Odmena za nákup na ZľavaDňa

piatok 1. marca 2019

Aktuálne: Predseda Strany tolerancie a spolunažívania F.Tanko vystupuje na verejnosti ako predseda OZ Únia Rómov na Slovensku

František Tanko ako predseda Strany tolerancie a spolunažívania vyzval predsedu vlády Slovenskej republiky k materiálnej pomoci po požiari v Závadke pri Gelnici ako predseda občianskeho združenia Únia Rómov na Slovensku.

V TASR, ale aj v STV sa pri tejto výzve Tanko predstavil ako predseda OZ  Únia Rómov na Slovensku.

Redakcia R1 kontaktovala aj pána Tanka a ten nám k tomu povedal, "Nechcel som to riešiť ako politická strana, nakoľko ideme do volieb EÚ a nechcel som, aby nám niekto vytýkal, že si prihrievame politickú polievočku."

Ilustračné foto  


Je Tanko politik, či aktivista? 

Z výpisu registra občianskych združení sa dozvedáme, že Únia Rómov na Slovensku vznikla v roku 2008 so sídlom Kopčianska 8 v Bratislave. V mene tohto občianskeho združenia František Tanko  vystupoval už od tohto roku. Strana Rómskej únie na Slovensku vznikla iba dva roky po tom čo vzniklo občianke združenie. Vynára sa tu preto otázka, prečo František Tanko v dôležitých sporoch vystupoval viacmenej pod hlavičkou občianskeho združenia aj počas existencie strany Únie Rómov na Slovensku a za toto občianske združenie vystupuje aj dnes čo by už ako predseda novej politickej Strany tolerancie a spolunažívania? Prečo ako predseda politickej strany skutočne v dôležitých sporoch či organizovaní aktivít, ktoré by viacmenej pomohli politickej strane sa zviditeľniť a dostať sa tak do povedomia rómskych voličov Tanko vystupoval ako predseda OZ Únia Rómov na Slovenku?

Nikto si to dlho nevšimol, nevšimli sme si to ani my rómski novinári, ale ani rómska verejnosť, čo týmto vystupovaním Tanko skutočne sleduje vie len on sám, ale nepridáva to na dôveryhodnosti tohto politika. Inak povedané, Tanko niekoľko rokov na verejnosti vystupoval ako sa mu to hodilo, raz za občianske združenie a inokedy ako predseda politickej strany. Takáto politika sa samozrejme podpísala aj na tom, že neprišlo k zjednoteniu rómskych politických strán ani k presadeniu sa v parlamentných voľbách. Pričom aktivity, ktoré doteraz František Tanko robil, mohol robiť aj pod hlavičkou politickej strany, no viac aktivít robil pod hlavičkou občianskeho združenia a robí to tak aj dnes... laicky povedané ráno som predseda strany a večer ak to práve vyhovuje predseda združenia... Skákanie s jednej stoličky na druhu je teplický pre Františka Tanka?


Na Slovensku máme viac ako 30 strán, ktoré vo svojich programoch majú zahrnutú aj rómsku problematiku. Od 90 roku do dnes sa zaregistrovalo 21 rómskych politických strán, doteraz neprišlo k zjednoteniu.


Politický marketing?         

Dá sa v tomto smere hovoriť aj o strete záujmov. Je totiž neštandardné, aby politik vystupoval za tretí sektor a zároveň aj ako predseda politickej strany. Môžeme tu hovoriť o politickom marketingu,cez občianske združenie môže kľudne prísť k financovaniu politickej strany, ktorá je takto odkázaná iba na členské príspevky, štátny príspevok po voľbách ak strana dosiahne viac ako 5% účasť svojich voličov a zo súkromných zdrojov ale aj to len do určitej hranice finančného stropu, ktorý v prípade už zaniknutej strany Únie Rómov na Slovensku, či dnes Strany tolerancie a spolunažívania je veľmi nízky a tak do hry môže prísť občianske združenie, cez ktoré sa dá zafinacovať napríklad predvolebná kampaň a podobne...? 


Škody na rómskom politickom poli?  


Takýto politický marketing môže v konečnom dôsledku priniesť viac škody ako úžitku. Volič totiž prestáva mať prehľad u rómskeho politika a to môže mať až taký dosah, že vo voľbách budete hľadať Úniu Rómov na Slovensku a Strana tolerancie a spolunažívania sa stratí z dohľadu, pretože jej predstaviteľ vystupuje za občianske združenie...Jozef Kmeťo 


K tomu článku sa predstavitelia strany STS môžu vyjadriť. Redakcia R1 kontaktovala pána Tanka s možnosťou aby sa  k tomu vyjadril. 


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Váš názor nás zaujíma, ďakujeme

Rómske noviny kričia "Kmeťo, klameš", ospravedlň sa!

Dlhodobo sledujem neutešený stav jediných Rómskych novín na Slovensku. Asi aj preto, že tu v týchto novinách som začínal písať, dalo by sa p...