projekte informovala prostredníctvom facebooku vládna aj strana Most-Híd, ktorá uverejnila nasledujúce stanovisko: “Ábel Ravasz od svojho nástupu do funkcie splnomocnenca pre rómske komunity pracuje na postupnej povinnej predškolskej dochádzke. Národny projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít je obrovským krokom vpred. Je stimulom pre zvýšenie rómskych žiakov v materských školách a počtu rómskych pracovníkov v systéme vzdelávania. Projekt podľa splnomocnenca adresne pomáha minorite aj majorite.“

Zdroj: http://www.prehladsprav.sk
18. júl 2018, Karol Šťastný

Rómske noviny kričia "Kmeťo, klameš", ospravedlň sa!

Dlhodobo sledujem neutešený stav jediných Rómskych novín na Slovensku. Asi aj preto, že tu v týchto novinách som začínal písať, dalo by sa p...