Preskočiť na hlavný obsah

Translate

Stratégiou pre integráciu Rómov na Slovensku je viesť štatistiku neprispôsobivých občanov, ktorá eviduje už aj novorodencov...

Ako sme vás informovali, Redakcia R1 sa dostala k zaujímavej evidencii neprispôsobivých, ktorú si vedie sociálny odbor oddelenia rodiny a neprispôsobivých občanov žijúcich v Poprade. Kontaktovali sme mestský úrad v Poprade a daný odbor...


Ilustračné foto Mesto Poprad nám poslalo oficiálnu odpoveď  


Uvedená tabuľka s údajmi „o Rómoch ohrozených sociálnym vylúčením s obmedzenou schopnosťou sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy  zotrvávajúcich v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby (definícia v zmysle Zákona č.448/2008 Z. z.)“ bola spracovaná na základe požiadavky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva o vyplnenie údajov o počte obyvateľov znevýhodnených komunít podľa vekových skupín a pohlavia – podľa úradom spracovanej tabuľky.   

Uvedená požiadavka bola vyžiadaná v súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich z prípravy Stratégie SR pre integráciu Rómov. 


Tabuľka bola následne doplnená aj do Správy o činnosti oddelenia rodiny a neprispôsobivých občanov MsÚ v Poprade.  Na základe uvedených štatistík sa spracúvajú zásadné dokumenty a prijímajú sa opatrenia na všetkých úrovniach práce s uvedenou komunitou.   


Mgr.Marián Galajda
marketing a komunikácia
Mesto - MsÚ PopradNebezpečná evidencia?!!

Ak teda vezmeme do úvahy fakt, že o takúto zaujímavú evidenciu požiadal mesto Poprad Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý spadá pod Úrad verejného zdravotníctva Ministerstva zdravotníctva SR je viac ako isté, že podobné evidencie sú vedené aj v iných mestách na Slovensku, kde je väčšia koncentrácia rómskeho obyvateľstva. 

Takéto evidencie rómskeho obyvateľstva sú v dnešnej dobe zvýšeného nacionalizmu u nás, ale aj v Európe nebezpečné a môžu byť vodíkom nie pre integráciu rómskeho obyvateľstva z problémových lokalít na Slovensku, ale k represiám alebo iným záverečným ustanoveniam, ktoré môžu viesť ku vytvoreniu centralizačných táborov, do ktorých by boli napríklad z celého Slovenska presunutí Rómovia. 

Z histórie vieme ako to dopadlo, keď podobným spôsobom v Nemecku bolo evidované rómske obyvateľstvo. Sinthovia sú nemeckí Rómovia, ktorí boli takmer vyhladení počas druhej svetovej vojny... 

Je zarážajúce, že podľa evidencie, ktorú si vedie mesto Poprad sú za neprispôsobivých občanov braní aj novorodenci. Je to zvrátené a choré! Keď už aj rómske deti sú považované za neprispôsobivých občanov.        Maďarsko je príkladom novodobého fašizmu 


Žiadateľov o azyl šupnú za mreže do vytvoreného tábora  a odoprú im potravu. Potom sa ukáže, či chcú slobodu, alebo žrať. Pokiaľ sú ochotní vzdať sa svojich práv a rozhodnú sa krajinu dobrovoľne opustiť, nikto ich, samozrejme, nedrží. Stavba krematória je drahá, prevádzka energeticky náročná. Nech si len skapú niekde inde. Migranti prosto majú smolu, že dorazili iba do Maďarska, a nie do Európy." Napísal skvelý novinár, redaktor Arpád Soltész, preto si dovolím citovať jeho slová...Jozef Kmeťo  

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Rómovia si nevedia predstaviť, že by mali svoj vlastný štát...

Okrem kontaktov je sociálna sieť dobrá aj na bleskový prieskum. Už dlhšie bez toho aby si to niekto všimol, až možno na pár jednotlivcov, mapujem na mojom "fejzbuku" náladu nás Rómov. Samozrejme, že naša nálada sa odzrkadľuje aj podľa doby v akej teraz žijeme. A možno aj práve táto doba, kedy všetci bez rozdielu musíme vynaložiť viac úsilia na prežitie, ako by Rómov prebudila zo sna, jeden za všetkých a všetci za jedného.Pretože jeden za všetkých a všetci za jedného, alebo inak povedané spoločne za prospech nás všetkých už neplatí. V rómsku štátnosť ktorý by sme spoločným úsilím vybudovali neverí väčšina Rómov.
Pri otázke: Viete si predstaviť, že by sme mali Rómsky štát? sa Rómovia viac menej vyjadrovali záporne. Neveria, že by spoločne dokázali vôbec niečo také ako Rómsky štát vytvoriť. Ako sa mnohí sami vyjadrili, chýbajú nám vzdelaný ľudia, či sami medzi sebou sa dokážeme deliť na lepších a horších, sami sa kastujeme, a to by prinieslo veľké nezhody a napätie. A potom t…

Rómovia prehovorili o svojích zážitkov s predsudkami a rasizmom na vlastnej koži

Byť Róm a žiť na Slovensku, by jedinec mohol povedať, že nie je to žiadna výhra...Či sa to niekomu páči alebo nie, Rómovia už od útleho detstva sa stretávajú z rôznymi druhmi prejavu predsudkov či priameho rasizmu. Niet sa preto čo diviť, že priepasť porozumenia medzi rómskou a nerómskou populáciou sa prehlbuje, a nedôvera je na oboch stranách bariéry.   

Je predsa nemysliteľné, už aby Rómske deti sa stretávali v škole zo segregáciou, kedy škola zámerne vytvorí triedu len pre rómskych žiakov.  Je nemysliteľné, že sa Rómske deti stretávajú s pokrikmi, vy špinavé cigánčatá, smradľavý potkany, či negri... Rómske dieťa je už takto donútené si uvedomiť, že existuje svet "bielych" a jeho, teda "čiernych" Už deti medzi sebou dokážu byť veľmi zlé, a tak často krát rómsky chlapec či dievča je vyštvaní z kolektívu, či dokonca mu jeho spolužiaci povedia, s tebou sa sa hrať nebudeme, pretože si cigáň!

Rasizmus a predsudky v praxi  

- viac ako 80% Slovákov i Čechov by bolo prot…

Neslávne slávny "krutý" exekútor si vymáha peniaze od buka do buka, ako sa mu zachce... Robí to roky a nikto voči nemu nezakročí. Prečo??!

Polícia vyšetruje, či exekútor Rudolf Krutý neprekročil svoje právomoci a nezneužil právomoc verejného činiteľa.

Telefonáty z jeho čísel, resp. automat z exekútorskej kancelárie Rudolfa Krutého, otravuje ľuďom niekoľkokrát dennodenne život, aj keď napr. svoj dlh už máte dávno splatený.

To je aj prípad pani Jany. Približne v polovici februára tohto roku pani Jane začal niekto vyvolávať z neznámych čísel. Na niektoré nestačila zareagovať a nedvihla ich. V iných jej zas automat z exekútorskej kancelárie Rudolfa Krutého oznamoval, že má uhradiť exekúciu.

Keďže si bola vedomá toho, že žiadne dlžoby nikdy nemala a vždy všetko uhradila, tak tomu nevenovala pozornosť. Telefonáty od Krutého ale neprestávali.

„Neustále ma vyzývali k zaplateniu. Nikdy v živote som neprišla do styku s exekútormi, pretože vždy všetko platím načas. Na tomto si dávam záležať. Preto ma to najskôr začalo urážať, potom ma to začalo otravovať a postupom času som telefonáty začala vnímať ako hrubý nátlak,“ vysvetľuje Jana.

P…