Odmena za nákup na ZľavaDňa

štvrtok 21. marca 2019

Ste diskriminovaní? Tak vám treba, nemali ste sa narodiť ako cigáni!

Dnes je Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii
Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 21. marec za Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii...


Podľa Slovenského národného strediska pre ľudské práva (SNSĽP) sa rasová neznášanlivosť na Slovensku prejavuje najmä voči rómskej časti obyvateľov, a to z dôvodu zovšeobecňovania a vytvárania si predsudkov voči ich správaniu, hodnotám a zvykom.

Ako sa prejavuje diskriminácia u nás! 

Zamestnanie  

V roku 2015 - anketári fiktívne žiadali o prijatie do zamestnania, pričom polovica záujemcov rovnakej vzdelanostnej kvality vystupovala pod slovensky znejúcimi priezviskami a druhá polovica pod rómskymi. Jednoduchá skúška ukázala, že na pracovný pohovor pozvali zamestnávatelia len 17 percent domnelých Rómov oproti 40 percentám nerómskych uchádzačov.

Foto/ Internet 
Škola 

Rómovia sú dlhodobo vylúčení z procesu vzdelávania sa - v súčasnosti ako najvýraznejšia a najproblematickejšia sa javí segregácia rómskych detí.  

Aj najnovšia správa je vlastne o segregácii rómskych detí. Štát postaví v Richnave školu pre rómske deti. Ako dôvod sa síce uvádza, že žiaci z Richnavy dochádzajú do školy v Kluknave, a tá už nemá dostatočnú kapacitu. Zase je to však len o segregácii rómskych detí. 

Preraďovanie detí do špeciálnych škôl (osobitných škôl- zvláštnych škôl) pre mentálne postihnutých bez zjavného a dokázateľného dôvodu, teda že dieťa nemá mentálne postihnutie má za následok, jednoznačné štartovanie budúcej kariéry dieťata, jeho uplatnenie v spoločnosti ale aj v živote. Väčšina rómskych detí je do osobitnej školy preraďované na základe sociálneho aspektu... Spoločnosť 

Keď vezmeme do úvahy spolunažívanie minority a majority, tak bez ostychu môžeme napísať, že je to spolunažívanie plné diskriminácie a predsudkov. Prejavuje sa to v obchodoch, na ulici, či v susedských vzťahoch. 

Každý človek je jedinečný. Tak, ako nemôžeme povedať, že všetky ženy sú citlivé, alebo všetky deti sú neporiadne, tak nemôžeme ani všetkým Rómom prisúdiť rovnaké správanie... Tak isto ako sa  nemôžeme povedať, že každý moslim je terorista.... 
Jozef Kmeťo 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Váš názor nás zaujíma, ďakujeme

Rómske noviny kričia "Kmeťo, klameš", ospravedlň sa!

Dlhodobo sledujem neutešený stav jediných Rómskych novín na Slovensku. Asi aj preto, že tu v týchto novinách som začínal písať, dalo by sa p...