Odmena za nákup na ZľavaDňa

sobota 8. septembra 2018

Romale merkujce na Dzvivče v ancug!..

Ta Dzivče v ancug  Saková 

Hneška choľem kus sebe sam podiškurujem kec še z ministrom Sakovu dzivče v ancugu i nohavkach pohutorec še ňeda
Kukam tote spravy a kukam až me prestalo bavic jak charkaju ľudzom tote švine do gamboch povice sebe
barz tvardo no inač še neda ľen tak jak mi gambi narostľi za posledne mešace co še tu robi haňbja še
i mojo Žofka v chľive jak še nam šmeju a pľuju na nas a mi jak tote stare na parkinson kiveme z hlavu a pocichučky pomaľučky 
še dohvarame aby sme ich nezbudziľi bo budu potim vecej lačne. Po rokovaňu vladi dzivče v nohavkach zaš perdla tak že smrudu je čuc až vo Švidňiku tam kdze ňit ňičeho. 

Dzivče še rozhodlo že špecialistom na cigansku kriminalitu budze čľovek z veľkym 
charakterom ktory bul prezidentom tich co maju na motoroch napisano chranic i pomahac.Gašparko še pocešil 
može znova mlacic našich ciganoch v osadach šak aspoň na dakeho sebe vybije zlosc kedz už nemoze na tich ludzoch v uľicach co ho vyhnaľi jak pezidenta žandaroch  
cigaňi teľo už potrimu šak bodaj by ňe kec žiju z našich peňežoch aspoň daco lepši jak zdrutem do oka.Dzivče v ancugu hutorela
i otim jak še im dobre vedze našich ciganoch integrovac. Ciganoch vecej zamestnaľ ale samotne cigani furt plaču že še čuju jak
v babanovej repubľike ľen chybaju opice o jednej gorile znam vy tiš. 

No dzivče v ancugu nezapomlo povedzec jaka velka kriminalita je s ciganami to barz
potrebne žeby nam nekradľi bandurky,lachy či dajake železo šak to barz veľičuzna kriminalita to ani teľo ňekradnu ani v parlamence 
prebačce oňi ňekradnu ľen davaju ze strany na stranu.Bars zvlašne že na cigana zname ukazac aľe na take šviňe jak tam hore nezname ukazac šak taka jedna 
švina už prekarmena ešči furt neznace chto?..Božičku ľubi ošvic ich ta tote ľudze co neznaju jak še tu fajne žije takym jak Bašternak,Kočner i daľše

No aľe na ciganoch nemaju šak cigani kradňu ovelo vece šak i zato še im tak fajne žije no uznajce. Šak tote cigani maju take zachodi co im ani ric
neutre piju vodu jak dakedy našo dzedove i babi kdze išli tam sraľi ta to i oňi tak chodzu po zlatim asvalce a kec pridu do varoša mušime im rucac pod nohy koberce 
co tkaľi naše stare rodiče žeby nebuľi 
zabrudzene od blata z gadžoviny ach aľe še žije tim ciganom ani našmu dzivčecu v ancugu še nešnije o takym žicu jak še žije tim ciganom.

Ja bym bul rad keby toto dzivče choľem raz hutorelasama za sebe a ne za teho paščikara co še špare v noše a povedzel že kec biľi ciganoch v Moldave bulo to v ramci zakona.
Ta že dzivče v ancugu ja ce šumne pitam choľen raz maj zdravoho rozumu jak orech a hutor zasebe a ňe za paščikara 
Nakoncu bym rad podzekoval velkomožnej pani v ancugu bars šumňe podzekovac že nas lubich gadžoch tak chraňi 
pred totimi ciganmi aby nam nekradli aspoň tote lachy bo uz itak skoro chodzime na Adama a Eva še nam už šmeje vaš luby


Štefan Dreveňak, to som ja :))) Šalený  Vyhodnar 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Váš názor nás zaujíma, ďakujeme

Rómske noviny kričia "Kmeťo, klameš", ospravedlň sa!

Dlhodobo sledujem neutešený stav jediných Rómskych novín na Slovensku. Asi aj preto, že tu v týchto novinách som začínal písať, dalo by sa p...