piatok 31. augusta 2018

Sendreiovci a Kokavakere lavutara v rómskych osadách na východnom Slovensku - nádherný zážitok, perfektní posluchačiAsi viem čo si mnohí myslíte? Na čo sú im zábavy či festivaly, keď žijú v takej chudobe?! Viete milí priatelia, aj ja som by tak zrejme pred rokmi uvažoval a že som uvažoval. No dnes, ako sa hovorí na staré kolená, sa na takéto podujatia pozerám inak.

Predstavte si, že žijete v osade, celého roka ste izolovaný, po vodu musíte isť niekoľko sto metrov keď nie minimálne jeden kilometer. Každý sa na vás pozerá cez prsty, ste viac hladný ako sýty... Keď máte šťastie máte televízor, no sú aj príbytky kde ten televízor nie je.  Internet? To je vo väčšine osád dosť neznámy pojem. Tí, ktorí žijú v osadách nemajú sa ako dostať k svojej, k našej krásnej kultúre a piesňam a preto to, čo robia Sendereiovci a Kokavakere lavutara je skutočne na nezaplatenie...  Ľudia v osadách na chvíľku zabudnú na hlad a starosti, ktoré im robia vrásky. Pre deti je to nezabudnuteľný zážitok, tak prečo im to nedopriať?

Nie každý si vyberie mesto kde sa narodí, a ľudia v osadách nemôžu za to, že sa narodili do izolácie, pohŕdania od okolitého sveta. Oni tu žijú a majú svoje sny a tak prečo im brať tú malú chvíľku kedy zabudnú na to, že ich, náš svet, s nami pohŕda....


Jozef Kmeťo
Zdroj/ Vlado Sendrei facebook

8.september... cirkevný sviatok Narodenie Panny Márie, ktorý slávia napríklad aj kočovní Rómovia v Anglicku...

...stretnutie kočovných Rómov na oslave narodenia Panny Márie...

Katolícka cestujúca obnova / Katolícki kočovníci / bude oslavovať narodenie Márie, matky Ježiša, v sobotu 8. septembra v Southall v západnom Londýne.

Margaret Devlinová povedala, že "všetci si privítame, aby sme oslávili narodeninovú oslavu matky nášho krásneho spasiteľa."

Program začína o 13:00 s priznaním, o 14:00 je svätá omša, za ním nasleduje bohoslužba.

K dispozícii bude spoločný obed a detská párty a sprievod Najsvätejšej svätosti a Panny Márie.

...k dispozícii bude aj spoločný obed a detská párty...

"Vezmite prosím svojich priateľov a známych," povedala Margaret Devlinová. "A možte si priniesť niečo, v čom by ste mohli ísť na večierok alebo spoločný obed."
Katolícka obnova kočovníkov má tiež vlastný modlitebný stan, ktorý môžu priniesť na všetky veľtrhy a táboriská a dvory.
Adresa oslavy narodenín Panny Marie 8. septembra je: Southall Scouts HutLongboat Row Cranliegh Gardens - off Lady Margaret Road, Southall Londýn. PSČ: UB21BE

Táto organizácia bola založená s cieľom poskytnúť informácie a zdroje všetkým Rómom, katolickým Rómom a kočovným Rómom.


..."modlitebný stan" kočovných Rómov...

A teraz niečo o tomto sviatku...

Dieťa Mária

Historický pôvod úcty narodenia Panny Márie je zahalený tajomstvom a stále málo známy.  Nie náhodou sa tento sviatok na východe volá „Narodenie Božej Matky“. 
V dievčatku, ktoré sa narodilo, uznáva liturgia začiatok dejín spásy. Do tohto narodenia je vložený Boží plán, ktorý privedie ku spáse a víťazstvu večného života nad smrťou.  Neplodná Anna porodila Božiu dcéru, ktorá bude Božím príbytkom, súvisí s obnovou sveta a je nositeľkou milostí pre všetky stvorenia.
Horlivá modlitba
Najslávnejšiu podobizeň Dieťaťa Márie, ktorá vstúpila do dejín, vytvorila františkánka Isabella Chiara Fornari, predstavená františkánok v Todi. Pri soche sa v rokoch 1720-1730 udiali zázraky. V meste sa podobizeň dieťaťa Márie stala známou, chodili sa k nej modliť celé zástupy ľudí a prijali od nej osobitné milosti.
Rokmi sa úcta k dieťaťu Márii zmenšil, na soche sa ukázal vplyv času. Podobizeň napokon skončila v skrini. Pre kaplnku sa zaobstarala nová socha. Avšak čoskoro sa uskutočnilo čosi výnimočné.

K neobyčajnej udalosti došlo 9. septembra 1884. Kroniky svedčia, že jej predchádzala horlivá novéna, na konci ktorej sa nová socha, starostlivo vyzdobená, vystavila do kaplnky a pôvodná sa opäť dostala na svoje obvyklé pokorné miesto do sály, keď novicka a generálna predstavená vytiahli sochu zo skrine. Zdalo sa im, že na jej tvári žiari zvláštne svetlo.
Na konci sviatku si túto sochu vyžiadala ťažko chorá sestra Jozefína Woinowich. Nasledujúce ráno sestra Teodolinda Nazari prišla, ako obvykle, do ošetrovne. Vzala sochu a podala ju každej chorej sestre, aby ju pobozkala. Prišla  k posteli postulantky Júlie Macario z Lovere, tiež ťažko chorej. Júlia sa priblížila k Dieťaťu Márii a slovami plnými nehy a náklonnosti ju prosila o uzdravenie. V istom okamihu pocítila v celom tele tajomné chvenie. Zvolala: „Som uzdravená!“ Vstala z postele, začala chodiť i jesť. Hneď po neobyčajnom zázraku, z lekárskeho i vedeckého hľadiska nevysvetliteľného uzdravenia, prijala postulantka rehoľný odev a meno Mária Dieťa.
Zasvätenie Dieťaťu Mária
Okrem nevysvetliteľných uzdravení došlo 16. januára 1885 k ďalšej výnimočnej udalosti. Socha začala nadobúdať stále viac živú ružovú farbu a stále nežnejšie a milšie črty, takže sa zdalo, akoby tam ležala skutočná osoba z tela a krvi. Už sa neprejavovali znaky času, ktorý koroduje a ničí.
Milosti husto padali. Ľudová úcta k Dieťaťu Márii sa šírila stále viac. Ďalší dôležitý dátum je rok 1904, a to 31. mája, keď jej kardinál Ferrari položil na hlavičku zlatú korunu. Roku 1931 bola kaplnka so sochou Dieťaťa Márie vložená medzi 72 svätýň arcidiecézy.
Dňa 8. septembra 1859 sa uskutočnila epochálna udalosť: zasvätenie inštitútu Dieťaťu Márii: Generálna predstavená inštitútu vtedy napísala, že požiadavka zasvätenia vyšla od samotnej Panny Márie.
Čas nových milostí
Čas nových milostí pre zázračnú sochu boli roky 1983-1985. Začal sa duchovnými cvičeniami v Inštitúte, ktorých cieľom bolo nasledovať čistotu a vieru maličkej Márie. Pápež Ján Pavol II. , známy mariánsku úctou, hovoril o jej hlbokom, avšak málo známom význame, a preto vyžadujúcim autentické objavovanie úcty k Dieťaťu Márii: „ Hovorí sa o nej ako o mladej žene, Panne, Matke, bolestnej, avšak ako o dieťati málo. Ide teda o oblasť mariánskej spirituality, ktorá je osobitne otvorená vašej duchovnosti. Zaiste, Panna Mária bola výnimočným dieťaťom aj v celej svojej jednoduchosti.  A myslel som na to, že vy, sestry Dieťaťa Márie, by ste mohli o nej povedať oveľa viac, lebo je to vaša duchovná klíma, vaša spiritualita – Márie Dieťaťa.“ Tak pápež zveril za prvoradú úlohu týmto sestrám kult a úctu k Dieťaťu Márii.
Inštitút Sestier lásky, nazvaných tiež Sestry Dieťaťa Márie, dáva do popredia Pannu Máriu, ako to odrážajú ich Konštitúcie, kde sa píše: „Narodenie Panny Márie je nádejou a úsvitom spásy pre celý svet a pre nás je volaním k postoju jednoduchosti a odovzdanosti voči Otcovej iniciatíve.“
Zakladateľka Inštitútu, svätá Bartolomea Capitanio hľadala spôsoby, ako najlepšie uctievať Pannu Máriu. Videla ich v cvičení sa v čnostiach a praktizovaní lásky. V Panne Márii vidí najvzácnejší dar od zomierajúceho Ježiša: „zveruje ma Márii za dcéru, mne ju dáva za matku. Odporúča Márii, aby ma milovala ako jeho samého a mne hovorí, aby som ju uctievala, slúžila jej a milovala ju tak, ako to robil on“. Jej osobitnou povinnosťou, ktorú často spomínala, je „milovať Pannu Máriu a pôsobiť, aby bola milovaná.“
Spiritualita  lásky
Všetci by sme sa mali modliť modlitbu svätej Bartolomei Capitanio: „Zdvihni, Mária, zo svojej kolísky svoju nežnú ručičku a udeľ všetkým svoje sväté požehnanie.“
Panna Mária je prvá kresťanka.  Mária je Otcovo majstrovské dielo. V Kristovi, plnom milosti a pravdy, miluje Boh Otec všetkých ľudí. Mária je prvá vykúpená, Nepoškvrnená. Mária je detstvom  ľudstva. Panna Mária žiari pred nami ako znamenie. Je Matkou, ktorá nás sprevádza svojou prítomnosťou a pomocou. Spolupracovala na našej spáse. Celé jej poslanie je viesť nás k Pánu Ježišovi. Každý opravdivý kresťan miluje Pannu Máriu ako matku a vždy sa k nej obracia s dôverou.
Roztomilé dievčatko, svojím šťastným narodením si rozveselila nebo, potešila zem a vydesila peklo;  zapríčinila si úľavu tým, čo padli, potešenie smutným, zdravie chorým, radosť všetkým. Prosíme Ťa, naroď sa duchovne v nás, obnov nášho ducha, aby Ti slúžil, zapáľ znova naše srdce, aby Ťa milovalo, daj, aby v nás rozkvitli tie čnosti, ktorými sa Ti môžeme stále viac páčiť.
Tak budeme môcť prijať Ducha Svätého, ktorý na nás zostúpi a staneme sa svedkami Pána Ježiša vo všetkých končinách zeme, ako tí, čo vyšli z jeruzalemského večeradla v deň Turíc.  Ó veľká maličká Mária, buď nám Matkou, útechou v našich prácach, nádejou v nebezpečenstvách, obranou v pokušeniach, spásou v smrti. Amen.                            (Sv. Otec Ján Pavol II.)

 Iveta Kmeťová
 zdroj:internet

Annamária, dievčatko z osady...Namiesto tenisiek balerínky a predbehla ostatné dievčatá v súťaži...
Annamária dobehla do cieľa neuveriteľne rýchlo, niektoré dievčatá predbehla aj o jedno kolo. Nie však v športovej obuvi. Obuté mala ošúchané balerínky.
Fotografiu na svojom facebookovom profile uverejnilo Centrum voľného času CVrČEK. 

Fotografia v týchto dňoch rozprúdila búrlivú diskusiu

Slovákov nenechala chladných, mnohí sa zamýšľajú nad tým, že máme mnoho talentovaných detí, ktorých rodiny nemajú peniaze na základné potreby a nie ešte na rozvíjanie talentu svojich nadaných ratolestí. Nepomáha im ani štát a tak ich talent upadá.


Annamária dostane od sponzora prvé bežecké tenisky
To, že bolo správne na dievčatko v balerínkach upozorniť, svedčí aj fakt, že dostane svoje prvé bežecké tenisky.
"Na podujatí, Beh pre zdravie, 19. júna 2018, dievčatko zo ZŠ s VJM, podalo v behu bravúrny výkon. Bežalo v balerínkach... Dobehla prvá! CVrČkovi sa podarilo opäť nájsť sponzora, ktorý tomuto nadanému dievčatku zakúpil bežecké topánky. Je ním Patrik Tóth! Ďakujeme! Bežecké topánky dostane bežkyňa počas slávnostného otvorenia školského roka, 3. septembra 2018, z rúk pani riaditeľky CVrČka. Centrum voľného času CVrČek jej vytvorí od septembra možnosť trénovať pod dohľadom skvelého trénera a zlepšovať sa vo výkonoch," píše na svojom facebooku Centrum voľného času CVrČek.
Iveta Kmeťová
ZDROJ: Facebook/Centrum voľného času CVrČek
              noviny.sk
štvrtok 30. augusta 2018

Rómovia sa vzbúrili proti terajšiemu starostovi, chcú tam človeka zo svojich radov

Foto: /TV Markíza/ 

Ten terajší sa o nich údajne nestará. Rómovia sa vzbúrili proti terajšiemu starostovi. Vraj sa o nich nestará a zrušil im aj obchod, kde chodili nakupovať niekoľko rokov. O starostovi majú inú predstavu, chcú tam človeka zo svojich radov.


Starosta Miroslav Nawrat verzus miestny rómsky podnikateľ. Súčasný starosta si však miestnych Rómov pohneval. Stopol zmluvu obchodu, kde si tunajší Rómovia vedeli nakúpiť aj za poukážky, v ktorých dostávajú sociálne dávky. Osadníci chcú nakupovať iba u jedného obchodíka, ku ktorému chodia viac ako osem rokov. Tam vraj nakúpia veľa a lacno. Rómskemu podnikateľovi, ktorý prevádzkuje malé potraviny výrazne klesla tržba. Všetko sa to malo stať pred dvoma mesiacmi, keď ohlásil kandidatúru na starostovsku stoličku. Miestny musia teraz nakupovať v iných obchodoch, kde je to podstatne drahšie. Podľa miestnych starosta zrušil zmluvu s obchodom na nákup cez poukážky, lebo cíti konkurenciu... Miestni Rómovia chcú totiž voliť práve svojho rómskeho kandidáta p. Bendíka, ktorý im už roky predáva lacné potraviny aj na poukážky. Vraj súčasný starosta /neróm/  mal dôvod zrušiť zmluvu p. Bendíkovi, pretože vraj predával aj potraviny po záruke...  S poukážky sa však vynoril aj ďalší problém, súčasný starosta údajne dával poukážky len tým Rómom, ktorí sa mu podpísali na kandidatúru a neskôr ho budú aj voliť. Starosta tvrdenia Rómov kategoricky odmieta, taký skutok sa podľa neho nestal. Kto z koho ukážu až komunálne voľby. Rómovia zo Svinej v tom ale majú jasno, chcú podporiť svojho kandidáta p. Bendíka.Jozef Kmeťo
Zdroj Markíza

streda 29. augusta 2018

Po 74 rokoch od SNP je znovu v našich uliciach počuť fašizmus a dokonca ho máme aj v parlamente...


Naozaj je fašizmus v našej zemi mŕtvy??! Niekoľkokrát som si pri takýchto príležitostiach položil túto otázku, odpoveď je pre mňa viac ako jasná a myslím si, že pre každého človeka, ktorý vníma dnešné dni doma a vo svete, že fašizmus nie je vôbec mŕtvy, naopak zas a zas je počuť jeho nenávistný krik skrývajúcim sa pod rúškom vlastenectva...


Vlastencom môže byť každý človek, ktorý miluje svoju zem, považuje ju za svoj domov, v tejto zemi sú pochovaní jeho predkovia, tak ako ostatných. Dnes by sa malo vlastenectvo prejavovať zdravým pohľadom 21. storočia, ktoré je charakteristické úctou iným národom v spoločenstve iných národov s prejavenou láskou k svojej zemi a ľudí v nej žijúcich bez rozdielu rasy, či vierovyznania, alebo politického presvedčenia, pokiaľ jeho presvedčenie nepotláča práva iného jedinca na život, slobodu prejavu, či jeho existencie vôbec tu žiť, pracovať, vzdelávať sa, či neskôr s právom byť raz v jeho zemi pochovaný.


Nacionalizmus je už o niečo inom, prejavuje sa výhradnou až chorobnou láskou k svojmu národu, rase s neschopnosťou takého jedinca prejaviť úctu inému národu, nehovoriac o tom, že by prejavil úctu človeku charakterizujúceho inú kultúru, či príslušníkovi inej národnostnej skupine, napríklad Rómom, či Židom a podobne. Nacionalista sa dnes hlási zväčša odkazu fašizmu, tu na Slovensku sa hlásia odkazu prvého fašistického Slovenského štátu z rokoch 1939-1945. Niektorí dokonca popierajú existenciu koncentračných táborov, alebo popierajú holokaust ako sa o ňom hovorí. Iní by zase holokaust zase privítali a radi by ním obšťastnili ľudí z rómskeho rodu, či Židov.

Nacionalizmus = Rasizmus... Ľudia s chorobnou láskou k svojmu národu a rase sú zväčša čistí rasisti vyznávajúci len vlastnú rasu, dostali sa vo svojom chorobnom zmýšľaní tak ďaleko, že svoju slovanskú národnosť prirovnávaniu ku árijskej rase, čo sa už rovná k odkazu nacizmu, pretože nacizmus kládol dôraz na árijskú rasu a v mene nej sa dopustil tých najhroznejších zverstiev, ktoré sa človek počas druhej svetovej vojny na človeku dopustil.


Spopularizovaný fašizmus medzi mládežou


...fašizmus naberá na popularite.../foto denník N/

Fašizmus naberá na popularite aj tu na Slovensku, nedávny protest fašistických pohlavárov v Snine sa niesol v duchu akéhosi hviezdneho vystupovania Kotlebovcov a Milan Mazurek čo by ako hviezda pózoval medzi deťmi na selfíčkách.

Od predsudkov k rasizmu je už len krôčik. No žiaľ, ako ukázala jedna štúdia na Slovensku, mladí ľudia do 20 rokov sa hlásia k extrémizmu... Zväčša to začína predsudkami, ako napríklad, keď už od rodičov deti počúvajú nehraj sa z cigánom, keď budeš zlý unesú ťa cigáni a podobne... To dieťa v tomto duchu vyrastá, a keď vyrastie, ani poriadne nevie prečo, ale jednoducho nemá rado cigánov. Ak potom neskôr spozná ľudí, ako je Slovenská pospolitosť, prívržencov Kotlebu, jeho smerovanie je jasné, uverí, že len jeho rasa je ta naj a je z neho dokonalý "nácek". V práci sa predsudky prejavujú tým, že už na svojho rómskeho kolegu pozeráme skrz prsty, najlepšie mu dáme pocítiť, že tu nie je vítaný, vyštveme ho... "keď chceš psa biť, palicu si vždy nájdeš", alebo jednoducho celý čas mu znepríjemňujeme jeho pôsobenie na pracovisku. To čo sa deje na niektorých pracoviskách, môžem napísať, sa deje v celej tejto spoločnosti. Keď vidíme Róma, už si chytíme poriadne tašku, v autobuse sa od neho odtiahneme, alebo keď nás pustí si sadnúť v električke, tak si jednoducho nesadneme... V obchode po vstupe Róma do predajne sú všetky kamery nasmerované na neho, čo na tom, že vedľa v uličke žena nerómka dobre oblečená práve kradne drahú kozmetiku, v obchode je cigán treba dať pozor... A takto by som mohol pokračovať...


FICO a KOTLEBA chcú spoločne do volieb 
Skutočnosť, že v kruhoch koalície  sa hovorí o možnej podpore v budúcich parlamentných voľbách s podporou  „FICO-KOTLEBA“ je na zamyslenie a do spoločnosti to vôbec nevysiela dobrý signál o nejakej "slušnej spoločnosti", o ktorej sa v našej spoločnosti hovorí... 


Rómovia z osád z  Východného Slovenska bojovali v SNP 


V SNP bojovali aj Rómovia. Z osád tvorili spojku medzi povstalcami v lesoch a dedinčanmi.

V učebniciach dejepisu sa nespomínajú, Rómovia však v Slovenskom národnom povstaní zohrali v niektorých epizódach výraznú úlohu.

Niektorí bojovali priamo na fronte, iní zas pomáhali partizánom zo svojich osád, keď sa ukrývali v lesoch. Podľa etnografky Zuzany Kumanovej je medzi obeťami pri potlačení povstania približne 1400 Rómov.

Po vypuknutí SNP mnohí Rómovia narukovali do povstaleckej armády, po jeho potlačení ostali v horách ako partizáni. Medzi nimi boli napríklad Berkyovci z Detvy, Očovej a Hriňovej, Klincovci z Dúbrav.

Jednou zo záškodníckych akcií bolo vyhodenie nemeckého nákladného vlaku medzi Detvou a Stožkom dňa 23. novembra 1944, ktorej sa zúčastnili aj štyria rómski partizáni z Dúbrav a dvaja Rómovia z Detvy.

„Na druhý deň po tejto akcii obsadili nemeckí vojaci rómsku kolóniu v Detve – Pastovník a zajali štyroch miestnych mužov, ktorých neskôr popravili," pripomína Kumanová.


Smiešno trápne kladenia vencov k pomníku SNP  


Po tom čo som písal, a čoho sme svedkami v našej spoločnosti, mi kladenie vencov k pomníku SNP príde ako trápna fraška, je to komédia pre kamery a média nič iné v tom nevidím... 

Fico a Kotleba vedú tajne rokovania o možnej budúcej vládnej podpore, čo by znamenalo že fašizmus by sme nemali len v parlamente ale aj vo vláde. 

Kotlebovci sa tešia popularite "hviezd" a na ulici sa živo diskutuje, že len Kotleba a spol vyvedú našu krajinu s pazúrov imigrantov, židovských zbohatlíkov a rómskych parazitov. A príklad ako to urobiť sa našiel v Maďarsku. Maďarsko posunulo boj s mohamedánom na novú úroveň. Žiadateľov o azyl šupnú za mreže a odoprú im potravu. Potom sa ukáže, či chcú slobodu, alebo žrať. Pokiaľ sú ochotní vzdať sa svojich práv a rozhodnú sa krajinu dobrovoľne opustiť, nikto ich, samozrejme, nedrží. Stavba krematória je drahá, prevádzka energeticky náročná. Nech si len skapú niekde inde. Migranti prosto majú smolu, že dorazili iba do Maďarska, a nie do Európy. 

Od emigrantov sa to kľudne môže preniesť aj smerom na nás Rómov, a politika Viktóra Or,bána sa môže preniesť aj cez hranice Slovenska či Čiech. A také lagre môžu vzniknúť aj pre Rómov, do ktorých najprv začnú zatvárať akože neprispôsobivých a neskôr všetkých ostatných.

ľudia ktorí bojovali počas druhej svetovej vojny alebo v SNP sa musia v hroboch otáčať...  Fašizmus je v podstate späť, a  je len na nás, do akej mieri ho dokážeme v našej spoločnosti tolerovať a či nájdeme v sebe dostatočne veľa sil dať jasne STOP Fašizmu !!!! 

Jozef Kmeťo

Zdroj: Aktuality.sk
           TASR a povstalecká história
         

nedeľa 26. augusta 2018

10. výročie úmrtia Daniely Hivešovej-Šilanovej... ženy, ktorá väčšinu života stála za Rómami...

Daniela Hivešová - Šilanová /zdroj: internet/

Obdivuhodná žena plná entuziazmu, nebojácnosti, vždy pripravená bojovať proti nespravodlivosti a predsudkom... Daniela Hivešová-Šilanová, ktorej výročie smrti si dnes pripomíname...

Hovorili jej aj "moderná rebelka"... žene, ktorá bola spisovateľka, dramaturgička, scénaristka, pedagogička, publicistka, spoluzakladateľka rómskeho divadla Romathan. V rokoch 1993-2008 bola redaktorkou novín Romano nevo ľil - Rómsky nový list. Narodila sa 1.februára 1952 v Bratislave, no usadila sa na východe v Prešove, kde ju priviedol hlas jej srdca. Bola nerómka, no väčšinu svojho života sa venovala Rómom, aj napriek tomu, že predtým o nich nič nevedela, nepoznala ich mentalitu, ani históriu. V jednom z jej rozhovorov raz povedala, že k pomoci k tejto menšine ju prinútila nespravodlivosť, a tak desiatky rokov bojovala za ľudské práva a zasadzovala sa proti diskriminácii.

Tri životy...


„V podstate som mala tri životy - súkromný, literárny, ktorý už upadol do zabudnutia a rómsky,“ povedala v rozhovore pred tromi rokmi pani Daniela, ktorá bola koncom 70. rokov minulého storočia najmladšiou slovenskou spisovateľkou. Vyštudovala slovenčinu a estetiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Písala básne, prózu i scenáre, robila divadlo. Vydala viacero zbierok - Tanečnica, Uprostred koncertu, či Cigánske leto. Pre deti napísala rozprávky Zuzankine motýle, Chlapec s čajkou, či Vtáčatko Koráločka.
Odjakživa sa zasadzovala za práva menšín, organizovala humanitárne podujatia, založila prvý parlament detí na Slovensku, stála aj pri organizovaní pochodov mieru. „Robila som pochody, no prvých májov som sa nezúčastňovala. Bola som rebel. Úprimne neznášam, keď ma niekto hromadne organizuje.“
Na východ republiky pritiahlo mladú Danielu, dovtedy vernú Bratislavčanku, divadlo a... láska. „Divadlo, ktoré sme v Bratislave robili, ma zaviedlo na Akademický Prešov. Bola som vysokoškoláčka a ako to má byť, zaľúbila som sa do porotcu, dokonca do režiséra operiet. Hotová telenovela,“ opisovala so smiechom Daniela Hivešová-Šilanová, manželka režiséra Jána Šilana. Nový muž však do jej vtedajšieho života vonkoncom nepasoval.
„K avantgardnej rebelke by sa hodil nanajvýš tak muzikálový režisér, v lepšom prípade folkový spevák alebo nejaký undergrounďák. Ale opereta? No môj zápas o jeho vstup do modernejších vecí sa skončil vysvetlením, že opereta nie až tak o ničom, pretože v istom období bola avantgardou.“


Stretnutie s Rómami

Hoci v čase svojho príchodu do Prešova chcela byť Daniela ešte režisérkou a spisovateľkou, jej prvým zamestnaním boli prešovské Závody priemyselnej automatizácie.
„Práve tam som sa zoznámila s Rómami. Založili sme Divadielko cigánskej poézie, hudby a tanca, ktoré „gádžom“ prezentovalo ich kultúru. Chodievali sme aj na bežné „gádžovské“ súťaže, kde sme vždy niečo vyhrali. To bol prvý kontakt s touto menšinou a aj moja tajná výhra, pretože sme vlastne vychovávali gádžov a nie oni Rómov.“

Boj s rasizmom

Spolupráca s rómskou menšinou priniesla Daniele Hivešovej-Šilanovej novú skúsenosť - prvý osobný kontakt s rasizmom. „Skutočný rasizmus som spoznala aj na vlastnej koži. Od posmechu šéfov ROH, ktorí mi pri povolení činnosti súboru odporúčali anticigánsky sprej až po nepríjemný zážitok na stanici v Kysaku. Keď sme tam stáli a čakali na vlak, pretože sme išli na nejakú súťaž, hneď ako nás zbadali policajti, prišli nás legitimovať. Ešte pred rokom 1989! V Liptovskom Mikuláši nás nepustili do kaviarne. Bol to pre mňa šok. Aj som sa hádala. Zbytočne. Tento postoj som nemohla pochopiť.“


Predsudky

Preto sa rozhodla urobiť všetko pre to, aby sa niečo zmenilo. V stereotypoch vnímania Rómov majoritou, ale aj na samotnom pohľade Rómov na seba samých. Predsudky majú totiž nielen Nerómovia, ale aj samotní Rómovia. „Je ťažké otvorene povedať, že ste Róm, keď celé desaťročia o sebe čítate, že patríte do skupiny, ktorú treba prevychovať.“
Medzi prvými vecami, ktoré chcela dosiahnuť, boli noviny a národnostné divadlo. „To sa nám napokon v spolupráci so skupinou rómskych intelektuálov a sympatizantov z radov prvých ponovembrových, ešte pre vec nadšených politikov, aj podarilo. Rómovia majú vlastné divadlo, noviny, strednú umeleckú školu, katedru rómskej kultúry.“
Daniele Hivešovej-Šilanovej to nestačilo. Chcela viac. Svojou prácou s rómskou menšinou sa snažila ukázať majorite, že aj medzi Rómami sú kvalitní ľudia. „Chcem, aby Nerómovia videli, že to nie sú len tanečníci a huslisti, ale že vedia a robia aj iné veci.“

Ocenenia

Daniela Hivešová-Šilanová bola za svoju prácu mnohonásobne ocenená. V roku 2002 jej a kolektívu redakcie Rómskeho nového listu udelil medailu za prácu v boji proti rasizmu vtedajší prezident Rudolf Schuster.
Najviac si však cenila poctu v podobe Kovovej ruže. Tú dostala od Rómov na Slovensku, ktorí nezvyknú oceňovať „gádžov“. Bola od organizácie Spoločnou cestou s rómskou kultúrou a dostala ju za šírenie rómskej kultúry a zachovávanie historického dedičstva Rómov.

1991 - začala pôsobiť v združení Jekhetan - Spolu, ktoré je vydavateľom novín Romano nevo ľil

2005 - v rámci projektu 1000 žien pre Nobelovu cenu bola nominovaná ako jedna z dvoch Sloveniek

2000 – dostala cena od Medzinárodnej rómskej únie (IRU) za objektivitu a profesionalitu v časopise Romano nevo l'il

26.8.2008 pani Šilanová po dlhej a zákernej chorobe zomrela... 


Dnes som si na túto pani spomenula, zapálila sviečku, pretože mne aj môjmu manželovi veľmi pomohla a nikdy na túto ženu nezabudnem. Škoda, že som ju mala možnosť aj s mojím manželom spoznať na prahu jej života... Česť tejto úžasnej žene a jej pamiatke...  
Iveta Kmeťová
zdroj:internet

štvrtok 23. augusta 2018

Maďarsko sa vydalo na fašistickú cestu... Čo to znamená pre nás Rómov???

V Maďarsku vytvorili lágre pre utečencov, kde ich trápia hladom 

"Maďarsko posunulo boj s mohamedánom na novú úroveň. Žiadateľov o azyl šupnú za mreže a odoprú im potravu. Potom sa ukáže, či chcú slobodu, alebo žrať. Pokiaľ sú ochotní vzdať sa svojich práv a rozhodnú sa krajinu dobrovoľne opustiť, nikto ich, samozrejme, nedrží. Stavba krematória je drahá, prevádzka energeticky náročná. Nech si len skapú niekde inde. Migranti prosto majú smolu, že dorazili iba do Maďarska, a nie do Európy." Napísal dnes skvelý novinár, redaktor Arpád Soltész, preto si dovolím citovať jeho slová...


"Potravinové prídely síce dostávajú ženy a deti, nesmú sa však o ne so svojimi manželmi, bratmi či otcami podeliť. Aj keď majú peniaze, nemôžu si jedlo kúpiť, keďže nesmú opustiť láger. Nájdu sa takí, čo by im jedlo priniesli, keby im to úrady nezakázali. Podľa nového zákona je to trestné, za pomoc utečencom hrozí až rok väzenia.
Nedá sa nespomenúť, že za pomoc Židom hrozila kedysi smrť. Napriek tomu sa našli takí, čo pomáhali. Aspoň hŕstka, ktorá by radšej zomrela, než sa vzdala svojej ľudskosti. Vitajte v starých dobrých časoch.
Je zbytočné to ďalej ukrývať za diplomatické eufemizmy o iliberálnej demokracii. Viktor Orbán transformoval Maďarsko na fašistický štát, hoci nepochybne v demokratickom procese. Práve to je na tom také desivé. Všade sa môže dostať k moci šialenec, ide skôr o to, či sa pri nej dokáže udržať.
Orbán má v Maďarsku podporu, o akej sa vodcom našej veľkoslovenskej ríše nesníva. Zo štátnych zdrojov rozdal svojim oligarchom taký podiel, že hoci by si Robert Fico prisvojil aj všetky zásluhy Vladimíra Mečiara, stále by nebol hodný stať sa ani učňom veľkého vodcu všetkého maďarstva. Napriek tomu Orbána volič masovo ľúbi.
Bolo by hlúpe zvaliť to na maďarskú národnú povahu. Stačí sa pozrieť naokolo, aby bolo jasné, že naši južní susedia nás iba predbehli. Ak sa nestane zázrak, Budapešť je oknom do našej vlastnej budúcnosti. Trend sa dá jasne odvodiť trebárs z toho, ako komentujú správu o maďarskej hladomorni slovenské sociálne siete: tak im treba alebo bez práce nie sú koláče patrí ešte medzi tie kultivovanejšie reakcie.
Uväzniť človeka a nedať mu jesť, čiže základný mechanizmus nacistických vyhladzovacích táborov, sa stáva nielen tolerovateľným, ale rovno správnym. Ľudia ho schvaľujú, a vôbec sa už nehanbia svoj názor verejne prejaviť. Pod vlastným menom a s vlastnou tvárou.
Z fašizmu sa stal mainstream. Nie vďaka primitívom z ĽSNS, ktorí napokon nikdy nenájdu odvahu ani na to, aby sa k svojim fašistickým výrokom prihlásili. Zapríčinili to tradičné politické elity, ktoré o utečencoch rozprávajú ako o migrantských hordách. Vzali im ľudskosť a dôstojnosť, ako kedysi nacisti Židom a Rómom. Za dnešný stav nesú zodpovednosť predovšetkým politici zo Smeru, z SaS a z KDH. Pretože oni bývali tí civilizovaní a štandardní. Mainstream. Ak to hovoria oni, nemôže to byť predsa fašizmus. Oni len zahodili pokrytectvo politickej korektnosti a popisujú veci také, aké naozaj sú.
Nuž dobre, dajme im, iba tento jediný raz, za pravdu: Do čerta s politickou korektnosťou - ak sa tej hnedej luze nepostavíme na odpor, sami jedného dňa skončíme vo vyhladzovacích táboroch."
V Maďarsku začína to, na čo sme my ako Redakcia R1 upozorňovali už dávno...
Čo to znamená pre nás Rómov???

Milí priatelia, nechcem robiť paniku, či prispievať k akejkoľvek panike. Píšem už 14 rokov, keď som začal písať pred 14 rokmi, moje prvé články boli o rasizme a predsudkoch v našej spoločnosti. Vtedy ma mnoho Rómov obvinilo, že robím medvediu službu... Poukazoval som na Mariána Kotlebu a jeho členov, ktorí fungovali v tej dobe polovojenskej organizácii Slovenská pospolitosť. Z tejto strany vznikla súčasná strana Ľudová strana naše Slovensko, po tom čo generálna prokuratúra zrušila Slovenskú pospolitosť. V tej dobe som písal, že môže prísť doba, keď sa Marián Kotleba a jeho strana môžu dostať aj do parlamentu, bol som znovu vysmiaty... Dnes po 14 rokoch je to už realita... Písal som aj o možnosti, že niektoré praktiky ktoré fungovali v koncentračných táboroch sa znovu môžu vrátiť, tiež som bol vysmiaty a dnes sme svedkami čo sa deje v súvislosti emigrantmi v Maďarsku. Od emigrantov sa to kľudne  môže preniesť aj smerom na nás Rómov, a politika Viktóra Or,bána sa môže preniesť aj cez hranice Slovenska či Čiech.  A také lagre môžu vzniknúť aj pre Rómov, do ktorých najprv začnú zatvárať akože neprispôsobivých a neskôr všetkých ostatných.  Ak si myslíte, že preháňam, tak nech je to tak, ako by ste mi raz milí Roma mali napísať "Jožko mal si pravdu"...

...fašizmus naberá na popularite.../foto denník N/ 


Fašizmus naberá na popularite aj tu na Slovensku, nedávny protest fašistických pohlavárov v Snine sa niesol v duchu akéhosi hviezdneho vystupovania Kotlebovcov a Milan Mazurek čo by ako hviezda pózoval medzi deťmi  na selfíčkách.  Ja neviem či si niekto som vôbec uvedomuje nebezpečnosť situácie v Maďarsku a čo to znamená aj pre nás Rómov, či Židov. Uvedomuje si niekto vôbec ako fašisti vnikajú do hláv mladej generácie, ktorá ich obdivuje??! To je už na zásah kompetentných nie len zo strany našich úradov, ale v smere k Maďarsku aj zo strany EÚ a ďalších organizácií, aby začali tlačiť na EÚ a voči Maďarsku by sa mali prijať také kroky, aby za takúto politiku sa Maďarsko dostalo aj do medzinárodnej izolácie.  No nie sme svedkami žiadnych signálov, ktoré by dali slušným ľuďom záruku, že fašizmus by mal byť potlačený či u nás, alebo aj v iných krajinách strednej Európy...


Jozef Kmeťo
Iveta Kmeťová
Zdroj: Arpád Soltész
            noviny.sk

piatok 17. augusta 2018

Kotlebovci aj napriek zákazu do Sniny idú... Rómovia obviňujú majiteľku psa, že Kotlebovci idú do Sniny


Na sociálnej sieti sa objavila správa, že aj napriek zákazu zo strany primátora Sniny sa Kotlebovci do Sniny chystajú. Kotlebovci tak reagujú na incident, ktorý sa stal pred obchodom, kedy majiteľka svojho psa Lenka Gunarová Baníková priviazala k stojanu na bicykle a išla si nakúpiť. Išlo o bojové plemeno psa, nedala mu náhubok, ktorý podľa náčelníka mestskej polície v Snine nemusel mať. Čo čert nechcel k psovi prišli rómske deti a zažali ho hladkať. Podľa TV JOJ mu vraj mali robiť zle, ale to na videu vôbec nie je vidieť, že by mu deti robili zle, iba ho hladkali. No po chvíli pes zaútočil na 13 ročného chlapca a pohryzol ho do hornej a dolnej pery. Príbuzní chlapca majiteľku, inak Rómku, začali biť v miestnom parku hlava nehlava. Kopance a modriny na tvári je výsledok celého nešťastného incidentu.

Majiteľka si určite psa, ktorého priviazala pri obchode mala zabezpečiť aj náhubkom, pretože pri obchode v letných dňoch sa najviac zdržujú deti, ktoré si chodia do obchodu kupovať zmrzlinu či sladkosti, to sa však nestalo. Samozrejme odsudzujeme aj to, že príbuzní chlapca napadli majiteľku psa a bezhlavo ako zmyslu zbavení do nej kopali a bili ju po tvári.

K tomuto medializovanému prípadu prispela svojou neobjektívnou reportážou aj reportérka Jana Veľasová z TV JOJ, ktorá neobjektívnym spôsobom informovala verejnosť, keď povedala, že deti robili psovi zle, čo nie je pravda. Každý kto si poriadne pozrie záznam priemyselnej kamery musí prísť k rovnakému názoru, že deti ho iba hladkali a psovi sa prihovárali. Za takúto neobjektívnu reportáž, keby som bol šéf spravodajstva TV JOJ, by som Veľasovú vyrazil cez zavreté okno!!! Pretože práve takéto akože reportérky prispievajú k nevraživosti v našej spoločnosti
Buďme radi, že sa chválabohu pri útoku psa nestalo nič vážnejšie a že to skončilo len pohryzením.
Celú túto situáciu však využívajú Kotlebovci k svojej politike, ktorá je založená na nenávisti k všetkému čo je odlišné a čo sa nepodobá na ich vymleté mozgy. Som viac ako presvedčený, že im vôbec nejde o zbitú rómsku ženu, tá im je v konečnom dôsledku ukradnutá, veď patrí k nám "menejcenným" občanom tejto krajiny, ako sa neraz o nás vyjadrujú fašistickí psy Mariána Kotlebu.


Osobne si myslím, že je úplne scestné obviňovať majiteľku psa že ona pozvala či inak sa pričinila o to, že do Sniny mieria vyholené a fašizmom vypatlané hlavy Mariána Kotlebu. My Rómovia by sme sa mali konečne zobudiť, a veci pomenovať pravým menom a byť skutočne objektívni. Majiteľka psa jasne Mazurekovi napísala, že si ich intervenciu nepraje... 1) Majiteľka psa mala bez debaty psa zabezpečiť náhubkom

2) Rodičia mali svoje deti poučiť, aby sa k cudzím psom nepribližovali

3) A určite by sme mali odsúdiť aj bezhlavé bitie príbuznými pohryznutého chlapca,  majiteľku psa. To už malo aký význam?! Skutočne sa niektorí Roma nevedia správať, mali podať trestné oznámenie alebo dohovoriť majiteľke psa, i keď v emóciách človek jedná inak.

Myslím si, že z tejto nešťastnej udalosti predovšetkým profitujú ľudia čo nás nemusia a extrémistické skupiny na Slovensku nielen okolo Kotlebu. A to by sme my Rómovia mali všetci uvedomiť.


Je nemysliteľné, aby o bezpečnosti a o spravodlivosti hovoril človek akým je Milan Mazurek. Človek, ktorý sa od svojej rannej mladosti hlásil k radikalizmu. Pouličný grázel, bitkár, ktorý nemal problém do rodiny s dieťaťom hádzať kamene a to len preto, že boli arabského pôvodu.


Jozef Kmeťo

Rómske noviny kričia "Kmeťo, klameš", ospravedlň sa!

Dlhodobo sledujem neutešený stav jediných Rómskych novín na Slovensku. Asi aj preto, že tu v týchto novinách som začínal písať, dalo by sa p...