Preskočiť na hlavný obsah

Hitler nebol prvý, ktorý chcel vyhubiť rómske obyvateľstvo...

...Ferdinand VI. a markíz Ensenade... /zdroj: Wikipedia/
30. júla to bude 269 rokov od "Veľkej rómskej pogromy", brutálna operácia etnického očisťovania, ktorá bola  
vytvorená a plánovaná kanceláriou kráľa Ferdinanda VI., syna a dediča prvého španielskeho bourbonského monarchu a koordinovaná z úradu ministra markíza z Ensenady

Chabá operácia bola naplánovaná a vykonaná s cieľom zatknúť, koncentrovať, uväzniť a vyhladiť "všetkých cigánov španielskeho kráľovstva". Hrozný lov, ktorý viedol k tragickému počtu  12 000 mŕtvych, tisíce rodín rozdelil a navždy rozbil a dal ich tým na dno ekonomickej ruiny hispánskej rómskej komunity. Temná kapitola v dejinách údajne osvieteného Španielska, ktorá bola úmyselne ukrytá pred spoločnosťou. V žiadnej učebnici španielskeho vzdelávacieho systému sa nikdy neobjavila ani správička v súvislosti s touto obludnou činnosťou, ktorá ukazuje, ako Španielsko "v národnom záujme", údajne osvieteného Bourbona, bolo postavené na krvi a ohni. A proti rómskej komunite.
Rok 1749. Absolútna monarchia, lakovaná patinou predpokladaného osvietenia, sa úplne uložila do Španielska. Kastílska myšlienka Španielska si sama stanovila svoje "pravidlá". Španielska administratíva vládla despoticky, verne podľa štýlu, ktorý dynastia Bourbon dovážala z Francúzska. Krajiny starovekej aragónskej koruny, porazené a zničené, boli premenené na obrovské väzenie a ich obyvatelia sa premenili na nejakých druh "väzňov", ktorí boli vystavení zákonom rehabilitácie, ako bol proces nútenej asimilácie na obnovené a triumfálne Španielsko, výlučne kastílske a Bourbon. Od konca vojny španielskeho nástupníctva v roku 1715 Bourbonská administratíva po menej ako 35 rokoch demontovala "règim foral" systém decentralizovaných regionálnych mocností, zbrojili archívy regiónov a prijali desiatky zákonov, ktoré prenasledovali katalánske a aragónske zákony a kultúry. Castilianske Španielsko, inými slovami, moderný španielsky štát, bolo postavené na ideológii nadradenosti a čistenia.


...rómska rodina v Španielsku...

"Cigánske" komunity
V Bourboni Španielsku z roku 1749 nezostali ani Židia, ani kresťania, ani bengálski moslimovia, ktorých tiež nazývali aj "moors". Obvinení, masakrovaní a vyhostení v priebehu dvoch predchádzajúcich storočí, Španielsko z roku 1749 bolo na konci "čiernej rasy", ktorá ospravedlnila etnické čistenie z roku 1492 proti Židom a roku 1609 proti kresťanským moslimom/moors/. V rámci tohto myslenia zostal "cigán" posledným disidentským prvkomHistoriografické zdroje odhadujú, že španielska rómska komunita zahŕňala asi  50 000 členov  - menej ako 1% obyvateľov - rozložených nerovnomerne okolo územia. Z tých istých zdrojov vyplýva, že v roku 1749 bola väčšina tejto komunity sústredená v "provinciách" Katalánska a Granady, východná polovica toho, čo je teraz Andalúzia. Ale tiež odhalili, že vo veľkých mestách kráľovstva existovali početné spoločenstvá. V španielskom hlavnom meste predstavovali 5% obyvateľstva a boli to tí, ktorí najviac trpeli vo  "Veľkom cikánskom pogrome" /Great Gypsy Round-up/

...objednávka na veľkú rómsku pogromu na úrad Oriola vo Valencii... /zdroj: Museu Virtual Gitano/

Veľké prenasledovanie
Týždne pred osudovým dňom kráľ Ferdinand VI. priznal plné právomoci markízovi Ensenade, ministrovi vojny, a biskupovi Vázquezovi Tabladovi , predsedovi Rady Castilly, ktorý je ekvivalentom prezidenta vlády. V kancelárii Ensenade bola naplánovaná vojenská kancelária , "Veľká cigánska pogroma" - operácia na nájdenie, zatknutie, sústredenie a vyhladenie "všetkých cigánov kráľovstva", čo mohlo inšpirovať nacistických náčelníkov Tretej ríše. Aby našli svoje obete, hľadali ľudí na spoluprácu. Plán, vykonaný s prísnym tajomstvom, s Ensenadou a Tabladou a so súhlasom kráľa, spočíval v zatknutí v noci od 30. do 31. júla všetkých ľuďí rómskej etnickej príslušnosti, ktorých predtým a tajne dokumentovali "spolupracovníci provincie".
Zachytenie a otroctvo
V noci od 30. do 31. júla 1749 sa armáda kráľa prudko a bez varovania dostala do rómskych štvrtí hlavných miest na polostrove Bourbonových polí. Zdroje odhaľujú, že aby sa zabránilo tomu, že niekto unikne, armáda zatvorila všetky vstupy do okolitých štátov a provincií a obrátila túto hroznú operáciu na skutočný lov. Na ľudí a ich rodiny. Tragédia sa však práve začala. Po zachytení boli všetci oddeleníMuži na jednej strane a ženy a bábätká na druhej. Muži boli zadržiavaní vo vojenských väzniciach, na lodeniciach Cartagena na juhovýchode, v Cádiz na juhu a Ferrol na severozápade, kde by boli zotročení v námorných stavbách na regeneráciu rozvráteného španielskeho námorníctva. Niektorí boli dokonca poslaní na otrocké práce. Ženy a deti by boli poslané do kláštorov a charitatívnych domov a tiež by boli zotročené v textilnej výrobe, ktorá bola pre tieto inštitúcie tradičným zdrojom peňazí.


"Cigáni" Katalánska a Granady
Z nejakého dôvodu, ktorý pramene nevysvetľujú, úrady "provincií" Katalánska a Granady vykonali tajné pokyny pogromy rokovania až o 25 dní neskôrNeexistujú ani dokumenty represií, tie, ktoré sú typické pre autoritatívny režim, ktoré rozpútali. Domkumenty, ktoré sa dostali "von" vysvetľujú, že cigáni z Katalánska a Granady mali čas utiecť a nájsť útočisko ďaleko od vojenských pazúrov. Neskôr úrady v Katalánsku a Granade akože navrhli desiatky žiadostí o "omilostenie" v prospech návratu rómskych komunít, tvrdiac, že ​​majú hlboké korene vo svojich spoločnostiach  a že sú dôležitým prvkom miestnych ekonomíkBoli to sedlári, predajcovia dobytka, obchodníci so zbraňami, trpasličí muži a dokonca aj špecialisti v hostinci. Utajené dokumenty môžu byť dôvodom, prečo sú otvorené na rozpravu a prečo katalánske a granadské úrady z Bourbony, sa doposiaľ nedokázali pozrieť na opačnú stranu  tejto pogromy. Dodnes sa španielske úrady k tejto pogrome nevyjadrujú.
Castilianskí "cigáni"
Castilianskí "cigáni" na druhej strane nemali to isté šťastie. Alebo, aby som to nazvala presnejšie, mali viac smolu. A to nie je to, že nemali rovnaké sociálne korene. Ani to, že neboli súčasťou ekonomickej štruktúry regiónu. Správa d'Ensenada a de Tablada, ktorú schválil kráľ, bola strašná kompiláia najhorších rasových predsudkov a najsilnejšej ideológie španielskej nadradenosti , ktorá mohla inšpirovať vodcov francúzskeho režimu. Primitívna stigma vyhnanca, zločineckého a kacírskeho cigána, ktorý je zodpovedný za stav neistoty, ktorý tak podfarboval rasové Španielsko z Bourbonov. Predsudky, ktoré pramenili ideologickým podfarbením kráľa Ferdinanda VI. sa nedotkli katalánskych cigánov, ktorí boli majetnejší, ktorí si tak mohli vykúpiť svoju slobodu, ako tých chudobnejších "cigánov", ktorí boli viac v oku vtedajšej spoločnosti.
...kráľovský poriadok... /zdroj: Wikipedia/

Záver
Nie je potrebné veľa úsilia na to, aby ste si vedeli predstaviť, že cesta do vyhladzovacích táborov je veľmi dramatická. Zdroje uvádzajú hrozný zoznam trestov vykonávaných bez rozdielu a beztrestne. Z archívov sa dozvedáme, že v tej dobe zoznam trestov vykonaných na Rómoch, či už vo vyhladzovacích táboroch, alebo na otrockých palubách lodí, boli mimoriadne kruté. Zlé jedlo, ohavné hygienické podmienky, brutálne tresty a pracovné úrazy masakrovali rómsku komunitu. V archívoch sa ďalej dočítame, že medzi cestou, lodenicami a továrňami zomrelo 12 000 ľudí, približne štvrtina celkovej španielskej rómskej komunity. Že tisíce rodín bolo navždy oddelených od seba, a že komunita bola zničená. O dvanásť rokov neskôr, v roku 1761, nový kráľ Karol III., zrušil zákon svojho brata Ferdinanda VI. Kráľovská kancelária dospela k záveru, že snaha jeho brata bola veľkou katastrofou pre vysokú úmrtnosť. Napriek tomu Karol III. pre preživších nedal žiadne kompenzácie, vydal rozkaz aby sa o tom nerozprávalo, zničil všetky dôkazy, ktoré by poškodili dobré meno jeho brata Ferdinanda VI. Genocída rómskeho ľudu z tejto doby sa doposiaľ opiera len o fragmenty, ktoré zostali v archívoch nepovšimnuté. 

Raz som dostala otázku, či aj v minulosti bol rasizmus, ako vidíte áno. Sama som ostala prekvapená až do takej miery, že som začala viac pátrať po prejavoch rasizmu v histórii, ale o tom nabudúce... 

Iveta Kmeťová
zdroj: internet
Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Kotlebovci chcú vyprovokovať konflikt???

Rastúce preferencie extrémistov z ĽSNS vyhnali ľudí do ulíc. Sečovce, Sabinov, Košice, Levoča, Fiľakovo, ale aj ďalšie mestá sa pridávajú k demonštrácii proti fašizmu.

Kotlebovci a ich sympatizanti neočakávali takú silnú vlnu protestov proti politike akú presadzujú. Protesty po Slovensku usporiadali PS/spolu a Za ľudí a priebeh býva rovnaký – účastníci buď potichu, alebo otvorenými hlasnými pokrikmi demonštrujú proti mítingu fašistov a ich cielenej propagande nenávisti.

Klamlivá propaganda 

Známa propagantka za ĽSNS Lívia Garčalová urobila, ako je u nej už zvykom, manipulatívne video, kde svojimi slovami ale aj zostrihanými zábermi z demonštrácie v Levoči urobila "divoký západ". 


V Levoči sa však nič nestalo 
STANOVISKO POLÍCIE K PREDVOLEBNÉMU ZHROMAŽDENIU

Na základe šíriacich sa nepravdivých správ o údajnom nebezpečenstve na predvolebnom zhromaždení vám prinášame stanovisko Polícia SR - Prešovský kraj.

V súvislosti s konaním predvolebného zhromaždenia v Levoči počas priebehu toh…

Budú Kotlebovci zabíjať ľudí?

Skôr než si odpovieme na túto otázku, mali by sme si vlastne definovať, čo je fašizmus a ako prejavuje v ĽSNS Mariána Kotlebu   

5 dôvodov, prečo sú kotlebovci fašisti.
(podľa Jakuba Drábika)

1. Fašizmus je forma radikálneho nacionalizmu snažiaca sa o „očistu“ národa, ktorý je podľa fašistov v kríze. Takto nám dnešný stav prezentujú aj kotlebovci: „zvrátenosti v médiách“, „degenerovaná spoločnosť“, „paraziti“, „kríza“ a podobne. Svet sa rúti do záhuby a len oni vedia, ako ho zachrániť 

2. Fašizmus potrebuje nepriateľa, ktorého môže obviniť z problémov národa, démonizovať ho a nakoniec národ od neho „očistiť“. Strach zároveň mobilizuje masy – u kotlebovcov sú to ako vnútorní (Rómovia, Židia, Maďari, skorumpovaní politici), tak vonkajší (utečenci, islam) nepriatelia. 
3. Fašisti tvrdia, že moderná kultúra je dekadentná a zvrátená a chcú ju nahradiť tou „pravou“ národnou. Prejavy kotlebovcov i ich program je plný „dekadentného moderného umenia“ a „nízkou úrovňou kultúry“. Preto Kotleba zatvá…

Z Číny Koronavírus sa dostal pravdepodobne už do Európy. Situácia je vážna

Koronavírus v Európe? Už to nie je len problém juhovýchodnej Ázie a USA. V ruskom Petrohrade v stredu pre podozrenie z nákazy hospitalizovali dve osoby, ktoré krátko predtým prileteli z Číny, a na niektorých letiskách v Európe zavádzajú hygienické opatrenia.

Ochorenie sa rozšírilo aj do iných oblastí Číny. Prípady ochorení hlásili aj Thajsko, Japonsko, Južná Kórea, Taiwan a USA,“ hovorí Daša Račková z Úradu verejného zdravotníctva SR.

Slovenské orgány zatiaľ nevidia dôvod na kontrolu cestujúcich. Pripravili však určité preventívne kroky a hlavne upozorňujú cestovateľov, čo robiť v rizikových lokalitách či po návrate na Slovensko. Nádcha, kašeľ, bolesť hrdla, vysoká teplota - spočiatku to vyzerá ako bežné ochorenie dýchacích ciest. Lenže nový koronavírus nie je žiadna chrípka. Stačí, že v dýchacej sústave napadne jednu z buniek, tá potom praskne a vírus sa môže šíriť ďalej. Keď sa dostane do pľúc, spôsobí opuch alebo zápal a vtedy už ide o život. Ochorenie má podobný priebeh ako vírusy S…