Odmena za nákup na ZľavaDňa

streda 3. októbra 2018

Stratégiou pre integráciu Rómov na Slovensku je viesť štatistiku neprispôsobivých občanov, ktorá eviduje už aj novorodencov...

Ako sme vás informovali, Redakcia R1 sa dostala k zaujímavej evidencii neprispôsobivých, ktorú si vedie sociálny odbor oddelenia rodiny a neprispôsobivých občanov žijúcich v Poprade. Kontaktovali sme mestský úrad v Poprade a daný odbor...


Ilustračné foto Mesto Poprad nám poslalo oficiálnu odpoveď  


Uvedená tabuľka s údajmi „o Rómoch ohrozených sociálnym vylúčením s obmedzenou schopnosťou sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy  zotrvávajúcich v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby (definícia v zmysle Zákona č.448/2008 Z. z.)“ bola spracovaná na základe požiadavky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva o vyplnenie údajov o počte obyvateľov znevýhodnených komunít podľa vekových skupín a pohlavia – podľa úradom spracovanej tabuľky.   

Uvedená požiadavka bola vyžiadaná v súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich z prípravy Stratégie SR pre integráciu Rómov. 


Tabuľka bola následne doplnená aj do Správy o činnosti oddelenia rodiny a neprispôsobivých občanov MsÚ v Poprade.  Na základe uvedených štatistík sa spracúvajú zásadné dokumenty a prijímajú sa opatrenia na všetkých úrovniach práce s uvedenou komunitou.   


Mgr.Marián Galajda
marketing a komunikácia
Mesto - MsÚ PopradNebezpečná evidencia?!!

Ak teda vezmeme do úvahy fakt, že o takúto zaujímavú evidenciu požiadal mesto Poprad Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý spadá pod Úrad verejného zdravotníctva Ministerstva zdravotníctva SR je viac ako isté, že podobné evidencie sú vedené aj v iných mestách na Slovensku, kde je väčšia koncentrácia rómskeho obyvateľstva. 

Takéto evidencie rómskeho obyvateľstva sú v dnešnej dobe zvýšeného nacionalizmu u nás, ale aj v Európe nebezpečné a môžu byť vodíkom nie pre integráciu rómskeho obyvateľstva z problémových lokalít na Slovensku, ale k represiám alebo iným záverečným ustanoveniam, ktoré môžu viesť ku vytvoreniu centralizačných táborov, do ktorých by boli napríklad z celého Slovenska presunutí Rómovia. 

Z histórie vieme ako to dopadlo, keď podobným spôsobom v Nemecku bolo evidované rómske obyvateľstvo. Sinthovia sú nemeckí Rómovia, ktorí boli takmer vyhladení počas druhej svetovej vojny... 

Je zarážajúce, že podľa evidencie, ktorú si vedie mesto Poprad sú za neprispôsobivých občanov braní aj novorodenci. Je to zvrátené a choré! Keď už aj rómske deti sú považované za neprispôsobivých občanov.        Maďarsko je príkladom novodobého fašizmu 


Žiadateľov o azyl šupnú za mreže do vytvoreného tábora  a odoprú im potravu. Potom sa ukáže, či chcú slobodu, alebo žrať. Pokiaľ sú ochotní vzdať sa svojich práv a rozhodnú sa krajinu dobrovoľne opustiť, nikto ich, samozrejme, nedrží. Stavba krematória je drahá, prevádzka energeticky náročná. Nech si len skapú niekde inde. Migranti prosto majú smolu, že dorazili iba do Maďarska, a nie do Európy." Napísal skvelý novinár, redaktor Arpád Soltész, preto si dovolím citovať jeho slová...Jozef Kmeťo  

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Váš názor nás zaujíma, ďakujeme

Rómske noviny kričia "Kmeťo, klameš", ospravedlň sa!

Dlhodobo sledujem neutešený stav jediných Rómskych novín na Slovensku. Asi aj preto, že tu v týchto novinách som začínal písať, dalo by sa p...