Odmena za nákup na ZľavaDňa

pondelok 30. júla 2018

Rómsky holokaust sa môže znovu vrátiť, sme len jeden krok od koncentračných táborov?!2. augusta si pripomenieme 74. výročie toho čo sa odohralo v noci z 2. na 3. augusta 1944 v koncentračnom tábore Auschwitz, kde zahynulo takmer tritisíc Rómov... HOLOKAUST...


Slovo "holokaust", z gréckych slov "holos" (celok) a "kaustos" (spálené), sa historicky používa na opis obetnej obeti spálenej na oltári. Od roku 1945 sa slovo stalo novým a strašným významom masové vraždenie asi 6 miliónov európskych Židov (rovnako ako členov niektorých iných prenasledovaných skupín, ako sú Rómovia a homosexuáli) nemeckým nacistickým režimom počas druhej svetovej vojny. Pre antisemitského nacistického vodcu Adolfa Hitlera boli Židia nižšou rasou, cudzou hrozbou nemeckej rasovej čistoty a komunity. Po rokoch nacistickej vlády v Nemecku, počas ktorej boli židia vytrvalo prenasledovaní, Hitlerovo "konečné riešenie" známe ako holokaust, sa stalo plodným pod zámienkou svetovej vojny s masovými "zabíjacími centrami" postavenými v koncentračných táboroch okupovaného Poľska. Ešte treba podotknúť, že holokaust mal pre Hitlera veľký význam, ten povestný oltár naozaj existoval a bol v Norimbergu, v centre nacistickej ideológie. Podľa tejto ideológie a biblického textu mala byť konečná otázka a víťazstvo nad nižšími rasami položené na oltár, ktorý pozostával z kamennej dosky s vyrytým hákovým krížom, na ktorom krstili deti nacistických pohlavárov.


PRED HOLOKAUSTOM... HISTORICKÝ ANTISEMITIZMUS A HITLEROV RAST MOCIAntisemitizmus v Európe nezačal s Adolfom Hitlerom. Napriek tomu, že používanie samotného termínu sa datuje až do osemdesiatych rokov minulého storočia, existujú dôkazy nepriateľstva voči Židom dlho pred holokaustom. Dokonca aj v starovekom svete, keď rímske úrady zničili židovský chrám v Jeruzaleme a prinútili Židov opustiť Palestínu. Vo veku "osvietenstva" v priebehu 17. a 18. storočia zdôraznenie náboženskej tolerancie a v 19. storočí, kde Napoleon a ďalší európski panovníci prijali legislatívu, ktorá ukončila dlhotrvajúce obmedzenia Židov. Antisemitský pocit však trvá v mnohých prípadoch viac rasový charakter ako náboženský.


Korene Hitlerovej mimoriadne silnej značky antisemitizmu sú nejasné.

Narodil sa v Rakúsku v roku 1889 a počas prvej svetovej vojny pôsobil v nemeckej armáde. Podobne ako mnohí antisemiti v Nemecku obviňoval Židov za porážku krajiny v roku 1918. Hneď po skončení vojny sa Hitler pripojil k Národnej nemeckej robotníckej strane, ktorá sa stala Národnou socialistickou nemeckou robotníckou stranou (NSDAP) známa anglicky reproduktory ako nacisti. Zatiaľ čo bol väznený za vlastizradu za svoju úlohu v Putche Hall Putsch z roku 1923, Hitler napísal memoár a propagandistický trakt "Mein Kampf"(Môj boj), v ktorom predpovedal všeobecnú európsku vojnu, ktorá by viedla k "vyhladzovaniu židovskej rasy v Nemecku." Hitler bol posadnutý myšlienkou nadradenosti "čistej" nemeckého rasy, ktorý nazval "árijským".A s potrebou "Lebensraum", alebo životného priestoru, aby sa táto rasa rozšírila. Potom, čo bol prepustený z väzenia, Hitler využil slabosť svojich súperov, aby posilnil postavenie jeho strany a stúpol len tak z doteraz nevyjasnených príčin k moci. 20. januára 1933 bol menovaný kancelárom Nemecka. Po smrti prezidenta Pavla von Hindenburga v roku 1934 sa Hitler pomazal za "Fuhrera" a stal sa najvyšším nemeckým vládcom.


NACISTICKÁ REVOLÚCIA V NEMECKU 1933-1939


Dvojité ciele rasovej čistoty a priestorovej expanzie boli jadrom Hitlerovho svetonázoru a od roku 1933 by sa skombinovali a vytvorili tak akúsi hnacú silu jeho zahraničnej a domácej politiky. Najprv si nacisti vyhradili pre svojich politických oponentov, ako sú komunisti alebo sociálni demokrati, najväčšie prenasledovanie. Prvý oficiálny koncentračný tábor sa otvoril v Dachau (v blízkosti Mníchova) v marci 1933 a mnohí z prvých väzňov boli samotní komunisti. Rovnako ako sieť koncentračných táborov, ktoré nasledovali, ktoré sa stali útočiskami holokaustu, bol Dachau pod kontrolou Heinricha Himmlera, šéfa elitnej nacistickej stráže, Schutzstaffel (SS) a neskôr šéfa nemeckej polície. Nemecké koncentračné tábory (Konzentrationslager v nemčine alebo KZ) držali v júli 1933 asi 27 000 ľudí v "ochrannej väzbe." Obrovské nacistické zhromaždenia a symbolické činy, ako bolo verejné spálenie kníh Židmi, komunistami, liberálmi a cudzincami, pomohli viesť tomu k straníckej sile jeho strany.


V roku 1933 tvorili Židia iba jedno percento z celkovej nemeckej populácie, čo predstavovalo cca. 525 000 ľudí. Počas nasledujúcich šiestich rokov sa nacisti zaviazali k "arianizácii" Nemecka, prepustili nearijskýchštátnych prislušníkov, likvidovali židovské podniky a zbavovali židovských právnikov a lekárov ich klientov a pacientov. Podľa norimberských zákonov z roku 1935 bol každý, kto mal troch alebo štyroch židovských starých rodičov, bol považovaný za Žida, zatiaľ čo tí s dvoma židovskými starými rodičmi boli označovaní ako "mischlinge" (poloviční). Podľa norimberských zákonov sa Židia stali rutinnými cieľmi pre stigmatizáciu a prenasledovanie. Toto vyvrcholilo v Kristallnachte, alebo "noci rozbitého skla" v novembri 1938, keď boli vypálené nemecké synagógy a rozbité okná v židovských obchodoch, okolo 100 židov bolo zabitých a ďalších tisíc zatknutých. Od roku 1933 do roku 1939 stovky tisíc Židov, dokázali opustiť Nemecko, avšak tí zostali, žili v neustálom stave neistoty a strachu.

ZAČIATOK VOJNY 1939-1940


V septembri 1939 obsadila nemecká armáda západnú polovicu Poľska. Nemecká polícia čoskoro prinútila desaťtisíce poľských Židov vysťahovať sa zo svojich domovov do giet. Veci, respektíve "majetky, ktoré im boli zhabané, následne na to boli odovzdané etnickým Nemcom (nežidom mimo Nemecka, ktorí sa označili za Nemcov), Nemcom z Ríše alebo poľským "hodnostárom". Obklopené vysokými stenami a ostnatým drôtom, židovské ghetto v Poľsku fungovalo ako privátny mestský štát, riadený židovskými radami. Okrem rozšírenej nezamestnanosti, chudoby a hladu, nadmerná populácia spôsobila, že v getách sa vyskytovali rôzne choroby, týfus.


Medzitým na jeseň roku 1939 nacistickí predstavitelia vybrali približne 70 000 Nemcov postihnutých pre duševné choroby alebo iné postihnutia, v takzvanom "eutanázistickom programe", týchto ľudí pozabíjali. Po protestovaní prominentných nemeckých náboženských vodcov Hitler ukončil program v auguste 1941. Hoci zabíjanie zdravotne postihnutých osôb pokračovalo v utajení a do roku 1945 bolo zabitých asi 275 000 ľudí. V spätnom pohľade sa zdá byť jasné, že program eutanázie fungoval ako "pilotný projekt" pre holokaust.

SMEROM KU "KONEČNÉMU RIEŠENIU" 1940-1941

Počas jari a leta 1940 nemecká armáda rozšírila Hitlerovu ríšu v Európe a dobyla Dánsko, Nórsko, Holandsko, Belgicko, Luxembursko a Francúzsko. Počnúc rokom 1941 boli do poľské ghettoa transportovaní Židia z celého kontinentu, ako aj stovky tisíc európskych Rómov. Nemecká invázia do Sovietskeho zväzu v júni 1941 znamenala novú úroveň brutality vo vojne. Mobilné jednotky zabíjania nazývané "Einsatzgruppen" v priebehu nemeckej okupácie zavraždili viac ako 500 000 sovietskych Židov, Rómov (zvyčajne streľbou).


Memorandum z 31. júla 1941 od vrchného veliteľa Hitlera Hermanna Göringa k Reinhardovi Heydrichovi, šéfovi SD (bezpečnostnej služby SS), sa odvoláva na potrebu konečného riešenia "židovskej otázky" (Endlösung). V septembri 1941 bola každá osoba označená ako Žid na nemeckom území žltou hviezdou, čím sa stali otvorenými cieľmi. Desiatky tisíc ľudí boli čoskoro deportovaní do poľských giet a nemeckých okresných miest v ZSSR. Od júna 1941 prebiehali experimenty s metódami masového zabíjania v koncentračnom tábore v Osvienčime neďaleko Krakova. V auguste 500 úradníkov vypálilo 500 sovietskych zajatcov s pesticídom Zyklon-B. Sovietsky Zväz čoskoro umiestnil obrovský príkaz na plyn s nemeckou firmou na kontrolu škodcov, zlovestným ukazovateľom blížiaceho sa holokaustu.

HOLOKAUST... SMRTIACE TÁBORY 1941-1945


Začínajúc koncom roka 1941 začali Nemci prepravovať z giet v Poľsku do koncentračných táborov a začali s týmito ľuďmi, ktorí sa považovali za najmenej užitočných, ako chorých, starých a slabých a veľmi mladých. Prvé hromadné splyňovanie sa začalo v tábore Belzec, neďaleko Lublína 17. marca 1942. V táboroch v okupovanom Poľsku bolo postavených päť ďalších masových zabíjacích centier vrátane Chelmno, Sobibor, Treblinka, Majdanek a najväčší zo všetkých Auschwitz-Birkenau. Od roku 1942 do roku 1945 boli deportovaní do táborov z celej Európy vrátane nemeckého územia, ako aj krajín spojených s Nemeckom. Najťažšie deportácie sa uskutočnili v lete a na jeseň roku 1942, kedy bolo deportovaných viac ako 300 000 ľudí z varšavského geta.


Hoci sa nacisti snažili zachovať tajomstvo táborov, rozsah ich zabíjania nedovolil aby to aj "tajomstvom" ostalo. Očití svedkovia priniesli správy o nacistických zverstvách v Poľsku spojeneckým vládam, ktoré boli po vojne kruto kritizované za to, že nereagovali, ani neoznamovali správy o masovom zabíjaní. Tento nedostatok činnosti bol pravdepodobne spôsobený najmä spojeneckým zameraním na víťaznú vojnu, ale bol aj výsledkom všeobecného nepochopenia, s akou bola správa o holokauste splnená, a popierania a nevedomosti, že takéto zverstvá by sa mohli vyskytnúť v takejto miere. Len v Osvienčime bolo viac ako 2 milióny ľudí zavraždených v procese pripomínajúceho rozsiahlu priemyselnú prevádzku. V pracovnom tábore pracovalo veľké množstvo židovských a nežidovských väzňov. Hoci len Židia boli "splyňovaní", tisíce ďalších zomreli na hlad alebo chorobu. Počas leta 1944, dokonca aj ako udalosti Deň D (6. júna 1944) a sovietska ofenzíva toho istého mesiaca znamenali začiatok konca pre Nemecko vo vojne. Veľká časť maďarskej židovskej populácie bola deportovaná do Osvienčimu a každý deň bolo zabitých 12 000 Židov.

NACISTICKÉ PRAVIDLO KONČÍ 1945

Na jar 1945 sa nemecké vedenie rozpustilo uprostred vnútorného nesúhlasu. Göring a Himmler sa obaja snažili oddeliť sa od Hitlera a prevziať moc. Vo svojej poslednej vôli a politickom zákaze diktoval v nemeckom bunkri, že 29. apríla Hitler obvinil vojnu z "Medzinárodného židovstva a jeho pomocníkov" a naliehal na nemeckých vodcov a ľudí, aby nasledovali "prísne dodržiavanie rasových zákonov a s nemilosrdnou rezistenciou proti univerzálnym otravám všetkých národov" - Židov. Nasledujúci deň spáchal samovraždu. Nemecká formálna kapitula vo 2. svetovej vojne prišla o týždeň neskôr, 8. mája 1945.

Nemecké sily začali evakuovať mnohé z táborov smrti na jeseň roku 1944 a poslali odsúdených, aby sa pochodovali ďalej od predných línií nepriateľstva. Tieto tzv. "mŕtve pochody" pokračovali až po nemeckú kapituláciu, čo viedlo k úmrtiu približne 250 000 až 375 000 ľudí. Vo svojej klasickej knihe "Prežitie v Osvienčime" opísal taliansky židovský autor Primo Levi svoj vlastný stav mysle, ako aj jeho spoluobčania v Osvienčime v deň, keď sovietsky vojaci prišli do tábora v januári 1945: "Ležali sme vo svete smrti a fantómov. Posledná stopa civilizácie zmizla okolo nás a vo vnútri nás. Práca zošľachťovania zvieraťa, ktorú začali víťazní Nemci, bola prekonaná tým, že Nemci prekonali porážku."

NÁSLEDKY A DLHOTRVAJÚCE DÔSLEDKY HOLOKAUSTU

Rany holokaustu - známe v hebrejčine ako šoa alebo katastrofa - sa pomaly uzdravovali. Pozostalí z táborov zistili, že je takmer nemožné vrátiť sa domov, pretože v mnohých prípadoch stratili svoje rodiny a boli odsúdení ich nežidovskými susedmi. V dôsledku toho koncom 40. rokov minulého storočia zaznamenal v Európe nevídaný počet utečencov, väzenských zajatcov a iných vysídlených obyvateľov. V snahe potrestať darebákov holokaustu združovali spojencov Norimberské súdne procesy v rokoch 1945-46, ktoré vyniesli nacistické krutosti na desivé svetlo. Zvýšený tlak na spojenecké mocnosti na vytvorenie vlasti pre Židov, ktorí prežili holokaust, by viedlo k mandátu na vytvorenie Izraela v roku 1948.

Počas nasledujúcich desaťročí obyčajní Nemci bojovali s horkým dedičstvom holokaustu, keďže prežili a rodiny obetí hľadali reštitúciu majetku a majetkov zhabaných počas nacistických rokov. Počnúc rokom 1953 nemecká vláda uskutočnila platby jednotlivým Židom a židovskému obyvateľstvu ako spôsob uznania zodpovednosti nemeckého ľudu za zločiny spáchané v ich mene.

Dokonca aj na začiatku 21. storočia trvá dedičstvo holokaustu. Švajčiarska vláda a bankové inštitúcie v posledných rokoch uznali svoju spoluúčasť s nacistami a založili finančné prostriedky na pomoc obetiam, ktoré prežili holokaust a ostatným obetiam porušovania ľudských práv, genocídy alebo iných katastrof.

Holokaust počas druhej svetovej vojny zanechal na ľudskom pokolení stopu, ktorá nikdy nevymizne z jej histórie. Možno sa na ňu zabudne, ale aby sa nezabudlo tu je niekoľko zaujímavých pripomienok, aby na to svet nikdy nezabudol...


1. Počas holokaustu bola zavraždená približne 1/3 Židov.
holokaust 5
2. Viac než 1 milión z tohto počtu boli deti.
holokaust 4
3. V roku 1945 Eisenhower predpokladal, že ľudia sa budú snažiť holokaust zastaviť, tak nútil novinárov, aby to dokumentovali.
holokaust 3
4. Hitler plánoval zozbierať tisíce židovských artefaktov a po vojne postaviť “Múzeum vyhynutej rasy”.
holokaust 2
5. Ernst Leitz II. z Leica Camera pomohol svojim židovským zamestnancom dostať sa z Nemecka pred tým, než Nemci uzavreli hranice. Vlak dostal výstižné pomenovanie “Leica Freedom Train”.
holokaust 1
6. Hitler nikdy nenavštívil žiaden z koncentračných táborov.
holokaust 10
7. Odmietanie holokaustu bolo považované za zločin v 17 krajinách.
holokaust 9
8. Židovský boxer Salamo Arouch bol väznený v tábore Auschwitz a bol nútený bojovať s ostatnými väzňami. Prehratí boli zavraždení. Takto prežil 2 roky až kým nedorazili vojská oslobodiť tábor.
holokaust 8
9. Dvaja poľskí doktori zachránili približne 8000 Židov tým, že nafingovali epidémiu týfusu. Vďaka tomu nacisti nikdy nevkročili do ich mesta.
holokaust 7
10. Prvý koncentračný tábor – Dachau – bol otvorený 6 rokov predtým, než začala 2. svetová vojna a boli tam väznení predovšetkým politickí väzni.
holokaust 6
11. 99% dánskych Židov prežilo holokaust, pretože boli včas evakuovaní do neutrálneho Švédska.
holokaust 14
12. Spoločnosť, ktorá vyrábala Cyklon B – plyn, ktorý bol použitý na zavraždenie miliónov Židov doteraz existuje ako firma vyrábajúca prostriedky proti škodcom. Avšak vedúci spoločníci boli po vojne odsúdení.
holokaust 12
13. The Nokmim alebo The Avengers bola skupina židovských partizánov, ktorí vzali osud do vlastných rúk a po vojne tajne vraždili bývalých Nacistov.
holokaust 11
14. Jedným z ich plánov bol dokonca obrátený holokaust , ktorý spočíval v tom, že otrávia nemecké zásobárne vody. Tento plán však bol zmarený Britmi.
holokaust 10
15. Približne 200 bývalých príslušníkov Gestapa bolo po vojne zamestnaných Nemeckou Spravodajskou Službou.
holokaust 18

16. Helena Citrónová bola Slovenskou väzenkyňou v tábore Auschwitz, do ktorej sa zamiloval nemecký strážnik Franz Wunsch. Franz jej niekoľko krát zachránil život tým, že jej dával prácu ako triedenie oblečenia tých, ktorí boli poslaní do plynových komôr.
holokaust 15
17.  Počas 2. sv. vojny japonský konzul Chiune Sugihara, zachránil 6000 Židov tým, že im všetkým dal víza do Japonska. Urobil to aj napriek tomu, že mu japonská vláda povedala, aby to nerobil.
holokaust 17
18. Anna Franková zomrela iba týždeň pred tým, než bol koncentračný tábor oslobodený spojeneckými jednotkami.
holokaust 16
19. Poľský vojak menom Witold Pilecki bol dobrovoľne väznený v tábore Auschwitz, aby získaval informácie.
holokaust 21
20. Židovské deti boli primárnym cieľom nacistov. Údajne to bolo preto, aby nevyrástli a nestali sa “hrozbou”.
holokaust 20
21. V tábore Treblinka bolo vyvraždených približne 1 milión ľudí a to skupinou iba 150 ľudí.
holokaust 19
22. V závere Holokaust zapríčinil smrť približne 11 miliónov ľudí.
holokaust 22
Záver 

Tieto hrôzy sa stali pred viac ako 70-timi rokmi, učili sme sa o tom v škole, niektorí navštívili aj koncentračný tábor Osvienčim a aký je výsledok? Dnes sa znovu ozývajú hlasy o nedokončenej práci v koncentračných táboroch, ozývajú sa hlasy nenávisti antisemitizmu, nenávisti voči nám Rómom a všetkým, ktorí nezapadajú do chorých hláv vyznávačov Hitlerovej myšlienky o nadradenosti rasy nad inou.  Dnešné dni sú plné zloby, sme svedkami toho, že dokonca aj v našich radoch sa nájdu ľudia ktorí polemizujú s Hitlerovými myšlienkami. Áno, Róm polemizuje a nebojí sa prijať antisemitské názory. Žijeme v zvláštnej dobe. Dobe, kedy sa to čo sa odohralo pred 74 rokmi môže znovu zopakovať, možno len v inej podobe. My všetci bez rozdielu rasy by sme mali zabrániť aby sa jedna z najsmutnejších kapitol ľudstva nezopakovala v akomkoľvek prevedení. Ale to už je len na nás ľuďoch...  
Iveta Kmeťová
zdroj: internet

1 komentár:

  1. Redakcia 1 ako sa mi zdá konečne naberá na serióznosti ! Pani Iveta konečne niekto Kmeťa vedie k tomu ako by mala vyzerať žurnalistika, že to nie je bulvár, že Kmeťo....

    OdpovedaťOdstrániť

Váš názor nás zaujíma, ďakujeme

Rómske noviny kričia "Kmeťo, klameš", ospravedlň sa!

Dlhodobo sledujem neutešený stav jediných Rómskych novín na Slovensku. Asi aj preto, že tu v týchto novinách som začínal písať, dalo by sa p...