Odmena za nákup na ZľavaDňa

piatok 29. marca 2019

Ako rozhodujú o pridelení rómskych detí do špeciálnych škôl

Martin – V každom okresnom meste existuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP). Odborníci v týchto centrách riešia problémy detí, súvisiace so správaním, ale aj vyučovacím procesom. Ak má teda dieťa problém, škôlka, škola alebo rodič sa môže na centrum obrátiť.


Do centra chodia deti od predškolského veku prakticky až do dospelosti, teda do ukončenia štúdia, vrátane vysokoškolského. Odborníci z centra riešia napríklad u škôlkarov výchovné problémy, správanie a zrelosť na školskú prípravu. U školákov je to prioritne učenie, správanie, ale aj špecifické vývinové problémy, súvisiace s učením. V centre pracujú odborníci aj s intelektovo nadanými a talentovanými deťmi. U stredoškolákov a aj vysokoškolákov je poskytované odborné poradenstvo a servis podobne, ako u žiakov základných škôl. Vyšetrenie školskej zrelosti trvá 45 minút, čo je optimálny čas na to, aby to dieťa zvládlo. Tieto vyšetrenia pred zápisom do základnej školy sa robia v menších skupinkách, s viacerými deťmi naraz.
Deti sú do centra smerované buď zo školy, ale vždy je rešpektovaný súhlas rodičov. Aj s vyšetrením, aj so zverejnením výsledkov vyšetrenia, napríklad pre školu, kam dieťa chodí. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie je poradný orgán. Závery odborníkov sú teda len odporúčaniami pre dieťa, rodičov a školu. Napríklad aj konkrétne odporúčania, či má alebo nemá dieťa navštevovať osobitnú školu. Podľa riaditeľky CPPPaP Martin PhDr. Ingrid Ivaničovej v centrách neexistuje princíp rozlišovania detí podľa ich pôvodu.
„My nerozlišuje klientov, či je Róm alebo Neróm, máme jednoducho dieťa s požiadavkou, že má problém a treba mu poradiť. Našou úlohou je teda napríklad pri posudzovaní detskej školskej zrelosti, ktoré robíme aj priamo v škôlkach, zistiť, či je dieťatko zrelé a pripravené navštevovať základnú školu. Ak je to potrebné a rodič súhlasí, navrhujeme aj odklad nástupu do 1. ročníka. Ak aj nastúpi do školy dieťa, ktoré je menej zrelé, samozrejme s ním pracujeme, ale aj s rodičmi a spolupracujeme so školou. Dáme dieťatku adaptačný čas, pretože nástup do školy nie je ľahký ani pre dieťa, ani pre rodinu.“
Vplyv a význam rodiny a prostredia je samozrejme pre každé dieťa zásadný. Odborníci z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie sa vždy snažia, aby dieťa, ktoré aj pochádza z problematického rodinného a sociálneho prostredia, malo možnosť využiť svoj potenciál. Nie je to ale tak, že dieťa preraďuje do osobitnej školy centrum. Vždy je to na rozhodnutí rodičov.
„My teda navrhneme školu, aj špeciálnu školu, ak je to potrebné. Pretože ak to dieťa opakovane zlyháva v základnej škole, ten pocit je nepríjemný. Každý predsa chce byť chválený, úspešný a šťastný. Takže dieťa sa nemusí cítiť dobre v prostredí normálnej školy. Vtedy rodičom odporučíme zmenu formy vzdelávania. Je to odporúčanie a či to rodiča budú akceptovať, je len na nich,“ uzavrela Ivaničová.
Rómske deti teda nepatria alebo nie sú preraďované do osobitnej školy „automaticky“ rozhodnutím odborníkov. Vždy je to odporúčanie, ktoré rodiča môžu ale nemusia akceptovať.

JK
Romata

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Váš názor nás zaujíma, ďakujeme

Rómske noviny kričia "Kmeťo, klameš", ospravedlň sa!

Dlhodobo sledujem neutešený stav jediných Rómskych novín na Slovensku. Asi aj preto, že tu v týchto novinách som začínal písať, dalo by sa p...