Pravidlá blogera

Uverejňovanie článkov (autorských diel) na Redakciu 1 sa riadi nasledovnými pravidlami: Redakcia 1 je stránka na blogspote, ktorý umožňuje autorom (blogerom) publikovať ich vlastný pôvodný textový a obrazový obsah vo forme článkov (blogov).Autor (bloger) je osoba, ktorá publikuje na stránkach servera inde neuverejnené vlastné články podľa svojho uváženia. Výnimka z tohto pravidla musí byť dohodnutá so správcom stránky. Názory vyjadrené v blogu sú názormi autorov a nemusia byť v súlade s postojom prevádzkovateľa servera Redakcie 1. Autor je plne zodpovedný, aj po právnej stránke, za ním publikovaný obsah.Autori vo svojom profile zverejňujú svoje celé, pravé meno a fotografiu tváre. Ak je to relevantné k obsahu článku, zverejňujú svoje zamestnanie/pozíciu/ponikateľské aktivity/príslušnosť k politickej strane, či iné dôležité informácie. Je to z dôvodu, aby čitatelia mohli posúdiť prípadnú zaujatosť autora alebo konflikt záujmov. Hoci štandardne nie sú autori anonymní, vo výnimočných prípadoch môže prevádzkovateľ servera Redakcia 1 umožniť anonymné publikovanie článkov pod pseudonymom.Autor si ponecháva plné autorské práva na svoje diela, ak nie je s prevádzkovateľom servera dohodnuté inak. Autorovi nevzniká nárok na odmenu za uverejnené dielo, ak nie je vo výnimočných prípadoch dohodnuté inak. Minimálny počet slov v jednom článku je 80. Prevádzkovateľ servera Redakcia 1 má vo výnimočných prípadoch právo stiahnuť už publikovaný článok z verejne dostupných stránok. O tejto skutočnosti upovedomí autora prostredníctvom e-mailu. V prípade, že autor poruší pravidlá Redakcie 1, osobitne pravidlá uvedené v článku reklama, má  prevádzkovateľ právo okamžite takýto článok stiahnuť. Autor, ktorý opakovane a po upozornení porušuje pravidlá, môže mať zablokovaný prístup na Redakciu1. Autor môže robiť dodatočné zmeny vo svojom už publikovanom článku. Riadi sa však zásadou, že o tom upovedomí buď priamo na mieste, kde bola zmena vykonaná, alebo na konci článku. Toto neplatí pre opravu preklepov, gramatických chýb a celkovo úprav, ktoré nemenia význam textu. Redakcia 1 má právo upraviť článok po gramatickej a štylistickej stránke článku ak nieje inak. Autor môže stiahnuť z Redakcie 1 svoj už raz publikovaný článok. Malo by sa tak diať len výnimočne a prevádzkovateľ servera má právo pýtať sa na dôvody. Autor by mal túto skutočnosť zverejniť na mieste bývalého textu článku. Úplné odstránenie článku zo servera môže uskutočniť len prevádzkovateľ na požiadanie autora. Ak chce autor stiahnuť všetky svoje uverejnené články, požiada o to prevádzkovateľa. Tiež nie je dovolené uverejňovať identické alebo takmer identické články viac ako jeden krát. Dohoda o uverejňovaní článkov (blogov) sa uzatvára na dobu neurčitú a obidve strany ju majú nárok kedykoľvek vypovedať. Priestor pre váš názor na Redakcie 1. Snahou prevádzkovateľa je, aby ľudia mali možnosť uverejniť svoj názor na rozmanité témy a to aj tie, ktorým sa nevenujú mainstreamové médiá, alebo sa im venujú len okrajovo. Čím vyššia bude úroveň, prínosnosť a atraktivita a úroveň článkov, tým vyššia bude aj obľúbenosť celej  Redakcie 1 a čítanosť jednotlivých článkov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo posúdiť prvý článok autora na tomto serveri pred jeho uverejnením.Veríme, že vzájomnou komunikáciou a snahou sa bude dať dohodnúť v prípade akýchkoľvek ťažkostí, či už technických alebo iných, ktoré môžu v budúcnosti nastať.

Prevádzkovateľ servera  Redakcia 1

Jozef Kmeťo
Kominárka 6 
Bratislava - Nové mesto 
Mobil: 0910 432 679
            0902 616 651
Email: kmeto.blog@gmial.com
Obľúbené príspevky z tohto blogu

"V hlade, aj psa zješ" - Chudoba si vyberá svoj daň. Reportérke z Markízy tento fakt však unikol

Neslávne slávny "krutý" exekútor si vymáha peniaze od buka do buka, ako sa mu zachce... Robí to roky a nikto voči nemu nezakročí. Prečo??!

Smrteľné pandémie útočia na ľudstvo každých 100 rokov!

Do roka a odo dňa od nástupu k moci by Kotlebovci vymazali cigánov z povrchu zemského

Ján Herák -Nič nemôže byt krajšie pre dieťa, ako mať milujúcich dvoch rodičov...